Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Attaisnojuma dokumenti un darījumu atspoguļošana apsaimniekotāju grāmatvedībā

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Apsaimniekošana un nodokļi
Apsaimniekošana un nodokļi
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 28 Ad

Attaisnojuma dokumenti un darījumu atspoguļošana apsaimniekotāju grāmatvedībā

Download to read offline

Attaisnojuma dokumenti un darījumu atspoguļošana apsaimniekotāju grāmatvedībā

Dina Kucina, Edgars Bisenieks
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde

2020.gada 24.novembris

Attaisnojuma dokumenti un darījumu atspoguļošana apsaimniekotāju grāmatvedībā

Dina Kucina, Edgars Bisenieks
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde

2020.gada 24.novembris

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Attaisnojuma dokumenti un darījumu atspoguļošana apsaimniekotāju grāmatvedībā

 1. 1. Attaisnojuma dokumenti un darījumu atspoguļošana apsaimniekotāju grāmatvedībā Dina Kucina, Edgars Bisenieks VID Nodokļu pārvalde Rīgā, 2020.gada 24.novembrī
 2. 2. Komercsabiedrības Grāmatvedībā un gada pārskatā – ekonomiskā būtība !!! Saimnieciskā darbība vai starpniecības pakalpojumi? Saimnieciskā darbība - sistemātiska, patstāvīga darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Starpniecības pakalpojumi - trešo personu vārdā iekasētās summas par patērēto siltumenerģiju, elektroenerģiju, ūdensapgādi utt. 2
 3. 3. Komercsabiedrības Ieņēmumi: no saimnieciskās darbības – visi ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas, kuras sabiedrība veic savas saimnieciskās darbības ietvaros. no starpniecības pakalpojumiem - trešās personas maksātā atlīdzība par sniegtajiem starpnieka pakalpojumiem. !!! Trešās personas vārdā iekasētās summas neiekļauj sabiedrības ieņēmumos. 3
 4. 4. Komercsabiedrības Piemērs SIA «Saimnieks» izraksta Jānim Ozolam rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem par 150 EUR: • 100 EUR – SIA «Ūdens» pakalpojumi; • 50 EUR – SIA «Saimnieks» apsaimniekošanas pakalpojumi. 4
 5. 5. Biedrības Ieņēmumi un izdevumi: Postenī «Ieņēmumi no saimnieciskās darbības» - ieņēmumi no sniegtajiem apsaimniekošanas pakalpojumiem (arī trešās personas vārdā iekasētās summas). Postenī «Citi izdevumi» - izdevumi par citu personu sniegtajiem pakalpojumiem. 5
 6. 6. Biedrības Piemērs: Biedrība «Saimnieks» izraksta Jānim Ozolam rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem par 150 EUR: 100 EUR – SIA «Ūdens» pakalpojumi; 50 EUR – Biedrības «Saimnieks» apsaimniekošanas pakalpojumi. Grāmatvedībā: Ieņēmumi – 150 EUR Izdevumi – 100 EUR D Ieņēmumi 50 EUR K Ieņēmumu un izdevumu starpība 50 EUR 6
 7. 7. Uzkrājumi māju remontam Komercsabiedrības – bilances pasīva postenī «Nākamo periodu ieņēmumi». Biedrības – bilances pasīva postenī «Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem». 7
 8. 8. Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi Nav atļauts veikt skaidras naudas darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 EUR (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās). Attiecas uz: • juridiskām personām; • fiziskām personām. 8
 9. 9. Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi Piemērs SIA «Saimnieks» no Jāņa Ozola pērk ekskavatoru par 8 000 EUR un par darījumu plāno norēķināties skaidrā naudā. Šādu darījumu (t.i., par 8 000 EUR samaksu skaidrā naudā) SIA nav atļauts veikt, jo skaidrā naudā veiktais darījums pārsniegs 7 200 EUR. Likuma prasības netiks pārkāptas, ja SIA 7 200 EUR samaksās skaidrā naudā, bet 800 EUR - veicot bankas pārskaitījumu. 9
 10. 10. Skaidras naudas darījumu deklarēšana Ja darījumu savā starpā veic saimnieciskās darbības veicēji: • juridiskā persona; • IK; • fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, dalībniekiem katru mēnesi līdz 15.datumam jādeklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus, kuru summa pārsniedz 1500 EUR. 10
 11. 11. Skaidras naudas darījumu deklarēšana Ja darījumu savā starpā veic juridiskā persona/IK/fiziskā persona, kas veic saimniecisko darījumu, un fiziskā persona, kas neveic saimniecisko darbību, tad juridiskajai personai/IK/fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darījumu – līdz 1.februārim jādeklarē skaidras naudas darījumi ar fiziskajām personām, kurām nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, kas pārsniedz 3 000 EUR. 11
 12. 12. Skaidras naudas darījumu deklarēšana Piemērs Jānis Ozols samaksāja SIA «Saimnieks» par mājas remonta pakalpojumiem šādas summas: • 5.janvārī – 200 EUR; • 17.janvārī – 200 EUR; • 30.janvārī – 3 600 EUR. SIA «Saimnieks» līdz nākamā gada 1.februārim jādeklarē 30.janvārī veiktā darījuma operācija 3600 EUR apmērā, jo operācijas summa pārsniedz 3000 EUR. 12
 13. 13. Attaisnojuma dokumenti Attaisnojuma dokumenti: • pamato ierakstus grāmatvedības reģistros; • obligātie rekvizīti (likuma «Par grāmatvedību» 7.pants; • paraksts. Kā parakstīt, ja dokumentu apmaiņa tiek veikta elektroniski ??? 13
 14. 14. Attaisnojuma dokumenti Bez paraksta: • darījumu pamato cits dokuments (piem. līgums); • attaisnojuma dokuments, kas apliecināts vadītāja noteiktā kārtībā; • bankas konta izraksts, kas apliecināts vadītāja noteiktā kārtībā; • bankas maksājuma uzdevums, kas apliecināts vadītāja noteiktā kārtībā. 14
 15. 15. Attaisnojuma dokumenti Tiesības pārvērst un uzglabāt elektroniski, ja nodrošina: • satura attēlojumu un lasīšanu datora ekrānā; • Izdrukāšanu; • aizsardzību pret neatļautu piekļūšanu; • pārvēršanas un oriģināla iznīcināšanas process tiek dokumentēts uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā. 15 Uzglabāšana – vismaz 5 gadi
 16. 16. PVN piemērošana maksājumiem, kas tiek veikti uzkrājumu fondā par nākotnē veicamajām darbībām
 17. 17. PVN piemērošanas nosacījumi uzkrājumiem mājas rezerves fondā 17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma: • 5.pants – ar PVN apliekamie darījumi iekšzemē • 35.panta trešā daļa - pakalpojuma vērtībā iekļaujamās izmaksas un maksājumi • 41.pants – piemērojamās nodokļa likmes.
 18. 18. Kas ir ar PVN apliekamā vērtība 18 Ja apsaimniekotājs dzīvojamo māju uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojumu sastāvā papildus iekļauj līdzekļus nākotnes remontdarbiem, kurus veiks vai nu pats savā vārdā vai citi komersanti savā vārdā, un tie tiks segti no ikmēneša maksājumiem par dzīvojamās mājas (dzīvokļa) pārvaldīšanu, tad tie ir daļa no dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu maksas, kas no 01.07.2016. apliekama ar PVN.
 19. 19. PVN piemērošana maksājumiem, kas tiek veikti uzkrājumu fondā 19 Ja iemaksas rezerves (remonta) fondā tiek veiktas atsevišķi un tās nav iekļautas ikmēneša maksājumos par dzīvojamās mājas (dzīvokļa) pārvaldīšanu, PVN piemērošana ir atkarīga no tā, kā apsaimniekotājs slēdz līgumus un darbojas saistībā ar pakalpojumiem, par kuriem norēķināšanās notiks, izmantojot uzkrātās iemaksas fondā.
 20. 20. PVN piemērošana maksājumiem, kas tiek veikti uzkrājumu fondā 20 Iespējami divi varianti, kas atšķiras ar to, vai PVN tiek vai netiek piemērots, veicot šīs atsevišķās iemaksas rezerves (remonta) fondā. Tāpēc ir ļoti rūpīgi un precīzi jāatrunā līgumos starp apsaimniekotāju un iedzīvotājiem kas un kā tālāk darbosies saistībā ar darījumiem, kuri tiks apmaksāti no uzkrājumiem fondā, un ir atbilstoši arī jādarbojas!
 21. 21. PVN piemērošana maksājumiem, kas tiek veikti uzkrājumu fondā (1.variants) 21 Ja apsaimniekotājs remonta pakalpojumus sniegs pats (vai daļēji pats un daļēji, piesaistot citus uzņēmumus) un savā vārdā noslēgs līgumus ar remonta pakalpojumu sniedzējiem, tad tas PVN likuma izpratnē būs uzskatāms par remonta pakalpojumu sniedzēju, kam savā vārdā jāizraksta nodokļa rēķins iedzīvotājiem.
 22. 22. PVN piemērošana maksājumiem, kas tiek veikti uzkrājumu fondā ( 1.variants) Nākotnē sniedzamiem remonta pakalpojumiem kā avansa maksājumiem, izrakstot nodokļa rēķinus, piemēro PVN 21% apmērā. 22 DZĪVOJAMĀS MĀJAS IEDZĪVOTĀJI APSAIMNIEKOTĀJS Nodokļa rēķinā iekļauj maksājumus par nākotnē sniedzamiem pakalpojumiem
 23. 23. PVN piemērošana maksājumiem, kas tiek veikti uzkrājumu fondā (2.variants) 23 Ja apsaimniekotājs remonta pakalpojumus pats nesniegs, bet dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā pirks tos no citiem uzņēmumiem, tad tas attiecībā uz remonta pakalpojumu sniegšanu darbosies kā starpnieks un netiks uzskatīts par remonta pakalpojumu sniedzēju iedzīvotājiem. Apsaimniekotājam, saņemot nodokļa rēķinus no citiem uzņēmumiem, kopējā summa (ar PVN) būs jāsadala iedzīvotājiem, nosūtot kompensācijas rēķinus.
 24. 24. PVN piemērošana maksājumiem, kas tiek veikti uzkrājumu fondā (2.variants) Izraksta rēķinu par iemaksām uzkrājumu fondā un izdevumu kompensāciju, nepiemērojot PVN. 24 Nodokļa rēķinā iekļauj maksājumus par nākotnē sniedzamiem pakalpojumiem DZĪVOJAMĀS MĀJAS IEDZĪVOTĀJI APSAIMNIEKOTĀJS
 25. 25. Iedzīvotājs, kas ir reģistrēts PVN maksātājs un nekustamajā īpašumā veic ar PVN apliekamus darījumus, zaudēs priekšnodokli, ja atsevišķās iemaksas rezerves (remonta) fondā netiks veiktas ar PVN. Apsaimniekotājam būs jāmaksā nokavējuma nauda no pirmās iekasētas iemaksas rezerves (remonta) fondā brīža, ja tas pretēji iedzīvotāju pilnvarojumam noslēgs līgumus ar remonta pakalpojumu sniedzējiem savā vārdā nevis kā dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona (vai arī saņems un izrakstīs nodokļa rēķinus savā nevis kopības vārdā). Iespējamās problēmas 25
 26. 26. Apsaimniekotājs, kas izmanto vai vēlas izmantot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 137.pantā noteiktās tiesības uz kases principu, zaudēs šo iespēju, ja tas slēgs līgumus vai izrakstīs nodokļa rēķinus ar citiem komersantiem savā vārdā nevis kā dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona (neatkarīgi no tā, vai šādi rīkosies saskaņā vai pretēji iedzīvotāju pilnvarojumam). Iespējamās problēmas 26
 27. 27. Jautājumi? 27
 28. 28. Paldies!

×