Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Proflang spring 2015 Lius

Ad

omnia.fi
"The language is still little hard for me,
but I'll try to speak it anyway.”
Case: Kokkiopiskelijoiden integroitu...

Ad

omnia.fiedu.fi/amma)peda	
  
§  Jäsenkunnat: Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen
§  Yli 10 000 ammatillista opiskelijaa
§  No...

Ad

omnia.fiomnia.fi	
  
§  Yrittäjyyden ja oppimisen ekosysteemi
–  yhteistyö paikallisten yrittäjien ja
julkissektorin kanss...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 13 Ad
1 of 13 Ad

More Related Content

Proflang spring 2015 Lius

 1. 1. omnia.fi "The language is still little hard for me, but I'll try to speak it anyway.” Case: Kokkiopiskelijoiden integroitu kielten opiskelu 20.5.2015 Proflang kevätseminaari Esko Lius • Asiantuntija, digioppiminen esko.lius@omnia.fi • Twitter/Skype @eskolius
 2. 2. omnia.fiedu.fi/amma)peda   §  Jäsenkunnat: Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen §  Yli 10 000 ammatillista opiskelijaa §  Noin 50 000 työväenopiston kurssin suorittajaa §  Noin 2 000 aikuislukion oppijaa omnia.fi   Tietoa Omniasta
 3. 3. omnia.fiomnia.fi   §  Yrittäjyyden ja oppimisen ekosysteemi –  yhteistyö paikallisten yrittäjien ja julkissektorin kanssa –  opetuksen fasilitointi, erityisesti digioppiminen –  uusyritysten ja osuuskuntien sparraus ja tuki –  käytäntöyhteisö ja toimintamalli §  Oppimisratkaisut-tiimi –  opettajien täydennyskoulutus –  uuden pedagogiikan tuki ja kehitys InnoOmnia
 4. 4. omnia.fi Opiskelijakeskeinen pedagogiikka §  Tavoitteena on opiskelijan osaamisen kehittäminen kokonaisvaltaisesti työelämää ja elämää varten §  Opiskelijan omat verkostot ja työelämäverkostot nähdään voimavaroina ja motivaation lähteinä, jotka kantavat läpi elämän §  Itsetuntemus, oman osaamisen lukutaito §  Kielet osa työelämän viestintä- ja vuorovaikutusosaamista edu.fi/amma)peda  
 5. 5. omnia.fi Opiskelijalähtöinen pedagoginen toiminta §  Tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen (HOPS) §  Oppimisen ja ohjauksen yhteissuunnittelua sekä jaettua ohjaajuutta ja opettajuutta (tavoitteellisen oppimisen tuki) §  Oppimisen ja opetuksen tukena hyödynnetään työkaluja ja ympäristöjä, joita muutenkin käytetään elämässä §  Hyödynnetään erilaisia toimiviksi toteutettuja pedagogisia malleja ja edelleen kehitetään niitä www.oppiminenonline.com/wp-­‐content/uploads/2014/09/Osaamisperusteisuus.pdf  
 6. 6. omnia.finordiskakoket.blogspot.fi  
 7. 7. omnia.fiblogit.omnia.fi/digioppi/pilo)-­‐oona   Ruokatuotanto, kielet, digituki §  Ammatinopettajan, kieltenopettajan ja Omnian digituen integroitu kokkiopiskelijoiden työssäoppimisjakso Eskilstunassa §  Oppimisen tavoite: Omaksua ammattimainen toimintatapa myös verkkoympäristössä ja rakentaa henkilökohtaista ammattiprofiilia §  Välineet –  ammatillinen englannin-/ruotsinkielinen blogi –  Instagram-tilit –  Facebook, Skype ja WhatsApp ohjaukseen –  osin omat älypuhelimet, osin koulun iPadit
 8. 8. omnia.fi
 9. 9. omnia.fi
 10. 10. omnia.fihAp://sundbergmikael.blogspot.fi  
 11. 11. omnia.fi §  Aki Jokisen videohaastattelu Nordiska köket Sosiaalinen media kansainvälisen työssäoppimisen tukena
 12. 12. omnia.fi Integrointityön aloittaminen §  Ammatinopettajat –  tutkitaan ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja arvioinnin kriteereitä ja pohditaan, mitä yhteisiä tavoitteita on yhteisten osien osaamistavoitteiden ja kriteerien kanssa –  huomioidaan työssäoppiminen §  Yhteisten tutkinnon osien opettajat –  perehtyminen ammatillisten tutkinnon osien OPSeihin, integroitavien sisältöjen löytäminen –  perehtyminen työssäoppimisen sisältöihin ja vaatimuksiin §  Yhteinen kriteeriperusteinen integrointisuunnitelma Lähde:  Anne  Raasakka  /  Varia  (AITO-­‐hanke  2015)  
 13. 13. omnia.fi Mitä integroidaan? 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 3.1.1. Äidinkieli 3.1.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi 3.1.3. Vieraat kielet 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp 3.4.1. Kulttuurien tuntemus 3.4.2. Taide ja kulttuuri 3.4.3. Etiikka 3.4.4. Psykologia 3.4.5. Ympäristöosaaminen 3.4.6. Osa-alueita kohdista 3.1.1–3.3.4 www.oppiminenonline.com/wp-­‐content/uploads/2014/09/Osaamisperusteisuus.pdf  

×