Successfully reported this slideshow.
Att göra användningstester Niclas Siljedahl , Länsbibliotek Dalarna
Användbarhet <ul><li>ISO-standard: </li></ul><ul><li>Effektiv att använda </li></ul><ul><li>Tillfredsställelse </li></ul><...
 
 
 
 
Kognitiv ergonomi <ul><li>= Anpassning till hur människor tänker </li></ul><ul><li>Vi är omgivna av dålig design </li></ul...
Designprinciper <ul><li>Synlighet </li></ul><ul><li>Affordanser </li></ul><ul><li>Mappningar </li></ul><ul><li>Begränsning...
Synlighet
Affordanser
Mappningar
Begränsningar
Återkoppling
Vad händer när design inte anpassas till mänskligt tänkande? <ul><li>Fara </li></ul><ul><li>Misstag </li></ul><ul><li>Rege...
Det är inget speciellt med datorer
Nielsens ”Usability Heuristics” <ul><li>Visibility of system status </li></ul><ul><li>Match between system and the real w...
Nielsens ”Usability Heuristics” (forts) <ul><li>Recognition rather than recall </li></ul><ul><li>Flexibility and efficien...
Varför göra egna undersökningar? <ul><li>Testa i praktiken </li></ul><ul><li>Specifik info </li></ul><ul><li>Motsägelser <...
Olika sorters undersökningar <ul><li>Statistikverktyg </li></ul><ul><li>Expertutvärdering </li></ul><ul><li>Enkäter </li><...
Modell för användningstester <ul><li>Observation </li></ul><ul><li>Diskussion </li></ul><ul><li>Tänka-högt </li></ul><ul><...
Ingredienser <ul><li>1 design/prototyp/skiss/webbplats </li></ul><ul><li>30 uppgifter </li></ul><ul><li>5 testpersoner </...
Designen <ul><li>Pappersprototyper </li></ul><ul><ul><li>Billigt, kreativa idéer </li></ul></ul><ul><ul><li>Ju mer ”färdig...
Uppgifterna <ul><li>Vad bör man kunna göra på webbplatsen? </li></ul><ul><li>Varierad svårighetsgrad </li></ul><ul><li>Anv...
Testpersonerna <ul><li>Annonsera: Hjälp oss! </li></ul><ul><li>Fråga på biblioteket </li></ul><ul><li>” Bekants bekant” </...
Testmiljön och testledaren <ul><li>Avslappnat och bekvämt </li></ul><ul><li>Ostört – stäng av telefoner </li></ul><ul><li>...
Testets upplägg <ul><li>Ca 1h totalt </li></ul><ul><li>Introduktion </li></ul><ul><ul><li>Kaffe </li></ul></ul><ul><ul><li...
Testledarens roll <ul><li>Observera </li></ul><ul><li>Anteckna </li></ul><ul><li>Fråga </li></ul>
Pilottest <ul><li>Testar testet </li></ul><ul><li>Formuleringar </li></ul><ul><li>Tidsåtgång (stryk/lägg till) </li></ul><...
Saker att tänka på <ul><li>Testpersonen bestämmer </li></ul><ul><li>Be testpersonen tänka högt! </li></ul><ul><li>Hjälp in...
Att runda av <ul><li>Avslutande intervju </li></ul><ul><ul><li>Diskussion utifrån resultatet </li></ul></ul><ul><li>Följdf...
Efteråt <ul><li>Sammanställning </li></ul><ul><ul><li>Notera särskilt återkommande problem </li></ul></ul><ul><li>Förbättr...
Lycka till! Frågor: [email_address]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Att göra användningstester

944 views

Published on

Metod som bibliotekspersonal kan använda för att utvärdera bibliotekets webbplats tillsammans med användare. Kort om användbarhet, kognitiv ergonomi, designprinciper. Jag har använt varianter av det här bildspelet vid föreläsningar för många olika bibliotek sedan 2006.

Published in: Technology, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Att göra användningstester

 1. 1. Att göra användningstester Niclas Siljedahl , Länsbibliotek Dalarna
 2. 2. Användbarhet <ul><li>ISO-standard: </li></ul><ul><li>Effektiv att använda </li></ul><ul><li>Tillfredsställelse </li></ul><ul><li>Uppnå specifika mål </li></ul><ul><li>Lätt att lära </li></ul><ul><li>Lätt att komma ihåg </li></ul><ul><li>Få fel </li></ul>
 3. 7. Kognitiv ergonomi <ul><li>= Anpassning till hur människor tänker </li></ul><ul><li>Vi är omgivna av dålig design </li></ul><ul><li>Många användare anpassar sig själva </li></ul><ul><li>Många användare klandrar sig själva </li></ul>
 4. 8. Designprinciper <ul><li>Synlighet </li></ul><ul><li>Affordanser </li></ul><ul><li>Mappningar </li></ul><ul><li>Begränsningar </li></ul><ul><li>Återkoppling </li></ul>
 5. 9. Synlighet
 6. 10. Affordanser
 7. 11. Mappningar
 8. 12. Begränsningar
 9. 13. Återkoppling
 10. 14. Vad händer när design inte anpassas till mänskligt tänkande? <ul><li>Fara </li></ul><ul><li>Misstag </li></ul><ul><li>Regelbrott </li></ul><ul><li>Irritation </li></ul><ul><li>Slöseri med tid </li></ul><ul><li>Negativ inställning </li></ul>
 11. 15. Det är inget speciellt med datorer
 12. 16. Nielsens ”Usability Heuristics” <ul><li>Visibility of system status </li></ul><ul><li>Match between system and the real world </li></ul><ul><li>User control and freedom </li></ul><ul><li>Consistency and standards </li></ul><ul><li>Error prevention </li></ul>
 13. 17. Nielsens ”Usability Heuristics” (forts) <ul><li>Recognition rather than recall </li></ul><ul><li>Flexibility and efficiency of use </li></ul><ul><li>Aesthetic and minimalist design </li></ul><ul><li>Help users recognize, diagnose, and recover from errors </li></ul><ul><li>Help and documentation </li></ul>
 14. 18. Varför göra egna undersökningar? <ul><li>Testa i praktiken </li></ul><ul><li>Specifik info </li></ul><ul><li>Motsägelser </li></ul><ul><li>Förstå användarna </li></ul>
 15. 19. Olika sorters undersökningar <ul><li>Statistikverktyg </li></ul><ul><li>Expertutvärdering </li></ul><ul><li>Enkäter </li></ul><ul><li>Intervjuer </li></ul><ul><li>Fokusgrupper </li></ul><ul><li>Direkt observation </li></ul><ul><li>m fl </li></ul>
 16. 20. Modell för användningstester <ul><li>Observation </li></ul><ul><li>Diskussion </li></ul><ul><li>Tänka-högt </li></ul><ul><li>Lätt, billigt, givande! </li></ul>
 17. 21. Ingredienser <ul><li>1 design/prototyp/skiss/webbplats </li></ul><ul><li>30 uppgifter </li></ul><ul><li>5 testpersoner </li></ul><ul><li>1 testledare </li></ul><ul><li>1 testmiljö </li></ul>
 18. 22. Designen <ul><li>Pappersprototyper </li></ul><ul><ul><li>Billigt, kreativa idéer </li></ul></ul><ul><ul><li>Ju mer ”färdig” en design verkar, desto mindre benägen är man att kritisera </li></ul></ul><ul><li>Datorprototyper </li></ul><ul><ul><li>Html, Director </li></ul></ul><ul><li>Dagens webbplats </li></ul>
 19. 23. Uppgifterna <ul><li>Vad bör man kunna göra på webbplatsen? </li></ul><ul><li>Varierad svårighetsgrad </li></ul><ul><li>Användbarhetsmål </li></ul>
 20. 24. Testpersonerna <ul><li>Annonsera: Hjälp oss! </li></ul><ul><li>Fråga på biblioteket </li></ul><ul><li>” Bekants bekant” </li></ul><ul><li>Antal: 5-10? </li></ul><ul><li>Fördelning: kön, ålder, datorvana mm </li></ul><ul><li>Barn, andra språk, funktionshinder </li></ul><ul><li>Ersättning: biobiljett? </li></ul>
 21. 25. Testmiljön och testledaren <ul><li>Avslappnat och bekvämt </li></ul><ul><li>Ostört – stäng av telefoner </li></ul><ul><li>Antal testledare? </li></ul><ul><li>Videoinspelning? </li></ul><ul><ul><li>+ Upptäcker saker man missat, bra ”bevis” </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidskrävande, hämmande </li></ul></ul>
 22. 26. Testets upplägg <ul><li>Ca 1h totalt </li></ul><ul><li>Introduktion </li></ul><ul><ul><li>Kaffe </li></ul></ul><ul><ul><li>Förklara syftet, tidsåtgång, anonymt </li></ul></ul><ul><ul><li>Förintervju: Bakgrundsinfo </li></ul></ul><ul><li>Uppgifter </li></ul><ul><li>Avslutning </li></ul>
 23. 27. Testledarens roll <ul><li>Observera </li></ul><ul><li>Anteckna </li></ul><ul><li>Fråga </li></ul>
 24. 28. Pilottest <ul><li>Testar testet </li></ul><ul><li>Formuleringar </li></ul><ul><li>Tidsåtgång (stryk/lägg till) </li></ul><ul><li>Vänta med vissa förbättringar? </li></ul>
 25. 29. Saker att tänka på <ul><li>Testpersonen bestämmer </li></ul><ul><li>Be testpersonen tänka högt! </li></ul><ul><li>Hjälp inte till </li></ul><ul><li>Sidospår kan vara givande </li></ul><ul><li>Fallgropar </li></ul><ul><ul><li>Testpersonen upplever att det är han/hon som utvärderas </li></ul></ul><ul><ul><li>Testpersonen vill inte kritisera dig! </li></ul></ul>
 26. 30. Att runda av <ul><li>Avslutande intervju </li></ul><ul><ul><li>Diskussion utifrån resultatet </li></ul></ul><ul><li>Följdfrågor </li></ul><ul><li>Allmänna observationer och funderingar </li></ul>
 27. 31. Efteråt <ul><li>Sammanställning </li></ul><ul><ul><li>Notera särskilt återkommande problem </li></ul></ul><ul><li>Förbättra webbplatsen </li></ul><ul><ul><li>Åtgärda problemen </li></ul></ul><ul><li>Presentera resultatet </li></ul><ul><ul><li>För kolleger/kommun/IT-folk? </li></ul></ul><ul><li>Fortsätt testa! </li></ul>
 28. 32. Lycka till! Frågor: [email_address]

×