Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un ieteikumi

395 views

Published on

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un ieteikumi
Mārtiņš Upītis, Armands Ūbelis, Attīstības finansu institūcija Altum

2019,gada 27., 28.februāris

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un ieteikumi

 1. 1. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un ieteikumi
 2. 2. LIELAIS VIRSRAKSTS ~ 20 000 daudzdzīvokļu māju
 3. 3. 156 milj. EUR Programmas apmērs (kopā ar Banku finansējumu +/- 300 milj. EUR)
 4. 4. Tikai līdz 2022.gadam Konsultācijas Granti/dāvinājumi Garantijas Atlum aizdevumi (50% grants)
 5. 5. Nosacījumi mājai Ja mājā ir 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam nepieder vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļa skaita vai 20% domājamo daļu no kopīpašuma (ierobežojums neattiecas uz pašvaldībām) Max 50% Neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 50% no dzīvojamās mājas kopējās platības (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu telpu platības) Min 3 dzīvokļi Ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir 3 vai 4 dzīvokļi, vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk, kā viens dzīvokļa īpašums (sadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā), vai ne vairāk, kā 49 % domājamo daļu no kopīpašuma
 6. 6. Nosacījumi mājai Projekta IRR > 0, rēķinot 30 gadu periodā (t.i. ietaupījums 30 gadu laikā lielāks par renovācijas attiecināmajām izmaksām) Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nepārsniedz 90* kWh/m2 gadā * koriģējams atkarībā no mājas atrašanās vietas un klimatoloģiskajiem rādītājiem (MK noteikumu 58. punkts)
 7. 7. Nosacījumi ALTUM aizdevumam / garantijai Iedzīvotāju parādi (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi) < 10 % no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā
 8. 8. Prasības pilnvarotai personai − ir juridiska persona; − vismaz 2/3 no visiem dzīvokļu īpašniekiem ir nobalsojuši par pilnvarojuma došanu; − nav interešu konfliktā ar potenciālo pakalpojuma sniedzēju; − nav nodokļu parādu un grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju.
 9. 9. RENOVĒTA MĀJA Konsultācijas (8 mēneši) Granta lēmums (2 mēneši) Granta izsniegšana (4-12 mēneši) Tehniskā dokumentācija Iepirkums Vēlme renovēt Granta pieteikums Līgumi Būvniecība Līgumi Nodošana ekspluatācijā PROGRAMMAS REALIZĀCIJA
 10. 10. Altum pieredze 2016.gada - šodienai
 11. 11. Grantam pieejamā summa 117 M EUR Vidējās projekta izmaksas 0,36 M EUR ~650 projekti
 12. 12. Sigulda, Institūta iela 10 103.gērija 1979.gads 66 dzīvokļi 4618,4 kvm Projekta izmaksas: 778’479.77 EUR Patēriņš apkurei pirms: 159 kWh/m2 Plānotas patēriņš pēc renovācijas: 52 kWh/m2
 13. 13. Talsu nov., Mundigciems Specprojekts, Hruščova tipa ēka 1972.gads 45 dzīvokļi 2462 kvm Projekta izmaksas: 292’397 EUR Patēriņš apkurei pirms: 130 kWh/m2 Plānotas patēriņš pēc renovācijas: 51 kWh/m2
 14. 14. ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS (50%) 1. Tehniskais projekts 2. Būvniecība 3. Autoruzraudzība 4. Būvuzraudzība 5. Projektu vadība
 15. 15. Projektu izmaksas un ietaupījums STATISTIKA 1. Vidējās izmaksas projekta realizācijai – 360 000 EUR; 2. Vidējās izmaksas uz ēkas 1 m² – 161 EUR; 3. Vidējais enerģijas samazinājums pēc darbu veikšanas – 48%;
 16. 16. Tehniskā dokumentācija «ALTUM prasības» ❑ Energo audits + Pielikumi; ❑ Siltuma piegādātāja izziņa; ❑ Tehniskās apsekošanas atzinums; ❑ Būvprojekts vai apliecinājuma karte + energoefektivitātes aprēķins; ❑ Būvapjomi;
 17. 17. Tehniskā dokumentācija «ALTUM prasības» Ēkas norobežojošās konstrukcijas (Pēc EA): ❑ Ārsienas, ❑ Jumts, ❑ Cokols, ❑ Pagraba pārsegums, ❑ Bēniņu pārsegums, ❑ Logi un durvis, Iekšējie inženiertīkli (Pēc EA+TAA): ❑ Apkures sistēma, ❑ Karstais un aukstais ūdens, ❑ Kanalizācija, ❑ Apkures siltummezgls, ❑ Elektroinstalācijas atjaunošana kāpņutelpā, Citas ēkas daļas (Iedzīvotāji): ❑ Kāpņu telpa,
 18. 18. ENERGOSERTIFIKĀTS UN TĀ PIELIKUMI Raksturīgākās kļūdas BŪVPROJEKTS VAI APLIECINĀJUMA KARTE ĒKAS TEHNISKĀ ATZINUMA NORĀDĪJUMI, KAS NAV IEKĻAUTI PROJEKTĀ NEPILNĪBAS PROJEKTA SKAIDROJOŠAJĀ APRAKSTA KONSTRUKCIJU UN IEKĀRTU MEZGLI, RISINĀJUMI, KURI NAV IEKĻAUTI PROJEKTĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI, KURI NAV KOREKTI UZRĀDĪTI PROJEKTA RISINĀJUMOS «UZMANĪGI SASTĀDĪT DARBA UZDEVUMU PROJEKTĒTĀJAM»
 19. 19. Defekti būvdarbos Būvlaukuma iekārtošana «Kā nevajadzētu»
 20. 20. Defekti būvdarbos Paveikto darbu kvalitāte «Kā nevajadzētu»
 21. 21. Defekti būvdarbos Paveikto darbu kvalitāte «Kā nevajadzētu»
 22. 22. Tehnoloģiskais pārtraukums Rekomendācijas no materiālu ražotāja Saskaņā ar vidējās gaisa temperatūras samazināšanos zem +5⁰ C, jānodrošina, lai tiek ievēroti ETIC (ETAG) sistēmas nosacījumi attiecībā uz materiālu iestrādes temperatūru. ETIC sistēmas nosacījumi: Knauf: Visu izstrādes, žūšanas un cietēšanas fāžu laikā vides, pamatnes un materiāla temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5⁰C; Sakret: Āra gaisa temperatūra no +5⁰ līdz +25⁰C (temperatūra tuvāko 5 dienu laikā nedrīkst pazemināties zem +5⁰ C); Baumit: Gaisa, materiālu un pamatnes temperatūra materiāla apstrādes un saistīšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5⁰ C; Ceresit: Apkārtējai vides temperatūrai jābūt starp +5⁰ C un +25⁰C.
 23. 23. Paveiktais DME projektu realizācijā Paveikto darbu tehnoloģijas un iekārtas
 24. 24. Paveiktais DME projektu realizācijā Paveikto darbu tehnoloģijas un iekārtas
 25. 25. Paveiktais DME projektu realizācijā Paveikto darbu tehnoloģijas un iekārtas
 26. 26. *ALTUM veic vismaz 2 objekta apsekošanas Būves nodošana ekspluatācijā ❑ Vai paveiktiedarbiirizpildītisaskaņāar iesniegtodarbu veikšanaskalendārografiku; ❑ Vai irievērotasinformācijassniegšanasun publicitātesprasības; ❑ Vai faktiskiveiktiebūvdarbiatbilstprojekta dokumentācijai; ❑ Veiktiebūvdarbu apjomiunmateriāli, materiāluraksturlielumiatbilstprojektā paredzētajam; ❑ Pārbaudīs ievadītosdatusbūvdarbu žurnālā, sagatavotossegtodarbu pieņemšanasaktos.
 27. 27. Energoefektivitātei būt! altum.lv Kompetences.centrs@altum.lv

×