SlideShare a Scribd company logo

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sistēmu uzturēšanā

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sistēmu uzturēšanā/ Elvijs Kalnkambers, Ekonomikas ministrija Vebinārs “Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāte. Siltumapgādes sistēma un siltumenerģijas uzskaite” 2023.gada 21.novembris

1 of 19
Download to read offline
Daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku īpašnieku tiesības un
pienākumi siltumapgādes
sistēmu uzturēšanā
Elvijs Kalnkambers
Vecākais referents
21.11.2023. Rīga
Dzīvokļa īpašums
atsevišķā īpašuma kopīpašuma domājamās
daļas
tiesiski nav atdalāmi
Dzīvokļa īpašuma likuma 2.pants
kā lietu kopība
sastāv no
Atsevišķā īpašuma elementi
ir..
«inženiertīkli un inženierkomunikācijas līdz
kopīpašuma stāvvadiem»
Dzīvokļa īpašuma likuma 3. panta otrās daļas 2. punkts
Kopīpašuma daļa ir..
«[..] dzīvojamo māju apkalpojošās
inženierkomunikāciju sistēmas, kas nepieder pie
atsevišķā īpašuma [..]»
!Radiatori = kopīpašums
«[..] tai skaitā atsevišķā īpašuma robežās esošie
sildelementi, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no
kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām).»
Dzīvokļa īpašuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts
Atbildības jautājums:
Par dzīvoklī esošiem inženiertīkliem un inženierkomunikācijām
līdz kopīpašuma stāvvadiem pamatā atbild pats dzīvokļa
īpašnieks.
Vienlaikus vērtējama pārvaldnieka darbība/bezdarbība un tās
cēloniskais sakars ar atsevišķā dzīvokļa īpašumā radušos
bojājumu.
«[..] karstā ūdens apgādes sistēmas elementa atrašanās dzīvokļa īpašuma robežās nav
atzīstama par vienīgo un izšķirošo pazīmi, kas nošķir atsevišķu dzīvokļa īpašumu ar
tam piederīgiem elementiem no daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas.
Otrs priekšnoteikums, lai izšķirtu, vai attiecīgā inženierkomunikācija, konkrētajā
gadījumā karstā ūdens cauruļvads, ir atsevišķā dzīvokļa īpašuma daļa, vai
daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošā daļa, ir tā funkcionalitāte (izmantošanas
iespējas). Citiem vārdiem sakot, nozīme ir tam, vai attiecīgā atsevišķā dzīvokļa
īpašumā esošās ūdensvada daļas ekspluatācija iespējama patstāvīgi,
neietekmējot kopīpašumā esošo mājas daļu[..].»
Tiesu prakse
Latvijas Republikas Kurzemes apgabaltiesas 2020. gada 3. jūnija spriedums. Lietas arhīva Nr. CA-0202-20/5
!Ir būtiski saprast elementa piederību, lai zinātu savus
pienākumus, tiesības un spētu noteikt atbildības robežas
Augstākās tiesas judikatūras atziņa
Dzīvokļa ievadā ierīkotais ūdensvada ventilis (noslēgarmatūra) kā kopīpašumā esošās
daļas elements
➢ Līdz šim neviennozīmīga tiesu prakse par ūdens padevi dzīvoklim noslēdzošajiem ventiļiem kā
elementa piederību un līdz ar to atbildības robežu noteikšanu par bojājumiem ūdensapgādes
sistēmā.
«Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 332 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” 118.8. apakšpunktu
(kopsakarā ar 137. punktu) iekšējos ūdensvada tīklos noslēgarmatūra nepieciešama katra
dzīvokļa ievadā. Minētās normas mērķis ir nodrošināt iespēju atslēgt ūdens padevi gadījumā, kad
dzīvoklī (atsevišķajā īpašumā) esošajā ūdensvadā rodas bojājums vai ir nepieciešams veikt tā
pārbūves darbus. Vienlaikus ievadventilis (proti, noslēgarmatūra) nodrošina iespēju šādos
gadījumos turpināt ekspluatēt mājas kopējo ūdensapgādes sistēmu, tostarp nodrošināt karstā
ūdens padevi citos dzīvokļos. Minētais faktiski nozīmē to, ka bez pilnvērtīgi funkcionējoša
ievadventiļa mājas kopējās ūdensapgādes sistēmas normāla un netraucēta funkcionēšana nav
iespējama.»
Latvijas Republikas Senāta 2023. gada 21. septembra SPRIEDUMS. Lieta Nr. C29378421, SKC-535/2023.
Tiesības un
Pienākumi

More Related Content

What's hot

Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēElektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ntc 900300 2013 - instalações para combate a incêndio
Ntc 900300 2013 - instalações para combate a incêndioNtc 900300 2013 - instalações para combate a incêndio
Ntc 900300 2013 - instalações para combate a incêndioMarcelo Godoy
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaALTUM
 
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrāBūvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsJaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsElektrumlv
 

What's hot (20)

Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēElektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
 
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
 
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
 
Ntc 900300 2013 - instalações para combate a incêndio
Ntc 900300 2013 - instalações para combate a incêndioNtc 900300 2013 - instalações para combate a incêndio
Ntc 900300 2013 - instalações para combate a incêndio
 
Apkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglāApkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglā
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
 
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
 
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
 
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijāJautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
 
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
 
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
 
Ugunsdrošība mājoklī
Ugunsdrošība mājoklīUgunsdrošība mājoklī
Ugunsdrošība mājoklī
 
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrāBūvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
 
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu ēkās
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu ēkāsUgunsdrošības prasības daudzdzīvokļu ēkās
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu ēkās
 
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratoriVertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratori
 
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsJaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
 
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdasSiltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
 

Similar to Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sistēmu uzturēšanā

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāJautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Gāzesvadu ievadu pārvietošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu ietvaros
Gāzesvadu ievadu pārvietošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu ietvarosGāzesvadu ievadu pārvietošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu ietvaros
Gāzesvadu ievadu pārvietošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu ietvarosEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiDaudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sistēmu uzturēšanā (14)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
 
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāJautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
 
Dzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšana
 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
 
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
 
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 
Gāzesvadu ievadu pārvietošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu ietvaros
Gāzesvadu ievadu pārvietošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu ietvarosGāzesvadu ievadu pārvietošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu ietvaros
Gāzesvadu ievadu pārvietošana daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu ietvaros
 
0lemumi
0lemumi0lemumi
0lemumi
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
 
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiDaudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
 
Ugunsdrošības prasības
Ugunsdrošības prasībasUgunsdrošības prasības
Ugunsdrošības prasības
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
 
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšanaSaules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
 
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgūAktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
 
Saules paneļi būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos
Saules paneļi būvniecību regulējošajos normatīvajos aktosSaules paneļi būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos
Saules paneļi būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos
 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sistēmu uzturēšanā

 • 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sistēmu uzturēšanā Elvijs Kalnkambers Vecākais referents 21.11.2023. Rīga
 • 2. Dzīvokļa īpašums atsevišķā īpašuma kopīpašuma domājamās daļas tiesiski nav atdalāmi Dzīvokļa īpašuma likuma 2.pants kā lietu kopība sastāv no
 • 3. Atsevišķā īpašuma elementi ir.. «inženiertīkli un inženierkomunikācijas līdz kopīpašuma stāvvadiem» Dzīvokļa īpašuma likuma 3. panta otrās daļas 2. punkts Kopīpašuma daļa ir.. «[..] dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, kas nepieder pie atsevišķā īpašuma [..]» !Radiatori = kopīpašums «[..] tai skaitā atsevišķā īpašuma robežās esošie sildelementi, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām).» Dzīvokļa īpašuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts Atbildības jautājums: Par dzīvoklī esošiem inženiertīkliem un inženierkomunikācijām līdz kopīpašuma stāvvadiem pamatā atbild pats dzīvokļa īpašnieks. Vienlaikus vērtējama pārvaldnieka darbība/bezdarbība un tās cēloniskais sakars ar atsevišķā dzīvokļa īpašumā radušos bojājumu.
 • 4. «[..] karstā ūdens apgādes sistēmas elementa atrašanās dzīvokļa īpašuma robežās nav atzīstama par vienīgo un izšķirošo pazīmi, kas nošķir atsevišķu dzīvokļa īpašumu ar tam piederīgiem elementiem no daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas. Otrs priekšnoteikums, lai izšķirtu, vai attiecīgā inženierkomunikācija, konkrētajā gadījumā karstā ūdens cauruļvads, ir atsevišķā dzīvokļa īpašuma daļa, vai daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošā daļa, ir tā funkcionalitāte (izmantošanas iespējas). Citiem vārdiem sakot, nozīme ir tam, vai attiecīgā atsevišķā dzīvokļa īpašumā esošās ūdensvada daļas ekspluatācija iespējama patstāvīgi, neietekmējot kopīpašumā esošo mājas daļu[..].» Tiesu prakse Latvijas Republikas Kurzemes apgabaltiesas 2020. gada 3. jūnija spriedums. Lietas arhīva Nr. CA-0202-20/5 !Ir būtiski saprast elementa piederību, lai zinātu savus pienākumus, tiesības un spētu noteikt atbildības robežas
 • 5. Augstākās tiesas judikatūras atziņa Dzīvokļa ievadā ierīkotais ūdensvada ventilis (noslēgarmatūra) kā kopīpašumā esošās daļas elements ➢ Līdz šim neviennozīmīga tiesu prakse par ūdens padevi dzīvoklim noslēdzošajiem ventiļiem kā elementa piederību un līdz ar to atbildības robežu noteikšanu par bojājumiem ūdensapgādes sistēmā. «Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” 118.8. apakšpunktu (kopsakarā ar 137. punktu) iekšējos ūdensvada tīklos noslēgarmatūra nepieciešama katra dzīvokļa ievadā. Minētās normas mērķis ir nodrošināt iespēju atslēgt ūdens padevi gadījumā, kad dzīvoklī (atsevišķajā īpašumā) esošajā ūdensvadā rodas bojājums vai ir nepieciešams veikt tā pārbūves darbus. Vienlaikus ievadventilis (proti, noslēgarmatūra) nodrošina iespēju šādos gadījumos turpināt ekspluatēt mājas kopējo ūdensapgādes sistēmu, tostarp nodrošināt karstā ūdens padevi citos dzīvokļos. Minētais faktiski nozīmē to, ka bez pilnvērtīgi funkcionējoša ievadventiļa mājas kopējās ūdensapgādes sistēmas normāla un netraucēta funkcionēšana nav iespējama.» Latvijas Republikas Senāta 2023. gada 21. septembra SPRIEDUMS. Lieta Nr. C29378421, SKC-535/2023.
 • 7. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana ❑ Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana (tajā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšana, darījumu slēgšana) ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums. ❑ Uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, īpašniekam ir pienākums nodrošināt uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu. ❑ Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver: 1) obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības; 2) citas pārvaldīšanas darbības. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. un 6.panta pirmā daļa, 10.panta trešā daļa
 • 8. Dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts
 • 9. Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.907 «Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu»
 • 10. Tehniskā stāvokļa noteikšana Vizuālā apskate Tehniskā apsekošana Tehniskā izpēte Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumi Nr. 384 «Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21» Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.907
 • 11. Tehniskā stāvokļa noteikšana Vizuālā apskate Tehniskā apsekošana Tehniskā izpēte 1. Pēc vizuālās apskates; 2. Ja attiecīgajai būves daļai vai iebūvētajam būvizstrādājumam ir pagājis vidējais kalpošanas ilgums. 3. Reizi 10 gados. Divas reizes gadā + Pēc avārijas situācijām, ja var radīt apdraudējumu. _ Vizuāli neapskata dzīvojamās mājas konstrukcijas, kā arī iekārtu un inženiertīklu daļas, kurām būves tehniskā risinājuma dēļ nevar piekļūt (tiesu prakse) Detalizēta un padziļināta tehniskā apsekošana, piemēram, atsedzot būvkonstrukcijas, veicot urbumus, lai konstatētu vai precizētu tehnisko stāvokli, bojājumus un trūkumus, kā arī to cēloņus.
 • 12. Prasītāja nav norādījusi, kā un vai vispār ir iespējams veikt tāda būvelementa regulāru tehnisko apsekošanu, kas atrodas iebūvētā stāvoklī atsevišķā īpašumā. Tiesa piekrīt apelācijas sūdzībā norādītajam, ka šādas komunikācijas pārbaude loģisku apsvērumu dēļ nav iespējama, šajā gadījumā neveicot atsevišķā īpašuma grīdas seguma demontāžu. Līdz ar to tiesa nevar atzīt, ka zaudējumu nodarīšanā būtu vainojama mājas apsaimniekotāja, nepildot pielīgtu pienākumu - pieļaujot bezdarbību, neveicot būvelementu apsekošanu un iekārtu profilaktisku apkopi vai remontu. Civillikums paredz nejaušus zaudējumus (Civillikuma 1774.pants), kas nav nevienam jāatlīdzina. Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 26.septembra spriedums civillietā C30691016 12 Tiesu prakse
 • 13. Sekojošie darbi Ja vizuālajā apskatē vai tehniskajā apsekošanā ir konstatēti apstākļi, kas var radīt bojājumu rašanos, dzīvojamās mājas pārvaldītājs veic nepieciešamos pasākumus minēto apstākļu novēršanai. MK noteikumu Nr.907 19.punkts
 • 14. Pārvaldīšanas procesa nepārtrauktība nodrošina dzīvojamās mājas lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā. MK noteikumu Nr.907 4.punkts ārpuskārtas remonts – šajos noteikumos minēto bojājumu savlaicīga novēršana. plānotais remonts – bojājumu novēršana dzīvojamās mājas pārvaldītāja noteiktajā termiņā. Remontu veic, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženiertīklu turpmāku ekspluatāciju.
 • 15. Sekojošie darbi ❑ Lemj par ārpuskārtas remonta veikšanu, ja ir konstatēts kāds no šo noteikumu 17.punktā minētajiem bojājumiem (apkures sistēmas bojājumi apkures sezonā); ❑ Lemj par darba uzdevuma sastādīšanu tehniskajai apsekošanai, plānotā remonta veikšanu un pārvaldīšanas darba plāna papildināšanu vai dzīvojamās mājas renovāciju vai rekonstrukciju. MK noteikumu Nr.907 15.punkts
 • 16. Citas pārvaldīšanas darbības Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu saistītās darbības. Arī šajā gadījumā dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz uz kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus, kas nodrošina dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu, veicina optimālu tās pārvaldīšanas izdevumu veidošanu un attiecas uz: 1) kopīpašumā esošo dzīvojamās mājas elementu, iekārtu vai komunikāciju nomaiņu, kuras rezultātā samazinās mājas uzturēšanas izmaksas; 2) pasākumiem, kuru rezultātā samazinās izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu; (Apkures sistēmas nomaiņa?) 3) pasākumiem, kuru rezultātā tiek veicināta vides pieejamības prasību izpilde. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta trešā daļa Dzīvokļa īpašuma likuma 13. panta otrā daļa
 • 17. Tiesu prakse Lēmumu izmantot vai neizmantot centralizētās siltumapgādes pakalpojumus pieņem dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu īpašnieki kopā, izmantojot Enerģētikas likuma 50.pantā garantētās tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu. (sk. Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 20.decembra spriedumu lietā Nr.SKA-656/2012, 2015.gada 23.oktobra spriedumu lietā Nr.SKC- 124/2015) Īpašnieku tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu nav neierobežotas, līdz ar to Enerģētikas likuma 50. pantā paredzētās tiesības brīvi izvēlēties siltumapgādes veidu attiecas uz visiem ēkas kopīpašniekiem kopīgi un tās nav attiecināmas uz katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķi. (sk. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2007. gada 23. marta spriedumu lietā Nr. SKA-102/2007). secinājums: Dzīvokļu īpašnieki var vienoties par piemērotāko siltumapgādes veidu visai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai kopumā - kā dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu īpašnieki. Tādējādi ēkām ar centralizētu siltumapgādi nav pieļaujama autonomas apkures sistēmas ierīkošana atsevišķos dzīvokļos. 17
 • 18. Autonomas apkures iekārtas nomaiņa dzīvokļa īpašumā (Kopīpašnieka tiesības rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, ja ar šo rīcību netiek skartas pārējo ēkas kopīpašnieku tiesības vai intereses)  Autonomas apkures iekārtas nomaiņa, ja tā nav saistīta ar kopīpašuma priekšmeta (objekta) pārbūvi, pārējo ēkas kopīpašnieku tiesības vai intereses neskar un nav uzskatāma par rīcību ar kopīpašumu Civillikuma 1068.panta izpratnē. «dūmrovja (dūmkanāla posms, kas apkures ierīci savieno ar dūmeni) pārveidošana, atvienojot un pievienojot gāzes apkures katlu, kā arī, pielāgojot ligzdas izmērus dūmenī aparāta izvada šķērsgriezumam, ir normāla tehnoloģiska operācija» ! Jāievēro normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz apkures iekārtu nomaiņu, kā arī nodrošinot kvalificēta speciālista piesaisti, ja to paredz normatīvie akti. (Sk. Latvijas Republikas Augstākā tiesas Civillietu departamenta 2018.gada 12.marta SPRIEDUMS. Lieta Nr.C30716512, SKC-1/2018) 18
 • 19. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija /ekonomikasministrija Paldies par uzmanību