Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Elektroinstalācija dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 11 Ad

Elektroinstalācija dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi

Download to read offline

Elektroinstalācija dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi

Gunārs Valdmanis, Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija

2020.gada 2.decembris
vebinārs

Elektroinstalācija dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi

Gunārs Valdmanis, Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija

2020.gada 2.decembris
vebinārs

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (7)

Similar to Elektroinstalācija dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi (20)

Advertisement

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Elektroinstalācija dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi

 1. 1. Elektroinstalācija dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi Gunārs Valdmanis Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija
 2. 2. Esošā situācija un iemesli rīcībai Liela daļa dzīvojamo ēku būvētas jau vairāk nekā pirms 25 gadiem, to materiāli ir pakļauti novecošanai un ārējai ietekmei. Arī daļa elektroinstalācijas ēkās nav mainīta, notikuši tikai īpašnieku pielāgojumi, kuri visbiežāk nav attiecīgi projektēti un dokumentēti plānos, faktiski nenotiek arī aktīva dzīvojamo ēku elektroinstalāciju uzraudzība. Vēsturiski būvētajās ēkās elektroinstalācija veidota ar atšķirīgiem apsvērumiem un aprēķiniem, nekā mūsdienās, piemēram, bieži vien nemarķējot instalācijas elementus, kā arī neparedzot norādes lietotājiem par pieļaujamo slodzi. Līdzīgi, kā citās nozarēs, arī elektroinstalācijas būvniecības izstrādājumu tirgū notiek modernizācija, iekārtu pilnveidošana, izejmateriālu maiņa – piemēram, kabeļu izolācija un kabeļu dzīslu izejmateriāls. Atsevišķi materiāli ilggadējā ekspluatācijā vairs netiek atzīti par pietiekami drošiem dažiem pielietojuma veidiem.
 3. 3. Elektroinstalācija – viens no biežākajiem ugunsnelaimju cēloņiem! Pērn no aptuveni 9000 ugunsgrēkiem 3300 gadījumi izcēlās dzīvojamās ēkās, un aptuveni 1000 gadījumi no tiem bija saistīti tieši ar elektroinstalācijas vai elektroierīču bojājumiem. Mājokļu īpašnieku ir izpratne, ka no likuma viedokļa atbildība par viņu īpašumā notikušu ugunsnelaimi, kuras cēlonis ir aplama elektroinstalācijas vai iekārtu lietošana, kā arī elektrotīklu neapsaimniekošana, gulsies tieši uz viņiem, tomēr tas bieži vien netiek ņemts vērā, slēdzot apdrošināšanas līgumus u.t.t.
 4. 4. Akūtākās problēmas individuālo mājokļu elektroinstalācijās • Drošinātāju tehniskais stāvoklis • Aplama ekspluatācija – pārslodze gada tumšākajā laikā, nevērīga attieksme pret automātslēdžu izslēgšanos • Nekorekti izbūvēti pieslēgumi un pielāgojumi mājoklī, nekvalitatīvs zemējums. • Mitruma, nepareizas ekspluatācijas, mehāniskas iedarbības izraisīti bojājumi • Nepareizs, neapdomāts materiālu un iekārtu pielietojums • Piesārņojums un ugunsdrošības risks kāpņutelpās • Aplams slodzes sadalījums pa fāzēm 3-fāzu pieslēgumiem.
 5. 5. Vai esošais pieslēgums ir atbilstošs mājokļa vajadzībām?
 6. 6. Praktiskie diagnostikas un renovācijas plānošanas soļi • Elektroapgādes projektēšanu mājoklī uzticēt profesionālim, meklēt atsauksmes, pārliecināties, vai speciālistam ir attiecīgas jomas sertifikāts; • Elektroinstalācijas vizuālā apsekošana un dokumentēšana, drošinātāju pārbaude • Faktiskie mērījumi (papildus Ugunsdrošības noteikumos noteiktajiem, iesakām arī pārbaudi zem slodzes un termogrāfiju). • Gan jaunbūvētai, gan ekspluatācijā esošai elektroinstalācijai ir jāveic sākotnēji un turpmāki, regulāri mērījumi, lai laicīgi pamanītu iespējamās problēmas. Obligāti saglabājams plāns! • Jāizvēlas konkrētajai telpu grupai piemēroti materiāli, domājot arī par iespējamo ugunsnelaimju riskiem.
 7. 7. Kā sākt pārbaudes Esošās situācijas apzināšana un dokumentēšana: Esošo un nākotnē plānoto vajadzību un nosacījumu apzināšana: • Kur fiziski izvietota instalācija? • Kādi ir instalācijas elementi un tehniskais stāvoklis? • Šobrīd nepieciešamās jaudas, to izvietojums telpās, lietošanas īpatnības. • Iespējas transformēt telpu pielietojumu un iekārtu izvietojumu.
 8. 8. Iemesli plānot tālredzīgi Darba un izmaksu ietaupījums, veicot vairākus remonta un rekonstrukcijas darbus savstarpēji saskaņoti. Bez tam, veicot regulāras pārbaudes, var izrādīties, ka daļa esošo instalāciju iespējams saglabāt Iespēja piekļūt ekonomiski izdevīgākam finansējumam gadījumos, ja tiek veikti ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, pateicoties investīciju kopējai ekonomiskajai atdevei. Iespēja kvalitatīvāk īstenot mājas rekonstrukciju un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, ieviešot darbā jaunas komunikācijas un iekārtas – piemēram, signalizācijas, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas.
 9. 9. Kam svarīgi pievērst uzmanību, plānojot ilgtermiņā? Precīza elektrosistēmas plānošana jāuztic profesionāļiem, tomēr ir būtiski svarīgākos apsvērumus apzināties arī pašam, lai nodrošinātu precīzāku darba uzdevuma iesniegšanu projektētājam un būvniekam, jo tieši pats lietotājs vislabāk pārzina savas iespējamās nākotnes ieceres un lietošanas ieradumus. • Koka ēkas – iespējamā ēkas deformācijas un sēšanās ietekmes novērtēšana, it īpaši uz ievadiem ēkā. • Paredzamo mitruma un temperatūras izmaiņu ietekmes novērtējums, piemērotu materiālu un elementu izvēle. • Slodzes un nepieciešamās aizsardzības pārdomāts un piesardzīgs novērtējums –piemēram, pietiekams skaits rozešu ar zemējumu, rozešu izvietojums vairākās telpas sienās.
 10. 10. Kādas attīstības tendences vēlams ņemt vērā? Pieprasījums pēc elektriskās apsildes un dzesēšanas sistēmām, klimata iekārtām, pirtīm, signalizācijām, automātiskajiem vārtiem, elektromobiļu uzlādes u.c. Viedā elektrisko iekārtu vadība apkures sistēmā, signalizācijai, elektriskajiem vārtiem, u.c. Iekārtu jaudas samazinājums, vienlaikus pieaugot to skaitam un lietošanas intensitātei Neizbēgami tiks saglabāts princips, ka arī uzstādītā pieslēguma jauda ir pakalpojums un resurss, un sistēmas izmaksas vairs nebūs draudzīgas ļoti zemu noslogotiem pieslēgumiem, liekām jaudām, u.c.
 11. 11. Paldies! gunars.valdmanis@bleea.lv

×