Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Apdrošināšanas veidi ēku renovācijā

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Apdrošināšanas veidi ēku
renovācijā
Raivis Štrauss
Latvijas Apdrošinātāju asociācija,
„BTA Baltic Insurance Company” AAS
Ko iespējams apdrošināt?
o Energoauditora profesionālā CTA;
o Būvspeciālistu profesionālā CTA, t.sk.:
 Būvprojekta vadītā...
Energoauditora profesionālā CTA
o Energoaudits ir viens no priekšnosacījumiem ēku renovācijas
veiksmīgā norisē.
o Energoau...

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad

Apdrošināšanas veidi ēku renovācijā

Download to read offline

Apdrošināšanas veidi ēku renovācijā
Raivis Štrauss, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, „BTA Insurance Company” SE

video šeit: https://youtu.be/ZxQvVw0FHVc

2016.gada 13.aprīlis, Rīga

Apdrošināšanas veidi ēku renovācijā
Raivis Štrauss, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, „BTA Insurance Company” SE

video šeit: https://youtu.be/ZxQvVw0FHVc

2016.gada 13.aprīlis, Rīga

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Apdrošināšanas veidi ēku renovācijā

  1. 1. Apdrošināšanas veidi ēku renovācijā Raivis Štrauss Latvijas Apdrošinātāju asociācija, „BTA Baltic Insurance Company” AAS
  2. 2. Ko iespējams apdrošināt? o Energoauditora profesionālā CTA; o Būvspeciālistu profesionālā CTA, t.sk.:  Būvprojekta vadītāja (projektētāja) profesionālā CTA;  Būvuzrauga profesionālā CTA;  Autoruzrauga profesionālā CTA;  Būvdarbu vadītāja profesionālā CTA;  Ekspertīzes vadītāja profesionālā CTA. o Būvdarbu veicēju vispārējā CTA; o Būvniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana (CAR); o Būvniecības galvojumu apdrošināšana, t.sk.:  Konkursa garantija;  Priekšapmaksas garantija;  Darbu izpildes garantija;  Garantijas laika garantija. o Īpašuma apdrošināšana.
  3. 3. Energoauditora profesionālā CTA o Energoaudits ir viens no priekšnosacījumiem ēku renovācijas veiksmīgā norisē. o Energoauditora profesionālās atbildības apdrošināšana pasargās no neparedzētiem zaudējumiem, ja Energoauditors veicot energoauditu būs pieļāvis profesionālu kļūdu.
  4. 4. Būvspeciālistu profesionālā CTA o Būvprojekta vadītāja (projektētāja) profesionālā CTA; Jāuztur spēkā visā būvprojekta izstrādes un būvdarbu laikā. o Būvuzrauga profesionālā CTA; Jāuztur spēkā visā būvdarbu un garantijas laikā. Pasūtītājam ir būtiski, lai būvuzraugs būtu kompetents un uzticams. o Autoruzrauga profesionālā CTA; Jāuztur spēkā visā būvdarbu un garantijas laikā. o Būvdarbu vadītāja profesionālā CTA; Jāuztur spēkā visā būvdarbu un garantijas laikā.
  5. 5. Būvdarbu veicēju vispārējā CTA Būtiski pievērst uzmanību būvdarbu veicēju vispārējās CTA polises papildus riskiem. Būtiskākie paplašinājumi:  Pasūtītājam nodarītais kaitējums. Standarta apdrošināšanas aizsardzība darbojas uz Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un starp Trešajām personām var nebūt iekļauti arī Citi būvniecības dalībnieki, t.sk., Pasūtītājs.  Atbildība pēc pakalpojumu sniegšanas un darbu pabeigšanas. Standarta apdrošināšanas aizsardzība darbojas, būvniekam esot uz vietas objektā, taču zaudējumi no nekvalitatīvi veiktiem darbiem vai defektiem var rasties arī objekta ekspluatācijas laikā.
  6. 6. Būvniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana (CAR) Tikai Būvniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana (CAR) var pasargāt Pasūtītāju un projekta finansētāju no materiālajiem zaudējumiem, ja būvniecības darbu laikā rodas zaudējumi būvniecības darbiem vai būvniecības materiāliem. Apdrošinātie riski: Visi riski, t.sk., bet neaprobežojoties ar uguns riskiem, trešo personu prettiesisku rīcību, šķidruma vai tvaiku noplūdi, plūdiem, nokrišņiem u.c. riskiem. Papildus iespējams apdrošināt:  Esošajam īpašumam nodarīto kaitējumu (īpašuma polises būvdarbu laikā nav spēkā);  Apdrošināšanas aizsardzība garantijas laikā.
  7. 7. Būvniecības galvojumu apdrošināšana Tiek apdrošināta pasūtītāja mantiskā interese neciest zaudējumus gadījumā, ja darbu izpildītājs neizpildīs ar būvniecības līgumu uzņemtās saistības. Iespējams apdrošināt:  Konkursa garantiju;  Priekšapmaksas garantiju;  Darbu izpildes garantiju;  Garantijas laika garantiju. Pasūtītājam un finansētājam ir būtiski izvēlēties finansiāli stabilu darbu izpildītāju ar pieredzi konkrēto darbu veikšanā. Būvniecības galvojumu apdrošināšanu var iegādāties tikai finansiāli stabili uzņēmumi ar pieredzi, ilgtermiņa darbības plāniem.
  8. 8. Īpašuma apdrošināšana Arī pēc darbu pabeigšanas ir svarīgi apdrošināties. Iespējams apdrošināt :  Visu ēku;  Tikai ēkas konstruktīvos elementus (sienas, jumts, siltinājumi, koplietojamās inženierkomunikācijas u.c.). Apdrošinātie riski:  Uguns risks;  Šķidruma vai tvaika noplūde;  Dabas stihiskie posti;  Trešo personu prettiesiska rīcība. Iespējams vienoties arī par citu risku apdrošināšanu vai visiem riskiem.
  9. 9. Paldies par uzmanību! Jautājumi?

×