SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
Rīga, BT1 2.10.2020.
Ģirts Beikmanis
LNPAA valdes priekšsēdētājs
2
Ventspils
Talsi
Jelgava
Tukums
Dobele
Bauska
Liepāja
Grobiņa
Daugavpils
Rēzekne
Kuldīga
Saldus
Ogre
Ludza
Jēkabpils
Madona
Aizkraukle
Cēsis
Valmiera
Gulbene
Alūksne
Valka
Limbaži
Rīga
Vangaži
Ādaži
Jūrmala
Līvāni
Ozolnieki
LNPAA apvieno 42 biedrus (uzņēmumus),
Līgatne
Vecumnieki
LATVIJAS NAMU PĀRVALDĪTĀJU UN APSAIMNIEKOTĀJU ASOCIĀCIJA
(LNPAA)
Rīga, BT1 2.10.2020
3
Mājoklis Latvijā.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes 2011. gada Tautas skaitīšanas rezultātiem
Latvijas iedzīvotāju mājoklis pēc to uzcelšanas gada (2011. g. un 2000. g. rezultātu salīdzinājums)
Latvijas iedzīvotāju mājokļu tips
(kur dzīvo % 2011.g.)
4
Mājoklis Latvijā.
Latvijas Republikas Valsts kontroles pētījums «Ēku drošums: vai darām pietiekami?».
Pētījums veikts no 2017. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim
Kā arī OECD veiktais pētījums un rekomendācijas Latvijai mājokļu politikas izveidei.
Līdz ar pirms 25 gadiem notikušo dzīvojamo namu privatizāciju no viena īpašnieka
(valsts), kurai bija jārūpējas par daudzdzīvokļu ēkas uzturēšanu, tās kļuva par vairāku
personu kopīpašumu. Īrnieki, kas iepriekš varēja paļauties, ka par ēkas uzturēšanu
parūpēsies valsts vai pašvaldība, privatizējot dzīvokli, reizē ar īpašumu ieguva arī
pienākumu pašiem rūpēties par ēkas drošumu. Revīzijā redzētais liecina, ka īpašnieku
izpratne par nepieciešamību izpildīt jaunos pienākumus un finansiālās iespējas
diemžēl nav bijušas pietiekamas ne tad, ne arī tagad.
Dzīvojamo namu privatizācija
Savs mājoklis Savs īpašums
Valsts un pašvaldība prom no
namu uzturēšans un atbildības
5
Mājoklis Latvijā.
Ko mēs pēc 25 gadiem esam ieguvuši?
Rīga, BT1 2.10.2020
6
Mājoklis Latvijā.
Latvijas Republikas Valsts kontroles pētījums «Ēku drošums: vai darām pietiekami?».
ANO Ģenerālajā asamblejā ir pieņemta rezolūcija “Mūsu pasaules pārveidošana:
Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” jeb “Dienaskārtība 2030”.
Rezolūcija nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (turpmāk – IAM) un
169 apakšmērķus, kuri sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules
attīstība būtu ilgtspējīga. Viens no IAM ir padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas
iekļaujošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas. Šā mērķa izpildei ir noteikti septiņi
apakšmērķi, tajā skaitā līdz 2030. gadam nodrošināt visiem piekļuvi pienācīgiem
un drošiem mājokļiem un pamatpakalpojumiem par pieejamu cenu un sakārtot
graustus.
Latvijas Republikas Valsts kontrole konstatē:
• 23,5% Latvijas iedzīvotāji dzīvo mājokļos ar būtiskiem bojājumiem
• Nepietiekama ēku vizuālā un tehniskā apsekošana
• Augsti ugunsbīstamības riski
• Nav apzināti nepieciešamo ieguldījumu apmēri, to ekonomiskās pamatotības izvērtējums
• Pārvaldīšanas tāmēs netiek ietverti visi nepieciešamie remontdarbi
• Būvvaldes neveic pietiekami daudz apsekojumus, atkarība no pašvaldības, nesoda
• Tiesību akti risina atsevišķas problēmas, risinājumos nav kopēju cēloņu sakarību izvērtēšana
• Nav ilgtermiņa stratēģijas un mērķi
• Pašvaldības vērtē esošo remontu lietderību, jaunu īres namu būvniecību
7
Mājoklis Latvijā.
3 līdzīgas mājas, celtas 1959. un 1960. gados.
Tipveida dzīvojamo ēku vidējais kalpošanas ilgums ir definēts Ministru
kabineta noteikumos Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas
apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes
minimālajām prasībām”.
Masveida daudzdstāvu apbūve ir IV un V kapitalitātes grupas.
Šo ēku kalpošanas laiks 60 līdz 70 gadi.
Inženiertīkli - Ķeta kanalizācijas stāvvadi – 45 g.; jumts 40 līdz 50 g., apkures sistēma un
ūdensvads – 15 līdz 40 g.; elektrotīkli līdz 40 g.; koka logi, ārdurvis – 20 līdz 30 gadi.
Rīga, BT1 2.10.2020.
8
Mājoklis Latvijā.
Raiņa iela 16.
2007.g. kredīts uz 12 gadiem
~ 50250 eur (100% dz.īp.)
Mājas siltināšana ar 100 mm
putupoliesterolu, SM
uzstādīšana, jumta seguma
nomaiņa, bēniņu siltināšana,
k/t logi un durvis.
Kredīts beidzas 2020. gadā.
Raiņa iela 18
Atjaunota 2019. gadā (277109 EUR)
ALTUM atbalsts - 138554 EUR,
kredīts uz 15 gadiem - 135780 EUR
fasādes sienas siltinātas 150 mm,
cokols, svaigā gaisa pieplūdes sist.
VTK100, jumta pārbūve, bēniņi 300
mm, pagraba pārsegums 100 mm,
100 % jauna apkures sistēma ar
horizontālo sadali un individuālo
uzskaiti.
Raiņa iela 20
Par dz. īp.
uzkrājumiem
k/t remonts,
logu nomaiņa.
Mājas cokols
3 līdzīgas mājas, celtas 1959. un 1960. gados.
9
Mājoklis Latvijā.
Raiņa iela – 18
Māja celta 1960. gadā,
tā atjaunota 2019. gadā,
iepriekš nomainīts jumts, SM.
Mājoklis Latvijā.
11
Mājoklis Latvijā.
12
Mājoklis Latvijā.
Ar dzīvokļa īpašumu uzturēšanu saistītie maksājumi (bez komunāliem maksājumiem un uzkopšanas)
13
Mājoklis Latvijā.
14
Mājoklis Latvijā.
15
Mājoklis Latvijā.
Raiņa ielas 20 mājas pilns remonts šobrīd izmaksātu:
aptuveni 380000, ~ 440 EUR/m2, vidēji ~ 16500 EUR/dzīvoklim.
Atminamies: Raiņa ielas 18 izmaksas (277109 EUR)
ALTUM atbalsts - 138554 EUR,
Kredīts uz 12 gadiem - 135780 EUR (15 gados bankai jātdod ~ 175800 EUR)
Vēl jāveic k/t remonts. Jāmaina ūdens, kanalizācijas un elektro apgādes sistēmas.
?
Ja ņem kredītu, tad
~ 3,7 EUR/m2
(160,- + uzturēšana
+ komunālie)
Īre šobrīd
~ 250,- + komunālie
(~ 350,- EUR/mēnesī)
Jauns dzīvoklis
no ~ 50000,- EUR
16
Mājoklis Latvijā.
Ko mēs varam atļauties ilgtermiņā?
• Atjaunot veco mājokli 15 gadus maksājot ~ 250,- līdz 400, - EUR mēnesī,
• Īrēt līdzīgu mājokli ~ 350,- līdz 600,- EUR mēnesī,
• Iegādāties jaunu mājokli no 50000,- EUR (kredīts 15 gadus ~ 10,- EUR/m2).
Kāda ir mājsaimniecību maksātspēja Latvijā?
Atbalsts māju atjaunošanā:
- ERAF atbalsts DMA programmās, ESKO, PESKO,
17
Mājoklis Latvijā.
Ko mēs varam atļauties ilgtermiņā?
• Atjaunot veco mājokli 15 gadus maksājot ~ 300,- līdz 400, - EUR mēnesī,
• Īrēt līdzīgu mājokli ~ 350,- līdz 700,- EUR mēnesī,
• Iegādāties jaunu mājokli no 50000,- EUR (kredīts 15 gadus ~ 10,- EUR/m2).
Kāda ir mājsaimniecību maksātspēja Latvijā?
Atbalsts māju atjaunošanā:
- ERAF atbalsts DMA programmās, ESKO, PESKO,
- Valsts atbalsts ne tikai kompleksai atjaunošanai, bet arī mazākām
atsevišķu mērķu sasniegšanas programmām (ugunsdrošība, jumti, balkoni),
- Pašvaldību atbalsts (dokumenti, darbi, labiekārtošana),
- Dzīvokļa īpašuma / īres / pārvaldīšanas vide, tiesiskais regulējums:
✓ Dzīvokļa atsevišķā īpašuma un kopības statuss, dalītais īp., tiesības, pienākumi, atbildība,…
✓ Maksājumu iekasējamības jautājums ( komunālie maksājumi, pārvaldīšana / īre, kredīts …)
✓ Māju pārvaldīšanas pārņemšana, pārvaldnieku reģistrs, mājas lieta, lēmumu pieņemšana,…
✓ Īres tirgus sakārtošana (jaunais īres likums, atbalsta instrumenti, jauni īres nami, …)
✓ Komunālo pakalpojumu sniedzēju un pakalpojuma ņēmēju līguma attiecības, regulētā
pakalpojuma cena, piederības robežas, starpnieka pienākumi, atbildība un tiesības…),
18
Mājoklis Latvijā.
Paldies!
Ģirts Beikmanis
kontakti: (+371)29154340 girts.beikmanis@gmail.com

More Related Content

What's hot

Uzņēmumu gatavība eiro ieviešanai. Kā veiksmīgi īstenot pāreju uz eiro?
Uzņēmumu gatavība eiro ieviešanai. Kā veiksmīgi īstenot pāreju uz eiro?Uzņēmumu gatavība eiro ieviešanai. Kā veiksmīgi īstenot pāreju uz eiro?
Uzņēmumu gatavība eiro ieviešanai. Kā veiksmīgi īstenot pāreju uz eiro?SEB banka
 
Saldus pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā ERAF līdzekļu piesaistē
Saldus pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā ERAF līdzekļu piesaistēSaldus pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā ERAF līdzekļu piesaistē
Saldus pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā ERAF līdzekļu piesaistēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošana. Pašvaldības kapitālsabiedrības pier...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošana. Pašvaldības kapitālsabiedrības pier...Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošana. Pašvaldības kapitālsabiedrības pier...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošana. Pašvaldības kapitālsabiedrības pier...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Inga Krole - Šeninga "Eiro ieviešana Latvijā"
Inga Krole - Šeninga "Eiro ieviešana Latvijā"Inga Krole - Šeninga "Eiro ieviešana Latvijā"
Inga Krole - Šeninga "Eiro ieviešana Latvijā"SEB banka
 
Namu pārvaldnieka un ekspertu sadarbība energoefektivitātes projektos. Problē...
Namu pārvaldnieka un ekspertu sadarbība energoefektivitātes projektos. Problē...Namu pārvaldnieka un ekspertu sadarbība energoefektivitātes projektos. Problē...
Namu pārvaldnieka un ekspertu sadarbība energoefektivitātes projektos. Problē...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LSA Cēsu nodaļas pārskats 2017
LSA Cēsu nodaļas pārskats 2017LSA Cēsu nodaļas pārskats 2017
LSA Cēsu nodaļas pārskats 2017Cesis Battlefield
 
Daudzdzīvokļu māju renovācijas tendences Latvijā, piesaistot Eiropas Savienīb...
Daudzdzīvokļu māju renovācijas tendences Latvijā, piesaistot Eiropas Savienīb...Daudzdzīvokļu māju renovācijas tendences Latvijā, piesaistot Eiropas Savienīb...
Daudzdzīvokļu māju renovācijas tendences Latvijā, piesaistot Eiropas Savienīb...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība. SIA “CDzP” pieredze.
Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība. SIA “CDzP” pieredze.Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība. SIA “CDzP” pieredze.
Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība. SIA “CDzP” pieredze.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (10)

Uzņēmumu gatavība eiro ieviešanai. Kā veiksmīgi īstenot pāreju uz eiro?
Uzņēmumu gatavība eiro ieviešanai. Kā veiksmīgi īstenot pāreju uz eiro?Uzņēmumu gatavība eiro ieviešanai. Kā veiksmīgi īstenot pāreju uz eiro?
Uzņēmumu gatavība eiro ieviešanai. Kā veiksmīgi īstenot pāreju uz eiro?
 
LIZDA VI KONGRESA darba kārtība
LIZDA VI KONGRESA darba kārtībaLIZDA VI KONGRESA darba kārtība
LIZDA VI KONGRESA darba kārtība
 
Saldus pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā ERAF līdzekļu piesaistē
Saldus pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā ERAF līdzekļu piesaistēSaldus pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā ERAF līdzekļu piesaistē
Saldus pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijā ERAF līdzekļu piesaistē
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošana. Pašvaldības kapitālsabiedrības pier...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošana. Pašvaldības kapitālsabiedrības pier...Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošana. Pašvaldības kapitālsabiedrības pier...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošana. Pašvaldības kapitālsabiedrības pier...
 
Inga Krole - Šeninga "Eiro ieviešana Latvijā"
Inga Krole - Šeninga "Eiro ieviešana Latvijā"Inga Krole - Šeninga "Eiro ieviešana Latvijā"
Inga Krole - Šeninga "Eiro ieviešana Latvijā"
 
Pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanā
Pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanāPieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanā
Pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanā
 
Namu pārvaldnieka un ekspertu sadarbība energoefektivitātes projektos. Problē...
Namu pārvaldnieka un ekspertu sadarbība energoefektivitātes projektos. Problē...Namu pārvaldnieka un ekspertu sadarbība energoefektivitātes projektos. Problē...
Namu pārvaldnieka un ekspertu sadarbība energoefektivitātes projektos. Problē...
 
LSA Cēsu nodaļas pārskats 2017
LSA Cēsu nodaļas pārskats 2017LSA Cēsu nodaļas pārskats 2017
LSA Cēsu nodaļas pārskats 2017
 
Daudzdzīvokļu māju renovācijas tendences Latvijā, piesaistot Eiropas Savienīb...
Daudzdzīvokļu māju renovācijas tendences Latvijā, piesaistot Eiropas Savienīb...Daudzdzīvokļu māju renovācijas tendences Latvijā, piesaistot Eiropas Savienīb...
Daudzdzīvokļu māju renovācijas tendences Latvijā, piesaistot Eiropas Savienīb...
 
Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība. SIA “CDzP” pieredze.
Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība. SIA “CDzP” pieredze.Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība. SIA “CDzP” pieredze.
Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība. SIA “CDzP” pieredze.
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Recently uploaded

Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 

Mājokļi ilgtermiņā. Namu pārvaldnieku skatījumā

 • 1. Rīga, BT1 2.10.2020. Ģirts Beikmanis LNPAA valdes priekšsēdētājs
 • 3. 3 Mājoklis Latvijā. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes 2011. gada Tautas skaitīšanas rezultātiem Latvijas iedzīvotāju mājoklis pēc to uzcelšanas gada (2011. g. un 2000. g. rezultātu salīdzinājums) Latvijas iedzīvotāju mājokļu tips (kur dzīvo % 2011.g.)
 • 4. 4 Mājoklis Latvijā. Latvijas Republikas Valsts kontroles pētījums «Ēku drošums: vai darām pietiekami?». Pētījums veikts no 2017. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim Kā arī OECD veiktais pētījums un rekomendācijas Latvijai mājokļu politikas izveidei. Līdz ar pirms 25 gadiem notikušo dzīvojamo namu privatizāciju no viena īpašnieka (valsts), kurai bija jārūpējas par daudzdzīvokļu ēkas uzturēšanu, tās kļuva par vairāku personu kopīpašumu. Īrnieki, kas iepriekš varēja paļauties, ka par ēkas uzturēšanu parūpēsies valsts vai pašvaldība, privatizējot dzīvokli, reizē ar īpašumu ieguva arī pienākumu pašiem rūpēties par ēkas drošumu. Revīzijā redzētais liecina, ka īpašnieku izpratne par nepieciešamību izpildīt jaunos pienākumus un finansiālās iespējas diemžēl nav bijušas pietiekamas ne tad, ne arī tagad. Dzīvojamo namu privatizācija Savs mājoklis Savs īpašums Valsts un pašvaldība prom no namu uzturēšans un atbildības
 • 5. 5 Mājoklis Latvijā. Ko mēs pēc 25 gadiem esam ieguvuši? Rīga, BT1 2.10.2020
 • 6. 6 Mājoklis Latvijā. Latvijas Republikas Valsts kontroles pētījums «Ēku drošums: vai darām pietiekami?». ANO Ģenerālajā asamblejā ir pieņemta rezolūcija “Mūsu pasaules pārveidošana: Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” jeb “Dienaskārtība 2030”. Rezolūcija nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (turpmāk – IAM) un 169 apakšmērķus, kuri sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. Viens no IAM ir padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas. Šā mērķa izpildei ir noteikti septiņi apakšmērķi, tajā skaitā līdz 2030. gadam nodrošināt visiem piekļuvi pienācīgiem un drošiem mājokļiem un pamatpakalpojumiem par pieejamu cenu un sakārtot graustus. Latvijas Republikas Valsts kontrole konstatē: • 23,5% Latvijas iedzīvotāji dzīvo mājokļos ar būtiskiem bojājumiem • Nepietiekama ēku vizuālā un tehniskā apsekošana • Augsti ugunsbīstamības riski • Nav apzināti nepieciešamo ieguldījumu apmēri, to ekonomiskās pamatotības izvērtējums • Pārvaldīšanas tāmēs netiek ietverti visi nepieciešamie remontdarbi • Būvvaldes neveic pietiekami daudz apsekojumus, atkarība no pašvaldības, nesoda • Tiesību akti risina atsevišķas problēmas, risinājumos nav kopēju cēloņu sakarību izvērtēšana • Nav ilgtermiņa stratēģijas un mērķi • Pašvaldības vērtē esošo remontu lietderību, jaunu īres namu būvniecību
 • 7. 7 Mājoklis Latvijā. 3 līdzīgas mājas, celtas 1959. un 1960. gados. Tipveida dzīvojamo ēku vidējais kalpošanas ilgums ir definēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām”. Masveida daudzdstāvu apbūve ir IV un V kapitalitātes grupas. Šo ēku kalpošanas laiks 60 līdz 70 gadi. Inženiertīkli - Ķeta kanalizācijas stāvvadi – 45 g.; jumts 40 līdz 50 g., apkures sistēma un ūdensvads – 15 līdz 40 g.; elektrotīkli līdz 40 g.; koka logi, ārdurvis – 20 līdz 30 gadi. Rīga, BT1 2.10.2020.
 • 8. 8 Mājoklis Latvijā. Raiņa iela 16. 2007.g. kredīts uz 12 gadiem ~ 50250 eur (100% dz.īp.) Mājas siltināšana ar 100 mm putupoliesterolu, SM uzstādīšana, jumta seguma nomaiņa, bēniņu siltināšana, k/t logi un durvis. Kredīts beidzas 2020. gadā. Raiņa iela 18 Atjaunota 2019. gadā (277109 EUR) ALTUM atbalsts - 138554 EUR, kredīts uz 15 gadiem - 135780 EUR fasādes sienas siltinātas 150 mm, cokols, svaigā gaisa pieplūdes sist. VTK100, jumta pārbūve, bēniņi 300 mm, pagraba pārsegums 100 mm, 100 % jauna apkures sistēma ar horizontālo sadali un individuālo uzskaiti. Raiņa iela 20 Par dz. īp. uzkrājumiem k/t remonts, logu nomaiņa. Mājas cokols 3 līdzīgas mājas, celtas 1959. un 1960. gados.
 • 9. 9 Mājoklis Latvijā. Raiņa iela – 18 Māja celta 1960. gadā, tā atjaunota 2019. gadā, iepriekš nomainīts jumts, SM.
 • 12. 12 Mājoklis Latvijā. Ar dzīvokļa īpašumu uzturēšanu saistītie maksājumi (bez komunāliem maksājumiem un uzkopšanas)
 • 15. 15 Mājoklis Latvijā. Raiņa ielas 20 mājas pilns remonts šobrīd izmaksātu: aptuveni 380000, ~ 440 EUR/m2, vidēji ~ 16500 EUR/dzīvoklim. Atminamies: Raiņa ielas 18 izmaksas (277109 EUR) ALTUM atbalsts - 138554 EUR, Kredīts uz 12 gadiem - 135780 EUR (15 gados bankai jātdod ~ 175800 EUR) Vēl jāveic k/t remonts. Jāmaina ūdens, kanalizācijas un elektro apgādes sistēmas. ? Ja ņem kredītu, tad ~ 3,7 EUR/m2 (160,- + uzturēšana + komunālie) Īre šobrīd ~ 250,- + komunālie (~ 350,- EUR/mēnesī) Jauns dzīvoklis no ~ 50000,- EUR
 • 16. 16 Mājoklis Latvijā. Ko mēs varam atļauties ilgtermiņā? • Atjaunot veco mājokli 15 gadus maksājot ~ 250,- līdz 400, - EUR mēnesī, • Īrēt līdzīgu mājokli ~ 350,- līdz 600,- EUR mēnesī, • Iegādāties jaunu mājokli no 50000,- EUR (kredīts 15 gadus ~ 10,- EUR/m2). Kāda ir mājsaimniecību maksātspēja Latvijā? Atbalsts māju atjaunošanā: - ERAF atbalsts DMA programmās, ESKO, PESKO,
 • 17. 17 Mājoklis Latvijā. Ko mēs varam atļauties ilgtermiņā? • Atjaunot veco mājokli 15 gadus maksājot ~ 300,- līdz 400, - EUR mēnesī, • Īrēt līdzīgu mājokli ~ 350,- līdz 700,- EUR mēnesī, • Iegādāties jaunu mājokli no 50000,- EUR (kredīts 15 gadus ~ 10,- EUR/m2). Kāda ir mājsaimniecību maksātspēja Latvijā? Atbalsts māju atjaunošanā: - ERAF atbalsts DMA programmās, ESKO, PESKO, - Valsts atbalsts ne tikai kompleksai atjaunošanai, bet arī mazākām atsevišķu mērķu sasniegšanas programmām (ugunsdrošība, jumti, balkoni), - Pašvaldību atbalsts (dokumenti, darbi, labiekārtošana), - Dzīvokļa īpašuma / īres / pārvaldīšanas vide, tiesiskais regulējums: ✓ Dzīvokļa atsevišķā īpašuma un kopības statuss, dalītais īp., tiesības, pienākumi, atbildība,… ✓ Maksājumu iekasējamības jautājums ( komunālie maksājumi, pārvaldīšana / īre, kredīts …) ✓ Māju pārvaldīšanas pārņemšana, pārvaldnieku reģistrs, mājas lieta, lēmumu pieņemšana,… ✓ Īres tirgus sakārtošana (jaunais īres likums, atbalsta instrumenti, jauni īres nami, …) ✓ Komunālo pakalpojumu sniedzēju un pakalpojuma ņēmēju līguma attiecības, regulētā pakalpojuma cena, piederības robežas, starpnieka pienākumi, atbildība un tiesības…),