Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liftu un mērīšanas līdzekļu normatīvais regulējums un prasības

255 views

Published on

Liftu un mērīšanas līdzekļu normatīvais regulējums un prasības
Kristīne Kamerāde,Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs

2019.gada 17.jūnijs

Published in: Business
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE Format, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Liftu un mērīšanas līdzekļu normatīvais regulējums un prasības

 1. 1. Nilss Sproģis Patērētāju tiesību aizsardzības centra Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vadītājs e-pasts: nilss.sprogis@ptac.gov.lv tālr. 68806540 Liftu un mērīšanas līdzekļu normatīvais regulējums un prasības 17.06.2019.
 2. 2. 2 STATISTIKA PAR LIFTIEM BIR dati uz 13.06.2019. Statuss “Reģistrēts” – 7410 lifti Lifti, kas vecāki par 25 gadiem 50% (3734) Lifti, kas jaunāki par 25 gadiem 50% (3676)
 3. 3. 3 183 189 176 175 165 92 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (līdz jūnijam) Uzstādīto liftu skaits STATISTIKA PAR LIFTIEM
 4. 4. 4 Normatīvo aktu prasības liftu projektēšanai, būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā Eiropas Parlamenta un Padomes 26.02.2014. Direktīva 2014/33/ES par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem MK 05.04.2016. noteikumi Nr.206 “Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanas noteikumi”
 5. 5. ➢ LVS EN 81-20:2014 “Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Pasažieru un kravas lifti. 20.daļa:Pasažieru un kravas/pasažieru lifti”. ➢ LVS EN 81-21+A1:2012 “Drošuma noteikumi liftu montāžā un uzstādīšanā. Pasažieru un kravas lifti. Esošā ēkā no jauna uzstādītie pasažieru un pasažieru/kravas lifti”. ➢ LVS EN 81-80:2004 “Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai - Ekspluatācijā esošie lifti - 80.daļa: Ekspluatācijā esošo pasažieru un kravas-pasažieru liftu drošības uzlabošanas noteikumi”. ➢ LVS EN 81-28:2003 “Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai - Pasažieru un kravu pārvietošanas lifti - 28.daļa: Pasažieru un kravas pasažieru liftu tālvadības trauksme”. ➢ LVS EN 81-70:2003 “Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Īpaša pielietojuma pasažieru un kravas pasažieru lifti. 70.daļa:Piekļūšana liftiem personām ar ierobežotām kustības spējām”. ➢ LVS EN 81-71 +A1:2007 “Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Īpaša pielietojuma pasažieru un kravas-pasažieru lifti. 71.daļa: Vandaļizturīgi lifti’’. ➢ LVS EN 81-72:2015 “Drošuma noteikumi liftu montāžai un uzstādīšanai. Īpašie noteikumi pasažieru un kravas/pasažieru liftiem. 72.daļa: Ugunsdzēsēju lifti’’. Piemērojamie standarti
 6. 6. 6 Lifta uzstādīšanas process Uzstādītājs Projektēšana Uzstādīšana Atbilstības novērtēšana (drošuma pārbaude) Tehniskā dokumentācija Paziņotā institūcija (NB) Atbilstības novērtēšanas process Uzstādītājs Lietošanas instrukcija CE marķējums un lifta identifikācijas informācija Atbilstības deklarācija Projektēšana Uzstādīšana Lifta ES tipa pārbaude- B modulis Lifta galīgā inspekcija Produkta kvalitātes nodrošināšana- E modulis Visaptverošas kvalitātes nodrošināšana- H1 modulis Ražošanas kvalitātes nodrošināšana- D modulis Visaptveroša kvalitātes nodrošināšana + projekta pārbaude- H1 modulis Vienības verificēšana- G modulis
 7. 7. Liftu drošības sastāvdaļas ➢ šahtas durvju slēgierīces ➢ ierīces, kas novērš kabīnes krišanu vai nekontrolētu kustību ➢ ātruma ierobežotāji ➢ enerģiju uzkrājoši trieciena amortizatori ➢ enerģiju izkliedējoši trieciena amortizatori ➢ drošības ierīces, kas piestiprinātas hidrauliskā spēka kontūra pacēlājam, lai novērstu krišanu ➢ drošības slēdži ar elektroniskām sastāvdaļām
 8. 8. 8 Valdītāja iesniegums Pirmreizējā pārbaude Reģistrēšana BIR MK 02.03.2010. noteikumi Nr.195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (valdītāja pienākumi, lifta apskate, tehniskā apkope un tehniskās pārbaudes) Lifta nodošana ekspluatācijā
 9. 9. 9 Mērīšanas līdzekļiem piemērojamie normatīvie akti • Valsts metroloģiskajai kontrolei ir pakļauti siltumenerģijas skaitītāji, kurus lieto likuma «Par mērījumu vienotību» noteiktajās jomās – tirdzniecības, nodokļu operācijās un energoresursu uzskaitē. Eiropas Parlamenta un Padomes 26.02.2014. Direktīva 2014/32/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz mērinstrumentu pieejamību tirgū MK 12.04.2016. noteikumi Nr. 212 «Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība»– nosaka būtiskās metroloģiskās prasības mērīšanas līdzekļiem, lai tos varētu ievietot tirgū un nodot lietošanā Mērīšanas līdzekļiem lietošanā: MK 09.01.2007. noteikumi Nr. 40 «Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu»
 10. 10. 10 Mērīšanas līdzekļu ražošanas process (siltumenerģijas un ūdens patēriņa skaitītāji) Ražotājs Projektēšana Ražošana Atbilstības novērtēšana Tehniskā dokumentācija Paziņotā institūcija (NB) Atbilstības novērtēšanas process Ražotājs Lietošanas instrukcija CE marķējums Atbilstības deklarācija Projektēšana Ražošana Lifta ES tipa pārbaude -B modulis Produkta verificēšana- F modulis Ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšana- D modulis Visaptveroša kvalitātes nodrošināšana + projekta pārbaude- H1 modulis
 11. 11. 11 Biežāk pieļautās kļūdas ➢ Ūdens patēriņa skaitītājs neatbilstoši uzstādīts
 12. 12. 12 Biežāk pieļautās kļūdas ➢ Mērīšanas līdzeklim bojāts aizsargzīmogs pret metroloģisko parametru ietekmējošu regulēšanu
 13. 13. 13 Biežāk pieļautās kļūdas ➢ Uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, kuram nav veikta atbilstības novērtēšana
 14. 14. 14 Noņemot mājas ievada ūdens patēriņa skaitītāju…
 15. 15. Paldies par uzmanību! 15 Nilss Sproģis Patērētāju tiesību aizsardzības centra Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vadītājs e-pasts: nilss.sprogis@ptac.gov.lv tālr. 68806540

×