SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
1
Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs
Apkures veidi privātmājai
Seminārs privātmāju īpašniekiem “Būvē un atjauno gudri!”
Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un
spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”
1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros
(1.1.1.2/VIAA/2/18/344).
22
Ēku energobilance
Qve
Ventilācija
Qtr
Transmisijas siltuma
zudumi
Qsol
Saule
Qint
Iekšējie siltuma izdalījumi
1. Norobežojošās
konstrukcijas;
2. Inženiersistēmas;
3. Klimats;
𝜼 𝑳 (𝜮𝑼𝒊⸱𝑨𝒊 + 𝒏⸱𝑽⸱𝒄)⸱𝑻𝒈𝒅 ⸱ 𝟐𝟒⸱𝟏𝟎 − 𝟑)
𝛈 𝐆 𝐐 𝐬𝐨𝐥 + 𝐐𝐢𝐧𝐭
▪ HE – transmisijas siltuma zudumi, W/K
▪ HV – ventilācijas siltuma zudumi, W/K
KWHHH VE /,+=
33
Siltumenerģijas zudumi ēkā
3
Kas kompensē siltumenerģijas
zudumus?
44
▪ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002- "Ēku norobežojošo
konstrukciju siltumtehnika“;
▪ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003- "Būvklimatoloģija”;
▪ Ministru kabineta noteikumi Nr.383 - Noteikumi par ēku energosertifikāciju ;
▪ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211- "Dzīvojamās ēkas“;
▪ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231- "Dzīvojamo un publisko ēku
apkure un ventilācija»;
Latvijas normatīvo aktu regulējums
55
MK Nr.383 «Noteikumi par ēku energosertifikāciju»
▪ Ēka klasificējama kā gandrīz nulles enerģijas ēka, ja:
– Enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz – 40kWh/m2;
– Kopējais primārās enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai ventilācijai,
dzesēšanai, apgaismojumam - ne vairāk kā 95 kWh/m2;
– Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana >75%;
– Daļēji nodrošina atjaunojamās enerģijas izmantošanu (daļa nav precīzi noteikta);
– Ēkā nav uzstādītas zemas lietderības fosilo kurināmo apkures iekārtas;
1. No 2019. gada 1. janvāra
līdz 2020. gada 31.
decembrim
≤ 50 kWh/m2 gadā ≤ 60 kWh/m2 gadā gandrīz nulles enerģijas ēka ≤ 65 kWh/m2 gadā
2. No 2021. gada 1. janvāra
un turpmāk
gandrīz nulles
enerģijas ēka
gandrīz nulles
enerģijas ēka
gandrīz nulles enerģijas ēka gandrīz nulles
enerģijas ēka
Ministru kabineta noteikumi»
daudzdzīvokļu ēkas
viendzīvokļa vai
divdzīvokļu ēkas
ēkas, kuras ir valsts īpašumā un
institūciju valdījumā un kurās
atrodas valsts institūcijas
pārējās nedzīvojamās ēkasPrasības apkurei
66
Apkures sistēmu veidi
Primārā enerģija
enerģija no atjaunojamiem un neatjaunojamiem enerģijas avotiem
Ūdens
Sildķermeņi
Radiatori
Konvektori
Iebūvējamie
konvekotri
Dvieļu
žāvētāji
Siltās
grīdas
Siltās
sienas
Gaisa
Ventil
ācija
Siltum
sūknis
Liesmas
Kamīns
Gāzes
degļi
Infrasar
kanie
paneļi
(+ūdens)
Elektrība
Sildķer
meņi
Siltās
grīdas
Rīgas Tehniskā universitāte
Siltumnesējs
Apkures
sistēmas
Avots
7
Sildķermeņu veidi
Radiatoru -
konvektoru
tipi
8
Radiatoru apkure –
vai vienmēr ir laba
ideja?
9
Temperatūras vertikālais sadalījums
Ideāla apkure Zemgrīdas apkure Radiatoru apkure
Konvektoru apkure Griestu apkure Sienu apkure
Rīgas Tehniskā universitāte
1010
Iebūvētās
sistēmas
Rīgas Tehniskā universitāte
1111
▪ Turpgaita 40 °C, atgaita 35 °C
▪ Solis augšā 300 mm; apakšā 150 mm
▪ Betona slānis 80 mm
▪ Uz grīdas trīsslāņu parkets
▪ Ф – siltumatdeve [W] no 1 m2
Kā ietekmē solis?
Rīgas Tehniskā universitāte
1212
▪ Turpgaitas temperatūras: 30; 45; 55 °C
▪ Solis 300 mm
▪ Temperatūras kritums cilpā 5 °C
Kā ietekmē turpgaitas temperatūra?
Rīgas Tehniskā universitāte
1313
Pašregulācijas principi un prasības
▪ Kad istabas temperatūra pārsniedz uzstādīto temperatūru, grīdas
apsilde pārtrauc darbību. Un otrādi, t.i., kad istabas temperatūra ir
zemāka par uzstādīto temperatūru, palielinās siltuma emisija.
▪ Viena prasība izmantot pašregulējošu grīdas apsildīšanu ir tāda,
ka ēkas apkures vajadzības nepārsniedz 30W / m2.
▪ Turklāt ēkas apkures vajadzībām nevajadzētu ievērojami
atšķirties dažādos stāvos, telpās vai zonās, jo visai grīdas
apsildes iekārtai tiek izmantota tā pati pieplūdes temperatūra.
Rīgas Tehniskā universitāte
1414
Zemgrīdas apkure – caurules betonā
1. Flīzes vai cits grīdas segums
2. Betons, vismaz 35mm virs caurules
3. Armatūra, ja nepieciešams
4. Caurule
5. Cauruļu turētājsliede
6. Siltumizolācija ar hidroizolāciju
augšpusē (PE plēve 0,2mm)
Rīgas Tehniskā universitāte
Konsultēties ar būvkonstruktoru, bet parasti:
pie paredzētas mehāniskā slodze līdz 2 kN/m2, apkures
cauruļu rekomendējamais attālums no caurules augšas
līdz betona grīdas virsmai ir 35 mm (min. pieļaujamais
30 mm pie 1,5 kN/m2);
pie slodzes līdz 5 kN/m2, nepieciešams 45 mm.
15
Betona plātnes uzsildīšana
EN 1264-4: 4.4.
▪ Pirms pirmreizējās uzsildīšanas betonam jācietē saskaņā ar
ražotāja rekomendācijām vai vismaz 21 dienu. Uzsildīšana jāsāk ar
temperatūru 20-25°C, kas jāuztur vismaz 3 dienas, nākamās
vismaz 4 dienas sistēmā jāuztur maksimālā apkures projektā
paredzētā temperatūra.
▪ Uzsildīšanas process jādokumentē.
Rīgas Tehniskā universitāte
16
Vai silto grīdu sistēma nekaitē cilvēkiem ar alerģiju?
Rīgas Tehniskā universitāte
Bieži vien cilvēku apziņā ir iesakņojies mīts, ka grīdas apkure veicina putekļu cirkulāciju. Grīdas
virsmas temperatūra apkures sezonas laikā svārstās robežās no +22° līdz +28°, atkarībā no
ēkas siltinājuma un ārējās temperatūras. Šeit būtu būtiski atcerēties fizikas likumus, šāda zema
grīdas virsmas temperatūra nespēj veicināt gaisa kustību un izslēdz pastiprinātu putekļu
cirkulāciju pat tuvu grīdas virsmai.
The effect of heating systems on dust, an indoor climate factor
Agronomy Research Biosystem Engineering Special Issue 1, 165-174, 2011
1717
Malkas katli Granulu katli Gāzes katli Siltumsūkņi
Centralizētie siltumtīkliSaules sistēmas Mikrokoģenerācija
1818
Siltumavoti ar degšanas procesu
18
Enerģijas pārveidošanas procesā no kurināmā iegūst siltumu.
Degšana ir salikta, ātri norisoša ķīmiska pārvērtība, kuras gaitā
izdalās daudz siltuma un parasti veidojas arī ūdens tvaiki.
1919
Turpgaita
Atgaita
Kondensācija katli
2020
Malkas katli Granulu katli Gāzes katli Siltumsūkņi
Centralizētie siltumtīkliSaules sistēmas Mikrokoģenerācija
2121
Saules enerģija
Saules radiācijas daudzums ir atkarīgs no Saules stāvokļa virs
horizonta un mākoņainības.
Saules enerģijas izmantošanā izšķir:
• pasīvo Saules enerģijas izmantošanu;
• aktīvo Saules enerģijas izmantošanu.
21
2222
www.polysunonline.com
22
Saules enerģija
2323
Malkas katli Granulu katli Gāzes katli Siltumsūkņi
Centralizētie siltumtīkliSaules sistēmas Mikrokoģenerācija
2424
Siltumsūkņi
Siltumsūkņus veidi pēc darbības principa:
1. Tvaiku kompresijas siltumsūkņi
24
𝐶𝑂𝑃 =
𝑠𝑎𝑟𝑎ž𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑡𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟ģ𝑖𝑗𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑒𝑟ē𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑟𝑏𝑠
Jo zemāka ir nepieciešama siltumnesēja temperatūra, jo lielāka siltumsūkņa efektivitāte.
• Jo tuvāk kolektors
atrodas gruntsūdens
slānim, jo labāk.
• Sausā augsnē kolektoru
izvietojot paredz lielāku
kolektora garumu.
• Sākot ar ārgaisa temperatūru -6-
10 °С, siltumsūknis pakāpeniski
pieslēdz elektrotenus, sildīšanas
koeficients (COP) samazinās.
• Pie āra gaisa temperatūras -
20°С, pēc būtības strādā tikai
elektriskā apkure.
2525
Augsnes temperatūras sadalījums aukstajā
periodā dažādiem dziļumiem Rīgā
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
Temperature,oC
Date
H=0,5m
H=0,8m
H=1,5 m
H=1,8 m
H=1,2 m
26
Siltumsūkņu COP maiņa pret iztvaicētāja
šķidruma temperatūras paaugstināšanu
1. U. Çakır, K. Çomaklı, Ö. Çomaklı, S. Karslı (2013). An experimental exergetic comparison of four different heat pump systems
working at same conditions: As air to air, air to water, water to water and water to air. Paper presented at the Energy, , 58, 210-219
2. http://www.gorenje.com/heating-systems/en/heat-pumps/heat-pumps-aerogor/bivalent-systems
2727
Kombinēta sistēma
Saulainās dienās tiešā veidā neizmantotais siltums no saules kolektoriem tiek novadīts zemē,
bet, kad tiešās saules enerģijas nepietiek, siltumsūknis to ,,izsūknē’’ no zemes. Tādejādi saule
silda māju, ūdeni boilerī vai peldbaseinā, ja tāds ir. ,,Solārā siltumsūkņa sistēma’’ novērš zemes
kontūra cauruļu apsalšanu, kas bieži ir cēlonis parasto siltumsūkņu neefektivitātei.
27
2828
Rezerves apkures avots
Krāsnis, plītis, kamīni
• Izmantošana notiek vienā apsildāmajā telpā
• Karstās dūmgāzes sasilda iekšējo krāsns kanālu virsmu, siltums caur kanālu
sieniņām tiek novadīts telpā;
• siltums telpā nonāk nevienmērīgi – nestacionārs siltuma režīms;
• Intensivākā siltumatdeve notiek kurināšanas beigās, kad kurtuves sieniņas ir
maksimāli uzkarsušās;
• Vienkārša uzbūve un apkalpošana
• Salīdzinoši zemas iekārtas izmaksas;
• Iespēja saindēties ar tvana gāzi (CO) nepareizi ekspluatējot krāsni;
29
Secinājumi
▪ Kādi apkures veidi ir pieejami?
▪ Kādus ierobežojumus uzliek normatīvie akti?
▪ Kā šis apkures veidi kombinējās ar izvēlēto iekšējo sistēmu risinājumu?
▪ Kāds automatizācijas līmenis jums ir nepieciešams?
▪ Kādas ir uzstādīšanas izmaksas?
▪ Kādas ir ikgadējas izmaksas kurināmajām un sistēmas apkopei?
Apkures izmaksas ~30% sastāv no Jūsu saprašanas līmeņa kā un kur tiek patērētā siltumenerģija.
30
Paldies par uzmanību!
Siltuma, ūdens un gāzes institūts
aleksandrs.zajacs@rtu.lv
31
Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs
Apkures veidi privātmājai
Seminārs privātmāju īpašniekiem “Būvē un atjauno gudri!”
14.12.2020.

More Related Content

What's hot

Kā panākt nepieciešamo gaisa apmaiņu telpās: logu vēdināšana pret mehānisko v...
Kā panākt nepieciešamo gaisa apmaiņu telpās: logu vēdināšana pret mehānisko v...Kā panākt nepieciešamo gaisa apmaiņu telpās: logu vēdināšana pret mehānisko v...
Kā panākt nepieciešamo gaisa apmaiņu telpās: logu vēdināšana pret mehānisko v...Elektrumlv
 
Siltumsūkņi privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskām ēkām un komerciāli...
Siltumsūkņi privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskām ēkām un komerciāli...Siltumsūkņi privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskām ēkām un komerciāli...
Siltumsūkņi privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskām ēkām un komerciāli...Elektrumlv
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai RīgāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumos
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumosDaudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumos
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumosEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājāSaules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājāElektrumlv
 
Pārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājā
Pārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājāPārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājā
Pārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājāElektrumlv
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./ Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./ Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energy households v.sakars 29.09.11
Energy households v.sakars 29.09.11Energy households v.sakars 29.09.11
Energy households v.sakars 29.09.11consumerenergy
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tendences un izaicinājumi energoefektivitātes prasību nodrošināšanai ēku būvn...
Tendences un izaicinājumi energoefektivitātes prasību nodrošināšanai ēku būvn...Tendences un izaicinājumi energoefektivitātes prasību nodrošināšanai ēku būvn...
Tendences un izaicinājumi energoefektivitātes prasību nodrošināšanai ēku būvn...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (20)

Kā panākt nepieciešamo gaisa apmaiņu telpās: logu vēdināšana pret mehānisko v...
Kā panākt nepieciešamo gaisa apmaiņu telpās: logu vēdināšana pret mehānisko v...Kā panākt nepieciešamo gaisa apmaiņu telpās: logu vēdināšana pret mehānisko v...
Kā panākt nepieciešamo gaisa apmaiņu telpās: logu vēdināšana pret mehānisko v...
 
Siltumsūkņi privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskām ēkām un komerciāli...
Siltumsūkņi privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskām ēkām un komerciāli...Siltumsūkņi privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskām ēkām un komerciāli...
Siltumsūkņi privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskām ēkām un komerciāli...
 
Centralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi Liepājā
Centralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi LiepājāCentralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi Liepājā
Centralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi Liepājā
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
 
Siltummezgls. Regulēšana. Kļūdas.
Siltummezgls. Regulēšana. Kļūdas. Siltummezgls. Regulēšana. Kļūdas.
Siltummezgls. Regulēšana. Kļūdas.
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Rīgā
 
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
 
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumos
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumosDaudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumos
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumos
 
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
 
Siltumenerģija. Kādas investīcijas atmaksājas?
Siltumenerģija. Kādas investīcijas atmaksājas?Siltumenerģija. Kādas investīcijas atmaksājas?
Siltumenerģija. Kādas investīcijas atmaksājas?
 
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājāSaules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā
 
Pārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājā
Pārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājāPārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājā
Pārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājā
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./ Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./
 
Energy households v.sakars 29.09.11
Energy households v.sakars 29.09.11Energy households v.sakars 29.09.11
Energy households v.sakars 29.09.11
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
 
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībāsSaules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās
 
Apkures sistēmas modernizācija.
Apkures sistēmas modernizācija. Apkures sistēmas modernizācija.
Apkures sistēmas modernizācija.
 
Tendences un izaicinājumi energoefektivitātes prasību nodrošināšanai ēku būvn...
Tendences un izaicinājumi energoefektivitātes prasību nodrošināšanai ēku būvn...Tendences un izaicinājumi energoefektivitātes prasību nodrošināšanai ēku būvn...
Tendences un izaicinājumi energoefektivitātes prasību nodrošināšanai ēku būvn...
 

Similar to Apkures veidi privātmājai

Energoefektīvi apsildes risinājumi ikvienam mājoklim
Energoefektīvi apsildes risinājumi ikvienam mājoklimEnergoefektīvi apsildes risinājumi ikvienam mājoklim
Energoefektīvi apsildes risinājumi ikvienam mājoklimElektrumlv
 
Kāds siltumsūknis būtu piemērotākais manai mājai?
Kāds siltumsūknis būtu piemērotākais manai mājai?Kāds siltumsūknis būtu piemērotākais manai mājai?
Kāds siltumsūknis būtu piemērotākais manai mājai?Elektrumlv
 
Industriālie siltumsūkņi
Industriālie siltumsūkņiIndustriālie siltumsūkņi
Industriālie siltumsūkņiElektrumlv
 
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...Elektrumlv
 
Kādēļ industriālām ēkām griestu apsildes paneļi ir labākais risinājums?
Kādēļ industriālām ēkām griestu apsildes paneļi ir labākais risinājums?Kādēļ industriālām ēkām griestu apsildes paneļi ir labākais risinājums?
Kādēļ industriālām ēkām griestu apsildes paneļi ir labākais risinājums?Elektrumlv
 
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas cikls
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas ciklsPilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas cikls
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas ciklsElektrumlv
 
Starojuma apkure Latvijā
Starojuma apkure LatvijāStarojuma apkure Latvijā
Starojuma apkure LatvijāElektrumlv
 
Apsildes sistēmas rūpnieciskajam sektoram
Apsildes sistēmas rūpnieciskajam sektoramApsildes sistēmas rūpnieciskajam sektoram
Apsildes sistēmas rūpnieciskajam sektoramElektrumlv
 
Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?
Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?
Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?Elektrumlv
 
Klimats un enerģētika (2.daļa)
Klimats un enerģētika (2.daļa)Klimats un enerģētika (2.daļa)
Klimats un enerģētika (2.daļa)ZalaBriviba
 
Dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanas gaita Rīgā
Dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanas gaita RīgāDzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanas gaita Rīgā
Dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanas gaita RīgāElektrumlv
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējasDaudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Apkures veidi privātmājai (20)

Energoefektīvi apsildes risinājumi ikvienam mājoklim
Energoefektīvi apsildes risinājumi ikvienam mājoklimEnergoefektīvi apsildes risinājumi ikvienam mājoklim
Energoefektīvi apsildes risinājumi ikvienam mājoklim
 
Kāds siltumsūknis būtu piemērotākais manai mājai?
Kāds siltumsūknis būtu piemērotākais manai mājai?Kāds siltumsūknis būtu piemērotākais manai mājai?
Kāds siltumsūknis būtu piemērotākais manai mājai?
 
Industriālie siltumsūkņi
Industriālie siltumsūkņiIndustriālie siltumsūkņi
Industriālie siltumsūkņi
 
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
 
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
 
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
 
Kādēļ industriālām ēkām griestu apsildes paneļi ir labākais risinājums?
Kādēļ industriālām ēkām griestu apsildes paneļi ir labākais risinājums?Kādēļ industriālām ēkām griestu apsildes paneļi ir labākais risinājums?
Kādēļ industriālām ēkām griestu apsildes paneļi ir labākais risinājums?
 
Ventilācijas un apkures sistēmu risinājumi
Ventilācijas un apkures sistēmu risinājumiVentilācijas un apkures sistēmu risinājumi
Ventilācijas un apkures sistēmu risinājumi
 
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas cikls
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas ciklsPilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas cikls
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas cikls
 
Starojuma apkure Latvijā
Starojuma apkure LatvijāStarojuma apkure Latvijā
Starojuma apkure Latvijā
 
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
 
Apsildes sistēmas rūpnieciskajam sektoram
Apsildes sistēmas rūpnieciskajam sektoramApsildes sistēmas rūpnieciskajam sektoram
Apsildes sistēmas rūpnieciskajam sektoram
 
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumiKā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
 
Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?
Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?
Kā izvēlēties un izvērtēt savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni?
 
Klimats un enerģētika (2.daļa)
Klimats un enerģētika (2.daļa)Klimats un enerģētika (2.daļa)
Klimats un enerģētika (2.daļa)
 
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādēNotekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
 
Dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanas gaita Rīgā
Dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanas gaita RīgāDzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanas gaita Rīgā
Dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanas gaita Rīgā
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējasDaudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
 
Energoefektivitātes pasākumu pieredze Jelgavā
Energoefektivitātes pasākumu pieredze JelgavāEnergoefektivitātes pasākumu pieredze Jelgavā
Energoefektivitātes pasākumu pieredze Jelgavā
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Recently uploaded

SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 

Apkures veidi privātmājai

 • 1. 1 Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs Apkures veidi privātmājai Seminārs privātmāju īpašniekiem “Būvē un atjauno gudri!” Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros (1.1.1.2/VIAA/2/18/344).
 • 2. 22 Ēku energobilance Qve Ventilācija Qtr Transmisijas siltuma zudumi Qsol Saule Qint Iekšējie siltuma izdalījumi 1. Norobežojošās konstrukcijas; 2. Inženiersistēmas; 3. Klimats; 𝜼 𝑳 (𝜮𝑼𝒊⸱𝑨𝒊 + 𝒏⸱𝑽⸱𝒄)⸱𝑻𝒈𝒅 ⸱ 𝟐𝟒⸱𝟏𝟎 − 𝟑) 𝛈 𝐆 𝐐 𝐬𝐨𝐥 + 𝐐𝐢𝐧𝐭 ▪ HE – transmisijas siltuma zudumi, W/K ▪ HV – ventilācijas siltuma zudumi, W/K KWHHH VE /,+=
 • 3. 33 Siltumenerģijas zudumi ēkā 3 Kas kompensē siltumenerģijas zudumus?
 • 4. 44 ▪ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002- "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika“; ▪ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003- "Būvklimatoloģija”; ▪ Ministru kabineta noteikumi Nr.383 - Noteikumi par ēku energosertifikāciju ; ▪ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211- "Dzīvojamās ēkas“; ▪ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231- "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija»; Latvijas normatīvo aktu regulējums
 • 5. 55 MK Nr.383 «Noteikumi par ēku energosertifikāciju» ▪ Ēka klasificējama kā gandrīz nulles enerģijas ēka, ja: – Enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz – 40kWh/m2; – Kopējais primārās enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam - ne vairāk kā 95 kWh/m2; – Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana >75%; – Daļēji nodrošina atjaunojamās enerģijas izmantošanu (daļa nav precīzi noteikta); – Ēkā nav uzstādītas zemas lietderības fosilo kurināmo apkures iekārtas; 1. No 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ≤ 50 kWh/m2 gadā ≤ 60 kWh/m2 gadā gandrīz nulles enerģijas ēka ≤ 65 kWh/m2 gadā 2. No 2021. gada 1. janvāra un turpmāk gandrīz nulles enerģijas ēka gandrīz nulles enerģijas ēka gandrīz nulles enerģijas ēka gandrīz nulles enerģijas ēka Ministru kabineta noteikumi» daudzdzīvokļu ēkas viendzīvokļa vai divdzīvokļu ēkas ēkas, kuras ir valsts īpašumā un institūciju valdījumā un kurās atrodas valsts institūcijas pārējās nedzīvojamās ēkasPrasības apkurei
 • 6. 66 Apkures sistēmu veidi Primārā enerģija enerģija no atjaunojamiem un neatjaunojamiem enerģijas avotiem Ūdens Sildķermeņi Radiatori Konvektori Iebūvējamie konvekotri Dvieļu žāvētāji Siltās grīdas Siltās sienas Gaisa Ventil ācija Siltum sūknis Liesmas Kamīns Gāzes degļi Infrasar kanie paneļi (+ūdens) Elektrība Sildķer meņi Siltās grīdas Rīgas Tehniskā universitāte Siltumnesējs Apkures sistēmas Avots
 • 8. 8 Radiatoru apkure – vai vienmēr ir laba ideja?
 • 9. 9 Temperatūras vertikālais sadalījums Ideāla apkure Zemgrīdas apkure Radiatoru apkure Konvektoru apkure Griestu apkure Sienu apkure Rīgas Tehniskā universitāte
 • 11. 1111 ▪ Turpgaita 40 °C, atgaita 35 °C ▪ Solis augšā 300 mm; apakšā 150 mm ▪ Betona slānis 80 mm ▪ Uz grīdas trīsslāņu parkets ▪ Ф – siltumatdeve [W] no 1 m2 Kā ietekmē solis? Rīgas Tehniskā universitāte
 • 12. 1212 ▪ Turpgaitas temperatūras: 30; 45; 55 °C ▪ Solis 300 mm ▪ Temperatūras kritums cilpā 5 °C Kā ietekmē turpgaitas temperatūra? Rīgas Tehniskā universitāte
 • 13. 1313 Pašregulācijas principi un prasības ▪ Kad istabas temperatūra pārsniedz uzstādīto temperatūru, grīdas apsilde pārtrauc darbību. Un otrādi, t.i., kad istabas temperatūra ir zemāka par uzstādīto temperatūru, palielinās siltuma emisija. ▪ Viena prasība izmantot pašregulējošu grīdas apsildīšanu ir tāda, ka ēkas apkures vajadzības nepārsniedz 30W / m2. ▪ Turklāt ēkas apkures vajadzībām nevajadzētu ievērojami atšķirties dažādos stāvos, telpās vai zonās, jo visai grīdas apsildes iekārtai tiek izmantota tā pati pieplūdes temperatūra. Rīgas Tehniskā universitāte
 • 14. 1414 Zemgrīdas apkure – caurules betonā 1. Flīzes vai cits grīdas segums 2. Betons, vismaz 35mm virs caurules 3. Armatūra, ja nepieciešams 4. Caurule 5. Cauruļu turētājsliede 6. Siltumizolācija ar hidroizolāciju augšpusē (PE plēve 0,2mm) Rīgas Tehniskā universitāte Konsultēties ar būvkonstruktoru, bet parasti: pie paredzētas mehāniskā slodze līdz 2 kN/m2, apkures cauruļu rekomendējamais attālums no caurules augšas līdz betona grīdas virsmai ir 35 mm (min. pieļaujamais 30 mm pie 1,5 kN/m2); pie slodzes līdz 5 kN/m2, nepieciešams 45 mm.
 • 15. 15 Betona plātnes uzsildīšana EN 1264-4: 4.4. ▪ Pirms pirmreizējās uzsildīšanas betonam jācietē saskaņā ar ražotāja rekomendācijām vai vismaz 21 dienu. Uzsildīšana jāsāk ar temperatūru 20-25°C, kas jāuztur vismaz 3 dienas, nākamās vismaz 4 dienas sistēmā jāuztur maksimālā apkures projektā paredzētā temperatūra. ▪ Uzsildīšanas process jādokumentē. Rīgas Tehniskā universitāte
 • 16. 16 Vai silto grīdu sistēma nekaitē cilvēkiem ar alerģiju? Rīgas Tehniskā universitāte Bieži vien cilvēku apziņā ir iesakņojies mīts, ka grīdas apkure veicina putekļu cirkulāciju. Grīdas virsmas temperatūra apkures sezonas laikā svārstās robežās no +22° līdz +28°, atkarībā no ēkas siltinājuma un ārējās temperatūras. Šeit būtu būtiski atcerēties fizikas likumus, šāda zema grīdas virsmas temperatūra nespēj veicināt gaisa kustību un izslēdz pastiprinātu putekļu cirkulāciju pat tuvu grīdas virsmai. The effect of heating systems on dust, an indoor climate factor Agronomy Research Biosystem Engineering Special Issue 1, 165-174, 2011
 • 17. 1717 Malkas katli Granulu katli Gāzes katli Siltumsūkņi Centralizētie siltumtīkliSaules sistēmas Mikrokoģenerācija
 • 18. 1818 Siltumavoti ar degšanas procesu 18 Enerģijas pārveidošanas procesā no kurināmā iegūst siltumu. Degšana ir salikta, ātri norisoša ķīmiska pārvērtība, kuras gaitā izdalās daudz siltuma un parasti veidojas arī ūdens tvaiki.
 • 20. 2020 Malkas katli Granulu katli Gāzes katli Siltumsūkņi Centralizētie siltumtīkliSaules sistēmas Mikrokoģenerācija
 • 21. 2121 Saules enerģija Saules radiācijas daudzums ir atkarīgs no Saules stāvokļa virs horizonta un mākoņainības. Saules enerģijas izmantošanā izšķir: • pasīvo Saules enerģijas izmantošanu; • aktīvo Saules enerģijas izmantošanu. 21
 • 23. 2323 Malkas katli Granulu katli Gāzes katli Siltumsūkņi Centralizētie siltumtīkliSaules sistēmas Mikrokoģenerācija
 • 24. 2424 Siltumsūkņi Siltumsūkņus veidi pēc darbības principa: 1. Tvaiku kompresijas siltumsūkņi 24 𝐶𝑂𝑃 = 𝑠𝑎𝑟𝑎ž𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑡𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟ģ𝑖𝑗𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑟ē𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑟𝑏𝑠 Jo zemāka ir nepieciešama siltumnesēja temperatūra, jo lielāka siltumsūkņa efektivitāte. • Jo tuvāk kolektors atrodas gruntsūdens slānim, jo labāk. • Sausā augsnē kolektoru izvietojot paredz lielāku kolektora garumu. • Sākot ar ārgaisa temperatūru -6- 10 °С, siltumsūknis pakāpeniski pieslēdz elektrotenus, sildīšanas koeficients (COP) samazinās. • Pie āra gaisa temperatūras - 20°С, pēc būtības strādā tikai elektriskā apkure.
 • 25. 2525 Augsnes temperatūras sadalījums aukstajā periodā dažādiem dziļumiem Rīgā -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 Temperature,oC Date H=0,5m H=0,8m H=1,5 m H=1,8 m H=1,2 m
 • 26. 26 Siltumsūkņu COP maiņa pret iztvaicētāja šķidruma temperatūras paaugstināšanu 1. U. Çakır, K. Çomaklı, Ö. Çomaklı, S. Karslı (2013). An experimental exergetic comparison of four different heat pump systems working at same conditions: As air to air, air to water, water to water and water to air. Paper presented at the Energy, , 58, 210-219 2. http://www.gorenje.com/heating-systems/en/heat-pumps/heat-pumps-aerogor/bivalent-systems
 • 27. 2727 Kombinēta sistēma Saulainās dienās tiešā veidā neizmantotais siltums no saules kolektoriem tiek novadīts zemē, bet, kad tiešās saules enerģijas nepietiek, siltumsūknis to ,,izsūknē’’ no zemes. Tādejādi saule silda māju, ūdeni boilerī vai peldbaseinā, ja tāds ir. ,,Solārā siltumsūkņa sistēma’’ novērš zemes kontūra cauruļu apsalšanu, kas bieži ir cēlonis parasto siltumsūkņu neefektivitātei. 27
 • 28. 2828 Rezerves apkures avots Krāsnis, plītis, kamīni • Izmantošana notiek vienā apsildāmajā telpā • Karstās dūmgāzes sasilda iekšējo krāsns kanālu virsmu, siltums caur kanālu sieniņām tiek novadīts telpā; • siltums telpā nonāk nevienmērīgi – nestacionārs siltuma režīms; • Intensivākā siltumatdeve notiek kurināšanas beigās, kad kurtuves sieniņas ir maksimāli uzkarsušās; • Vienkārša uzbūve un apkalpošana • Salīdzinoši zemas iekārtas izmaksas; • Iespēja saindēties ar tvana gāzi (CO) nepareizi ekspluatējot krāsni;
 • 29. 29 Secinājumi ▪ Kādi apkures veidi ir pieejami? ▪ Kādus ierobežojumus uzliek normatīvie akti? ▪ Kā šis apkures veidi kombinējās ar izvēlēto iekšējo sistēmu risinājumu? ▪ Kāds automatizācijas līmenis jums ir nepieciešams? ▪ Kādas ir uzstādīšanas izmaksas? ▪ Kādas ir ikgadējas izmaksas kurināmajām un sistēmas apkopei? Apkures izmaksas ~30% sastāv no Jūsu saprašanas līmeņa kā un kur tiek patērētā siltumenerģija.
 • 30. 30 Paldies par uzmanību! Siltuma, ūdens un gāzes institūts aleksandrs.zajacs@rtu.lv
 • 31. 31 Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs Apkures veidi privātmājai Seminārs privātmāju īpašniekiem “Būvē un atjauno gudri!” 14.12.2020.