Iepirkumaprocedūra
SatursNolikums, Tehniskā specifikācija (TS)Piegādātāja kvalifikācijaIepirkuma izsludināšanaIesniegto piedāvājumu izvērtēša...
Nolikuma un tehniskās specifikācijas sagatavošana Precīzi jāformulē prasības iepirkuma priekšmetam, lai iespējamais piegād...
Vai iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija  u.c. nepieciešamie dokumenti ir atbilstoši         izstrādāti? ...
Vai iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija  u.c. nepieciešamie dokumenti ir atbilstoši         izstrādāti? ...
Vai iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija  u.c. nepieciešamie dokumenti ir atbilstoši         izstrādāti? ...
Kļūdas tehniskās specifikācijas sagatavošanāSagatavota pārāk vispārīga (nav iespējams precīzi identificētiepirkuma priekšm...
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?  Piegādātājs — fiziskā vai juridis...
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai nav ierobežota apakšuzņēmēju da...
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai  nav ierobežotas piegādātāja t...
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?  Ja finansējuma saņēmējs ir noteici...
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?  Vai būvdarbu iepirkumā piegādātāja...
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vaiizslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?Vai nav izvirzīta prasība, ka līguma i...
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai nav noteikts ierobežojums atti...
Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai nav paredzēts nosacījums, ja pr...
Iepirkuma izsludināšana  Vai publicētajā uzaicinājumā iekļautās ziņas neatšķiras no  Iepirkumu uzraudzības biroja mājas ...
Iepirkuma izsludināšana Vai ir atbilstoši nodrošināta dokumentācijas pieejamība?Vai finansējuma saņēmējs ir nodrošinājis ...
IzvērtēšanaBūtiskākais pārkāpums, kas tiek konstatēts iepirkuma procedūrasnorises laikā, ir pasūtītāja „atkāpšanās” no sāk...
IzvērtēšanaJa piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītāpersona ir piedalījusies kādā no iepriekšējie...
Līguma slēgšanaIepirkuma līgums ir jāslēdz ņemot vērā iepirkuma dokumentācijasnosacījumus un iesniegto piedāvājumu. Ir jāņ...
Kļūdas iepirkuma procedūras  veikšanāPasūtītājs ir noteicis pārāk īsu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kasnav pietiekams...
Grozījumi PIL             (stājās spēkā 01.08.2012.)Noteikumi piedāvājumu izvēlei līdzvērtīgu piedāvājumu gadī...
Grozījumi PIL            (stājās spēkā 01.08.2012.)Papildināts ar 671p. par līguma grozījumiemIzmaiņas papildu...
Iepirkuma procedūra
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Iepirkuma procedūra

424 views

Published on

Š.g. 26. septembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telpās notika seminārs "Kvalitatīva mājas renovācijas projektu ieviešana un iepirkuma procedūras veikšana". Pasākuma laikā E.Puķītis (Latvijas investīciju un attīstības aģentūra) informēja par korektu publiskā iepirkuma procedūras organizēšanu.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iepirkuma procedūra

 1. 1. Iepirkumaprocedūra
 2. 2. SatursNolikums, Tehniskā specifikācija (TS)Piegādātāja kvalifikācijaIepirkuma izsludināšanaIesniegto piedāvājumu izvērtēšanaLīguma slēgšanaBiežāk pieļautās kļūdasSvarīgi
 3. 3. Nolikuma un tehniskās specifikācijas sagatavošana Precīzi jāformulē prasības iepirkuma priekšmetam, lai iespējamais piegādātājs varētu konstatēt līguma priekšmetu un finansējuma saņēmējs - salīdzināt piedāvājumus (kvalitāte, apjoms, garantija, piegādes nosacījumi, vēlamais galarezultāts u.c.) Ja tas nav izšķiroši līguma priekšmeta pastāvēšanai, tehniskajās specifikācijās nenorāda specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Izņēmuma gadījumos šādu norādi var iekļaut, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar šā panta ceturto un piekto daļu. Tādā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents“ (PIL 17.p 10.d)
 4. 4. Vai iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija u.c. nepieciešamie dokumenti ir atbilstoši izstrādāti? Vai ir iekļautas prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmeta kvalitāti, apjomu, drošumu, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamajām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzību, invalīdu piekļuves iespējām u.c. pamatotas un objektīvas prasības? Vai atsauces uz attiecīgiem standartiem, noteiktiem izstrādājumiem, procesiem, tirdzniecības markām, patentiem vai specifisku izcelsmi ir lietotas kopā ar vārdiem „vai ekvivalents” (PIL 17.p)? Ir jāņem vērā, ka minētā norāde ir jālieto katrā vietā, kur ir norāde, piemēram, uz zīmolu. Tai pat laikā ir rūpīgi jāizvērtē, vai atsauces uz attiecīgiem standartiem, noteiktiem izstrādājumiem, procesiem, tirdzniecības markām, patentiem vai specifisku izcelsmi ir nepieciešama, jo kā rāda pieredze, tas rada problēmas līguma izpildē.
 5. 5. Vai iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija u.c. nepieciešamie dokumenti ir atbilstoši izstrādāti? Vai nav noteikts, ka piedāvātajiem materiāliem/ iekārtām/ izstrādājumiem ir jābūt LR sertificētiem? Latvijas tirgū brīvi drīkst piedāvāt būvmateriālus, kas ir atbilstoši sertificēti arī kādā citā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuri atbilst citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem standartiem vai Eiropas tehniskiem apstiprinājumiem un šiem materiāliem nav nepieciešams iegūt papildus sertifikāciju Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vai visas izvirzītās prasības ir nepieciešamas līguma izpildei (vai tās izriet no iepirkuma priekšmeta. Ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu un ir noteiktas samērīgi līguma priekšmetam)?
 6. 6. Vai iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija u.c. nepieciešamie dokumenti ir atbilstoši izstrādāti? Vai nav uzlikts pienākums piegādātājam iekļaut piedāvājumā finanšu rezervi konkrētā apmērā, kuras izmantošana nav iepriekš detalizēti noregulēta? Pretendentam cenu piedāvājumā ir jāiekļauj būvdarbu izmaksas, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajiem darbu apjomiem, ierēķinot šajās izmaksās arī iespējamos riskus, un nav pamatoti iekļaut piedāvājumā pasūtītāja noteiktu rezervi konkrētā apmērā, kuras izmantošana nav iepriekš paredzama. Vai iepirkuma dokumentācijā finansējuma saņēmējs nav noteicis konkrētu piegādātāja peļņas vai virsizdevumu procentu likmi? Tā kā peļņa un virsizdevumi ir izmaksas, kuru lielums ir atkarīgs no paša pretendenta darbības, finansējuma saņēmējam nav tiesiska pamata noteikt konkrētu minēto izmaksu apjomu, kas mākslīgi maina pretendenta piedāvāto cenu.
 7. 7. Kļūdas tehniskās specifikācijas sagatavošanāSagatavota pārāk vispārīga (nav iespējams precīzi identificētiepirkuma priekšmetu (tā īpašības))Nesakrīt ar PIV norādīto tehnisko specifikāciju un pirmsiepirkuma procedūras veikšanas nav ierosināti atbilstošilīguma grozījumiLīguma priekšmeta aprakstā ir norāde uz standartiem,tirdzniecības markām, patentiem vai specifisku izcelsmi, betnorāde nav lietota kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”Ietvertas nepamatotas prasības, kas tieši neattiecas uz uziepirkuma priekšmetu un tādējādi rada nepamatotususierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrā
 8. 8. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.– Vai nav norādītas diskriminējošas prasības, piemēram, piegādātāju nacionalitāte, ģeogrāfiskais izvietojums?– Vai nav norādīts noteikts juridiskais statuss piegādātājam?– Vai netiek ierobežotas fizisku personu tiesības dalībai iepirkumā?– Vai nav ierobežotas piegādātāju tiesības apvienoties grupās, piemēram, personu apvienībā?– Vai nav noteikts, ka piegādātāju apvienībai, iesniedzot piedāvājumu/pieteikumu, jābūt izveidotai atbilstoši noteiktam juridiskam statusam?Prasība iegūt noteiktu juridisku statusu var tikt izvirzīta tikai tādai apvienībai, kurai iepirkuma komisija piešķīrusi līguma izpildes tiesības.
 9. 9. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai nav ierobežota apakšuzņēmēju dalība iepirkumā? Vai nav izvirzītas konkrētas kvalifikācijas prasības tādējādi, ka tās visas attiecas arī uz katru no personām, uz kuru iespējām piegādātājs balstās (t.sk. apakšuzņēmējiem)?Ja piegādātājs piesaistījis apakšuzņēmēju, kas izpilda konkrētu nolikuma prasību, nav pamata uz šo pašu apakšuzņēmēju automātiski attiecināt arī pārējās nolikumā noteiktās atlases prasības.
 10. 10. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai nav ierobežotas piegādātāja tiesības dalībai iepirkumā ar nosacījumu, ka tam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam tikai atbilstoši Latvijas Republikas atbilstošo normatīvo aktu prasībām?Piegādātājam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām.
 11. 11. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Ja finansējuma saņēmējs ir noteicis, ka piegādātājam jābūt pieredzei konkrēta skaita objektos, vai papildus netiek prasīta konkrētu gadu pieredze attiecīgajā jomā?Minētā prasība var nepamatoti ierobežot tādu pretendentu iespējas piedalīties iepirkuma procedūrā, kuru veiktie darbi konkrētos objektos faktiski apliecina to profesionālās spējas veikt iepirkuma priekšmetā noteiktos darbus, taču pieredze gados neatbilst prasītajam.Ja ir vienīgi noteikts, ka pretendentam nepieciešama konkrētu gadu pieredze attiecīgajā jomā, minētās prasības vietā būtu ieteicams izvirzīt prasību par nepieciešamo pieredzi (konkrētu objektu/sniegto pakalpojumu skaitu), nevis pieredzi konkrētu gadu laikā, vai arī izteikt prasību detalizētāk – paskaidrot, kādos gadījumos pieredze konkrētā laika periodā tiks atzīta par atbilstošu.
 12. 12. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai būvdarbu iepirkumā piegādātājam nav izvirzīta prasība par pieredzi līguma izpildē saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas noteikumiem (jeb FIDIC)?Šāda prasība uzskatāma par nepamatotu, jo piegādātāja profesionālā atbilstība jāvērtē, izvērtējot piegādātāja pieredzi veiktajos darbos kā tādos, nevis līguma nosacījumus (piem., FIDIC), kas regulē attiecīgo darbu veikšanu.Ja prasība par pieredzi līguma izpildē saskaņā ar FIDIC ir izvirzīta piegādātāja piesaistītajam speciālistam, nepieciešams izvērtēt šādas prasības pamatotību un lietderību.
 13. 13. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vaiizslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši?Vai nav izvirzīta prasība, ka līguma izpildei nepieciešamajaipieredzei jābūt gūtai tieši ES struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšuinstrumentu īstenoto projektu ietvaros?Vai nav izvirzīta prasība, ka speciālista kvalifikāciju apliecinošajamsertifikātam jābūt konkrēti minētas institūcijas izdotam, janepieciešamo sertifikātu attiecīgajā jomā izdod vairākaskompetentās institūcijas?Vai nav noteikts, ka piegādātāja/speciālista pieredze attiecīgobūvdarbu veikšanā tiks atzīta, ja tā būs iegūta tieši un tikai publiskāvai tieši un tikai privātajā sektorā (piemēram, tikai publisku ēkubūvniecībā?
 14. 14. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai nav noteikts ierobežojums attiecībā uz piegādātāja un tā norādītās personas, uz kuras iespējām piegādātājs balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, savstarpējo attiecību tiesisko raksturu? Vai nav noteikts, ka pretendentam jau uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi jābūt noslēgtam līgumam (darba līgumam, uzņēmumu līgumam) par konkrētu darbu veikšanu (piemēram, par atkritumu izvešanu būvdarbu līguma izpildes laikā) vai speciālistu piesaisti, un šāds līgums jāiesniedz kopā ar piedāvājumu?Var paredzēt iespēju iesniegt apliecinājumu vai citu dokumentu, kas apliecinātu, ka uz līguma izpildes brīdi šāds līgums tiks noslēgts.
 15. 15. Vai piegādātāju kvalifikācijas, atlases vai izslēgšanas noteikumi nav diskriminējoši? Vai nav paredzēts nosacījums, ja pretendents nav piedalījies būvlaukuma apskatē, tad tas tiks noraidīts (kā arī vai nav ierobežots objekta apskates laiks)?Ja piedāvājumus var sagatavot tikai pēc līguma izpildes vietas apskates vai iepazīšanās klātienē ar iepirkuma procedūras papildu dokumentiem, pasūtītājs pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu , lai piegādātājiem būtu iespēja uzzināt visu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu sagatavošanai.
 16. 16. Iepirkuma izsludināšana Vai publicētajā uzaicinājumā iekļautās ziņas neatšķiras no Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētās informāciju? Ja ir izdarīti iepirkuma procedūras grozījumi, vai tie veikti atbilstoši?Vai veiktie grozījumi nav būtiski?Vai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā ir publicēts paziņojums par grozījumiem?Vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir atbilstoši pagarināts?
 17. 17. Iepirkuma izsludināšana Vai ir atbilstoši nodrošināta dokumentācijas pieejamība?Vai finansējuma saņēmējs ir nodrošinājis brīvu un tiešu elektronisku pieeju visiem iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi? (PIL 30.p 1.d).Ir jāņem vērā, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš nevar uzsākties, ja iepirkuma dokumentācija nav pieejama (ja dokumentācija nav pieejama, tad arī piedāvājumu nevar sagatavot).Ja dokumenti nav pieejami no iepirkuma izsludināšanas dienas, pasūtītājam jāpagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
 18. 18. IzvērtēšanaBūtiskākais pārkāpums, kas tiek konstatēts iepirkuma procedūrasnorises laikā, ir pasūtītāja „atkāpšanās” no sākotnēji izvirzītajāmprasībām iepirkuma procedūras dokumentācijā.Proti, vērtējot iesniegtos piedāvājumus un nosakot uzvarētāju,pasūtītājs nolemj, ka konkrēta dokumenta (piemēram, sertifikāta vaipieredzi apliecinoša dokumenta) iesniegšana nav tik nozīmīga unfaktiski atzīst par uzvarētāju izvirzītajām prasībām neatbilstošupiedāvājumu. Līdz ar to pasūtītājam, izstrādājot iepirkuma procedūrasdokumentāciju un izvirzot nepieciešamās prasības (nevis vērtējotiesniegtos piedāvājumus!), ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai patiešāmpretendentiem visus uzskaitītos dokumentus nepieciešams iesniegt unvai pretendenta pieredzei patiešām ir jābūt tik lielai, kā izriet noprasībām.
 19. 19. IzvērtēšanaJa piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītāpersona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkumaprojekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentuizstrādāšanā, piegādātājs nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā pašaprojekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētieapstākļi šim piegādātājam dod priekšrocības šajā iepirkumaprocedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projektaposmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošinavienota galarezultāta sasniegšanu (PIL 11.p 4.d)Piedāvājumu papildināšana ar dokumentiem vai informāciju, kuruiesniegšana jau bija paredzēta iepirkuma dokumentācijā, pēcpiedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām nav pieļaujama.Konstatējot aritmētiskās kļūdas, tās var labot tikai matemātiski, t.i.,atbilstoši paredzētajai vienības cenai atbilstoši labot kopējolīgumcenu (nevis kopējai līgumcenai pakārtot pozīciju cenas).
 20. 20. Līguma slēgšanaIepirkuma līgums ir jāslēdz ņemot vērā iepirkuma dokumentācijasnosacījumus un iesniegto piedāvājumu. Ir jāņem vērā, ka slēdzotlīgumu nedrīkst mainīties nosacījumi: kuri, ja tie būtu iekļauti paziņojumā (uzaicinājumā), varētu radīt iespēju pretendentiem iesniegt būtiski atšķirīgu piedāvājumu kuri, ja tie būtu iekļauti paziņojumā (uzaicinājumā), varētu mainīt ieinteresēto uzņēmēju loku kuri varētu mainīt līguma ekonomisko līdzsvaru par labu pasūtītājam vai tā līguma partnerim
 21. 21. Kļūdas iepirkuma procedūras veikšanāPasūtītājs ir noteicis pārāk īsu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kasnav pietiekams, lai iespējamie pretendenti varētu izvērtēt tehniskospecifikāciju un paspēt sagatavot un iesniegt piedāvājumuSagatavojot iepirkuma dokumentāciju nav ņemti vērā grozījumi PILIr izvirzītas nepamatotas prasības attiecībā pret būvnieka pieredzilīdzīgu darbu veikšanāNav ievēroti iepirkuma procedūras termiņi un iepirkuma procedūrasnorises laikā pasūtītājs atkāpjas no sākotnēji izvirzītajām prasībāmPar iepirkuma procedūras uzvarētāju ir atzīts uzņēmuma piedāvājums,kurš neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībāmNav atrunāti nosacījumi, kāds būs iepirkuma līgums un kādi grozījumišajā līgumā var tikt veikti
 22. 22. Grozījumi PIL (stājās spēkā 01.08.2012.)Noteikumi piedāvājumu izvēlei līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā(PIL46.p.4d.)Papildināti un precizēti PIL 39.p 1.d norādītie pretendentu IzslēgšanasnoteikumiBūtiski mainīti apakšuzņēmēju izslēgšanas noteikumi (PIL 39.p 1.d11.pkt.)NĪN nomaksas pārbaudeizmaiņas attiecībā uz apakšuzņēmēju piesaisti (PIL 20.p. 1.d, 2.d, 3.d)Izmaiņas attiecībā uz apakšuzņēmēju/personāla nomaiņu (PIL 68.p)
 23. 23. Grozījumi PIL (stājās spēkā 01.08.2012.)Papildināts ar 671p. par līguma grozījumiemIzmaiņas papildus informācijas sniegšanas termiņā (PIL 30p. 3.d)Ieinteresēto piegādātāju sanāksme (PIL 55.p. 1. d.)Rīcība viena piedāvājuma gadījumā (PIL 54.p 2. un 3.d un 56.p 7.un 8.d.)Piedāvājuma nodrošinājums (PIL 1.p 102 pkt., 52.p. 1., 4.d, 56.p 5.un 6.d.)

×