SlideShare a Scribd company logo
1 of 51
Download to read offline
Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana
Ingus Pumpurs – SIA SAKRET
Dzintars Šulcs – SIA KNAUF
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Ārējā kombinētā siltumizolācijas sistēma (ETICS):
• Samazina enerģijas patēriņu un apkures izmaksas
• Palielina ēkas vērtību
• Nodrošina konstrukcijas aizsardzību uz vairākiem gadiem
• Paaugstina pilsētbūvniecības vērtību
• Atjauno ēkas estētiku
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Eiropas novērtējuma dokuments (END) - European
Assessment Document (EAD)
(iepriekš ETAG 004) būvizstrādājumiem ir atzinīgs
novērtējums par produkta piemērotību paredzētajam
pielietojumam, vadoties pēc produkta atbilstības sešām
obligātajām Būvizstrādājumu prasībām.
1. Stabilitāte
2. Energoefektivitāte
3. Ugunsdrošība
4. Akustika
5. Drošība lietošanā
6. Higiēna un vide
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Virsmas novērtēšana un sagatavošana pirms renovācijas uzsākšanas
1. Virsmu vizuāla apsekošana
2. Apsekošana ar mērierīcēm
3. Virsmu ģeometrijas pārbaude
4. Virsmu sagatavošana atbilstoši
pamatnes veidam un
nolietojumam
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Sastatņu montāža un noformēšana / darba drošības ievērošana
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Sastatņu montāža un noformēšana / darba drošības ievērošana
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas stiprinājumu izvēle atbilstoši pamatnei
Siltumizolācijas stiprinājumu atbilstības, veida un garuma noteikšana;
1. Siltumizolācijas stiprinājumiem jābūt testētiem pēc ETAG 014 un testa rezultātiem
jāatbilst pielietojamās siltumizolācijas sistēmā testētajiem.
2. Novērtē pamatnes veidu/s (A/B/C/D/E)
3. Izvēlas stiprinājumu/s (dībeļu) marku atbilstoši pamatnes veidam
4. Veic aprēķinu nominālajam stiprinājuma garumam
SVARĪGI: Dībeļu izvēles brīdī jāņem vērā arī projektā norādītās prasības, ja tādas ir.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Izvēlēto stiprinājumu izraušanas testi – «Dubults neplīst»
Renovējamās ēkās sienu materiāla
nolietojums un būvelementu kvalitāte ir
dažādas kvalitātes, bet veicot stiprinājumu
(dībeļu) izraušanas testu, iespējams
pārliecināties vai izvēlētais stiprinājums
reālajā pamatnē izpilda deklarētās
izraušanas stiprības parametrus.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Starta līstes montāža
Starta līstes izvēlētā vai projektā paredzētā komplekta
pielietošana ar atbilstošiem papildelementiem nodrošinās
maksimālo efektu. Risinājumu optimizēšana vai
neatbilstoša montāža var radīt vizuālus un tehniskus
defektus, kuru novēršana radīs papildus izmaksas un var
samazināt siltināšanas sistēmas kalpošanu ilgtermiņā.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Starta līstes montāža «Optimizētajā versijā»
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas līmēšana atbilstoši tehnoloģijai
Siltumizolācijas līmjavas uzklāšanu iespējams veikt gan
tehnikā ar roku darbu, gan arī ar mehāniskām ierīcēm,
kas paredzētas līmjavu sajaukšanai un aprīkotas ar
atbilstošām komponentēm, lai nodrošinātu līmjavas
vienmērīgu uzklāšanu.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas līmēšana atbilstoši «tehnoloģijai»
1. Pēc pielīmēšanas līmjavai ir jānosedz vismaz 40% no
siltumizolācijas loksnes plaknes
2. Nav pieļaujama papildus siltumizolācijas materiāla
lietošana virsmas izlīdzināšanai – tam paredzēts
apmetums
3. Maksimālais pieļaujamais līmjavas slānis pēc
siltumizolācijas loksnes pielīmēšanas ir 20mm
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas līmēšana atbilstoši «tehnoloģijai»
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas savienojuma šuvju aizpildīšana
Siltumizolācijas savienojuma šuves ir obligāti jāaizpilda
ar materiālu, kas atbilst projektā pielietotajam
siltumizolācijas materiālam. Sistēmā ar putu polistirolu
šuvju aizpildīšanai ir pieļaujama arī speciālu poliuretāna
putu līmju pielietošana. Ar līmjavu to darīt nedrīkst.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas savienojuma šuvju aizpildīšana
Siltināšanas sistēmās ar akmens vati, šuvju aizpildīšanai ir pielietojama tikai akmens
vate. Šuvju aizpildīšanai pielieto sistēmā izmantojamo siltumizolācijas materiālu to
piegriežot ķīļveidā un aizpildot šuvi vienā līmenī ar siltumizolāciju.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas stiprinājumu montāža atbilstoši tehnoloģijai
Stiprinājumu skaita un montāžas shēmas ievērošana atbilstoši sistēmas turētāja norādēm
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas stiprinājumu montāža atbilstoši tehnoloģijai
Uzsākot siltumizolācijas stiprinājumu montāžu ir jāievēro enkurošanas dziļuma prasības
un metode, lai noteiktu pareizu urbuma izveides dziļumu. Atkarībā no ēkas sienu
materiāla un tā nolietojuma jāizvērtē arī urbuma veikšanas tehnika: urbumu veicot ar
perforācijas režīmu vai bez tā (perforācijas režīmu iesakām lietot tikai stabilās un
stingrās pamatnēs (nomināli A un B pamatnēs).
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas stiprinājumu montāža atbilstoši tehnoloģijai
Siltumizolācijas stiprinājumi var tikt montēti atbilstoši stiprinājumu testa protokolā
norādītajām metodēm un tehniskajām rekomendācijām.
1. Montāža siltumizolācijas materiāla līmenī
2. Padziļināta montāža ar siltumizolācijas nosegelementu
3. Iedziļināta montāža
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas stiprinājumu montāža «atbilstoši tehnoloģijai»
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas stiprinājumu montāža atbilstoši tehnoloģijai
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas sistēmas papildelementi – sistēmas ilgtspējības garants
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas sistēmas papildelementi – sistēmas ilgtspējības garants
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas sistēmas papildelementi – sistēmas ilgtspējības garants
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas sistēmas armējošo slāņu izveide
Papildelementu montāžu veic pirms pamatsieta iestrādes
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas sistēmas armējošo slāņu izveide
Dažādu defektu rašanās iemesls virsējos slāņos ir armēšanas
procesā neievērota sieta iestrādes tenoloģija un nepietiekošs
armējošās javas slāņa biezums
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Siltumizolācijas sistēmas armējošo slāņu izveide / mehāniskās noturības
kategorijas
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Virsmas sagatavošana pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas
Kāpēc ir jālieto grunts un kādas funkcijas tā pilda;
1. Saķeres kontaktslānis starp armēšanas kārtu un dekoratīvo apdari
2. Virsmas ūdens uzsūces regulācija, kas atvieglo apmetuma strukturēšanu
3. Abrazīvā pildviela, kas samazina apmetuma patēriņu un atvieglo dekoratīvās
struktūras izveidi
4. Tonēta apmetuma gadījumā pielieto tonētu grunti, lai uzlabotu apdares slāņu
estētiku
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Dekoratīvā apmetuma uzklāšana
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Dekoratīvā apmetuma uzklāšana
Izmantojot gatavos dekoratīvos
apmetumus rekomendējam vienas
tonēšanas partijas apmetumu iestrādāt uz
pilnām plaknēm, lai neveidotos toņu
atšķirības.
Tas prasa papildus plānošanu, bet šādi var
izbēgt no liekām darba procedūrām un
papildus izmaksām, kā darba termiņa
kavējumiem.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Dekoratīvā apmetuma krāsošana
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Dekoratīvā apmetuma/krāsas uzklāšana un fizika
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Dekoratīvā apmetuma/krāsas uzklāšana un fizika
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Dekoratīvās apdares toņu atstarošanas koeficenta HBW (HBZ) rekomendācijas
Minerālajam apmetumam ar krāsojumu HBW ≥ 25
Gatavajiem homogēnajiem pastveida apmetumiem HBW ≥ 20
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Fasāžu uzturēšana, kopšana un atjaunošana
„Siltinātās fasādes kalpošana ilgtermiņā, pieņemot, ka, lai sistēma
pilnībā saglabātu tās efektivitāti, ir jāuztur sistēmas apdares
kārtas“
ETAG 004 punkts 7.3
Siltinātas fasādes uzturēšana un remonts
Kārtu uzturēšana ietver:
✓ Tādu lokālu bojāto laukumu remontdarbus, kas radušies
negadījumu dēļ;
✓Dažādu virsējo apdares slāņu papildus uzklāšana pēc
speciāliem priekšdarbiem vai pēc mazgāšanas.
Jāpievērš īpaša vērība tādu izstrādājumu lietošanai, kas ir
saderīgi ar pielietoto sistēmu
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Biežāk sastopamās fasādes nolietojuma situācijas
Katrai fasādei vai tās fragmentam var pienākt brīdis, kad dažādu iemeslu
dēļ nepieciešams veikt krāsojuma atjaunošanu vai fasādes fragmenta
remontu.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Vizuāli un tehniski defekti ēkas cokola daļā
Cokola daļas siltināšanā un mezglu izveidē, lai arī šie
risinājumi nav saistāmi un pēc būtības neatbilst ETAG 004
definīcijai, rekomendējam ņemt vērā sistēmas turētāja
rekomendācijas un realizēt objektā. Rekomendāciju
ievērošana būtiski samazinās defektu veidošanās riskus
objekta ekspluatācijas laikā.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Fasāžu uzturēšana un tās nozīme
Biežāk sastopamie siltinātu fasāžu defektu
rašanās iemesli ēkas ekspluatācijas laikā;
✓ Jumta un parapetu defekti
✓ Lietus ūdens notek sistēmu defekti
✓ Metāla nosegelementu bojājumi
✓ Deformācijas šuvju un sistēmas
blīvējumu bojājumi
✓ Mehāniski bojājumi apdares kārtām
✓ Drenāžas un lietus ūdens notek sistēmu
defekti
✓ Apkārtējas vides ietekme
✓ Neveiksmīgi izveidoti sistēmas mezgli
✓ Vienaldzība pret fasāžu uzturēšanu un
kopšanu
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Fasāžu uzturēšana, kopšana un remonts
Siltinātas fasādes sistēmas ;
1. Fasāžu uzturēšana un
kopšana
✓ Regulāras pārbaudes
✓ Apkopes veikšana
2. Fasādes remonta darbi
✓ Sanācija
✓ Renovācija
✓ Modernizācija
3. Neglābjami bojājumi
✓ Izbūvēšana no jauna
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Fasāžu uzturēšana un kopšana
Izveidojot ēkas apsekošanas plānu un
veicot regulāras nosiltinātās ēkas
apkopes, iespējams laicīgi konstatēt un
novērst radušos defektus, kas palīdzēs
saglabāt un uzlabot siltināšanas sistēmas
energoefektivitāti, kā arī fasādes estētiku.
Pirmo nosiltinātas ēkas apsekošanu
rekomendējam veikt ne vēlāk kā
12.mēnešus pēc renovācijas darbu
pabeigšanas un ievērot šādu pašu
regularitāti arī turpmākajā ēkas
ekspluatācijas laikā.
Gadījumos, ja tiek konstatēti defekti, tad to novēršanas pasākumi ir jāveic nekavējoties,
ievērojot siltināšanas sistēmas turētāja rekomendācijas.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Fasāžu uzturēšana un kopšana
✓Siltinātas fasādes/cokola virsma nav
paredzēta augstu mehānisku slodžu
izturēšanai, tāpēc noteikti virsma jāpasargā
no dažādām mehāniskām ietekmēm (sporta
spēļu spēlēšana pret siltināto fasādi,
velosipēdu, tehnikas vai citu smagu
priekšmetu novietošana, atbalstot tos pret
fasādi);
✓ Ekspluatācijas laikā ēkas fasādi/cokolu
nepieciešams turēt atklātu un nenosegt ar
dažādiem priekšmetiem;
✓ Ja fasāde ir netīra, tā jānomazgā ar tīru,
vēsu ūdeni vai fasādes tīrīšanas līdzekli.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Fasāžu uzturēšana un kopšana
✓ Regulāri jāpārliecinās, vai lietus ūdeņu
notekas sistēmas nav bojātas
✓ !!! Ja fasāde būs patstāvīgi slapja, tas var
negatīvi ietekmēt sistēmas kalpošanas laiku,
kā arī būtiski pasliktinās sistēmas
siltumtehniskos parametrus.
✓ Ziemā jārūpējas par to, lai uz fasādes
neveidojas ledus uzsalumi. Regulāri ir
jāpārbauda, vai ziemas laikā jumta
konstrukcija vai ūdens noteku sistēma nav
bojāta vai nosprostota.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Fasādes remonta darbi
2. Fasādes remonta darbi
✓ Sanācija – Bojājumu novēršana
✓ Renovācija – Kosmētiskie
pasākumi
✓ Modernizācija – Pašreizējā stāvokļa
uzlabošana atbilstoši aktuālajam
prasību līmenim vai likumdošanas
normatīvajiem aktiem.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Pirms fasādes remonta vai atjaunošanas uzsākšanas
Jānoskaidro, kādi materiāli izmantoti
fasādes izbūves procesā, lai varētu
precīzi un kvalitatīvi plānot tehniski
pareizu un ar izmantotajiem materiāliem
savietojamu remonta materiālu izvēli
fasādes remonta darbiem.
Ja renovētai ēkai sistēmas turētājs ir
izsniedzis CE zīmi - informācija par
izmantotajiem sistēmas materiāliem būs
atrodama šajā dokumentā.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Pirms fasādes remonta vai atjaunošanas uzsākšanas
✓Mehāniskie bojājumi jānovērš nekavējoties! Laikus
nenovērsti, tie tieši ietekmē virsmas siltumizolācijas
spējas, vizuālo izskatu un fasādes kalpošanas laiku
ilgtermiņā;
✓ Ja virsma ir tā nosmērēta, ka nav iespējams to
atmazgāt, ieplānojiet virsmas pārkrāsošanu;
✓ Krāsojuma atjaunošanas gadījumā, ēkai
piemērotāko apdares materiālu jāizvēlas, izvērtējot
kopējo siltumizolācijas sistēmu, ēkas sienu tipu un to
attiecību saderību pēc LBN 002-19.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Dabiskais apaugums un tā veidošanās iemesli
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Dabiskais apaugums un tā veidošanās iemesli
1.Metāls
2.Plastikāts
3.Stikls
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Dabiskais apaugums un apzīmētas fasādes
✓ Ja uz fasādes veidojas dažādi mikroorganismi
(aļģes, ķērpju u.c.), tās zonas laikus jākopj ar
mikroorganismus neitralizējošu līdzekli vai
jāpārkrāso ar pret mikroorganismiem noturīgu
krāsu.
✓ Ja fasāde ir nopūsta ar Graffiti ielas zīmējumiem
(ar aerosola krāsu vai flomāsteru), virsmu ir
jāmēģina tīrīt ar atšķaidītāju vai šķīdinātāju,
kuram ir identiska ķīmiskā bāze kā izmantotajai
krāsai vai flomāsteram. Šāda veida virsmas
tīrīšana var negatīvi ietekmēt fasādes vai cokola
virsmas krāsojumu. Ja pēc tīrīšanas tiek
konstatēti defektēti laukumi, vienīgā iespēja iegūt
sākotnējo vizuālo efektu ir virsmas pārkrāsošana.
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Galvenais ir darīt!!!
Būvobjekts: daudzdzīvokļu māja J. Rozentāla ielā 20, Saldū.
Renovācijas gads: 2006-2007
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Galvenais ir darīt!!!
Būvobjekts: daudzdzīvokļu māja J. Rozentāla ielā 20, Saldū.
Renovācijas gads: 2006-2007
Fasāde pēc
mazgāšanas ar
fasādes tīrīšanas
līdzekli
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Neglābjami bojājumi
3. Neglābjami bojājumi;
✓ Izbūvēšana no jauna
Apmesto fasāžu montāža,
kļūdas, kopšana
Paldies par uzmanību!
Ingus Pumpurs
SIA SAKRET
Produktu sistēmu projektu vadītājs
Tel. +371 2836 9920
ingus.pumpurs@sakret.lv

More Related Content

What's hot

Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās un ventilējam...
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās un ventilējam...Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās un ventilējam...
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās un ventilējam...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm.
Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm. Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm.
Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm. Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...
Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...
Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (10)

Kā nodrošināt renovētas ēkas ilgstpējību
Kā nodrošināt renovētas ēkas ilgstpējībuKā nodrošināt renovētas ēkas ilgstpējību
Kā nodrošināt renovētas ēkas ilgstpējību
 
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
 
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004. Biežāk pieļautās kļūdas
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004. Biežāk pieļautās kļūdasZemapmetuma fasādes. ETAG 004. Biežāk pieļautās kļūdas
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004. Biežāk pieļautās kļūdas
 
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004.
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004.Zemapmetuma fasādes. ETAG 004.
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004.
 
ETAG 004
ETAG 004ETAG 004
ETAG 004
 
Kā nodrošināt renovētas ēkas ilgstpējību
Kā nodrošināt renovētas ēkas ilgstpējībuKā nodrošināt renovētas ēkas ilgstpējību
Kā nodrošināt renovētas ēkas ilgstpējību
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās un ventilējam...
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās un ventilējam...Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās un ventilējam...
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās un ventilējam...
 
Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm.
Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm. Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm.
Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm.
 
Metāla cauruļvadi
Metāla cauruļvadiMetāla cauruļvadi
Metāla cauruļvadi
 
Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...
Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...
Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...
 

Similar to ETAG 004 – prasības un montāža

Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaApmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaElektrumlv
 
Problēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēm
Problēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēmProblēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēm
Problēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēmElektrumlv
 
Apmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
Apmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanaiApmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
Apmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīvas ventilācijas sistēmas izveide
Efektīvas ventilācijas sistēmas izveideEfektīvas ventilācijas sistēmas izveide
Efektīvas ventilācijas sistēmas izveideElektrumlv
 

Similar to ETAG 004 – prasības un montāža (14)

Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaApmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
 
Apmesto fasāžu uzturēšana
Apmesto fasāžu uzturēšanaApmesto fasāžu uzturēšana
Apmesto fasāžu uzturēšana
 
Problēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēm
Problēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēmProblēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēm
Problēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēm
 
Apmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
Apmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanaiApmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
Apmesto un ventilējamos fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
 
Apmesto fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
Apmesto fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanaiApmesto fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
Apmesto fasāžu kopšana, to ilgtspējības nodrošināšanai
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
 
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas.
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas. Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas.
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas.
 
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
 
Pieredze energoefektivitātes projektu īstenošanā (Ventspils)
Pieredze energoefektivitātes projektu īstenošanā (Ventspils)Pieredze energoefektivitātes projektu īstenošanā (Ventspils)
Pieredze energoefektivitātes projektu īstenošanā (Ventspils)
 
Kā gudri izvēlēties būvmateriālus
Kā gudri izvēlēties būvmateriālusKā gudri izvēlēties būvmateriālus
Kā gudri izvēlēties būvmateriālus
 
Efektīvas ventilācijas sistēmas izveide
Efektīvas ventilācijas sistēmas izveideEfektīvas ventilācijas sistēmas izveide
Efektīvas ventilācijas sistēmas izveide
 
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkasKļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas
 
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi  Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 
Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Recently uploaded

Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 

ETAG 004 – prasības un montāža

 • 1. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Ingus Pumpurs – SIA SAKRET Dzintars Šulcs – SIA KNAUF
 • 2. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Ārējā kombinētā siltumizolācijas sistēma (ETICS): • Samazina enerģijas patēriņu un apkures izmaksas • Palielina ēkas vērtību • Nodrošina konstrukcijas aizsardzību uz vairākiem gadiem • Paaugstina pilsētbūvniecības vērtību • Atjauno ēkas estētiku
 • 3. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Eiropas novērtējuma dokuments (END) - European Assessment Document (EAD) (iepriekš ETAG 004) būvizstrādājumiem ir atzinīgs novērtējums par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, vadoties pēc produkta atbilstības sešām obligātajām Būvizstrādājumu prasībām. 1. Stabilitāte 2. Energoefektivitāte 3. Ugunsdrošība 4. Akustika 5. Drošība lietošanā 6. Higiēna un vide
 • 4. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Virsmas novērtēšana un sagatavošana pirms renovācijas uzsākšanas 1. Virsmu vizuāla apsekošana 2. Apsekošana ar mērierīcēm 3. Virsmu ģeometrijas pārbaude 4. Virsmu sagatavošana atbilstoši pamatnes veidam un nolietojumam
 • 5. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Sastatņu montāža un noformēšana / darba drošības ievērošana
 • 6. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Sastatņu montāža un noformēšana / darba drošības ievērošana
 • 7. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas stiprinājumu izvēle atbilstoši pamatnei Siltumizolācijas stiprinājumu atbilstības, veida un garuma noteikšana; 1. Siltumizolācijas stiprinājumiem jābūt testētiem pēc ETAG 014 un testa rezultātiem jāatbilst pielietojamās siltumizolācijas sistēmā testētajiem. 2. Novērtē pamatnes veidu/s (A/B/C/D/E) 3. Izvēlas stiprinājumu/s (dībeļu) marku atbilstoši pamatnes veidam 4. Veic aprēķinu nominālajam stiprinājuma garumam SVARĪGI: Dībeļu izvēles brīdī jāņem vērā arī projektā norādītās prasības, ja tādas ir.
 • 8. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Izvēlēto stiprinājumu izraušanas testi – «Dubults neplīst» Renovējamās ēkās sienu materiāla nolietojums un būvelementu kvalitāte ir dažādas kvalitātes, bet veicot stiprinājumu (dībeļu) izraušanas testu, iespējams pārliecināties vai izvēlētais stiprinājums reālajā pamatnē izpilda deklarētās izraušanas stiprības parametrus.
 • 9. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Starta līstes montāža Starta līstes izvēlētā vai projektā paredzētā komplekta pielietošana ar atbilstošiem papildelementiem nodrošinās maksimālo efektu. Risinājumu optimizēšana vai neatbilstoša montāža var radīt vizuālus un tehniskus defektus, kuru novēršana radīs papildus izmaksas un var samazināt siltināšanas sistēmas kalpošanu ilgtermiņā.
 • 10. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Starta līstes montāža «Optimizētajā versijā»
 • 11. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas līmēšana atbilstoši tehnoloģijai Siltumizolācijas līmjavas uzklāšanu iespējams veikt gan tehnikā ar roku darbu, gan arī ar mehāniskām ierīcēm, kas paredzētas līmjavu sajaukšanai un aprīkotas ar atbilstošām komponentēm, lai nodrošinātu līmjavas vienmērīgu uzklāšanu.
 • 12. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas līmēšana atbilstoši «tehnoloģijai» 1. Pēc pielīmēšanas līmjavai ir jānosedz vismaz 40% no siltumizolācijas loksnes plaknes 2. Nav pieļaujama papildus siltumizolācijas materiāla lietošana virsmas izlīdzināšanai – tam paredzēts apmetums 3. Maksimālais pieļaujamais līmjavas slānis pēc siltumizolācijas loksnes pielīmēšanas ir 20mm
 • 13. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas līmēšana atbilstoši «tehnoloģijai»
 • 14. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas savienojuma šuvju aizpildīšana Siltumizolācijas savienojuma šuves ir obligāti jāaizpilda ar materiālu, kas atbilst projektā pielietotajam siltumizolācijas materiālam. Sistēmā ar putu polistirolu šuvju aizpildīšanai ir pieļaujama arī speciālu poliuretāna putu līmju pielietošana. Ar līmjavu to darīt nedrīkst.
 • 15. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas savienojuma šuvju aizpildīšana Siltināšanas sistēmās ar akmens vati, šuvju aizpildīšanai ir pielietojama tikai akmens vate. Šuvju aizpildīšanai pielieto sistēmā izmantojamo siltumizolācijas materiālu to piegriežot ķīļveidā un aizpildot šuvi vienā līmenī ar siltumizolāciju.
 • 16. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas stiprinājumu montāža atbilstoši tehnoloģijai Stiprinājumu skaita un montāžas shēmas ievērošana atbilstoši sistēmas turētāja norādēm
 • 17. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas stiprinājumu montāža atbilstoši tehnoloģijai Uzsākot siltumizolācijas stiprinājumu montāžu ir jāievēro enkurošanas dziļuma prasības un metode, lai noteiktu pareizu urbuma izveides dziļumu. Atkarībā no ēkas sienu materiāla un tā nolietojuma jāizvērtē arī urbuma veikšanas tehnika: urbumu veicot ar perforācijas režīmu vai bez tā (perforācijas režīmu iesakām lietot tikai stabilās un stingrās pamatnēs (nomināli A un B pamatnēs).
 • 18. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas stiprinājumu montāža atbilstoši tehnoloģijai Siltumizolācijas stiprinājumi var tikt montēti atbilstoši stiprinājumu testa protokolā norādītajām metodēm un tehniskajām rekomendācijām. 1. Montāža siltumizolācijas materiāla līmenī 2. Padziļināta montāža ar siltumizolācijas nosegelementu 3. Iedziļināta montāža
 • 19. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas stiprinājumu montāža «atbilstoši tehnoloģijai»
 • 20. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas stiprinājumu montāža atbilstoši tehnoloģijai
 • 21. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas sistēmas papildelementi – sistēmas ilgtspējības garants
 • 22. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas sistēmas papildelementi – sistēmas ilgtspējības garants
 • 23. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas sistēmas papildelementi – sistēmas ilgtspējības garants
 • 24. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas sistēmas armējošo slāņu izveide Papildelementu montāžu veic pirms pamatsieta iestrādes
 • 25. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas sistēmas armējošo slāņu izveide Dažādu defektu rašanās iemesls virsējos slāņos ir armēšanas procesā neievērota sieta iestrādes tenoloģija un nepietiekošs armējošās javas slāņa biezums
 • 26. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Siltumizolācijas sistēmas armējošo slāņu izveide / mehāniskās noturības kategorijas
 • 27. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Virsmas sagatavošana pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas Kāpēc ir jālieto grunts un kādas funkcijas tā pilda; 1. Saķeres kontaktslānis starp armēšanas kārtu un dekoratīvo apdari 2. Virsmas ūdens uzsūces regulācija, kas atvieglo apmetuma strukturēšanu 3. Abrazīvā pildviela, kas samazina apmetuma patēriņu un atvieglo dekoratīvās struktūras izveidi 4. Tonēta apmetuma gadījumā pielieto tonētu grunti, lai uzlabotu apdares slāņu estētiku
 • 28. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Dekoratīvā apmetuma uzklāšana
 • 29. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Dekoratīvā apmetuma uzklāšana Izmantojot gatavos dekoratīvos apmetumus rekomendējam vienas tonēšanas partijas apmetumu iestrādāt uz pilnām plaknēm, lai neveidotos toņu atšķirības. Tas prasa papildus plānošanu, bet šādi var izbēgt no liekām darba procedūrām un papildus izmaksām, kā darba termiņa kavējumiem.
 • 30. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Dekoratīvā apmetuma krāsošana
 • 31. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Dekoratīvā apmetuma/krāsas uzklāšana un fizika
 • 32. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Dekoratīvā apmetuma/krāsas uzklāšana un fizika
 • 33. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Dekoratīvās apdares toņu atstarošanas koeficenta HBW (HBZ) rekomendācijas Minerālajam apmetumam ar krāsojumu HBW ≥ 25 Gatavajiem homogēnajiem pastveida apmetumiem HBW ≥ 20
 • 34. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Fasāžu uzturēšana, kopšana un atjaunošana „Siltinātās fasādes kalpošana ilgtermiņā, pieņemot, ka, lai sistēma pilnībā saglabātu tās efektivitāti, ir jāuztur sistēmas apdares kārtas“ ETAG 004 punkts 7.3 Siltinātas fasādes uzturēšana un remonts Kārtu uzturēšana ietver: ✓ Tādu lokālu bojāto laukumu remontdarbus, kas radušies negadījumu dēļ; ✓Dažādu virsējo apdares slāņu papildus uzklāšana pēc speciāliem priekšdarbiem vai pēc mazgāšanas. Jāpievērš īpaša vērība tādu izstrādājumu lietošanai, kas ir saderīgi ar pielietoto sistēmu
 • 35. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Biežāk sastopamās fasādes nolietojuma situācijas Katrai fasādei vai tās fragmentam var pienākt brīdis, kad dažādu iemeslu dēļ nepieciešams veikt krāsojuma atjaunošanu vai fasādes fragmenta remontu.
 • 36. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Vizuāli un tehniski defekti ēkas cokola daļā Cokola daļas siltināšanā un mezglu izveidē, lai arī šie risinājumi nav saistāmi un pēc būtības neatbilst ETAG 004 definīcijai, rekomendējam ņemt vērā sistēmas turētāja rekomendācijas un realizēt objektā. Rekomendāciju ievērošana būtiski samazinās defektu veidošanās riskus objekta ekspluatācijas laikā.
 • 37. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Fasāžu uzturēšana un tās nozīme Biežāk sastopamie siltinātu fasāžu defektu rašanās iemesli ēkas ekspluatācijas laikā; ✓ Jumta un parapetu defekti ✓ Lietus ūdens notek sistēmu defekti ✓ Metāla nosegelementu bojājumi ✓ Deformācijas šuvju un sistēmas blīvējumu bojājumi ✓ Mehāniski bojājumi apdares kārtām ✓ Drenāžas un lietus ūdens notek sistēmu defekti ✓ Apkārtējas vides ietekme ✓ Neveiksmīgi izveidoti sistēmas mezgli ✓ Vienaldzība pret fasāžu uzturēšanu un kopšanu
 • 38. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Fasāžu uzturēšana, kopšana un remonts Siltinātas fasādes sistēmas ; 1. Fasāžu uzturēšana un kopšana ✓ Regulāras pārbaudes ✓ Apkopes veikšana 2. Fasādes remonta darbi ✓ Sanācija ✓ Renovācija ✓ Modernizācija 3. Neglābjami bojājumi ✓ Izbūvēšana no jauna
 • 39. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Fasāžu uzturēšana un kopšana Izveidojot ēkas apsekošanas plānu un veicot regulāras nosiltinātās ēkas apkopes, iespējams laicīgi konstatēt un novērst radušos defektus, kas palīdzēs saglabāt un uzlabot siltināšanas sistēmas energoefektivitāti, kā arī fasādes estētiku. Pirmo nosiltinātas ēkas apsekošanu rekomendējam veikt ne vēlāk kā 12.mēnešus pēc renovācijas darbu pabeigšanas un ievērot šādu pašu regularitāti arī turpmākajā ēkas ekspluatācijas laikā. Gadījumos, ja tiek konstatēti defekti, tad to novēršanas pasākumi ir jāveic nekavējoties, ievērojot siltināšanas sistēmas turētāja rekomendācijas.
 • 40. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Fasāžu uzturēšana un kopšana ✓Siltinātas fasādes/cokola virsma nav paredzēta augstu mehānisku slodžu izturēšanai, tāpēc noteikti virsma jāpasargā no dažādām mehāniskām ietekmēm (sporta spēļu spēlēšana pret siltināto fasādi, velosipēdu, tehnikas vai citu smagu priekšmetu novietošana, atbalstot tos pret fasādi); ✓ Ekspluatācijas laikā ēkas fasādi/cokolu nepieciešams turēt atklātu un nenosegt ar dažādiem priekšmetiem; ✓ Ja fasāde ir netīra, tā jānomazgā ar tīru, vēsu ūdeni vai fasādes tīrīšanas līdzekli.
 • 41. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Fasāžu uzturēšana un kopšana ✓ Regulāri jāpārliecinās, vai lietus ūdeņu notekas sistēmas nav bojātas ✓ !!! Ja fasāde būs patstāvīgi slapja, tas var negatīvi ietekmēt sistēmas kalpošanas laiku, kā arī būtiski pasliktinās sistēmas siltumtehniskos parametrus. ✓ Ziemā jārūpējas par to, lai uz fasādes neveidojas ledus uzsalumi. Regulāri ir jāpārbauda, vai ziemas laikā jumta konstrukcija vai ūdens noteku sistēma nav bojāta vai nosprostota.
 • 42. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Fasādes remonta darbi 2. Fasādes remonta darbi ✓ Sanācija – Bojājumu novēršana ✓ Renovācija – Kosmētiskie pasākumi ✓ Modernizācija – Pašreizējā stāvokļa uzlabošana atbilstoši aktuālajam prasību līmenim vai likumdošanas normatīvajiem aktiem.
 • 43. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Pirms fasādes remonta vai atjaunošanas uzsākšanas Jānoskaidro, kādi materiāli izmantoti fasādes izbūves procesā, lai varētu precīzi un kvalitatīvi plānot tehniski pareizu un ar izmantotajiem materiāliem savietojamu remonta materiālu izvēli fasādes remonta darbiem. Ja renovētai ēkai sistēmas turētājs ir izsniedzis CE zīmi - informācija par izmantotajiem sistēmas materiāliem būs atrodama šajā dokumentā.
 • 44. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Pirms fasādes remonta vai atjaunošanas uzsākšanas ✓Mehāniskie bojājumi jānovērš nekavējoties! Laikus nenovērsti, tie tieši ietekmē virsmas siltumizolācijas spējas, vizuālo izskatu un fasādes kalpošanas laiku ilgtermiņā; ✓ Ja virsma ir tā nosmērēta, ka nav iespējams to atmazgāt, ieplānojiet virsmas pārkrāsošanu; ✓ Krāsojuma atjaunošanas gadījumā, ēkai piemērotāko apdares materiālu jāizvēlas, izvērtējot kopējo siltumizolācijas sistēmu, ēkas sienu tipu un to attiecību saderību pēc LBN 002-19.
 • 45. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Dabiskais apaugums un tā veidošanās iemesli
 • 46. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Dabiskais apaugums un tā veidošanās iemesli 1.Metāls 2.Plastikāts 3.Stikls
 • 47. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Dabiskais apaugums un apzīmētas fasādes ✓ Ja uz fasādes veidojas dažādi mikroorganismi (aļģes, ķērpju u.c.), tās zonas laikus jākopj ar mikroorganismus neitralizējošu līdzekli vai jāpārkrāso ar pret mikroorganismiem noturīgu krāsu. ✓ Ja fasāde ir nopūsta ar Graffiti ielas zīmējumiem (ar aerosola krāsu vai flomāsteru), virsmu ir jāmēģina tīrīt ar atšķaidītāju vai šķīdinātāju, kuram ir identiska ķīmiskā bāze kā izmantotajai krāsai vai flomāsteram. Šāda veida virsmas tīrīšana var negatīvi ietekmēt fasādes vai cokola virsmas krāsojumu. Ja pēc tīrīšanas tiek konstatēti defektēti laukumi, vienīgā iespēja iegūt sākotnējo vizuālo efektu ir virsmas pārkrāsošana.
 • 48. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Galvenais ir darīt!!! Būvobjekts: daudzdzīvokļu māja J. Rozentāla ielā 20, Saldū. Renovācijas gads: 2006-2007
 • 49. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Galvenais ir darīt!!! Būvobjekts: daudzdzīvokļu māja J. Rozentāla ielā 20, Saldū. Renovācijas gads: 2006-2007 Fasāde pēc mazgāšanas ar fasādes tīrīšanas līdzekli
 • 50. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Neglābjami bojājumi 3. Neglābjami bojājumi; ✓ Izbūvēšana no jauna
 • 51. Apmesto fasāžu montāža, kļūdas, kopšana Paldies par uzmanību! Ingus Pumpurs SIA SAKRET Produktu sistēmu projektu vadītājs Tel. +371 2836 9920 ingus.pumpurs@sakret.lv