Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
omnia.fi
"The language is still little hard for me,
but I'll try to speak it anyway.”
Case: Kokkiopiskelijoiden integroitu...
omnia.fiedu.fi/amma)peda	
  
§  Jäsenkunnat: Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen
§  Yli 10 000 ammatillista opiskelijaa
§  No...
omnia.fiomnia.fi	
  
§  Yrittäjyyden ja oppimisen ekosysteemi
–  yhteistyö paikallisten yrittäjien ja
julkissektorin kanss...
omnia.fi
Opiskelijakeskeinen pedagogiikka
§  Tavoitteena on opiskelijan osaamisen kehittäminen
kokonaisvaltaisesti työelä...
omnia.fi
Opiskelijalähtöinen pedagoginen toiminta
§  Tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu
osaaminen (HOPS)
§  O...
omnia.finordiskakoket.blogspot.fi	
  
omnia.fiblogit.omnia.fi/digioppi/pilo)-­‐oona	
  
Ruokatuotanto, kielet, digituki
§  Ammatinopettajan, kieltenopettajan ja...
omnia.fi
omnia.fi
omnia.fihAp://sundbergmikael.blogspot.fi	
  
omnia.fi
§  Aki Jokisen videohaastattelu
Nordiska köket
Sosiaalinen media kansainvälisen
työssäoppimisen tukena
omnia.fi
Integrointityön aloittaminen
§  Ammatinopettajat
–  tutkitaan ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuk...
omnia.fi
Mitä integroidaan?
3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp
3.1 Viestintä- ja vuorovai...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proflang spring 2015 Lius

Kokkiopiskelijoiden integroitu kieltenopiskelu / Integrated vocational language learning

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proflang spring 2015 Lius

 1. 1. omnia.fi "The language is still little hard for me, but I'll try to speak it anyway.” Case: Kokkiopiskelijoiden integroitu kielten opiskelu 20.5.2015 Proflang kevätseminaari Esko Lius • Asiantuntija, digioppiminen esko.lius@omnia.fi • Twitter/Skype @eskolius
 2. 2. omnia.fiedu.fi/amma)peda   §  Jäsenkunnat: Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen §  Yli 10 000 ammatillista opiskelijaa §  Noin 50 000 työväenopiston kurssin suorittajaa §  Noin 2 000 aikuislukion oppijaa omnia.fi   Tietoa Omniasta
 3. 3. omnia.fiomnia.fi   §  Yrittäjyyden ja oppimisen ekosysteemi –  yhteistyö paikallisten yrittäjien ja julkissektorin kanssa –  opetuksen fasilitointi, erityisesti digioppiminen –  uusyritysten ja osuuskuntien sparraus ja tuki –  käytäntöyhteisö ja toimintamalli §  Oppimisratkaisut-tiimi –  opettajien täydennyskoulutus –  uuden pedagogiikan tuki ja kehitys InnoOmnia
 4. 4. omnia.fi Opiskelijakeskeinen pedagogiikka §  Tavoitteena on opiskelijan osaamisen kehittäminen kokonaisvaltaisesti työelämää ja elämää varten §  Opiskelijan omat verkostot ja työelämäverkostot nähdään voimavaroina ja motivaation lähteinä, jotka kantavat läpi elämän §  Itsetuntemus, oman osaamisen lukutaito §  Kielet osa työelämän viestintä- ja vuorovaikutusosaamista edu.fi/amma)peda  
 5. 5. omnia.fi Opiskelijalähtöinen pedagoginen toiminta §  Tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen (HOPS) §  Oppimisen ja ohjauksen yhteissuunnittelua sekä jaettua ohjaajuutta ja opettajuutta (tavoitteellisen oppimisen tuki) §  Oppimisen ja opetuksen tukena hyödynnetään työkaluja ja ympäristöjä, joita muutenkin käytetään elämässä §  Hyödynnetään erilaisia toimiviksi toteutettuja pedagogisia malleja ja edelleen kehitetään niitä www.oppiminenonline.com/wp-­‐content/uploads/2014/09/Osaamisperusteisuus.pdf  
 6. 6. omnia.finordiskakoket.blogspot.fi  
 7. 7. omnia.fiblogit.omnia.fi/digioppi/pilo)-­‐oona   Ruokatuotanto, kielet, digituki §  Ammatinopettajan, kieltenopettajan ja Omnian digituen integroitu kokkiopiskelijoiden työssäoppimisjakso Eskilstunassa §  Oppimisen tavoite: Omaksua ammattimainen toimintatapa myös verkkoympäristössä ja rakentaa henkilökohtaista ammattiprofiilia §  Välineet –  ammatillinen englannin-/ruotsinkielinen blogi –  Instagram-tilit –  Facebook, Skype ja WhatsApp ohjaukseen –  osin omat älypuhelimet, osin koulun iPadit
 8. 8. omnia.fi
 9. 9. omnia.fi
 10. 10. omnia.fihAp://sundbergmikael.blogspot.fi  
 11. 11. omnia.fi §  Aki Jokisen videohaastattelu Nordiska köket Sosiaalinen media kansainvälisen työssäoppimisen tukena
 12. 12. omnia.fi Integrointityön aloittaminen §  Ammatinopettajat –  tutkitaan ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja arvioinnin kriteereitä ja pohditaan, mitä yhteisiä tavoitteita on yhteisten osien osaamistavoitteiden ja kriteerien kanssa –  huomioidaan työssäoppiminen §  Yhteisten tutkinnon osien opettajat –  perehtyminen ammatillisten tutkinnon osien OPSeihin, integroitavien sisältöjen löytäminen –  perehtyminen työssäoppimisen sisältöihin ja vaatimuksiin §  Yhteinen kriteeriperusteinen integrointisuunnitelma Lähde:  Anne  Raasakka  /  Varia  (AITO-­‐hanke  2015)  
 13. 13. omnia.fi Mitä integroidaan? 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 3.1.1. Äidinkieli 3.1.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi 3.1.3. Vieraat kielet 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp 3.4.1. Kulttuurien tuntemus 3.4.2. Taide ja kulttuuri 3.4.3. Etiikka 3.4.4. Psykologia 3.4.5. Ympäristöosaaminen 3.4.6. Osa-alueita kohdista 3.1.1–3.3.4 www.oppiminenonline.com/wp-­‐content/uploads/2014/09/Osaamisperusteisuus.pdf  

×