Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energopārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 50001

2,237 views

Published on

Energopārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 50001
Andrejs Boka, SIA Bureau Veritas Latvia

Published in: Business
 • Be the first to comment

Energopārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 50001

 1. 1. © - Copyright Bureau Veritas Energopārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 50001 SIA Bureau Veritas Latvia Pārdošanas vadītājs Andrejs Boka
 2. 2. 2Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas ISO 50001:2011 ►www.iso.org ► ISO 50001 on energy management is under revision* * 2016. http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2091
 3. 3. 3Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas EnPS attīstības posmi Valsts Standarts Iepriekšējās EnPS Dānija DS2403 : 2001 Zviedrija SS627750 : 2003 Īrija IS 393 : 2005 Spānija UNE 216301 : 2007 Esošās EnPS UE-27 EN 16001 Available since July 2009 Ķīna GB / T 23331-2009 Available since Nov 2009 ASV ANSI/SME 2000 Superior Energy Performance (industrial plants certification) Available since 2008 Starting in 2011 Next step Energy Management Systems Pasaule ISO 50001 (broadly derived from EN 16001) Published in June 2011
 4. 4. 4Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Pakalpojumu klāsts ► ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001  Otrās puses auditi un klienta prasību auditi  Korporatīvie standarti un ilgtspējīga attīstība  Pārvaldības vadības sistēmas  Sektoru specifiskie risinājumi (Kvalitātes sistēmas)  Piegāžu ķēdes un risku novērtēšanas risinājumi  Apmācības un personāla sertifikācija ► Automotive, Aerospace, Railways, Food, Medical, Cosmetics, Oil & Gas, IT, Telecom… ► ISO 27001, ISO 28000, BS 25999, ISO 31000… ► SA8000, ASR, CAP 26000, ► CDM/JI, EU ETS, Carbon Footprint… ► Development of audit programs and certification schemes ► IRCA training, all kinds of Management systems mentioned above Forestry & Timber ► FSC ► PEFC ► Legal Timber Sustainable development Sustainability & Climate change Portfolio ► Verification of Sustainability reports ► Carbon Disclosure ProjectSocial accountability ► ISO 26000 ► SA 8000 Resursu pārvaldība ► ISO 50001 ► Marine & Aquaculture Stewardship Council ► Biomass and biofuels sustainability. ► CDM ► JI ► EU ETS ► GIS Kyoto Protocol (UNFCCC) and regulated trading Voluntary schemes ► VCS Carbon footprint ► ISO 14064 ► PAS 2050 QHSE ISO 50001
 5. 5. 5Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Ieviešot ISO 50001 standartu… Standard is intended to lead to reductions ► in greenhouse gas emissions ► and other related environmental impacts ► energy cost through systematic management of energy (Introduction, ISO 50001)
 6. 6. 6Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Sasniedzāmies rezultāti no ISO 50001 ieviešanas Savings depends on the activity and maturity of the company to manage its energy consumption
 7. 7. 7Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Energoefektivitātes mīts
 8. 8. 8Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas ALTERNATĪVA: ISO 14001 ar papildinājumu ► Uzņēmumu energoaudita noteikumi / Nr. 487 VI. daļa: Uzņēmuma sertificētas vides pārvaldības sistēmas papildinājuma prasības  LVS EN ISO 14001  Akreditācija ► Termiņi: «…lielais elektroenerģijas patērētājs līdz 2018. gada 1. aprīlim var papildināt un sertificēt vides pārvaldības sistēmu, ja tā ir bijusi ieviesta līdz Energoefektivitātes likuma spēkā stāšanās brīdim, t.i. 2016. gada 29. martam." - saskaņā ar Energoefektivitātes likuma Pārejas noteikumu 10.punktu. • Valsts sekretāra vietnieks, J.Patmalnieks. No 07.09.2016 Ekonomikas ministrijas vēstules atbildot SIA Bureau Veritas Latvia uz jautājumu Par Energoefektivitātes likuma 12.panta trešo daļu ► Rezultātā: LVS EN ISO 14 001 standarta sertifikāta pielikums
 9. 9. 9Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas ISO 14001 ar papildinājumu (prasības) ► Uzņēmumu energoaudita noteikumi / Nr. 487 ► (31. punkts) …uzņēmums:  31.1. nosaka enerģijas izmantošanas datus esošajā situācijā;  31.2. izstrādā energoefektivitātes plānu;  31.3. nosaka energoefektivitātes indikatorus un sasniedzamos mērķus;  31.4. izstrādā monitoringa sistēmu;  31.5. katru gadu izvērtē energoefektivitātes mērķu sasniegšanas gaitu.
 10. 10. 10Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas ISO 50001 vai un Uzņēmuma energoaudits Pastāvīga uzlabošana Pārvaldības pārskate Pārbaudes Ieviešana un darbība Monitorings, mērījumi un analīze Neatbilstība, korektīva darbības un preventīva darbība EnPS iekšējais audits
 11. 11. 11Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Eneropārskats = Energoaudita pārskats Energopārskats (4.4.3. punkts) Energoaudita ziņojums (18. punts) Uzņēmuma energoaudita pārskats (24.) …jāveic enerģijas izmantošanas un patēriņa analīze balstoties uz mērījumiem vai citiem datiem: jāidentificē esošos enerģijas avotus; jānovērtē esošais un iepriekšējo periodu enerģijas patēriņš; pamatojoties uz enerģijas patēriņa analīzi, jāidentificē jomas, kurās ir būtisks enerģijas patēriņš; noteikt iekārtas,.. procesus un darbiniekus, kas strādā ar tiem (organizācijā vai tās labā ) un kas var būtiski ietekmēt enerģijas patēriņu; jāidentificē, jāprioritizē energorādītāju uzlabošanas iespējas un jāuztur par to pieraksti 24.1. uzņēmuma energoaudita veicēju grupas sarakstu; 24.2. apkopotus sākotnējos datus (esošās situācijas apraksts, enerģijas bilance, enerģijas plūsmu grafiki, tehnoloģisko procesu apraksts, ikgadējais enerģijas patēriņš, ikgadējās enerģijas izmaksas); 24.3. sākotnējo datu analīzes rezultātus, balstoties uz uzņēmuma īpatnējā enerģijas patēriņa noteikšanu; 24.4. priekšlikumus par pasākumiem energoefektivitātes uzlabošanai; 24.5. izdevumu un ieguvumu analīzes rezultātus (identificēto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ekonomiskais novērtējums un prioritāro pasākumu pamatojums); 24.6. ja tas ir ekonomiski pamatoti, identificēto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu dzīves cikla izmaksu analīzi.
 12. 12. 12Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Ar ko sākt? ► Gūt izpratni par standarta prasībām ► Izvērtēt iekšējos organizācijas resursus ► Atbildīgais ar attiecīgu kompetenci ► Noteikt energopolitiku un … ► mērķus, kā arī energoefektivitātes indikatorus un mērījumus / monitoringu ► Īstenot pirmo pasākumu energoefektivitātes uzlabošanai ► Veikt iekšējo vadības pārskati un iekšējo auditu ► Organizēt un saņemt neatkarīgu pārvaldības sistēmas auditu, kad sistēma ir ieviesta
 13. 13. 13Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Kad sistēmas ir ieviesta…
 14. 14. 14Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Bureau Veritas pasaulē •Africa, Middle East, Eastern Europe • 9,000 260 •Asia, Pacific • 23,000 410 •Europe • 14,400 400 •Americas • 20,100 330 •66,500 employees •1,400 offices and laboratories in 140 countries
 15. 15. 15Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Pirmais ISO 50001 sertifikāts pasaulē Reliance Infrastructure Ltd Dahanu Thermal Power Station Client industry: Power generation Dahanu Thermal Power Station has a production capacity of 2 x 250 MW Examples of Energy Saving projects Total Annual Savings Investment Payback months Rs Million Rs Million Installation of Turbo wind ventilators 0.44 0.30 8.15 Reduction of auxiliary power by installing Hi- Chrome liners instead of Manganese liners in Coal mill 1AB 5.786 6.00 12.44 Auxiliary power reduction by replacement of BFP cartridge. 7 3.50 6
 16. 16. 16Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Pirmie arī Latvijā ►“Šā gada (2011.) oktobrī „Bureau Veritas Latvia” veiksmīgi sertificēja SIA „Lexel Fabrika” saskaņā ar energopārvaldības sistēmas standartu EN 16001:2009. ►„Lexel Fabrika” ir pirmais uzņēmums Latvijā, kas pārliecinoši demonstrē atbilstību energopārvaldības sistēmas standartam” http://www.bureauveritas.lv/wps/wcm/connect/bv_lv/local/home/news/latest-news/zinas+- +lexel?presentationtemplate=bv_master/news_full_story_presentation
 17. 17. 17Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Audita un sertifikācijas cikls Sertifikāta darbības laiks (3 gadi) 1. stadijas audits ~ 20% Sertifikācijas apstiprinājuma DATUMS Sertifikācijas darbības beigu DATUMS 2. stadijas audits ~ 80% Uzraudzības auditi (kopā vismaz 2) Pārsertifikācijas audits max 90 dienas max 12 mēneši ~ 3 mēneši max 12 mēneši
 18. 18. 18Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Audita apjoms ir atkarīgs no: Elektroenerģija Siltumenerģija Gāze 1) EnPS iesaistīto skaits 2) Energoresursu skaits 3) Būtisko enerģijas patērētāju skaits 1 2 3 4 5 Degviela u.c. 4) Energoresursu kopējais patēriņš TJ
 19. 19. 19Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Akreditācija ► noteiktas institūcijas pilnvarojums veikt uzņēmumu sertifikāciju noteiktās jomās un izsniegt sertifikātus LATAK UKAS ENAC DANAK DAkkS PCA FINAS SAS •EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 765/2008 (20) In order to avoid multiple accreditation, to enhance acceptance and recognition of accreditation certificates and to carry out effective monitoring of accredited conformity assessment bodies, conformity assessment bodies should request accreditation by the national accreditation body of the Member State in which they are established.
 20. 20. 20Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Audita dienas sākums Audita process ► Atklāšanas sanāksme ► Auditoru un auditējamo savstarpējā iepazīšanās ► Audita gaita un principi ► Auditoru konfidencialitātes saistību atgādinājums ► Plāna un citu organizatorisko jautājumu precizēšana ► Sertifikācijas audita datums un auditoru komanda ► Vadošais auditors ► Audita norises pamatnosacījumi ► Audita norises plāns (~ 2 n. pirms audita; ~ 1 n. pirms uzraudzības audita) Audita sagatavošana un plānošana Sertifikācija ► Meklē apliecinājumus par sistēmas atbilstību  Darbinieku intervēšanu/sarunas  Dokumentu apskati darba vietās  Praktiskās darbības novērojumus ► Auditori fiksē novērojumus ► Auditoru apspriedes un pusdienas pārtraukums
 21. 21. 21Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Audita noslēgums ► Noslēguma sanāksme ► Audita komandas dalībnieks informē par:  novērojumiem  ja konstatētas, par konstatētajām neatbilstībām ► Atbildes uz jautājumiem vai komentāriem ► Paskaidrojums konstatēto neatbilstību novēršanas kārtībai un laikiem  max 90 dienas  pārsertificēšanas auditam, līdz esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām. ► Auditoru konfidencialitātes saistību atgādinājums ► Turpmāko organizatorisko darbību apspriešana ► Apspriede un gatavošanās noslēguma sanāksmei ► Audita atskaite un, ja konstatētas neatbilstības - neatbilstību veidlapas ► Vadošā auditora un atbildīgās personas pārrunās  saskaņo konstatēto neatbilstību būtību un formulējumu saturu Audita rezultātu apkopošana Sertifikācija (II)
 22. 22. 22Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas ► Audita ziņojuma noslēgšana ► Dokumentu un pieprasījuma nosūtīšana uz Bureau Veritas kompetences centru ► Sertifikācijas apstiprinājuma saņemšana (~ 2-3 nedēļas) ► Sertifikāta izgatavošana, pasniegšana Bureau Veritas sertifikāta sagatavošana Sertifikācija (III) Pārsertifikācijas audits ► Jāveic savlaicīgi (~ sākot no 3 mēnešiem) pirms esošā sertifikāta darbības laika beigām, jo:  Jāveic audits  Jānovērš neatbilstības (ja tādas tiek fiksētas) līdz esošā sertifikāta beigām!  Jānoslēdz audita ziņojums  Pārsertifikācijas pieprasījumam jābūt uz apstiprinājumu vismaz 3 nedēļas pirms esošā termiņa beigām. ► Nākošais 3 gadu periods tiek skaitīts no iepriekšējā perioda beigu datuma
 23. 23. 23Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas Apmācību piedāvājums ►ISO 50001:2011 standarta prasību skaidrojums - 1 dienas mācības 29.11.2016  informācija pie Apmācību vadītājas Andas Zembakas  26521527
 24. 24. 24Bureau Veritas – Presentation of ISO 50001© - Copyright Bureau Veritas

×