Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pasīvie ugunsdrošie risinājumi inženierkomunikāciju šķērsojumiem sienās un pārsegumos

58 views

Published on

Pasīvie ugunsdrošie risinājumi inženierkomunikāciju šķērsojumiem sienās un pārsegumos
Mārtiņš Sproģis, SIA “Hilti”


2019.gada 17.jūnijs, Rīga

Published in: Business
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE Format, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Pasīvie ugunsdrošie risinājumi inženierkomunikāciju šķērsojumiem sienās un pārsegumos

 1. 1. Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 PASĪVIE UGUNSDROŠIE RISINĀJUMI
 2. 2. Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 UGUNSDROŠĪBA – KO TAS NOZĪMĒ?
 3. 3. • Īssavienojumi • Apgaismojums • Elektriskās iekārtas • Elektriskais tīkls • Citi Elektriskie Ķimiskie • Uzliesmojošas ķīmiskās vielas • Sprādzieni • Citi Neuzmanība • Uzliesmojoši atkritumi, liesmas siltuma avota tuvumā • Metināšana • Ugunskura vietas • Bērni ar sērkociņiem • Citi Nelaimes gadījumi • Dabas katastrofas (seismiskie notikumi) • Būvniecības negadījumi • Karš, nemieri, terrorisms • Citi Ugunsgrēka cēloņi un riski ir labi zināmi, bet ugunsgrēka uzliesmojumi ir neizbēgami un nav 100% aizsardzības! UGUNSGRĒKA GALVENIE CĒLOŅI UN RISKI Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 4. 4. • Ugunsnelaimju apzināšanas procesi • Mācību trauksmes • Apmācības • Citi Profilakse Konstatēšana • Dūmu detektori • Automātikās durvis • Citi Aktīvā ugunsaizsardzība • Sprinkleru sistēmas • Ugunsdzēšamie aparāti • Citi Pasīvā ugunsaizsardzība • Sadalīšana zonās • Ugunsdrošās durvis • Ugunsdrošie produkti priekš atvērumiem un savienojumiem • Citi Lai arī nav iespējams pilnībā izvairīties no ugunsgrēka nelaimes, profilakse, dažādi detektori, kā arī aktīvā/pasīvā ugunsaizsardzība var palīdzēt tās kontrolēšanā! UGUNS AIZSARDZĪBA UN PROFILAKSE 4Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 5. 5. ▪ Vidēji, gada laikā, rodas 3,8 miljoni ugunsgrēku visa pasaulē Avots: CTIF (International Association of Fire and Rescue Service), Report n. 21 - World Fire Statistics 2016. ▪ Vidēji, gada laikā, ugunsgrēkos iet bojā 45,4 tūkstoši cilvēku Avots: CTIF (International Association of Fire and Rescue Service), Report n. 21 - World Fire Statistics 2016. ▪ 3/4 no šiem nāves gadījumiem, rodas tieši dūmu dēļ Avots: Hall, Jr. John R. NFPA Fire Analysis & Research, Quincy, MA. “Burns, Toxic Gases and other Hazards”. ▪ 57% no šiem nāves gadījumiem nenotiek telpā, kurā izcēlies ugunsgrēks Avots: NFPA Fire Protection Handbook, 18th Ed.. ▪ 47% no ugunsgrēkos izglābtajiem cilvēkiem, nav bijuši spējīgi redzēt tālāk par 3,5m Source: NFPA Fire Protection Handbook, 18th Ed. . STATISTIKA PASAULĒ 5Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 6. 6. STATISTIKA LATVIJĀ Informācija no VUGD pārskata pār 01.01.2018 – 31.12.2018 Ugunsgrēki Skaits Gāja bojā cilvēki Tajā skaitā bērni Cietuši cilvēki Izglābti cilvēki Pavisam Latvijā 9134 82 3 302 381 Rīgā kopā 2568 28 0 124 254 Ugunsgrēki objektos Valstī Rīgā Dzīvojamās mājas 2087 907 Nedzīvojamās ēkas 1081 185 Publiskās ēkas 191 78 Ražošanas ēkas 163 29 Noliktavas 23 16 Būvobjekti 27 13 Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 7. 7. 1. Iespējamie ugunsgrēka cēloņi • Neuzmanīga apiešanās ar uguni - 60,81% • Elektroierīces - 12,22% • Apkure - 9,92% • Citi iemesli – 17,05% STATISTIKA LATVIJĀ 7Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 8. 8. Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 LIKUMDOŠANA
 9. 9. UGUNSDROŠĪBAS UN UGUNSDZĒSĪBAS LIKUMS Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 9.pants. Atbildība par ugunsdrošību objektā • (1) Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā. • (2) Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā. • (09.07.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.08.2013.)
 10. 10. būvizstrādājuma reakcija, to noteiktos apstākļos pakļaujot uguns iedarbībai, kas raksturo tā spēju ar savu noārdīšanos veicināt uguns izplatību; UGUNS REAKCIJAS DEFINĪCIJA UGUNSREAKCIJAS KLASES AR KO ATŠĶIRAS UGUNSREAKCIJA NO UGUNSIZTURĪBAS? UZLIESMOJAMĪBAS KLASES TESTĒŠANAS STANDARTI A1 EN ISO 1182, EN ISO 1716 A2 EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823 B, C, D EN 13823, EN ISO 11925-2 E EN ISO 11925-2 F - DŪMU EMISIJA TESTĒŠANAS STANDARTI S1, S2, S3 EN 13823 DEGOŠIE PILIENI TESTĒŠANAS STANDARTI D0, D1, D2 EN 13823 Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 11. 11. UGUNSIZTURĪBA Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 Būvkonstrukciju nestspēja, R Viengabalainība, E Termoizolētība, I Būves konstrukciju vai elementu spēja noteiktā laikposmā saglabāt nestspēju, termoizolētību un viengabalainību; Ugunsizturību izsaka minūtēs. Ir šādi normatīvie ugunsizturības laiki: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 un 240 minūtes. siltums uguns dūmi siltums uguns dūmi siltums uguns dūmi
 12. 12. UGUNSIZTURĪBA Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 E 90 ugunsizturības robeža nozīme, ka ugunsdrošais blīvējums nodrošinās viengabalainību 90 minūtes - nelaidīs dūmus, neplaisās un nedeformēsies. Blīvējums nenodrošinās "I" parametru - izolācijas parametru, kas nosaka, ka pretējā pusē temperatūra uz virsmas nepalielinās vairāk nekā 180°C. E90, EI90
 13. 13. LBN 201-15 BŪVJU UGUNSDROŠĪBA Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 54. Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas aizpilda ar ugunsdrošiem blīvējumiem vai sistēmām, kuru ugunsizturība var būt par pakāpi zemāka nekā ugunsdrošām konstrukcijām noteiktā ugunsizturība, bet ne zemāka par EI 30.
 14. 14. LATVIJAS BŪVNORMATĪVS LBN 201-07/10/15 "BŪVJU UGUNSDROŠĪBA" Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 Kā atsevišķas ugunsdroši atdalītas telpas veido: • būves stāvus ugunsdrošības nodalījuma ietvaros; • dzīvokļus un viesnīcu numurus; • tehnisko iekārtu telpas; • liftu šahtas, izņemot kāpņu telpās, ātrijos un ārpus būvēm izvietotās liftu šahtas; • ugunsaizsargātas un dūmaizsargātas kāpņu telpas; • aizsargātus evakuācijas ceļus; • pirts telpu grupas; • inženiertīklu šahtas ar nenoblīvētām ailām starpstāvu pārsegumu līmenī; • ugunsdzēsības stacionāro sistēmu sūkņu un to vadības mezglu telpas; • ugunsdrošības priekštelpas.
 15. 15. UGUNSDROŠĪBAS PRINCIPI 15
 16. 16. PASĪVĀS UGUNSDROŠĪBAS PLĀNOŠANA Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 AugstaVidējaZema Nepieciešamība
 17. 17. Uguns var tikt slāpēta, izolējot vienu no trim avotiem: Skābeklis, degviela vai siltuma avots! ▪ Lai uguns eksistētu, nepieciešami trīs elementi: − Skābeklis − Degviela − Siltuma avots ▪ Uguns degšanas laikā rodas: − Karstums − Liesmas − Gāzes un dūmi UGUNS ELEMENTI HitzequelleSiltuma avots Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 18. 18. KĀ IZPLĒŠAS UGUNS? Siltuma vadāmība Radiācija Konvekcija (siltais gaiss ceļas augšup) Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 19. 19. KĀ IZPLĒŠAS DŪMI? DūmiDūmi Augsts spiediens Neitrāls spiediens Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 20. 20. UGUNS UN DŪMU IEROBEŽOŠANAS PRINCIPS BŪVĒS Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 ▪ Nodrošināt ceļu ēkas iemītnieku evakuācijai ▪ Nodrošināt pietiekamu ēkas stukturālo noturību ▪ Palielināt laiku ugunsdzēsējiem ēkas un iemītnieku glābšanai ▪ Pasargāt īpašumu ierobežojot dūmu un uguns izplatību uz citām telpām
 21. 21. MAZĀKĀS PRETESTĪBAS CEĻŠ Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 ▪ Ventilācijas gaisa vadi ▪ Kanalizācijas caurules ▪ Apkures caurules ▪ Dzesēšanas caurules ▪ Elektrības kabeļi ▪ Vājstrāvas vadi ▪ Komunikāciju šahtas ▪ Šuves logiem un durvīm ▪ Šuves starp konstrukciju elementiem
 22. 22. Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 LABĀK MĀCĪTIES NO SAVĀM VAI NO CITU KĻŪDĀM?
 23. 23. WINDSOR TORNIS MADRIDE SPĀNIJA Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 ▪ Būvēts 1979.gadā 32 stāvi, 106m augsts ▪ Ugunsgrēka cēlonis elektības īssavienojums 21.stāvā, 2005.gadā ▪ Cietušo nav ▪ Kopējie zaudējumi 72 milj. EUR Slēdziens ▪ Nepietiekami efektīvas ugunsaizsardzības metodes ▪ Nepietiekams horizontālais dalījums (atvērta tipa stāvu plānojums) ▪ Nepieteikama vertikālā dalījuma aizsardzība (starp fasādi un stāvu dalījumu)
 24. 24. DISELDORFAS LIDOSTA VĀCIJA 1996 Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 ▪ Metināšanas darbu rezultātā aizdegās jumts ▪ Saindējoties ar dūmiem 17 bojāgājušie, 62 ievainoti ▪ Kopējie zaudējumi 500 milj. EUR Secinājumi ▪ Neuzraudzīti metināšanas darbi objektā ▪ Neatbilstošs jumta izolāciajas materiāls ▪ Nepietiekamas uguns aizsardzības metodes un risinājumi (dalījums, ugunsdzēsības sistēmas, evakuācijas ceļi) ▪ Uzsākts tiesas process pret būvniekiem, arhitektiem, ēkas īpašnieku un būvuzraugiem) 24
 25. 25. BASF WILTON LIELBRITĀNIJA 1995 Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 • Ķīmisko produktu noliktavā nostrādā uguns signalizācija • Noliktava aprīkota ar plaša mēroga aktīvās un pasīvās ugunsdrošības sistēmām (atbilstošs telpu dalījums, ugundrošās durvis, dūmu detektori) • Cietušo nav • Ugunsizplatība ierobežota telpā kurā izcēlās uguns Secinājumi • Ungunsgrēks izcēlās no pārkarsuša, kūstoša gaismas elementa • Potenciāli ugunsnelaime varēja būt daudz postošāka
 26. 26. Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 HILTI PASĪVĀS UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI
 27. 27. Neaizvērts cauruļu šķērsojums Distance, Izolācija un Materiāli Liels kabeļu apjoms Nepareiza montāža Paviršs darbs Nesertificēti risinājumi Šie izaicinājumi var tikt mazināti vai izslēgti risinājumus ieliekot projektēšanas laikā! BŪVNIEKA IZAICINĀJUMI PROJEKTOS
 28. 28. Sarežģītas cauruļu konfigurācijas Komunikācijas tuvu malai un viena otrai Kabeļu sadales sistēmas Virsapmetuma risinājumi Laicīgi izvērtējot komunikāciju veidus un tipus iespējams izvairīties no kļūdām. RISINĀJUMI
 29. 29. PAREIZI VAI NEPAREIZI? Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 30. 30. PAREIZI VAI NEPAREIZI? Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 31. 31. PAREIZI VAI NEPAREIZI? Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 32. 32. PAREIZI VAI NEPAREIZI? Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 33. 33. PAREIZI VAI NEPAREIZI? Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019
 34. 34. Pasīvie ugunsdrošie risinājumi 17.06.2019 PALDIES!

×