Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas.

Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas./Normunds Kalniņš, Latvijas siltumizolācijas ražotāju asociācija, SIA „Paroc”. Lekcija video formātā http://www.youtube.com/watch?v=LlXawUTNf2I
Prezentācija rādīta semināra "Kvalitatīva mājokļu renovācija" laikā 2013. gada maijā

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas.

 1. 1. Liepāja, 29.05.2013.Normunds KalniņšSIA «Paroc»Latvijas siltumizolācijas ražotāju asociācijaVentilējamasfasādes unsavietotie jumti
 2. 2. Ventilējamu fasāžu konstrukcijasVentilējama fasāde – fasādes konstrukcija kurai starp siltumizolāciju unārējo apdari ir gaisa šķirkārtaPAROC eXtra un pretvēja plāksne PAROC WAS25t vai PAROCWAB10t 20mm
 3. 3. 6/9/20133Ventilējama siena
 4. 4. 6/9/20134Neventilējama siena
 5. 5. Materiālu izvēles kritērijiVentilējamas sienas, gaisa kustības ātrums < 1m/sKritēriji kā izvēlēties pareizo plāksni un risinājumu Ugunsdrošība Gaisa caurlaidība Sienas tips, apdares veidsParoc Siltumvadītspējas klaselambdaBlīvums Biezums (mm) Platums (mm) /garums (mm)Gaisa caurlaidība*10-6m2/sPaReakcija uzuguni klaseWAB 10(t, tb) 0,036 140-180 13-20 1200/1800 10 A1WAS 25(t, tb) 0,033 80 - 105 30, 50 600, 1200 / 1200, 1800 25 A1WAS 35(t,tt, tb) 0,033 70 - 85 30-150 600, 1200 / 1200,180035 A1WAS 50(t, tb) 0,034 40-50 50 – 200 600 / 1200 50 A1PAROC eXtra 0,036 30 42 – 200 610*1220/565*1220 120 A1
 6. 6. 6Izstrādājuma specifikācija PAROC WAS35 plāksne MW-13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1• MW minerālvate (akmens vates plāksne)• EN13162 ražošanas standarts• T4 tolerance plāksnes biezumam• DS(T+)• WS-• WL(P)• MU1 ūdens tvaiku caurlaidība• Siltumvadītspējas deklarētā klase 0,034 W/mK• Gaisa caurlaidība 35*10-6 m2/s Pa
 7. 7. 7Izstrādājuma specifikācija PAROC WAS35tb plāksne (ar melnu pārklājumu) MW-13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1• MW minerālvate (akmens vates plāksne)• EN13162 ražošanas standarts• T4 tolerance plāksnes biezumam• DS(T+)• WS-• WL(P)• MU1 ūdens tvaiku caurlaidība• Siltumvadītspējas deklarētā klase 0,034 W/mK• Gaisa caurlaidība 35*10-6 m2/s Pa
 8. 8. 8Projektēšanas principi Pretvēja plāksne pilnībā nosedzkonstrukciju , kas ievērojami samazinaaukstuma tiltus. Šī ir “Ziemeļu sienas”konstrukcija. Blīvs, gaisu aizturošs slānis aiztur gaisa unmitruma kustību cauri slāņiem. Gaisuaizturošs slānis nozīmē:1) Gaisa un gaisa mitruma vai tvaika barjeraiekšējā sienas pusē vai2) Iekšpuses hermētiskumu nodrošina ēkassienas konstrukcija no betona vaivieglbetona blokiem.1)2)
 9. 9. 9Projektēšanas princips Vēja aizsardzības slānis aizturvertikālās gaisa kustībassiltumizolācijas materiālā. Vēja aizsardzības materiālaizvēle ir atkarīga noparedzamajām gaisa plūsmāmaiz piekaramās fasādes.
 10. 10. 10Projektēšanas principi Normālos apstākļos ( vēdināšanas atveres līdz 300cm2/m)sekojot mūsu rekomendācijām risinājumos norādītajām sienuplāksnēm nevajag lietot nekādu vēl papildus pretvēja izolāciju Prasība pēc siltuma caurlaidības rādītājiem ir noteicošais sienusiltumizolācijas konstrukciju izvēlē. Pie tam jāņem vērā arī irnepieciešamais vēja aizsardzības slānis.
 11. 11. Vēdināmās fasādes11 Vēdināmās fasādes ar ķieģeļu apdari
 12. 12. Termiskie tilti12 Logapieslēgums
 13. 13. Iespējamie logu rāmju montāžaspiemēri13
 14. 14. Vēja aizsardzība14 Vēdināmas sienu siltināšanas paneļi ar vispārējuaizsardzību pret vēju
 15. 15. Ēkas stūriSvarīgi ir nosegt ēkas stūrus un galus kur vēja caurlaidības iespējair vislielākā.Ieteicams apklāt stūrus ar papildus pretvēja plēvi vai cieto akmensvati© Paroc Group15
 16. 16. 16Vēdināmas fasādes risinājumi Ar skrūvējamām plāksnēmRisinājuma sastāvs• Esošā ārsiena• Leņķveida stiprinājumi• PAROC eXtra plāksne• Horizontālās L vai Z veidavadules• PAROC WAB10t 13mmpretvēja plāksne• Vertikālās H veida vadulas• Skrūvējamu fasādes plākšņuapšuvums
 17. 17. Vēdināmas fasādes risinājumi© Paroc Group17Risinājuma sastāvs:• Esošā ārsiena• Kronšteini• PAROC WAS35 vai PAROCWAS35tb plāksne• Vertikālās T veida vadules• Skrūvējamu fasādes plākšņuapšuvums
 18. 18. Vēdināmas fasādes risinājumi
 19. 19. Vēdināmas fasādes risinājumi
 20. 20. Vēdināmas fasādes risinājumi
 21. 21. Vēdināmas fasādes risinājumi21Risinājuma sastāvs:• Esošais ārsienas materiāls• Kronšteini• Horizontrālās L vai Z veidavadules• PAROC eXtra• PAROC WAS25t• Vertikālās H veida vadules• Skrūvējamu fasādes plākšņuapšuvums
 22. 22. Vēdināmas fasādes sistēma22Risinājuma sastāvs• Nesošais ārsienas materiāls• Koka karkasa vadules vertikāli• Siltumizolācija PAROC eXtra• Koka karkasa vadules horizontāli• Siltumizolācija PAROC eXtra• PAROC WAS25t pretvēja plāksne• Vertikālās koka vadules• Koka dēļu vai plākšņu apdare
 23. 23. Vēdināmas fasādes risinājums
 24. 24. Vēdināmas fasādes risinājums
 25. 25. Vēdināmas fasādes risinājums
 26. 26. Fasāde ar plākšņu apdari
 27. 27. Fasāde ar plākšņu apdari
 28. 28. Fasāde ar plākšņu apdari
 29. 29. Fasāde ar plākšņu apdari
 30. 30. 30Secinājumi Vēdināmas fasādes ir piemērotākaisrisinājums ziemeļvalstu klimatos Fasādēs neuzkrājas mitrums Darbus var veikt neatkarīgi no gadalaika Iespējama apdares virsmu dažādošana Kvalitatīvas apdares plāksnes vai ķieģeļinodrošina fasādes apdares garantiju ēkasmūža garumā
 31. 31. Renovācija Lincā, Austrijā31
 32. 32. Renovācija Lincā, Austrijā32Šaltinis:E.Heiduk, Fachhochschule Kärnten/Carinthia University of AppliedSciences
 33. 33. Renovācija Lincā, Austrijā33Šaltinis:E.Heiduk, Fachhochschule Kärnten/Carinthia University of AppliedSciences
 34. 34. Renovācija Lincā, Austrijā34Šaltinis:E.Heiduk, Fachhochschule Kärnten/Carinthia University of AppliedSciences
 35. 35. Renovācija Lincā, Austrijā35Šaltinis:E.Heiduk, Fachhochschule Kärnten/Carinthia University of AppliedSciences
 36. 36. Vēdināmas fasādesSecinājumi Ventilējamas fasādes ir piemērotākais risinājums mūsu klimatiskajaijoslai Darbus var plānot un veikt neatkarīgi no laika Ir iespējams nodrošināt ilgtspējīgu ārsienas konstrukcijas kvalitāti Apdares daudzveidība un kvalitātes iespējas
 37. 37. 37Vēdināmās fasādes
 38. 38. 38Vēdināmās fasādes
 39. 39. 39Vēdināmās fasādes
 40. 40. 40Vēdināmās fasādes
 41. 41. 41Fasādes fotogrāfijas
 42. 42. 42Fasādes fotogrāfijas
 43. 43. 43Fasādes fotogrāfijas
 44. 44. 44Fasādes fotogrāfijas
 45. 45. 45Fasādes fotogrāfijas
 46. 46. 46Fasādes fotogrāfijas
 47. 47. 47Fasādes fotogrāfijas
 48. 48. Vēja aizsardzībaKas šinī attēlā ir nepareizs? Nepareiza vējaaizsardzības materiālainstalēšana Nepareizs vējaaizsardzībasmateriāls(nav mitrumacaurlaidīgs-> tvaikaizolācija)
 49. 49. Izolācijas materiālu montāžaKas šinī attēlā ir nepareizs? Nepareizasiltumizolācijas un vējaizolācijas montāža Nepareiza montāžasdarbu secība (vispirmsmontē siltumizolācijasslāni, tad vējaaizsardzības slāni, tikaitad apdares slāni)
 50. 50. Izolācijas materiālu montāža Nepareiza montāžasdarbu secība (vispirmsmontē siltumizolācijasslāni, tad vējaaizsardzības slāni, tikaitad apdares slāni) Vāja darbu kvalitāteKas šinī attēlā ir nepareizs?
 51. 51. Izolācijas materiālu montāžaKas šajā attēlā ir nepareizs? Nepareiza montāžasdarbu secība (vispirmsmontē siltumizolācijasslāni, tad vējaaizsardzības slāni, tikaitad apdares slāni) Slikta montāžas kvalitāte Nav gaisa šķirkārtas starpapdares kārtu un vējaaizsardzības kārtu
 52. 52. Izolācijas materiālu montāžaKas šinī attēlā ir nepareizs? Plātnes irnekvalitatīviuzstādītas unnepieguļ fasādei
 53. 53. 53Plakano jumtusiltināšana
 54. 54. 54Plakano jumtu siltināšana Neslogojami jumti
 55. 55. 55Plakano jumtu siltināšana Neslogojami jumti
 56. 56. 56Plakano jumtu siltināšana Neslogojami jumti
 57. 57. 57Plakano jumtu siltināšana Neslogojami jumti
 58. 58. 58Plakano jumtu siltināsana Neslogojami jumti Minimālā spiedes stiprība uzstādītajiem siltumizolācijas paneļiem vienākārtā ir: minerālās vates plāksnēm σ10 = 50 kPa; EPS plāksnēm σ10 = 100 kPa;
 59. 59. 59Plakano jumtu siltināšana Neslogojami jumti Minimālā spiedes stiprība divos vai vairākos slāņos uzstādītajiemsiltumizolācijas paneļiem ir: menerālās vates plāksnēm:apakškārtai σ10 = 30 kPa; virskārtai σ10 = 50 kPa; EPS plāksnēm:apakškārtai σ10 = 70 kPa; virskārtai σ10 = 100 kPa;
 60. 60. 60Plakano jumtu siltināšana Neslogojami jumti Ieteicamais Paroc akmens vates produktu biezums atkarībā no gofrētātērauda loksnes.
 61. 61. 61Jumtu fotogrāfijas
 62. 62. 62Jumtu fotogrāfijas
 63. 63. 63Jumtu fotogrāfijas
 64. 64. 64Jumtu fotogrāfijas
 65. 65. 65Jumtu fotogrāfijas
 66. 66. 66Jumtu fotogrāfijas
 67. 67. 67Plakano jumtu siltināšana Ekspluatējami jumti
 68. 68. Paldies par uzmanībuNormunds Kalniņšnormunds.kalnins@paroc.com

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas./Normunds Kalniņš, Latvijas siltumizolācijas ražotāju asociācija, SIA „Paroc”. Lekcija video formātā http://www.youtube.com/watch?v=LlXawUTNf2I Prezentācija rādīta semināra "Kvalitatīva mājokļu renovācija" laikā 2013. gada maijā

Views

Total views

2,298

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×