Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 21 Ad

Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi

Download to read offline

Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi
Mārtiņš Zemītis, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks

2020.gada 4.marts
forums "Paradumu maiņa - mazs solis lieliem mērķiem"


2020.gada 4.marts
forums "Paradumu maiņa - mazs solis lieliem mērķiem"

Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi
Mārtiņš Zemītis, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks

2020.gada 4.marts
forums "Paradumu maiņa - mazs solis lieliem mērķiem"


2020.gada 4.marts
forums "Paradumu maiņa - mazs solis lieliem mērķiem"

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (18)

Similar to Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi (20)

Advertisement

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi

 1. 1. Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi (kas paģēr paradumu maiņu) Mārtiņš Zemītis Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks
 2. 2. Eiropas Zaļais kurss ir mūsu jaunā izaugsmes stratēģija. Tas mums palīdzēs samazināt oglekļa emisijas, vienlaikus radot jaunas, zaļas darbvietas.
 3. 3. Tīra enerģija Būvniecība un renovācija Ilgtspējīga rūpniecība Ilgtspējīga mobilitāte Piesārņojuma likvidēšana No lauka līdz galdam Bioloģiskā daudzveidība ES – globāla līdere
 4. 4. Klimata mērķu sasniegšanai ir svarīgi, lai visas enerģijas ražošanas un patērēšanas sistēmas Eiropas Savienībā (tostarp – Latvijā) tiktu atbrīvotas no oglekļa
 5. 5. Pamatprincipi
 6. 6. Klimata mērķi Savstarpēji savienot energosistēmas un labāk tīklā integrēt atjaunojamos energoresursus Veicināt inovatīvas tehnoloģijas un modernu infrastruktūru Veicināt ražojumu energoefektivitāti un ekodizainu Dekarbonizēt gāzes nozari un veicināt dažādu enerģijas veidu gudru integrāciju
 7. 7. Klimata mērķi Palīdzēt dalībvalstīm risināt »enerģijas nabadzības» problēmas Paplašināt pārrobežu un reģionālo sadarbību, lai labāk izmantotu tīrus un alternatīvus enerģijas avotus Sekmēt ES enerģijas standartu un tehnoloģiju izmantošanu pasaules līmenī Pilnīgi izmantot Eiropas Savienības vēja enerģijas potenciālu
 8. 8. Klimata mērķis Nr.1 – samazināt CO2 emisijas
 9. 9. Klimata mērķi ES tiesību aktos Eiropas Komisija nāks klajā ar priekšlikumiem, kā palielināt ES mērķus klimata jomā laikposmā līdz 2030.gadam: Līdz 2021.gada jūnijam EK pārskatīs enerģijas nozares tiesību aktus, lai jaunos mērķus padarītu juridiski saistošus Dalībvalstis līdz 2023.gadam atjaunos savus Nacionālos Enerģijas un klimata plānus, lai atspoguļotu jaunos klimata mērķus un pasākumus to sasniegšanai
 10. 10. Ēku sektors patērē 40% no kopējās enerģijas Pašreizējais publisko un privāto ēku renovācijas apjoms jādivkāršo!
 11. 11. Energoefektivitāte Dažādu enerģijas avotu cenām jāstimulē ēku energoefektivitāte Ēku projektiem jāatbilst aprites ekonomikas principiem Visplašākā mērā jāizmanto digitālie un viedie risinājumi Jāuzlabo esošo un jaunbūvējamo ēku klimata gatavība Ēku energoefektivitātes noteikumi jāpiemēro bez atkāpēm
 12. 12. Prioritārās jomas Jārenovē sociālie mājokļi, skolas un slimnīcas. Jāpalīdz 50 miljoniem patērētāju nodrošināt mājās siltumu
 13. 13. Jauna renovācijas iniciatīva 2020.gadā Eiropas Komisija izveidos atklātu platformu, kura pulcēs būvniecības nozares profesionāļus, arhitektus un inženierus, kā arī industriju, lai: veidotu inovatīvas finansēšanas iespējas, veicinātu ieguldījumus ēku energoefektivitātē, apkopotu renovācijas projektus lielākos blokos un gūtu apjoma radītus ietaupījumus (economies of scale)
 14. 14. 2020.gada martā Eiropas Komisija pieņems Rūpniecības stratēģiju, kas atbalstīs zaļo pārveidi (green transition). Rūpniecības stratēģija Jāpalīdz dažādām rūpniecības nozarēm modernizēties un izmantot jaunas iespējas gan vietējā, gan pasaules mērogā Svarīgs mērķis būs stimulēt jaunu tirgu attīstību klimatneitrāliem un aprites produktiem Svarīgi dekarbonizēt un modernizēt energoietilpīgas nozares, piemēram, tērauda un cementa ražošanu
 15. 15. Tekstilrūpniecība Būvniecība Elektronika Plastmasas ražošana Prioritārās nozares
 16. 16. Eiropai ir vajadzīga digitālā nozare, kuras pamatā ir ilgtspēja un zaļā izaugsme. Tā paver jaunas iespējas: Digitālie risinājumi Komisija izpētīs priekšrocības, ko patērētājiem sniedz atpakaļpieņemšanas shēmas. Tas stimulēs cilvēkus nodot atpakaļ pārstrādei savas ierīces – mobilos tālruņus, planšetdatorus un lādētājus. monitorēt un optimizēt enerģijas un dabas resursu patēriņu. monitorēt gaisa un ūdens piesārņojumu, Atkritumu pārstrāde
 17. 17. Transports rada 25% ES siltumnīcefekta gāzu emisiju, un to apjoms aizvien palielinās. Zaļā kursa mērķis ir līdz 2050.gadam samazināt šīs emisijas par 90 %
 18. 18. Siltumnīcefekta gāzu emisijas Emisiju sadalījums pa transporta veidiem (2017. gadā)
 19. 19. Virzība uz digitalizāciju Alternatīvās degvielas un uzlādes punkti
 20. 20. Ķīmiskās vielas Aizsargāsim iedzīvotājus no bīstamām ķīmiskām vielām ar jaunu Ķīmiskās inovācijas stratēģiju videi bez toksiskām vielām Izstrādāsim vairāk ilgtspējīgu produktu un tehnoloģiju alternatīvu Uzlabosim noteikumus par tirgū laisto vielu izsekojamību un novērtēšanu Labāku veselības aizsardzību apvienosim ar lielāku spēju konkurēt pasaulē
 21. 21. Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā EiropasKomisija @EiropasKomisija EKparstavnieciba eiropaskomisija Eiropas Savienības māja Aspazijas bulvāris 28, Rīga, LV-1050 ec.europa.eu/latvia comm-rep-latvia@ec.europa.eu

×