SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Elektroinstalācija dzīvojamās ēkās:
aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi
Gunārs Valdmanis
Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija
Esošā situācija un iemesli rīcībai
Liela daļa dzīvojamo ēku būvētas jau vairāk nekā pirms 25 gadiem, to materiāli ir pakļauti
novecošanai un ārējai ietekmei. Arī daļa elektroinstalācijas ēkās nav mainīta, notikuši tikai
īpašnieku pielāgojumi, kuri visbiežāk nav attiecīgi projektēti un dokumentēti plānos,
faktiski nenotiek arī aktīva dzīvojamo ēku elektroinstalāciju uzraudzība.
Vēsturiski būvētajās ēkās elektroinstalācija veidota ar atšķirīgiem apsvērumiem un
aprēķiniem, nekā mūsdienās, piemēram, bieži vien nemarķējot instalācijas elementus, kā
arī neparedzot norādes lietotājiem par pieļaujamo slodzi.
Līdzīgi, kā citās nozarēs, arī elektroinstalācijas būvniecības izstrādājumu tirgū notiek
modernizācija, iekārtu pilnveidošana, izejmateriālu maiņa – piemēram, kabeļu izolācija un
kabeļu dzīslu izejmateriāls. Atsevišķi materiāli ilggadējā ekspluatācijā vairs netiek atzīti par
pietiekami drošiem dažiem pielietojuma veidiem.
Elektroinstalācija – viens no biežākajiem
ugunsnelaimju cēloņiem!
Pērn no aptuveni 9000 ugunsgrēkiem 3300 gadījumi izcēlās
dzīvojamās ēkās, un aptuveni 1000 gadījumi no tiem bija saistīti
tieši ar elektroinstalācijas vai elektroierīču bojājumiem.
Mājokļu īpašnieku ir izpratne, ka no likuma viedokļa atbildība par
viņu īpašumā notikušu ugunsnelaimi, kuras cēlonis ir aplama
elektroinstalācijas vai iekārtu lietošana, kā arī elektrotīklu
neapsaimniekošana, gulsies tieši uz viņiem, tomēr tas bieži vien
netiek ņemts vērā, slēdzot apdrošināšanas līgumus u.t.t.
Akūtākās problēmas individuālo mājokļu
elektroinstalācijās
• Drošinātāju tehniskais stāvoklis
• Aplama ekspluatācija – pārslodze gada tumšākajā
laikā, nevērīga attieksme pret automātslēdžu
izslēgšanos
• Nekorekti izbūvēti pieslēgumi un pielāgojumi
mājoklī, nekvalitatīvs zemējums.
• Mitruma, nepareizas ekspluatācijas, mehāniskas
iedarbības izraisīti bojājumi
• Nepareizs, neapdomāts materiālu un iekārtu
pielietojums
• Piesārņojums un ugunsdrošības risks
kāpņutelpās
• Aplams slodzes sadalījums pa fāzēm 3-fāzu
pieslēgumiem.
Vai esošais pieslēgums ir atbilstošs mājokļa
vajadzībām?
Praktiskie diagnostikas un renovācijas
plānošanas soļi
• Elektroapgādes projektēšanu mājoklī uzticēt profesionālim,
meklēt atsauksmes, pārliecināties, vai speciālistam ir
attiecīgas jomas sertifikāts;
• Elektroinstalācijas vizuālā apsekošana un dokumentēšana,
drošinātāju pārbaude
• Faktiskie mērījumi (papildus Ugunsdrošības noteikumos
noteiktajiem, iesakām arī pārbaudi zem slodzes un
termogrāfiju).
• Gan jaunbūvētai, gan ekspluatācijā esošai elektroinstalācijai
ir jāveic sākotnēji un turpmāki, regulāri mērījumi, lai laicīgi
pamanītu iespējamās problēmas. Obligāti saglabājams
plāns!
• Jāizvēlas konkrētajai telpu grupai piemēroti materiāli,
domājot arī par iespējamo ugunsnelaimju riskiem.
Kā sākt pārbaudes
Esošās situācijas
apzināšana un
dokumentēšana:
Esošo un nākotnē
plānoto vajadzību un
nosacījumu apzināšana:
• Kur fiziski izvietota instalācija?
• Kādi ir instalācijas elementi un
tehniskais stāvoklis?
• Šobrīd nepieciešamās jaudas, to
izvietojums telpās, lietošanas
īpatnības.
• Iespējas transformēt telpu
pielietojumu un iekārtu
izvietojumu.
Iemesli plānot tālredzīgi
Darba un izmaksu ietaupījums,
veicot vairākus remonta un
rekonstrukcijas darbus savstarpēji
saskaņoti. Bez tam, veicot
regulāras pārbaudes, var izrādīties,
ka daļa esošo instalāciju iespējams
saglabāt
Iespēja piekļūt ekonomiski
izdevīgākam finansējumam
gadījumos, ja tiek veikti ēkas
energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumi, pateicoties investīciju
kopējai ekonomiskajai atdevei.
Iespēja kvalitatīvāk īstenot mājas
rekonstrukciju un
energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumus, ieviešot darbā jaunas
komunikācijas un iekārtas –
piemēram, signalizācijas,
ventilācijas un dzesēšanas
sistēmas.
Kam svarīgi pievērst uzmanību, plānojot
ilgtermiņā?
Precīza elektrosistēmas plānošana jāuztic profesionāļiem, tomēr ir būtiski
svarīgākos apsvērumus apzināties arī pašam, lai nodrošinātu precīzāku darba
uzdevuma iesniegšanu projektētājam un būvniekam, jo tieši pats lietotājs
vislabāk pārzina savas iespējamās nākotnes ieceres un lietošanas ieradumus.
• Koka ēkas – iespējamā ēkas deformācijas un sēšanās
ietekmes novērtēšana, it īpaši uz ievadiem ēkā.
• Paredzamo mitruma un temperatūras izmaiņu
ietekmes novērtējums, piemērotu materiālu un
elementu izvēle.
• Slodzes un nepieciešamās aizsardzības pārdomāts un
piesardzīgs novērtējums –piemēram, pietiekams
skaits rozešu ar zemējumu, rozešu izvietojums
vairākās telpas sienās.
Kādas attīstības tendences vēlams ņemt vērā?
Pieprasījums pēc elektriskās apsildes un dzesēšanas sistēmām, klimata iekārtām, pirtīm,
signalizācijām, automātiskajiem vārtiem, elektromobiļu uzlādes u.c.
Viedā elektrisko iekārtu vadība apkures sistēmā, signalizācijai, elektriskajiem vārtiem,
u.c.
Iekārtu jaudas samazinājums, vienlaikus pieaugot to skaitam un lietošanas intensitātei
Neizbēgami tiks saglabāts princips, ka arī uzstādītā pieslēguma jauda ir pakalpojums un
resurss, un sistēmas izmaksas vairs nebūs draudzīgas ļoti zemu noslogotiem
pieslēgumiem, liekām jaudām, u.c.
Paldies!
gunars.valdmanis@bleea.lv

More Related Content

What's hot

Tehniskās dokumentācijas izstrādes process. Klienta un pakalpojuma sniedzēja ...
Tehniskās dokumentācijas izstrādes process. Klienta un pakalpojuma sniedzēja ...Tehniskās dokumentācijas izstrādes process. Klienta un pakalpojuma sniedzēja ...
Tehniskās dokumentācijas izstrādes process. Klienta un pakalpojuma sniedzēja ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tehnisko risinājumu ietekme uz iekštelpu mikroklimatu
Tehnisko risinājumu ietekme uz iekštelpu mikroklimatuTehnisko risinājumu ietekme uz iekštelpu mikroklimatu
Tehnisko risinājumu ietekme uz iekštelpu mikroklimatuIngars Rudzītis
 
Kas jāzina, pieņemot lēmumu par privātmājas energoefektivitātes paaugstināšanu?
Kas jāzina, pieņemot lēmumu par privātmājas energoefektivitātes paaugstināšanu?Kas jāzina, pieņemot lēmumu par privātmājas energoefektivitātes paaugstināšanu?
Kas jāzina, pieņemot lēmumu par privātmājas energoefektivitātes paaugstināšanu?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (7)

Tehniskās dokumentācijas izstrādes process. Klienta un pakalpojuma sniedzēja ...
Tehniskās dokumentācijas izstrādes process. Klienta un pakalpojuma sniedzēja ...Tehniskās dokumentācijas izstrādes process. Klienta un pakalpojuma sniedzēja ...
Tehniskās dokumentācijas izstrādes process. Klienta un pakalpojuma sniedzēja ...
 
Ēku elektroinstalācija. Kļūdas un ieteikumi.
Ēku elektroinstalācija. Kļūdas un ieteikumi.Ēku elektroinstalācija. Kļūdas un ieteikumi.
Ēku elektroinstalācija. Kļūdas un ieteikumi.
 
DME programma Atjaunošanas fonda ietvaros
DME programma Atjaunošanas fonda ietvarosDME programma Atjaunošanas fonda ietvaros
DME programma Atjaunošanas fonda ietvaros
 
Kā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanai
Kā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanaiKā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanai
Kā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanai
 
Par daudzdzīvokļu ēku būvniecības projektu realizāciju.
Par daudzdzīvokļu ēku būvniecības projektu realizāciju.Par daudzdzīvokļu ēku būvniecības projektu realizāciju.
Par daudzdzīvokļu ēku būvniecības projektu realizāciju.
 
Tehnisko risinājumu ietekme uz iekštelpu mikroklimatu
Tehnisko risinājumu ietekme uz iekštelpu mikroklimatuTehnisko risinājumu ietekme uz iekštelpu mikroklimatu
Tehnisko risinājumu ietekme uz iekštelpu mikroklimatu
 
Kas jāzina, pieņemot lēmumu par privātmājas energoefektivitātes paaugstināšanu?
Kas jāzina, pieņemot lēmumu par privātmājas energoefektivitātes paaugstināšanu?Kas jāzina, pieņemot lēmumu par privātmājas energoefektivitātes paaugstināšanu?
Kas jāzina, pieņemot lēmumu par privātmājas energoefektivitātes paaugstināšanu?
 

Similar to Elektroinstalācija dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi

Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...
Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...
Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācija vecākos mājokļos: aktuālākās problēmas un nepieciešamie ri...
Elektroinstalācija vecākos mājokļos: aktuālākās problēmas un nepieciešamie ri...Elektroinstalācija vecākos mājokļos: aktuālākās problēmas un nepieciešamie ri...
Elektroinstalācija vecākos mājokļos: aktuālākās problēmas un nepieciešamie ri...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Projektētāja un namu pārvaldnieka sadarbības pamatprincipi tehniskās dokument...
Projektētāja un namu pārvaldnieka sadarbības pamatprincipi tehniskās dokument...Projektētāja un namu pārvaldnieka sadarbības pamatprincipi tehniskās dokument...
Projektētāja un namu pārvaldnieka sadarbības pamatprincipi tehniskās dokument...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Blower door tests - ēku energoefektivitātes garants!
Blower door tests - ēku energoefektivitātes garants!Blower door tests - ēku energoefektivitātes garants!
Blower door tests - ēku energoefektivitātes garants!Andris Vulans
 
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaApmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaElektrumlv
 
Kvalitātīva ēku atjaunināšana: energoefektivitātes garantija. Vai un kāpēc to...
Kvalitātīva ēku atjaunināšana: energoefektivitātes garantija. Vai un kāpēc to...Kvalitātīva ēku atjaunināšana: energoefektivitātes garantija. Vai un kāpēc to...
Kvalitātīva ēku atjaunināšana: energoefektivitātes garantija. Vai un kāpēc to...Elektrumlv
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaALTUM
 
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektrum Energomonitorings
Elektrum EnergomonitoringsElektrum Energomonitorings
Elektrum EnergomonitoringsElektrumlv
 
LED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājums
LED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājumsLED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājums
LED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājumsElektrumlv
 

Similar to Elektroinstalācija dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi (20)

Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...
Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...
Labā prakse, plānojot ilgtspējīgu mājokļa vai ēkas elektroinstalācijas izmant...
 
Elektroinstalācija vecākos mājokļos: aktuālākās problēmas un nepieciešamie ri...
Elektroinstalācija vecākos mājokļos: aktuālākās problēmas un nepieciešamie ri...Elektroinstalācija vecākos mājokļos: aktuālākās problēmas un nepieciešamie ri...
Elektroinstalācija vecākos mājokļos: aktuālākās problēmas un nepieciešamie ri...
 
Projektētāja un namu pārvaldnieka sadarbības pamatprincipi tehniskās dokument...
Projektētāja un namu pārvaldnieka sadarbības pamatprincipi tehniskās dokument...Projektētāja un namu pārvaldnieka sadarbības pamatprincipi tehniskās dokument...
Projektētāja un namu pārvaldnieka sadarbības pamatprincipi tehniskās dokument...
 
Blower door tests - ēku energoefektivitātes garants!
Blower door tests - ēku energoefektivitātes garants!Blower door tests - ēku energoefektivitātes garants!
Blower door tests - ēku energoefektivitātes garants!
 
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanaiIeteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
 
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
 
Uzņēmumu energoaudits un tā ieguvumi
Uzņēmumu energoaudits un tā ieguvumiUzņēmumu energoaudits un tā ieguvumi
Uzņēmumu energoaudits un tā ieguvumi
 
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaApmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
 
Kvalitātīva ēku atjaunināšana: energoefektivitātes garantija. Vai un kāpēc to...
Kvalitātīva ēku atjaunināšana: energoefektivitātes garantija. Vai un kāpēc to...Kvalitātīva ēku atjaunināšana: energoefektivitātes garantija. Vai un kāpēc to...
Kvalitātīva ēku atjaunināšana: energoefektivitātes garantija. Vai un kāpēc to...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programma
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmaDaudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programma
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programma
 
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
 
Siltumenerģijas uzskaite
Siltumenerģijas uzskaiteSiltumenerģijas uzskaite
Siltumenerģijas uzskaite
 
Elektrība un drošība publiskajās ēkās
Elektrība un drošība publiskajās ēkāsElektrība un drošība publiskajās ēkās
Elektrība un drošība publiskajās ēkās
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
 
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
 
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
 
Elektrum Energomonitorings
Elektrum EnergomonitoringsElektrum Energomonitorings
Elektrum Energomonitorings
 
LED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājums
LED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājumsLED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājums
LED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājums
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Recently uploaded

SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 

Elektroinstalācija dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi

 • 1. Elektroinstalācija dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi Gunārs Valdmanis Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija
 • 2. Esošā situācija un iemesli rīcībai Liela daļa dzīvojamo ēku būvētas jau vairāk nekā pirms 25 gadiem, to materiāli ir pakļauti novecošanai un ārējai ietekmei. Arī daļa elektroinstalācijas ēkās nav mainīta, notikuši tikai īpašnieku pielāgojumi, kuri visbiežāk nav attiecīgi projektēti un dokumentēti plānos, faktiski nenotiek arī aktīva dzīvojamo ēku elektroinstalāciju uzraudzība. Vēsturiski būvētajās ēkās elektroinstalācija veidota ar atšķirīgiem apsvērumiem un aprēķiniem, nekā mūsdienās, piemēram, bieži vien nemarķējot instalācijas elementus, kā arī neparedzot norādes lietotājiem par pieļaujamo slodzi. Līdzīgi, kā citās nozarēs, arī elektroinstalācijas būvniecības izstrādājumu tirgū notiek modernizācija, iekārtu pilnveidošana, izejmateriālu maiņa – piemēram, kabeļu izolācija un kabeļu dzīslu izejmateriāls. Atsevišķi materiāli ilggadējā ekspluatācijā vairs netiek atzīti par pietiekami drošiem dažiem pielietojuma veidiem.
 • 3. Elektroinstalācija – viens no biežākajiem ugunsnelaimju cēloņiem! Pērn no aptuveni 9000 ugunsgrēkiem 3300 gadījumi izcēlās dzīvojamās ēkās, un aptuveni 1000 gadījumi no tiem bija saistīti tieši ar elektroinstalācijas vai elektroierīču bojājumiem. Mājokļu īpašnieku ir izpratne, ka no likuma viedokļa atbildība par viņu īpašumā notikušu ugunsnelaimi, kuras cēlonis ir aplama elektroinstalācijas vai iekārtu lietošana, kā arī elektrotīklu neapsaimniekošana, gulsies tieši uz viņiem, tomēr tas bieži vien netiek ņemts vērā, slēdzot apdrošināšanas līgumus u.t.t.
 • 4. Akūtākās problēmas individuālo mājokļu elektroinstalācijās • Drošinātāju tehniskais stāvoklis • Aplama ekspluatācija – pārslodze gada tumšākajā laikā, nevērīga attieksme pret automātslēdžu izslēgšanos • Nekorekti izbūvēti pieslēgumi un pielāgojumi mājoklī, nekvalitatīvs zemējums. • Mitruma, nepareizas ekspluatācijas, mehāniskas iedarbības izraisīti bojājumi • Nepareizs, neapdomāts materiālu un iekārtu pielietojums • Piesārņojums un ugunsdrošības risks kāpņutelpās • Aplams slodzes sadalījums pa fāzēm 3-fāzu pieslēgumiem.
 • 5. Vai esošais pieslēgums ir atbilstošs mājokļa vajadzībām?
 • 6. Praktiskie diagnostikas un renovācijas plānošanas soļi • Elektroapgādes projektēšanu mājoklī uzticēt profesionālim, meklēt atsauksmes, pārliecināties, vai speciālistam ir attiecīgas jomas sertifikāts; • Elektroinstalācijas vizuālā apsekošana un dokumentēšana, drošinātāju pārbaude • Faktiskie mērījumi (papildus Ugunsdrošības noteikumos noteiktajiem, iesakām arī pārbaudi zem slodzes un termogrāfiju). • Gan jaunbūvētai, gan ekspluatācijā esošai elektroinstalācijai ir jāveic sākotnēji un turpmāki, regulāri mērījumi, lai laicīgi pamanītu iespējamās problēmas. Obligāti saglabājams plāns! • Jāizvēlas konkrētajai telpu grupai piemēroti materiāli, domājot arī par iespējamo ugunsnelaimju riskiem.
 • 7. Kā sākt pārbaudes Esošās situācijas apzināšana un dokumentēšana: Esošo un nākotnē plānoto vajadzību un nosacījumu apzināšana: • Kur fiziski izvietota instalācija? • Kādi ir instalācijas elementi un tehniskais stāvoklis? • Šobrīd nepieciešamās jaudas, to izvietojums telpās, lietošanas īpatnības. • Iespējas transformēt telpu pielietojumu un iekārtu izvietojumu.
 • 8. Iemesli plānot tālredzīgi Darba un izmaksu ietaupījums, veicot vairākus remonta un rekonstrukcijas darbus savstarpēji saskaņoti. Bez tam, veicot regulāras pārbaudes, var izrādīties, ka daļa esošo instalāciju iespējams saglabāt Iespēja piekļūt ekonomiski izdevīgākam finansējumam gadījumos, ja tiek veikti ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, pateicoties investīciju kopējai ekonomiskajai atdevei. Iespēja kvalitatīvāk īstenot mājas rekonstrukciju un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, ieviešot darbā jaunas komunikācijas un iekārtas – piemēram, signalizācijas, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas.
 • 9. Kam svarīgi pievērst uzmanību, plānojot ilgtermiņā? Precīza elektrosistēmas plānošana jāuztic profesionāļiem, tomēr ir būtiski svarīgākos apsvērumus apzināties arī pašam, lai nodrošinātu precīzāku darba uzdevuma iesniegšanu projektētājam un būvniekam, jo tieši pats lietotājs vislabāk pārzina savas iespējamās nākotnes ieceres un lietošanas ieradumus. • Koka ēkas – iespējamā ēkas deformācijas un sēšanās ietekmes novērtēšana, it īpaši uz ievadiem ēkā. • Paredzamo mitruma un temperatūras izmaiņu ietekmes novērtējums, piemērotu materiālu un elementu izvēle. • Slodzes un nepieciešamās aizsardzības pārdomāts un piesardzīgs novērtējums –piemēram, pietiekams skaits rozešu ar zemējumu, rozešu izvietojums vairākās telpas sienās.
 • 10. Kādas attīstības tendences vēlams ņemt vērā? Pieprasījums pēc elektriskās apsildes un dzesēšanas sistēmām, klimata iekārtām, pirtīm, signalizācijām, automātiskajiem vārtiem, elektromobiļu uzlādes u.c. Viedā elektrisko iekārtu vadība apkures sistēmā, signalizācijai, elektriskajiem vārtiem, u.c. Iekārtu jaudas samazinājums, vienlaikus pieaugot to skaitam un lietošanas intensitātei Neizbēgami tiks saglabāts princips, ka arī uzstādītā pieslēguma jauda ir pakalpojums un resurss, un sistēmas izmaksas vairs nebūs draudzīgas ļoti zemu noslogotiem pieslēgumiem, liekām jaudām, u.c.