BESÖK: Basutbildning i tillgänglighet 6 sep 2012

841 views

Published on

Presentation av Agneta Lindqvist

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
390
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Handisams filmer är syntolkade, teckentolkade och textade. Ge exempel = Varför och för vem?
 • Vilka begrepp använder vi? Varför är det viktigt att vara rädd om orden? Låt deltagarna läsa igenom Ord som taggar. Diskutera i helgrupp eller bikupa, beroende på hur många deltagare det är.
 • SCB 2006 (1 och 2), AKU 2009 (3)
 • En bra generell tillgänglighet är användbar för alla Ställ frågan: Använder du något hjälpmedel hemma? Räck upp handen. Engreppsblandaren var från början ett hjälpmedel Exempel: Fjärrkontroll Dörröppnare Förlängd engreppsblandare Bilden visar: Den förlängda armen på blandaren underlättar för personer med nedsatt handfunktion och nås lätt av personer som sitter i rullstol, kortvuxna och barn.
 • Fysisk tillgänglighet Att kunna ta sig till och från Vistas och använda inom- och utomhus miljöer på ett säkert sätt Kunna orientera sig
 • Svårt att andas för medarbetare pga. starka dofter, rengöringsmedel och växter. Bra ventilationssystem. Undvik allergiframkallande inredningsmaterial i möbler och textilier. Alternativ mat i lunchrestaurangen tex. glutenfritt, mjölk- och laktos fritt. Finns det fikabröd för den som har födoämnes allergi?
 • En bra ljudmiljö, tillgång till hörselteknisk utrustning – till exempel teleslinga.
 • Information Tala och skriv så alla förstår Kontraster – undvik färgplattor med text Hemsida och intranät med tydlig struktur Bra att lära sig är, vart man kan vända sig för att tex. producera punktskrift
 • Verksamhet Exempel på hur inkludera tillgänglighet i planering och genomförandet i verksamheten Att ledningen har kunskap och handlingsberedskap att möta människors olika förutsättningar Att man organisera arbetet och ger medarbetarna möjlighet till: Flexibel arbetstid – en generell lösning som gagnar alla Arbetsuppgifter – se var och ens kompetens Arbetstempo Arbetsledning Vid rekrytering till sommarvikarier – har ni tänkt på att ta in personer med funktionsnedsättning? (Bilden visar Johan Adolfsson, redaktör på Nyhetsmorgon i kontrollrummet på TV4. Foto: Ylva Bjelle)
 • Summering
 • Beskriv våra tjänster! Information ca 20 – 30 minuter Direktvägledning, vi läser din ansökan och ger feedback. Målgrupp, den som skriver på en ansökan, den som har fått ansökan godkänd både förprojektering och genomförande Orienteringsutbildning den är 3 tim, målgruppen är deltagare i projekten Skräddarsydd utbildning, den 3 timmar – heldag, målgrupp projektledning och projektmedarbetare Nätverk av tillgänglighetskonsulter som har olika specialitèer
 • Längre gruppövning 20 – 30 minuter.
 • Först bikupa Vilka tankar väcker filmen hos dig? 3 minuter 2 och 2, samla upp två – tre synpunkter från gruppen. Gruppövning: Vad är tillgänglighet för dig – vad är din erfarenhet? Bikupa 5 minuter 2 och 2. Följ upp frågan genom att skriva upp svaren på tavlan. Se punkt 5 på Skräddarsydd Utbildning för projektledare!!
 • BESÖK: Basutbildning i tillgänglighet 6 sep 2012

  1. 1. Processtöd TillgänglighetGenomförs av:• Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning• Handikappförbunden - 39 förbund i samverkanFinansieras av:• Europeiska socialfonden, ESF
  2. 2. Syfte med dagen• Att ge grundläggande förståelse om vad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning handlar om• Att så frön om hur ni kan arbeta med tillgänglighet i ert projekt• Att ni ska veta vart ni ska vända er för att få mer hjälp och information
  3. 3. En film från Handisam:Öka tillgängligheten nu!
  4. 4. Var rädd om orden
  5. 5. Fakta• Nästan 1 miljon personer mellan 16-64 år har en funktionsnedsättning• Drygt 500 000 anger att de har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga• Arbetslösheten bland personer med nedsatt arbetsförmåga är ca 15%
  6. 6. Fler fakta• Antalet 19-åringar som beviljats sjuk-och aktivitetsersättning har ökat med 63% mellan 2005 och 2011• Antalet elever på gymnasiesärskolan har ökat från 3600 till 9300• Antalet personer som får daglig verksamhet har ökat• Drygt 2% av alla 20-24 åringar får sällan möta vanliga jobb el. ens subventionerade anställningar eller samhall
  7. 7. www.paulquant.se
  8. 8. Fysisk tillgänglighet
  9. 9. Allergier och astma• Bra ventilation• Rengöringsmedel och tvål som är parfymfri• Undvika starka dofter
  10. 10. Kommunikativ tillgänglighet www.paulquants.se
  11. 11. HörselnedsättningBra ljudmiljöAnvänd högtalaranläggning och mikrofonvid personalmöten och arbetsplatsträffarHörselslinga
  12. 12. Tillgänglig information
  13. 13. Alternativa formatLättläst svenskaEnkel svenska/klarspråkInlästPunktskriftStor stilWord eller tillgänglig PDF
  14. 14. Webbplats och e-tjänster• Teknik WCAG2.0• Pedagogik• Språk
  15. 15. Processtödets hemsida
  16. 16. Läs- och skrivsvårigheterSvårt att läsa och att förstå text,information, kunskap i böcker,tidningar, reklam, läromedel,informationsbrev frånmyndigheter.
  17. 17. Läs- och skrivsvårigheter Man utvecklar strategier för att undvika läsande Forskare visar att vid dyslexi har man talanger utöver det vanliga – kreativ fantasi, konstnärlig, sinne för teknik, konstruktion
  18. 18. Att skriva lättläst”… Handikappaspekter alltid finns med vid planering och utförande av kommunal verksamhet och när man bedömer konsekvenserna före beslut”Lätt eller svårläst?
  19. 19. Att skriva lättläst”… Varje gång vi fattar politiska beslut i kommunen eller planerar för framtiden ska vi tänka på människor med funktionsnedsättning”Lätt eller svårläst?
  20. 20. Tillgänglig verksamhet
  21. 21. Möjliggöra delaktighet och jämlikhet Personalpolicy -rekrytering Mångfaldsplan- likabehandlingsplan Arbetsmiljöpolicy Jämställdhetsplan• Ledningsfråga• Kunskapsfråga• Arbetsmiljöfråga
  22. 22. ArbetsmiljölagenArbetsförhållandena ska anpassas tillmänniskors olika fysiska och psykiskaförutsättningarHänsyn till arbetsmiljölagen ska tas redan iplaneringen
  23. 23. Kontakt Agneta LindqvistRegioncoach Östra Mellan Sverige, Småland och öarna Tel:08-546 404 84, 070 244 50 42 agneta.lindqvist@hso.se
  24. 24. Tillgänglig verksamhetInnebär att tillgänglighetsfrågorna är inkluderade påett naturligt sätt (och inte en särfråga) iprojektverksamheten när beslut ska tas angående• Lokaler• Webbplatsen• Information/kommunikation• Rekrytering• Upphandlingar• Utbildningar
  25. 25. Tillgänglighet i ert projekt Kartlägg/fråga deltagarna om vilken anpassning som de behöver Lokaler som ni använder ska vara tillgängliga- inventera Ställ krav i upphandling om kunskap Ställ krav på utbildare/externa tjänster om kunskap Tillgänglighet en punkt på dagordningen Tillgänglighet ett kompetensområde Utbildning av projektledning, styrgrupp, nyckelpersoner
  26. 26. TillgänglighetsplanPO 1Ansökan: Ska finnas konkreta exempel på hurtillgänglighetsaspekterna är integrerade i projektetEfter mobfasen: Konkret plan för arbetet med tillgänglighet förpersoner med funktionsnedsättningPO 2Ansökan: Plan för arbete med tillgänglighet för….Mobfasen: Redogör för projektets arbete med tillgänglighet för…
  27. 27. Avstämningsrapporten A) Belys hur ni i projektet hittills arbetat med perspektivet i mobiliseringsfasen, dels vad gäller analysarbetet, dels hur målgruppen och annan kompetens inom dessa områden varit delaktiga B) Belys vad ni kommit fram till i analysen och hur ni ska arbeta vidare med tillgänglighet. Vilka mål finns för arbetet, hur ska det genomföras och följas upp, och vad är förväntat resultat? Infoga med fördel era svar inom ramen för projektets målanalys och aktivitetsplan
  28. 28. Vi erbjuder:• Hemsida med utbildningsmaterial och filmer www.tillgangligtprojekt.se• Information och utbildningar• Hjälp med tillgänglighetsplan• Tillgänglighetskonsulter
  29. 29. ArbetsmiljölagenArbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet• Tekniska• Fysiska• Arbetsorganisatoriska• Sociala• Arbetets innehåll
  30. 30. Arbetsmiljön ska var tillfredställandeFysiska miljönLuft, ljud, ljus, vibrationer och liknande.Maskiner, redskap och tekniska anordningar.Skyddsåtgärder mot bland annat fall, el, brand ochexplosion.Psykiska miljönMöjlighet till variation, sociala kontakter, personlig ochyrkesmässig utveckling, självbestämmande ochyrkesmässigt ansvar.
  31. 31. Film om ledarskap Företaget Fresh AB
  32. 32. Gruppdiskussion• Vad kan du göra för att förbättra tillgängligheten• Vad finns det fördelar med att inkludera tillgänglighet• Hur ska ni på ett naturligt sätt få in tillgänglighetsperspektivet
  33. 33. Summering• Tillgänglighet• Fysisk• Informativ• Kommunikation• Verksamhet• Exempel• www.tillgangligtprojekt.se
  34. 34. Diskussionsfrågor• Hur planerar ni utbildning så att alla kan delta utifrån? - läs- och skrivsvårigheter - hörselnedsättning - synnedsättning - stressyndrom - värk
  35. 35. Kunskap om psykisk ohälsa och olika förutsättningar• Se signaler – koncentrationssvårigheter, trötthet eller ökad sjukfrånvaro• Åtgärder – Kortare arbetspass, genomföra utbildningar i mindre grupper, anpassa pedagogik efter målgrupp
  36. 36. Vilka tankar väcker filmen hos dig?
  37. 37. Stöd• Praktikplats• Lönebidrag, trygghetsanställning• Personligt biträde• Anpassning av arbetsplatsen

  ×