Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aktuālās problēmas ēku elektroinstalāciju būvniecībā un ekspluatācijā

128 views

Published on

ktuālās problēmas ēku elektroinstalāciju būvniecībā un ekspluatācijā – kā sakārtot vēsturisko mantojumu, un nodrošināt ilgtspējīgu ēku elektrotīklu ekspluatāciju nākotnē?
Gunārs Valdmanis, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija

Seminārs "Būtiskākās kļūdas un ieteikumi ēku atjaunošanā"
2020.gada 6./7.februāris Jelgava, Liepāja

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aktuālās problēmas ēku elektroinstalāciju būvniecībā un ekspluatācijā

 1. 1. Aktuālās problēmas ēku elektroinstalāciju būvniecībā un ekspluatācijā: Kā sakārtot vēsturisko mantojumu, un nodrošināt ilgtspējīgu ēku elektrotīklu ekspluatāciju nākotnē? Gunārs Valdmanis Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija
 2. 2. Esošā situācija – kāpēc ir pamats bažām? • Pašreizējā mājokļu apsaimniekošanas politika ir pamatoti risinājusi sociālās spriedzes samazināšanas jautājumus, neatliekamākos jautājumus, un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, bet nav bijušas iespējas veicināt dzīvojamā fonda ilgtspēju; • Liela daļa dzīvojamo ēku ir būvētas pirms vairāk nekā 25 gadiem, un būtiska daļa elektroinstalācija ēkās nav mainīta, notikuši tikai īpašnieku pielāgojumi, kuri visbiežāk nav plānoti un dokumentēti. • Vēsturiski būvētajās ēkās elektroinstalācija veidota ar atšķirīgiem apsvērumiem, nekā mūsdienās, piemēram, bieži vien nemarķējot instalācijas elementus, kā arī neparedzot nekādas norādes lietotājiem par pieļaujamo slodzi pieslēgumam vai uz atsevišķiem tā atzariem.
 3. 3. Akūtākās problēmas mājokļu elektroinstalācijās
 4. 4. Kad ir jāsāk domāt par apsaimniekošanas principu maiņu? Normatīvi jau nosaka pienākumu regulāri pārbaudīt un veikt nepieciešamos mērījumus, tomēr noteikti jāapsver pārbaužu veikšana, īstenojot sekojošus pasākumus: • Veicot mājas renovāciju, energoefektivitātes veicināšanas pasākumus • Veicot dzīvokļa vai mājas iekšējās apdares remontus • Veicot dzīvokļu vai mājas sanitāro mezglu remontu un rekonstrukciju • Ievērojami mainot mājā izmantoto elektroierīču klāstu • Veicot citus remontus vai uzlabojumus, kas potenciāli var izraisīt gaisa temperatūras vai mitruma izmaiņas dzīvojamajā platībā
 5. 5. Iemesli plānot tālredzīgi Darba un izmaksu ietaupījums, veicot vairākus remonta un rekonstrukcijas darbus savstarpēji saskaņoti. Iespēja piekļūt ekonomiski izdevīgākam finansējumam gadījumos, ja tiek veikti ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, pateicoties investīciju kopējai ekonomiskajai atdevei. Iespēja kvalitatīvāk īstenot mājas rekonstrukciju un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, ieviešot darbā jaunas komunikācijas un iekārtas – piemēram, signalizācijas, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas.
 6. 6. Kā sākt apsaimniekot ilgtspējīgi? Esošās situācijas apzināšana un dokumentēšana: Esošo un nākotnē plānoto vajadzību un nosacījumu apzināšana: • Kur fiziski izvietota instalācija? • Kādi ir instalācijas elementi un tehniskais stāvoklis? • Šobrīd nepieciešamās jaudas, to izvietojums telpās, lietošanas īpatnības. • Iespējas transformēt telpu pielietojumu un iekārtu izvietojumu.
 7. 7. Ar ko sākt atbildīgu un ilgtspējīgu elektroinstalācijas būvniecību un apsaimniekošanu? • Elektroapgādes projektēšanu mājoklī uzticēt profesionālim, meklēt atsauksmes, pārliecināties, vai speciālistam ir attiecīgas jomas sertifikāts; • Svarīgi pievērst uzmanību, ka sertifikāti mēdz atšķirties, un daži no tiem apliecina dažu stundu lekciju noklausīšanos. Ieteicams pārliecināties, ka būvspeciālists ir ieguvis nozares izglītību un savas zināšanas apliecinājis eksāmenā! • Gan jaunbūvētai, gan ekspluatācijā esošai elektroinstalācijai ir jāveic sākotnēji un turpmāki, regulāri mērījumi, lai laicīgi pamanītu iespējamās problēmas. Obligāti saglabājams plāns!
 8. 8. Kam svarīgi pievērst uzmanību, plānojot ilgtermiņā? Precīza elektrosistēmas plānošana jāuztic profesionāļiem, tomēr ir būtiski svarīgākos apsvērumus apzināties arī pašam, lai nodrošinātu precīzāku darba uzdevuma iesniegšanu projektētājam un būvniekam, jo tieši pats lietotājs vislabāk pārzina savas iespējamās nākotnes ieceres un lietošanas ieradumus. • Koka ēkas – iespējamā ēkas deformācijas un sēšanās ietekmes novērtēšana, it īpaši uz ievadiem ēkā. • Dzīvoklī – paredzamo mitruma un temperatūras izmaiņu ietekmes novērtējums, piemērotu materiālu un elementu izvēle. • Slodzes un nepieciešamās aizsardzības pārdomāts un piesardzīgs novērtējums –piemēram, pietiekams skaits rozešu ar zemējumu, rozešu izvietojums vairākās telpas sienās.
 9. 9. Kādas attīstības tendences vēlams ņemt vērā? Pieprasījums pēc elektriskās apsildes un dzesēšanas sistēmām, klimata iekārtām Viedā elektrisko iekārtu vadība apkures sistēmā, signalizācijai, u.c. Iekārtu jaudas samazinājums, vienlaikus pieaugot to skaitam un lietošanas intensitātei Ēkās - elektroautomobiļu uzlādes iekārtas, siltumsūkņi, individuālās ģenerācijas attīstības iespējas, elektriskās apsildes iekārtas
 10. 10. Domāšanas maiņa Vēsturiski liela daļa no mums elektroinstalāciju esam ieguvuši par brīvu, neredzot tās faktiskās būvniecības un materiālu izmaksas. Elektroinstalācija jūsu ēkā nav primitīvs piedēklis jūsu mājai, tā ir sistēma, kuras projektēšana un būvniecība lielākajai daļai lietotāju nav pa spēkam, bet no kuras ir atkarīgs jūsu komforts un drošība, tāpēc bez pienācīgas izpratnes necentieties novērtēt, cik ir «taisnīga samaksa» par vienu vai otru darbu. Vērtējot elektroinstalācijas būvniecības un projektēšanas izmaksas ir vērts paturēt prātā, ka tai ir jākalpo vairākus desmitus gadus un ieguldīto līdzekļi ir jāvērtē tieši ar ekspluatācijas ilguma nogriezni – tā nav īslaicīga kaprīžu apmierināšana.
 11. 11. Paldies! gunars.valdmanis@bleea.lv

×