Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Synliggör biblioteket -    Identitet, image, profilNorrköpings stadsbibliotek 17 sep 2012Eiler Jansson ochHelena Sandst...
Vad ville vi med projektet?• Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud• Öka användningen av bibliotekens r...
ProjektidéIdentitet – självbild …Vad erbjuder biblioteket? Vilka använder? Inte? Lite?Mycket? Hur uppfattar vi vår identit...
IDENTITET   Vallås          Onsala            Laholm           HylteLäge och    Stad...
Vad gjorde vi?• Projektträffar, där vi diskuterade och reflekterade tillsammans• Inspirationsföreläsningar och workshops ...
Vad gjorde vi? - fortsättning•  Växlade mellan forskning, egna erfarenheter, praktik och  teori…•  Använde forskning o...
Processen …• Läste, letade material, berättade, diskuterade…• Prövade• Träffades, bytte erfarenheter – prövade igen, refl...
Lärdomar av forskning ommarknadsföring … - Börja med identiteten samt kunskap om användarna och hur de upplever eller be...
Lärdomar av forskning omfolkbibliotekens identitet …• Komplexa förväntningar och uppdrag:  –  Folkbildning – utbildning ...
Lärdomar användarstudier …• Att ta del av gjorda studier ger perspektiv och nödvändig kunskap för att kunna göra egna. V...
Vallås         Onsala         Laholm           HylteProfil    Vill utveckla sig   Ser si...
Vad kom vi fram till?•  Ökad medvetenhet hos bibliotekspersonalen om  användare, egna förhållningssätt, nya metoder.• ...
Uppnåddes projektets mål?• Ökad medvetenhet i regionen?• Ökad användning?
Mer om projektethttp://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt
BESÖK: Synliggör biblioteket 17 sep 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BESÖK: Synliggör biblioteket 17 sep 2012

1,677 views

Published on

Presentation av Eiler Jansson och Helena Sandström

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BESÖK: Synliggör biblioteket 17 sep 2012

 1. 1. Synliggör biblioteket - Identitet, image, profilNorrköpings stadsbibliotek 17 sep 2012Eiler Jansson ochHelena Sandström
 2. 2. Vad ville vi med projektet?• Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud• Öka användningen av bibliotekens resurser• Frågan var: Hur gör man det?
 3. 3. ProjektidéIdentitet – självbild …Vad erbjuder biblioteket? Vilka använder? Inte? Lite?Mycket? Hur uppfattar vi vår identitet?Image – andras bild ... Vilken bild har användare ochandra aktörer av bibliotekets erbjudande?Profil – riktning …Vilken profil ska biblioteket erbjuda? – och vilken bildvill man förmedla?Hur stämmer identitet och image ihop?
 4. 4. IDENTITET Vallås Onsala Laholm HylteLäge och Stadsdel i Halmstad, Havsnära, populärt boende Kustkommun med Inlandskommun,demografi 4 km ö om centrum. i Kungsbacka kommun. mycket jordbruk men främst landsbygd. Ca 6.000 invånare. Onsala saknar tydligt även skogsbygd. Cirka 10.000 Flerfamiljshus och centrum, långa avstånd. Ca 23.000 invånare invånare, de flesta villor/radhus. Villa/radhus-bebyggelse varav 6000 i bor i centralorten med ca 14.000 invånare. centralorten. Hyltebruk. 14 tätorter.Organisation Biblioteksfilial Biblioteksfilial integrerad HB, 3 filialer, bokbuss. HB plus 2 filialer i integrerad med skola med skola (åk 6-9). de andra tätorterna. (åk 6-9). Bokbuss. Samarbeten med näraliggande förskolor.Användare Skolelever under Främst skolelever. Även På filialer: skolelever! Skolelever, skoltid samt äldre kvinnor och ensamma män, På bokbuss: äldre förskolor samt vuxna. Mest äldre 50+ och småbarnsfamiljer. kvinnor som läser barnfamiljer. besökare efter skoltid. mycket med fokus på Kvinnor 50+, män skönlitteratur. HB: även 60+. Asylsökande vuxenstuderande inkl vuxna och barn på högskolestudenter. HB (Internet).
 5. 5. Vad gjorde vi?• Projektträffar, där vi diskuterade och reflekterade tillsammans• Inspirationsföreläsningar och workshops på temat ”Synliggör biblioteket”• Egna användarstudier och enkäter till bibliotekspersonal• Studieresor i Holland och Sverige
 6. 6. Vad gjorde vi? - fortsättning• Växlade mellan forskning, egna erfarenheter, praktik och teori…• Använde forskning om marknadsföring, folkbibliotekets identitet, användarstudier och andra metoder för biblioteksutveckling• Samarbete med – Bibliotekshögskolan: ”Låna en forskare” samt utvärdering – Kommunikationsbyrån Treativ – Hur gör man? – Företaget Jema som genomförde en icke-användarstudie
 7. 7. Processen …• Läste, letade material, berättade, diskuterade…• Prövade• Träffades, bytte erfarenheter – prövade igen, reflekterade• Samtalade i arbetslaget, träffade andra, diskuterade igen, prövade nytt.
 8. 8. Lärdomar av forskning ommarknadsföring … - Börja med identiteten samt kunskap om användarna och hur de upplever eller betraktar verksamheten. - Intern kommunikation och förhållningssätt. - Bra och relevant verksamhet skapar goodwill som sprids från mun till mun. - Medarbetarna är det viktigaste marknadsföringsredskapet!
 9. 9. Lärdomar av forskning omfolkbibliotekens identitet …• Komplexa förväntningar och uppdrag: – Folkbildning – utbildning – Folkbibliotek – skolbibliotek - integrerat – Nå ”alla” – prioriterade grupper – Politisk – handlande organisation – Värderationalitet – målrationalitet – Metoder hämtas från andras exempel, snarare än utvärderade resultat.
 10. 10. Lärdomar användarstudier …• Att ta del av gjorda studier ger perspektiv och nödvändig kunskap för att kunna göra egna. Vidare, bredare…• Egna användarstudier ger förankrad kunskap som lättare kan användas i praktiken. Lokalt förankrad, säkrare…• Icke-användarstudier, nästan viktigast…• Reflekterad omvärldsspaning
 11. 11. Vallås Onsala Laholm HylteProfil Vill utveckla sig Ser sig självt som Ser sig själva som en Vara en mötesplats för som familjebibliotek litteraturbibliotek, kravlös mötesplats. äldre och asylsökande. och upplevelserum. lånebibliotek. Skilda profiler för HB, En plats för avkoppling, Läsning snarare än filialer och bokbuss. information och nya kunskapscentrum. upplevelser.Målgrupper Dra in familjer och Få in fler Få in fler barnfamiljer. Få in fler ungdomar 13- barn/ungdomar även barnfamiljer. Nå grupper som inte vet 19 år. på fritiden. att vi finns.Metoder Medieplanering, Arbeta med rummet, Sms, maila, annonsera. Mer samarbete med gallring, möblering. inredning, skyltning. Fler boktips på nätet för högstadiebiblioteket och Riktade program, Hemsida, folder – barnfamiljer. Bokprat. med lärare. marknadsföring: nya vägar för Programverksamhet för mun-till-mun. marknadsföring. barnfamiljer.
 12. 12. Vad kom vi fram till?• Ökad medvetenhet hos bibliotekspersonalen om användare, egna förhållningssätt, nya metoder.• De fyra biblioteken som arbetade fördjupat i projektet tog fram profiler utifrån identitet och image.• Välja, satsa, prioritera...• Aktiviteter för att kommunicera profil• Handla med goda skäl – pro-aktivt
 13. 13. Uppnåddes projektets mål?• Ökad medvetenhet i regionen?• Ökad användning?
 14. 14. Mer om projektethttp://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt

×