Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas

117 views

Published on

Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas
Dainis Mednis, LTRK, SIA “Robert Bosch”

2019.gada 17.jūnija, Rīga

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas

 1. 1. Apkures sistēmu izvēles un instalācijas pamatprincipi Apkures sistēmas izvēli nosaka profesionāļi, nevis nejaušība vai iesīkstējušās tradīcijas!
 2. 2. © Alle Rechte bei BBT Thermotechnik GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Wiedergaberecht, bei uns. Apkure. Izvēles kritēriji Pieejamie finansu līdzekļi Pieejamā platība siltumtehnikas izvietošanai Apkures sistēmas veids jaunbūve/ renovācija Pieejamais siltumnesējs
 3. 3. © Alle Rechte bei BBT Thermotechnik GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Wiedergaberecht, bei uns. Apkure. Ēkas būvveids. Siltuma zudumu sadalījums Jumts 30% Logi 25% Sienas 35% Grīdas 10%
 4. 4. Apkures sistēmu izvēles un instalācijas pamatprincipi Biežāk pieļautā kļūda- netiek aprēķināti siltuma zudumi !!! Siltuma ģeneratora izvēles kritērijs- apsildāmā platība nevis siltuma zudumi.
 5. 5. Siltuma ražotāju veidi un apkures sistēmas aprēķina temperatūras 1. Zemas temperatūras apkures iekārtas ( 70/55 C) 2. Kondensācijas tipa apkures iekārtas ( 50/40 C ) 3. Siltumsūkņi vai zemas temperatūras siltumsūkņi ( 55/45 vai 45/30C) 4. Cietā kurināmā katli ( 80/60 C)
 6. 6. Siltuma ražotāja veida nepareizas izvēles sekas Atšķirīgi siltuma ģeneratora un sistēmas temperatūras režīmi izraisa neatbilstību visas sistēmas darbībā. Sekas- patērētāja diskomforts, katla iekārtas bojājumi, saīsināts ekspluatācijas laiks.
 7. 7. Siltuma ražotāja veida nepareizas izvēles sekas Iekārtai darbojoties nelabvēlīgā režīmā, tiek bojāti konstruktīvie mezgli, kas izraisa iekārtas apstāšanos. Tiek radīts maldinošs priekšstats par iekārtas kvalitātes atbilstību.
 8. 8. Sistēmas komponentu pareiza izvēle- līdzsvarota sistēmas darbība. Speciālistu profesionāla pieeja- stabilas sistēmas darbības garantija.
 9. 9. Nekomunicē ar katla automātiku. Sekas: neefektīva katla darbība
 10. 10. 12. Hidraulisko komponentu izvēle 2. Jaudas noteikšana Q 4. Siltuma ražotāja izvēle3. Siltuma ražotāja nosacījumi 5.Siltuma ražotāja nosacījumi 7.Temperatūru starpības izvēle (t1-t2) 6. Apkures sistēmas temperatūras nosacījumi 8. Siltuma ražotāja nosacījumi piem. minimālā caurplūde, minimālā atgaitas temperatūra,utt. 10. Hidraulisko slēgumu izvēle (vienkāršs vai sazarots tīkls) 11. Hidrauliskais atdalītājs, siltummainis, sadales veids, utt9. Ievērot siltuma sadales prasības 13. Caurplūdes aprēķināšana 14. m = Q/c(t1-t2) 15. Komponentu dimensionēšana 16. uz sadaļu ,,Siltuma sadale” 1.Siltuma ražotājs
 11. 11. 1. Siltuma sadale 4. Siltuma sadales izvēle (viens vai vairāki loki) 3. Ēkas ietekme, slodzes režīms, patērētāja darbības nosacījumi 6. Apkures loku hidraulisko slēgumu izvēle 7. Siltuma ražotāja nosacījumi 9. Sadales izvēle un aprēķināšana 10. Viencaurules vai divcauruļu sistēma, utt. 2. Patērētāju pieslēgvieta / siltuma sadalījums 12. Komponentu izvēle un dimensionēšana (regulējošās armatūras, sūkņi, uc.) 11. Vārsta iespaids Va 13. uz sadaļu ,,Siltuma ražotājs”/,, Siltuma sadale” (nākošā) 5. Patērētāja darbības nosacījumi konstanta/variabla caurplūde 8. Ēkas arhitektūras nosacījumi (stāvu plāni, komunikāciju šahtas)
 12. 12. 1. Patērētājs 3.Slodzes aprēķināšana 2. Slodzes veids (piem. daļēja slodze) 4. Siltuma ražotāja nosacījumi 5.Patērētāja izvēle (radiatori, grīdas apkure, uc.) 6. Temperatūru starpības izvēle (t1 - t2) 7. Siltuma patērētāja nosacījumi 8. Caurplūdes aprēķināšana 9. mx = Qx / c( t1- t2) 10. Regulēšanas veida izvēle 11. Konstanta / variabla caurplūde 12. Regulējošo armatūru izvēle 14. Regulējošo armatūru dimensionēšana 13. Ievērot regulējamā posma robežas (vārsta ietekme Va) 15. uz sadaļu ,, Siltuma sadale”
 13. 13. Sistēmas komponentu pareiza izvēle- līdzsvarota sistēmas darbība. Nepareizi izvēlētas un nenoregulētas iekārtas izraisa spiediena svārstības apkures sistēmā, ko pēc tam uzskata par normu!
 14. 14. Sistēmas sagatavošana darbam pēc montāžas Bieži novērojama parādība- netiek veiktas nepieciešamās procedūras- sistēmas kvalitatīva skalošana, lai atbrīvotos no sākotnējā piesārņojuma!
 15. 15. Sistēmas sagatavošana darbam pēc montāžas Neveicot skalošanu un uzpildāmā ūdens kvalitātes pārbaudi, tiek piesārņotas katla iekārtas, kas sākotnēji izraisa strauju efektivitātes samazināšanos, būtiski pieaug enerģijas patēriņs, rodas iekārtu bojājumi, pieaug ekspluatācijas izmaksas.
 16. 16. Sistēmas sagatavošana darbam pēc montāžas Netiek veiktas uzbūvētās sistēmas kvalitatīvas hidrauliskās pārbaudes! Sekas- apkures ūdens noplūde, spiediena samazināšanās sistēmā, kas prasa nepārtrauktu papildināšanu, visbiežāk- ar nekvalitatīvu ūdeni. Rezultāts – korozija, piesārņojums, bojājumi- iekārtas apstāšanās.
 17. 17. Sistēmas sagatavošana darbam pēc montāžas Bieža parādība- tiek pieļauta pastāvīga sistēmas papildināšana, nereti bez uzskaites, arī automātiskā uzpilde . Sekas- katla siltummaiņa aizsērēšana vai korozijas izraisīti defekti, konstruktīvo mezglu darbības traucējumi un bojājumi, kas prasa to nomaiņu.
 18. 18. Sistēmas sagatavošana darbam pēc montāžas Katla siltummaiņa “aizaugšana” neilgi pēc iekārtas iedarbināšanas. Siltuma ģeneratora bojājumi- neparedzētu, nepārbaudītu ķīmisku piedevu nekontrolētas lietošanas sekas.
 19. 19. Sistēmas sagatavošana darbam pēc montāžas Nepiemērotu, novecojušu, vislētāko materiālu izmantošana sistēmās ar visjaunākajām energoefektīvajām iekārtām. Nehermētiska sistēma, nedarbojas izplešanās trauks- pastāvīga skābekļa pieplūde, nepārtraukta sistēmas papildināšana. Sekas - katla siltummaiņa aizsērēšana vai korozijas izraisīti defekti, konstruktīvo mezglu darbības traucējumi un bojājumi, kas prasa to nomaiņu.
 20. 20. Sistēmas sagatavošana darbam pēc montāžas Sekas - konstruktīvo mezglu aizsērēšana, darbības traucējumi un korozijas izraisīti defekti, kas prasa to nomaiņu. Dažādu nevēlamu faktoru kombinācija- zema efektivitāte, iekārtu priekšlaicīga novecošana.
 21. 21. Sistēmas komponentu izvēle. Oriģinālie piederumi vai paštaisītie?
 22. 22. Nepietiekama caurplūde, izmantojot nepareizas komponentes.
 23. 23. Sistēmas komponentu izvēle. Oriģinālie piederumi vai paštaisītie? Bosch piedāvā komleksus sistēmu risinājumus, kas nodrošina efektīvu iekārtu darbību.
 24. 24. Sistēmas komponentu izvēle. Oriģinālie piederumi vai paštaisītie?
 25. 25. Sistēmas komponentu izvēle. Oriģinālie piederumi vai paštaisītie?
 26. 26. Sistēmas komponentu izvēle. Oriģinālie piederumi vai paštaisītie? Nevajadzīgi sarežģīti risinājumi, neefektīva sistēmas komponentu darbība, neefektīva energoresursu izmantošana.
 27. 27. Sistēmas komponentu izvēle. Oriģinālie vai piemeklētie? Nevajadzīgi sarežģīti risinājumi, nesaskaņota sistēmas komponentu darbība- neefektīva energoresursu izmantošana.
 28. 28. Sistēmas komponentu izvēle. Aprēķiniem atbilstoši vai jebkuri citi?
 29. 29. Sistēmas komponentu izvēle. 27 2 1 1 3 4 4 4 4 1 1 4 1 11 11 4 Weiche in Balance (1)
 30. 30. Sistēmas komponentu izvēle. Oriģinālie vai piemeklētie ? 1 1 1 1 4 4 4 4 Vēlamais (aprēķinātais) hidrauliskais līdzsvars, deglis un sūknis strādā saskaņoti. Optimāls enerģijas patēriņš.
 31. 31. Sistēmas komponentu izvēle. Oriģinālie vai piemeklētie? 1 1 1 1 4 4 3 7 7 Disbalanss sistēmā, kas var izraisīt iekārtas apstāšanos (katla drošības kontroles sistēma, plūsmas kontroles algoritms).
 32. 32. Disbalanss apkures sistēmā neveicot korektus aprēķinus. Disbalanss sistēmā izraisa nevienmērīgu siltuma sadalījumu. Lai panāktu uzlabojumu sektoros, kur novērojams siltuma deficīts, paaugstina temperatūru un palielina sūkņu jaudu. Rezultāts - neefektīva energoresursu izmantošana.
 33. 33. Dūmgāzu novadīšanas sistēmas. Projektējot un būvējot dūmgāzu novadīšanas sistēmas C tipa iekārtām, bieži netiek ievēroti norādījumi projektēšanas dokumentācijā un montāžas instrukcijās. Sekas - iespējami darbības traucējumi, iekārtu bojājumi.
 34. 34. Dūmgāzu novadīšanas sistēmas. Iekārtu ražotāja paredzēti dūmgāzu novadīšanas risinājumi - droša un efektīva iekārtu darbība.
 35. 35. Kļūdas dūmgāzu novadīšanas sistēmā. Nesertificētu piemeklētu materiālu izmantošana negarantē drošību un darbības ilgmūžību.
 36. 36. Kļūdas dūmgāzu novadīšanas sistēmā Iekārtu uzstādīšanas vietas nepareiza izvēle. Sekas- iekārtu darbības traucējumi, samazināta efektivitāte skābekļa nepietiekamības dēļ.
 37. 37. © Alle Rechte bei BBT Thermotechnik GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Wiedergaberecht, bei uns. Pārdomāta apkures sistēmas komponentu izvēle un atbilstoša to ieregulēšana nodrošina : sistēmas komfortablu darbību, optimālas ekspluatācijas izmaksas. 3 gadi Dzīvo siltāk zīmē
 38. 38. 3 gadi Dzīvo siltāk zīmē Dainis Mednis Apmācību vadītājs- tehniskais konsultants Siltumtehnikas nozare, Robert Bosch SIA Mūkusalas 101, Rīga, LV 1004 Tel. +37167802099 Mob. +37126349743 dainis.mednis@lv.bosch.com www.bosch.lv

×