Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Elektroinstalācija daudzdzīvokļu namos : aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 13 Ad

Elektroinstalācija daudzdzīvokļu namos : aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi

Download to read offline

Elektroinstalācija daudzdzīvokļu namos : aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi

Gunārs Valdmanis
Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija

2020.gada 24.novembris

Elektroinstalācija daudzdzīvokļu namos : aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi

Gunārs Valdmanis
Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija

2020.gada 24.novembris

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Elektroinstalācija daudzdzīvokļu namos : aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi (17)

Advertisement

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Elektroinstalācija daudzdzīvokļu namos : aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi

 1. 1. Elektroinstalācija daudzdzīvokļu namos : aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi Gunārs Valdmanis Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija
 2. 2. Esošā situācija un iemesli rīcībai Pašreizējā mājokļu apsaimniekošanas politika risinājusi sociālās spriedzes samazināšanas jautājumus, neatliekamākos jautājumus un nodrošinājusi pakalpojumu pieejamību, bet nav bijušas iespējas veicināt dzīvojamā fonda ilgtspēju, ko papildus veicinājusi zema iedzīvotāju ieinteresētība. Liela daļa dzīvojamo ēku ir būvētas pirms vairāk nekā 25 gadiem, to materiāli ir pakļauti novecošanai un ārējai ietekmei. Arī daļa elektroinstalācijas ēkās nav mainīta, notikuši tikai īpašnieku pielāgojumi, kuri visbiežāk nav attiecīgi projektēti un dokumentēti plānos. Vēsturiski būvētajās ēkās elektroinstalācija veidota ar atšķirīgiem apsvērumiem un aprēķiniem, nekā mūsdienās, piemēram, bieži vien nemarķējot instalācijas elementus, kā arī neparedzot norādes lietotājiem par pieļaujamo slodzi. Līdzīgi, kā citās nozarēs, arī elektroinstalācijas būvniecības izstrādājumu tirgū notiek modernizācija, iekārtu pilnveidošana, izejmateriālu maiņa – piemēram, kabeļu izolācija un kabeļu dzīslu izejmateriāls. Atsevišķi materiāli ilggadējā ekspluatācijā vairs netiek atzīti par pietiekami drošiem dažiem pielietojuma veidiem.
 3. 3. Elektroinstalācija – viens no biežākajiem ugunsnelaimju cēloņiem! Pērn no aptuveni 9000 ugunsgrēkiem 3300 gadījumi izcēlās dzīvojamās ēkās, un aptuveni 1000 gadījumi no tiem bija saistīti tieši ar elektroinstalācijas vai elektroierīču bojājumiem. Daļa daudzdzīvokļu namu dzīvokļu neapzinās to, ka no likuma viedokļa atbildība par viņu īpašumā notikušu ugunsnelaimi, kuras cēlonis ir aplama elektroinstalācijas vai iekārtu lietošana, kā arī elektrotīklu neapsaimniekošana, gulsies tieši uz viņiem.
 4. 4. Akūtākās problēmas mājokļu elektroinstalācijās • Drošinātāju tehniskais stāvoklis • Aplama ekspluatācija – pārslodze gada tumšākajā laikā, nevērīga attieksme pret automātslēdžu izslēgšanos • Nekorekti izbūvēti pieslēgumi dzīvokļa ietvaros • Mitruma, nepareizas ekspluatācijas, mehāniskas iedarbības izraisīti bojājumi • Nepareizs, neapdomāts materiālu un iekārtu pielietojums • Piesārņojums un ugunsdrošības risks kāpņutelpās • Būtiski atšķiras situācija pa reģioniem
 5. 5. Praktiskie diagnostikas un renovācijas plānošanas soļi • Elektroapgādes projektēšanu mājoklī uzticēt profesionālim, meklēt atsauksmes, pārliecināties, vai speciālistam ir attiecīgas jomas sertifikāts; • Elektroinstalācijas vizuālā apsekošana un dokumentēšana, drošinātāju pārbaude • Faktiskie mērījumi (papildus Ugunsdrošības noteikumos noteiktajiem, iesakām arī pārbaudi zem slodzes un termogrāfiju). • Gan jaunbūvētai, gan ekspluatācijā esošai elektroinstalācijai ir jāveic sākotnēji un turpmāki, regulāri mērījumi, lai laicīgi pamanītu iespējamās problēmas. Obligāti saglabājams plāns! • Jāizvēlas konkrētajai telpu grupai piemēroti materiāli, domājot arī par iespējamo ugunsnelaimju riskiem.
 6. 6. Kā sākt pārbaudes Esošās situācijas apzināšana un dokumentēšana: Esošo un nākotnē plānoto vajadzību un nosacījumu apzināšana: • Kur fiziski izvietota instalācija? • Kādi ir instalācijas elementi un tehniskais stāvoklis? • Šobrīd nepieciešamās jaudas, to izvietojums telpās, lietošanas īpatnības. • Iespējas transformēt telpu pielietojumu un iekārtu izvietojumu.
 7. 7. Provizoriskās izmaksas Daudzdzīvokļu mājās ar 3 – 4 kāpņu telpām kopējā iekārtu maiņu var būt iespējams veikt arī ar budžetu no 1000 līdz 1300 EUR. Plaši pieejami standarta risinājumi. Individuālajos dzīvokļos izmaksas ir izteikti individuālas • Izmaksas var būtiski atšķirties atkarībā no telpu gatavības montāžai • Tās ietekmē arī plānotās elektroinstalācijas izpildījums, apjoms, materiāli
 8. 8. Iemesli plānot tālredzīgi Darba un izmaksu ietaupījums, veicot vairākus remonta un rekonstrukcijas darbus savstarpēji saskaņoti. Bez tam, veicot regulāras pārbaudes, var izrādīties, ka daļa esošo instalāciju iespējams saglabāt Iespēja piekļūt ekonomiski izdevīgākam finansējumam gadījumos, ja tiek veikti ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, pateicoties investīciju kopējai ekonomiskajai atdevei. Iespēja kvalitatīvāk īstenot mājas rekonstrukciju un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, ieviešot darbā jaunas komunikācijas un iekārtas – piemēram, signalizācijas, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas.
 9. 9. Ar ko sākt atbildīgu un ilgtspējīgu elektroinstalācijas būvniecību un apsaimniekošanu? • Elektroapgādes projektēšanu mājoklī uzticēt profesionālim, meklēt atsauksmes, pārliecināties, vai speciālistam ir attiecīgas jomas sertifikāts; • Svarīgi pievērst uzmanību, ka sertifikāti mēdz atšķirties, un daži no tiem apliecina dažu stundu lekciju noklausīšanos. Ieteicams pārliecināties, ka būvspeciālists ir ieguvis nozares izglītību un savas zināšanas apliecinājis eksāmenā! • Gan jaunbūvētai, gan ekspluatācijā esošai elektroinstalācijai ir jāveic sākotnēji un turpmāki, regulāri mērījumi, lai laicīgi pamanītu iespējamās problēmas. Obligāti saglabājams plāns!
 10. 10. Kam svarīgi pievērst uzmanību, plānojot ilgtermiņā? Precīza elektrosistēmas plānošana jāuztic profesionāļiem, tomēr ir būtiski svarīgākos apsvērumus apzināties arī pašam, lai nodrošinātu precīzāku darba uzdevuma iesniegšanu projektētājam un būvniekam, jo tieši pats lietotājs vislabāk pārzina savas iespējamās nākotnes ieceres un lietošanas ieradumus. • Koka ēkas – iespējamā ēkas deformācijas un sēšanās ietekmes novērtēšana, it īpaši uz ievadiem ēkā. • Dzīvoklī – paredzamo mitruma un temperatūras izmaiņu ietekmes novērtējums, piemērotu materiālu un elementu izvēle. • Slodzes un nepieciešamās aizsardzības pārdomāts un piesardzīgs novērtējums –piemēram, pietiekams skaits rozešu ar zemējumu, rozešu izvietojums vairākās telpas sienās.
 11. 11. Kādas attīstības tendences vēlams ņemt vērā? Pieprasījums pēc elektriskās apsildes un dzesēšanas sistēmām, klimata iekārtām Viedā elektrisko iekārtu vadība apkures sistēmā, signalizācijai, u.c. Iekārtu jaudas samazinājums, vienlaikus pieaugot to skaitam un lietošanas intensitātei Ēkās - elektroautomobiļu uzlādes iekārtas, siltumsūkņi, individuālās ģenerācijas attīstības iespējas, elektriskās apsildes iekārtas
 12. 12. Domāšanas maiņa Vēsturiski liela daļa no mums elektroinstalāciju esam ieguvuši par brīvu, neredzot tās faktiskās būvniecības un materiālu izmaksas, un arī nesekojot līdzi tās stāvoklim kā atbildīgi saimnieki. Elektroinstalācija jūsu ēkā nav primitīvs piedēklis jūsu mājai, tā ir sistēma, kuras projektēšana un būvniecība lielākajai daļai lietotāju nav pa spēkam, bet no kuras ir atkarīgs jūsu komforts un drošība, tāpēc bez pienācīgas izpratnes necentieties novērtēt, cik ir «taisnīga samaksa» par vienu vai otru darbu. Vērtējot elektroinstalācijas būvniecības un projektēšanas izmaksas ir vērts paturēt prātā, ka tai ir jākalpo vairākus desmitus gadus un ieguldīto līdzekļi ir jāvērtē tieši ar ekspluatācijas ilguma nogriezni – tā nav īslaicīga kaprīžu apmierināšana.
 13. 13. Paldies! gunars.valdmanis@bleea.lv

×