SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
2020. gada 11.jūnijā
Būvniecības informācijas sistēma
BIS attīstības nodaļas vadītājs
Iļja Zapoļskihs
Kur mēs esam?
2
✓ERAF BIS attīstības 1.kārtas īstenošana no 2017.gada novembra līdz
2020.gada augustam
✓BIS funkcionalitātes pilnveide tika organizēta 6 laidienos, laidienu izstrādes
pabeigtas
✓Pilnveidoti vai no jauna izstrādāti 7 būvniecības procesi
Būvniecības informācijas sistēmas apjoms
3
✓Valsts nozīmes informācijas sistēma, kurā:
▪ Pieejami 55 būvniecības e-pakalpojumi
▪ Pastāvīgi tiek uzturēti 8 reģistri
▪ Integrācija ar 15 valsts informācijas
sistēmām
▪ Lietotāju skaits 39 493 lietotāji (+60% no
2020.gada sākuma)
▪ Izveidoto būvniecības lietu skaits 116 894
(+15% no 2020.gada sākuma)
▪ Nodrošināta piekļuve 24/7
✓Nodrošināta autentifikācija ar latvija.lv
✓Nodrošināts tehniskais atbalsts lietotājiem
(apmācības, rokasgrāmatas, video
pamācības, vednis, apziņošana, klientu
apkalpošanas serviss (telefonisks,
elektronisks), atgriezeniskā saite)
Izstrādes gaitas statistika 1.kārtas projektā
4
✓Prasību definēšanā iesaistītas 95 iestādes:
▪ Tehnisko noteikumu izdevēji (19)
▪ Pašvaldības (11)
▪ Valsts iestādes (17)
▪ Uzraugošās iestādes (7)
▪ Nozares NVO (15)
▪ Nozares uzņēmumi (SIA) (26)
✓Organizētas 167 darba grupas (iesaistot 2 805 dalībniekus)
✓Apmācīti 12 685 lietotāji
✓Organizēti 15 reģionālie semināri (dalībnieku skaits 1 434)
✓Datorklasēs apmācīti 103 deleģētie sertificēšanas iestāžu pārstāvji
✓Organizētas 75 tiešsaistes apmācības – vebināri (5 642 dalībnieki)
Kur meklēt informāciju par BIS
5
✓BIS portālā – sākumlapā vai sadaļā «Biežāk uzdotie jautājumi»
✓BIS lietotāja darba vietā – sadaļā «Palīdzība»
✓BVKB youtube kontā
Jautājumi par BIS
6
• No 2020.gada 1.janvāra visai būvdarbu izpilddokumentācijai ir jābūt BISā. Vai no
pieredzes, būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki sniedz minēto dokumentāciju
BISā? Vai arī ir kādi gadījumi/izņēmumi kad var turpināt pildīt būvdarbu
izpilddokumentāciju arī papīra formātā, neievadot to BISā?
• BL 21. punkts: Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams
elektroniski būvniecības informācijas sistēmā.
• Vai projektu vadītājam BISā ir pieejama visa informācija, kas ir saistīta ar viņu
būvobjektu (būvatļauja, būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls, būvprojekts,
segto darbu pieņemšanas akti, atbilstības deklarācijas u.c.), lai varētu sekot līdzi
visai būvniecības gaitai?
• BIS portālā par konkrēto būvniecības lietu personai ir pieejama informācija atbilstoši no
Ierosinātāja saņemtajām tiesībām vai personas lomai būvniecības procesā.
• Kur un kādās sadaļās BISā var atrast ar projektu saistīto izpilddokumentāciju? Vai
BISā ir/būs pieejami kādi “filtri” ērtākai dokumentu atlasei?
• Visa informācija par projektu ir pieejama konkrētajā būvniecības lietā – attiecīgajās apakšsadaļās
ar atlases iespējām.
Jautājumi par BIS
7
• Kā projektu vadītājs var zināt, ka BISā trūkst kāda dokumentācija, kuru vēlāk var pieprasīt, piemēram,
būvvalde, BVKB un arī CFLA?
• Visa informācija ir pievienojama un iesniedzama atbilstoši normatīvajam regulējumam.
• Vai BISā būvniecībā iesaistītais speciālists var labot kļūdas un veikt labojumus/papildinājumus, ja
projektu vadītājs vai būvniecības speciālists ir pamanījis, ka ir ierakstījis kļūdainu informāciju vai
pievainojis nepareizu dokumentu?
• Informāciju BIS-ā ir iespējams labot atbilstoši piešķirtajām tiesībām.
• Vai BISā būvdarbu izpilddokumentāciju, pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā var
papildināt ar vēl kādiem būvdarbus apliecinošiem dokumentiem? Piemēram, CFLA dažkārt klātienes
pārbaudēs projektu īstenošanas vietās konstatē, ka par kādiem segtiem darbiem, kuri paredzēti
būvdarbu tāmē, nav pieejama būvdarbu izpilddokumentācija (kāds segto darbu pieņemšanas akts,
ekspluatācijas īpašību deklarācijas utml). Un, ja nav pieejama izpilddokumentācija, kas apliecina ka
minētie darbi ir veikti, tad pastāv risks, ka CFLA uzskatīs, ka minētie darbi nav veikti un Eiropas fondu
līdzfinansējums par minētām darbu pozīcijām netiks saņemts. Vai var veikt šādus precizējumus BISā,
ja ir piemirsies pievienot kādu trūkstošu dokumentu, bet būvdarbu tāmē paredzētie darbi faktiski ir
veikti?
• No publiskā portāla pievienot papildus dokumentāciju būvniecības lietai stadijā Ekspluatācija nav iespējams.
Vienīga iespēja – nosūtīt dokumentu būvvaldei ārpus BIS un palūgt atvērt lietu labošanai un pievienot to.
Jautājumi par BIS
8
Kā pasūtītājs BIS kontrolē ēkas siltināšanu?
https://www.youtube.com/watch?v=bUiUW2yYkrg
Būvprojektēšanas dokumentācijas/lietas izveide, iesniegšana un tālākas
darbības
https://www.youtube.com/watch?v=s8hDZkFsmr4
https://www.youtube.com/watch?v=mNUEgS3_N1w
Pilnvarošana, Pasūtītāja nepieciešamās darbības BIS
https://www.youtube.com/watch?v=0o9nG223nXg
Paldies par uzmanību!
✓ Saziņa elektroniski autorizējoties:
▪ https://bis.gov.lv/bisp/
▪ https://bis.gov.lv/bis/lv/login
▪ https://bis.gov.lv/bis2/lv/login
✓ Saziņa pa tālruni: 62004010

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 

Recently uploaded

SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 

Jautājumi un atbildes par Būvniecības informācijas sistēmu

 • 1. 2020. gada 11.jūnijā Būvniecības informācijas sistēma BIS attīstības nodaļas vadītājs Iļja Zapoļskihs
 • 2. Kur mēs esam? 2 ✓ERAF BIS attīstības 1.kārtas īstenošana no 2017.gada novembra līdz 2020.gada augustam ✓BIS funkcionalitātes pilnveide tika organizēta 6 laidienos, laidienu izstrādes pabeigtas ✓Pilnveidoti vai no jauna izstrādāti 7 būvniecības procesi
 • 3. Būvniecības informācijas sistēmas apjoms 3 ✓Valsts nozīmes informācijas sistēma, kurā: ▪ Pieejami 55 būvniecības e-pakalpojumi ▪ Pastāvīgi tiek uzturēti 8 reģistri ▪ Integrācija ar 15 valsts informācijas sistēmām ▪ Lietotāju skaits 39 493 lietotāji (+60% no 2020.gada sākuma) ▪ Izveidoto būvniecības lietu skaits 116 894 (+15% no 2020.gada sākuma) ▪ Nodrošināta piekļuve 24/7 ✓Nodrošināta autentifikācija ar latvija.lv ✓Nodrošināts tehniskais atbalsts lietotājiem (apmācības, rokasgrāmatas, video pamācības, vednis, apziņošana, klientu apkalpošanas serviss (telefonisks, elektronisks), atgriezeniskā saite)
 • 4. Izstrādes gaitas statistika 1.kārtas projektā 4 ✓Prasību definēšanā iesaistītas 95 iestādes: ▪ Tehnisko noteikumu izdevēji (19) ▪ Pašvaldības (11) ▪ Valsts iestādes (17) ▪ Uzraugošās iestādes (7) ▪ Nozares NVO (15) ▪ Nozares uzņēmumi (SIA) (26) ✓Organizētas 167 darba grupas (iesaistot 2 805 dalībniekus) ✓Apmācīti 12 685 lietotāji ✓Organizēti 15 reģionālie semināri (dalībnieku skaits 1 434) ✓Datorklasēs apmācīti 103 deleģētie sertificēšanas iestāžu pārstāvji ✓Organizētas 75 tiešsaistes apmācības – vebināri (5 642 dalībnieki)
 • 5. Kur meklēt informāciju par BIS 5 ✓BIS portālā – sākumlapā vai sadaļā «Biežāk uzdotie jautājumi» ✓BIS lietotāja darba vietā – sadaļā «Palīdzība» ✓BVKB youtube kontā
 • 6. Jautājumi par BIS 6 • No 2020.gada 1.janvāra visai būvdarbu izpilddokumentācijai ir jābūt BISā. Vai no pieredzes, būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki sniedz minēto dokumentāciju BISā? Vai arī ir kādi gadījumi/izņēmumi kad var turpināt pildīt būvdarbu izpilddokumentāciju arī papīra formātā, neievadot to BISā? • BL 21. punkts: Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā. • Vai projektu vadītājam BISā ir pieejama visa informācija, kas ir saistīta ar viņu būvobjektu (būvatļauja, būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls, būvprojekts, segto darbu pieņemšanas akti, atbilstības deklarācijas u.c.), lai varētu sekot līdzi visai būvniecības gaitai? • BIS portālā par konkrēto būvniecības lietu personai ir pieejama informācija atbilstoši no Ierosinātāja saņemtajām tiesībām vai personas lomai būvniecības procesā. • Kur un kādās sadaļās BISā var atrast ar projektu saistīto izpilddokumentāciju? Vai BISā ir/būs pieejami kādi “filtri” ērtākai dokumentu atlasei? • Visa informācija par projektu ir pieejama konkrētajā būvniecības lietā – attiecīgajās apakšsadaļās ar atlases iespējām.
 • 7. Jautājumi par BIS 7 • Kā projektu vadītājs var zināt, ka BISā trūkst kāda dokumentācija, kuru vēlāk var pieprasīt, piemēram, būvvalde, BVKB un arī CFLA? • Visa informācija ir pievienojama un iesniedzama atbilstoši normatīvajam regulējumam. • Vai BISā būvniecībā iesaistītais speciālists var labot kļūdas un veikt labojumus/papildinājumus, ja projektu vadītājs vai būvniecības speciālists ir pamanījis, ka ir ierakstījis kļūdainu informāciju vai pievainojis nepareizu dokumentu? • Informāciju BIS-ā ir iespējams labot atbilstoši piešķirtajām tiesībām. • Vai BISā būvdarbu izpilddokumentāciju, pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā var papildināt ar vēl kādiem būvdarbus apliecinošiem dokumentiem? Piemēram, CFLA dažkārt klātienes pārbaudēs projektu īstenošanas vietās konstatē, ka par kādiem segtiem darbiem, kuri paredzēti būvdarbu tāmē, nav pieejama būvdarbu izpilddokumentācija (kāds segto darbu pieņemšanas akts, ekspluatācijas īpašību deklarācijas utml). Un, ja nav pieejama izpilddokumentācija, kas apliecina ka minētie darbi ir veikti, tad pastāv risks, ka CFLA uzskatīs, ka minētie darbi nav veikti un Eiropas fondu līdzfinansējums par minētām darbu pozīcijām netiks saņemts. Vai var veikt šādus precizējumus BISā, ja ir piemirsies pievienot kādu trūkstošu dokumentu, bet būvdarbu tāmē paredzētie darbi faktiski ir veikti? • No publiskā portāla pievienot papildus dokumentāciju būvniecības lietai stadijā Ekspluatācija nav iespējams. Vienīga iespēja – nosūtīt dokumentu būvvaldei ārpus BIS un palūgt atvērt lietu labošanai un pievienot to.
 • 8. Jautājumi par BIS 8 Kā pasūtītājs BIS kontrolē ēkas siltināšanu? https://www.youtube.com/watch?v=bUiUW2yYkrg Būvprojektēšanas dokumentācijas/lietas izveide, iesniegšana un tālākas darbības https://www.youtube.com/watch?v=s8hDZkFsmr4 https://www.youtube.com/watch?v=mNUEgS3_N1w Pilnvarošana, Pasūtītāja nepieciešamās darbības BIS https://www.youtube.com/watch?v=0o9nG223nXg
 • 9. Paldies par uzmanību! ✓ Saziņa elektroniski autorizējoties: ▪ https://bis.gov.lv/bisp/ ▪ https://bis.gov.lv/bis/lv/login ▪ https://bis.gov.lv/bis2/lv/login ✓ Saziņa pa tālruni: 62004010