Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Jautājumi un atbildes par Būvniecības informācijas sistēmu

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 9 Ad

Jautājumi un atbildes par Būvniecības informācijas sistēmu

Download to read offline

Jautājumi un atbildes par Būvniecības informācijas sistēmu
Iļja Zapoļskihs, Būvniecības valsts kontroles birojs

Video: https://youtu.be/4KuRgP5PHDs


vebinārs "Kvalitatīva energoefektivitātes projektu īstenošana"
2020.gada 16.jūnijs

Jautājumi un atbildes par Būvniecības informācijas sistēmu
Iļja Zapoļskihs, Būvniecības valsts kontroles birojs

Video: https://youtu.be/4KuRgP5PHDs


vebinārs "Kvalitatīva energoefektivitātes projektu īstenošana"
2020.gada 16.jūnijs

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Jautājumi un atbildes par Būvniecības informācijas sistēmu

  1. 1. 2020. gada 11.jūnijā Būvniecības informācijas sistēma BIS attīstības nodaļas vadītājs Iļja Zapoļskihs
  2. 2. Kur mēs esam? 2 ✓ERAF BIS attīstības 1.kārtas īstenošana no 2017.gada novembra līdz 2020.gada augustam ✓BIS funkcionalitātes pilnveide tika organizēta 6 laidienos, laidienu izstrādes pabeigtas ✓Pilnveidoti vai no jauna izstrādāti 7 būvniecības procesi
  3. 3. Būvniecības informācijas sistēmas apjoms 3 ✓Valsts nozīmes informācijas sistēma, kurā: ▪ Pieejami 55 būvniecības e-pakalpojumi ▪ Pastāvīgi tiek uzturēti 8 reģistri ▪ Integrācija ar 15 valsts informācijas sistēmām ▪ Lietotāju skaits 39 493 lietotāji (+60% no 2020.gada sākuma) ▪ Izveidoto būvniecības lietu skaits 116 894 (+15% no 2020.gada sākuma) ▪ Nodrošināta piekļuve 24/7 ✓Nodrošināta autentifikācija ar latvija.lv ✓Nodrošināts tehniskais atbalsts lietotājiem (apmācības, rokasgrāmatas, video pamācības, vednis, apziņošana, klientu apkalpošanas serviss (telefonisks, elektronisks), atgriezeniskā saite)
  4. 4. Izstrādes gaitas statistika 1.kārtas projektā 4 ✓Prasību definēšanā iesaistītas 95 iestādes: ▪ Tehnisko noteikumu izdevēji (19) ▪ Pašvaldības (11) ▪ Valsts iestādes (17) ▪ Uzraugošās iestādes (7) ▪ Nozares NVO (15) ▪ Nozares uzņēmumi (SIA) (26) ✓Organizētas 167 darba grupas (iesaistot 2 805 dalībniekus) ✓Apmācīti 12 685 lietotāji ✓Organizēti 15 reģionālie semināri (dalībnieku skaits 1 434) ✓Datorklasēs apmācīti 103 deleģētie sertificēšanas iestāžu pārstāvji ✓Organizētas 75 tiešsaistes apmācības – vebināri (5 642 dalībnieki)
  5. 5. Kur meklēt informāciju par BIS 5 ✓BIS portālā – sākumlapā vai sadaļā «Biežāk uzdotie jautājumi» ✓BIS lietotāja darba vietā – sadaļā «Palīdzība» ✓BVKB youtube kontā
  6. 6. Jautājumi par BIS 6 • No 2020.gada 1.janvāra visai būvdarbu izpilddokumentācijai ir jābūt BISā. Vai no pieredzes, būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki sniedz minēto dokumentāciju BISā? Vai arī ir kādi gadījumi/izņēmumi kad var turpināt pildīt būvdarbu izpilddokumentāciju arī papīra formātā, neievadot to BISā? • BL 21. punkts: Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā. • Vai projektu vadītājam BISā ir pieejama visa informācija, kas ir saistīta ar viņu būvobjektu (būvatļauja, būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls, būvprojekts, segto darbu pieņemšanas akti, atbilstības deklarācijas u.c.), lai varētu sekot līdzi visai būvniecības gaitai? • BIS portālā par konkrēto būvniecības lietu personai ir pieejama informācija atbilstoši no Ierosinātāja saņemtajām tiesībām vai personas lomai būvniecības procesā. • Kur un kādās sadaļās BISā var atrast ar projektu saistīto izpilddokumentāciju? Vai BISā ir/būs pieejami kādi “filtri” ērtākai dokumentu atlasei? • Visa informācija par projektu ir pieejama konkrētajā būvniecības lietā – attiecīgajās apakšsadaļās ar atlases iespējām.
  7. 7. Jautājumi par BIS 7 • Kā projektu vadītājs var zināt, ka BISā trūkst kāda dokumentācija, kuru vēlāk var pieprasīt, piemēram, būvvalde, BVKB un arī CFLA? • Visa informācija ir pievienojama un iesniedzama atbilstoši normatīvajam regulējumam. • Vai BISā būvniecībā iesaistītais speciālists var labot kļūdas un veikt labojumus/papildinājumus, ja projektu vadītājs vai būvniecības speciālists ir pamanījis, ka ir ierakstījis kļūdainu informāciju vai pievainojis nepareizu dokumentu? • Informāciju BIS-ā ir iespējams labot atbilstoši piešķirtajām tiesībām. • Vai BISā būvdarbu izpilddokumentāciju, pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā var papildināt ar vēl kādiem būvdarbus apliecinošiem dokumentiem? Piemēram, CFLA dažkārt klātienes pārbaudēs projektu īstenošanas vietās konstatē, ka par kādiem segtiem darbiem, kuri paredzēti būvdarbu tāmē, nav pieejama būvdarbu izpilddokumentācija (kāds segto darbu pieņemšanas akts, ekspluatācijas īpašību deklarācijas utml). Un, ja nav pieejama izpilddokumentācija, kas apliecina ka minētie darbi ir veikti, tad pastāv risks, ka CFLA uzskatīs, ka minētie darbi nav veikti un Eiropas fondu līdzfinansējums par minētām darbu pozīcijām netiks saņemts. Vai var veikt šādus precizējumus BISā, ja ir piemirsies pievienot kādu trūkstošu dokumentu, bet būvdarbu tāmē paredzētie darbi faktiski ir veikti? • No publiskā portāla pievienot papildus dokumentāciju būvniecības lietai stadijā Ekspluatācija nav iespējams. Vienīga iespēja – nosūtīt dokumentu būvvaldei ārpus BIS un palūgt atvērt lietu labošanai un pievienot to.
  8. 8. Jautājumi par BIS 8 Kā pasūtītājs BIS kontrolē ēkas siltināšanu? https://www.youtube.com/watch?v=bUiUW2yYkrg Būvprojektēšanas dokumentācijas/lietas izveide, iesniegšana un tālākas darbības https://www.youtube.com/watch?v=s8hDZkFsmr4 https://www.youtube.com/watch?v=mNUEgS3_N1w Pilnvarošana, Pasūtītāja nepieciešamās darbības BIS https://www.youtube.com/watch?v=0o9nG223nXg
  9. 9. Paldies par uzmanību! ✓ Saziņa elektroniski autorizējoties: ▪ https://bis.gov.lv/bisp/ ▪ https://bis.gov.lv/bis/lv/login ▪ https://bis.gov.lv/bis2/lv/login ✓ Saziņa pa tālruni: 62004010

×