Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BESÖK - Styrgrupp 6 mars 2012

693 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BESÖK - Styrgrupp 6 mars 2012

 1. 1. Styrgrupp 6 mars 2012 Niclas Siljedahl
 2. 2. Agenda Enkätresultat Individuella utvecklingsplaner Förslag  Fördelning av budgeten  Inköp  Uppstart och upplägg Utvärdering Transnationalitet 2
 3. 3. 3
 4. 4. Svarsfrekvens 22 dec-16 jan 2011  198 personer = 61% 20 feb-1 mar 2012  272 personer = 83% 4
 5. 5. 5
 6. 6. “Inom vilka områden anser du att du behöver stärkas för att möta dagens och morgondagens krav och utvecklas i ditt arbete?”6
 7. 7. 7
 8. 8. Andra områden Processledning/ processtöd  Kunskap om allt som erbjuds på webbplatsen  Kopieringsmaskiner  Användarstatistik e-resurser  Medieplanering  Retorik/kroppsspråk/  Mitt/mina ämne/n som kontaktbibliotekarie  Metoder vid utvärderingar som lämnas till användare  Nya tips inköpsrutiner/användning av Book-IT för ändamålet  Medieteknik  Stresshantering  Handledande arbetsätt  Internationellt utbyte  Biblioterapi  Mediaplanering/nyckeltal  Akademisk publicering – regler, trender mm  Internationellt utbyte  Ekonomisk uppföljning av mediainköp  Röstvård 8
 9. 9. Kvinnor Män9
 10. 10. Linköping10
 11. 11. Norrköping11
 12. 12. Motala12
 13. 13. Mjölby13
 14. 14. Boxholm14
 15. 15. Finspång15
 16. 16. Kinda16
 17. 17. Söderköping17
 18. 18. Vadstena18
 19. 19. Valdemarsvik19
 20. 20. Åtvidaberg20
 21. 21. Ödeshög21
 22. 22. Länsbiblioteket22
 23. 23. Universitetsbiblioteket23
 24. 24. Var skulle du helst vilja attutbildningsinsatser äger rum?24
 25. 25. Öppna frågor Kommentarer:  Svårt att välja Utbildningsformer:  Varierande Anpassningar för tillgänglighet:  Få Stöd från ledningen:  Tid 25
 26. 26. Individuella utvecklingsplaner Tas fram i samtal med chefen Allt behöver inte tillgodoses inom BESÖK Sammanställning (ej individer) – 1 april? Hur hantera de 17% som saknas? Uppföljning? 26
 27. 27. Dela budgeten? Utbildningsbudgeten:  50% till gemensamma ”temadagar”  Fokus på de mest populära områdena  Kostnadsfritt att delta  50% till ”egna” insatser utifrån individuella planer  1200 kr/deltagare (+ resor)  Deltagarbevis från arrangören  Avstämning varje kvartal 27
 28. 28. Inköp av surfplattor? Kursmateriel  Ca 108 st  1 st iPad och 1 st Samsung Galaxy Tab per arbetsplats  13 hb  33 filialer  3 bokbussar  1 länsbibliotek  4 campus  Finansiering: ca 2000 kr per platta 28
 29. 29. Uppstart och temadagar? Gemensam uppstart (maj/jun)  3 platser  Fokus på surfplattor och marknadsföring  Utdelning av plattor Temadagar  Mest populära områdena  Varierande form (föreläsningar, workshops)  Inläsning?  Kan upprepas några ggr på flera platser  Studiebesök 29
 30. 30. Teman E-böcker, ljudböcker, läsplattor mm Marknadsföring Sociala medier Kreativitet och nytänkande Databaser Handledning och pedagogik Informationssökning – utlärning till olika målgrupper Lässtimulans Tillgänglighetsaspekter + jämställdhet 30
 31. 31. Lärande utvärdering Följeforskning Upphandling pågår t o m 30 mars Kan rådet besluta? 31
 32. 32. Transnationalitet 600 000 kr EU Tydligt mervärde Bygga på befintligt samarbete Form? Om studiebesök:  Vilka områden?  Hur många ska delta?  Vilka målgrupper i första hand? 32

×