Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MOOCit ja oppiminen

1,623 views

Published on

Oppiminen online 4.6.2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

MOOCit ja oppiminen

 1. 1. MOOCit ja oppiminen 4.6.2015 Esko Lius OppiminenOnline.com CC BY (4.0)
 2. 2. omnia.fi Mitä tiedät MOOCeista? ▪ Kirjaa ajatuksiasi ja kokemuksiasi chattiin ▪ Miten tämä verkkosessio tai OppiminenOnline-kokonaisuus eroaa MOOCeista? Mitä samaa?
 3. 3. Kuva:  Mathieu  Plourde,  Wikipedia
 4. 4. Erilaisia toteutuksia xMOOC ▪ perinteinen verkkokurssi ”top-down” ▪ ennalta määritellyt sisällöt ▪ skaalautuu ja löytää uusia yleisöjä ▪ automatisoitu arviointi cMOOC ▪ yhteisöllinen verkkokurssi ”bottom-up” ▪ rönsyilee, kehittää jaettua ymmärrystä ▪ skaalautuu ja löytää uusia yleisöjä ▪ tiimioppiminen ▪ vertaisarviointi sOOC ja mOOC ▪ ”small” ja ”micro” OOC ▪ voi olla toteutustavaltaan lähellä xMOOCia tai cMOOCia ▪ pedagogiikka poikkeaa isommista kursseista
 5. 5. Mitä MOOC on? MOOCin alkuperäinen konsepti on kanadalaisten koulutustutkijoitten George Siemensin ja Stephen Downesin tekemästä kurssikokeilusta 2008. MOOCin konsepti uudistui vuonna 2011 Stanfordin yliopiston online-kurssien myötä. Perinteinen yliopisto tarjosi kursseillaan pieniin paloihin jaoteltuja kiinnostavia ja enimmäkseen viihdyttäviä videoluentoja, vuorovaikutteisia kyselyitä ja vuorovaikutustyökaluja, joiden avulla olla yhteydessä toisiin oppijoihin ja ohjaajiin. MOOCeille ominaista on se, että niille saattaa ilmoittautua valtava määrä opiskelijoita, mutta kurssin kokonaisuudessaan suorittaa vain pieni osa (n. 10%). MOOCit koostuvat ohjaajista, oppijoista, aiheesta, materiaalista ja kontekstista. MOOCeille osallistuminen on usein ilmaista, niiden tekeminen ei. Valtaosa MOOCeista korkea-asteen koulutusta. Osin vapaata sivistystyötä. https://p2pu.org/es/courses/2066/content/3918/
 6. 6. Miten MOOC voi muuttaa oppimista? Perinteinen kurssi • keskittyminen substanssiin • yksikökeskeistä • ylhäältä johdettua (c)MOOC • monialaisuus substanssin lisäksi • verkosto-osaaminen • joustavuus Miten MOOCin pedagogiikka tukee tavoitteita? Kuva:  Oivallus  2020  -­‐raportti,  Rami  Niemi Perinteinen kurssi • keskittyminen substanssiin • yksikökeskeistä • ylhäältä johdettua (c)MOOC • monialaisuus substanssin lisäksi • verkosto-osaaminen • joustavuus Miten MOOCin pedagogiikka tukee tavoitteita?
 7. 7. Miten MOOC voi muuttaa oppimista? Toinen lähestymiskulma: Ruben Puenteduran SAMR-malli
 • SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) 
 neljään tasoon jaettu osaamisen kehittäminen teknologian avulla
 • Ensimmäiset tasot S ja A ovat välineen omaksumisen (enhancement) tasoja. Tasot M ja R ovat muutoksen (transformation) tasoja
 • (Suom. Korvaaminen -> Lisääminen -> Muuntaminen -> Uudelleenmäärittely)
 8. 8. https://sites.google.com/a/msad60.org/technology-­‐is-­‐learning/samr-­‐model
 9. 9. omnia.fi S
 10. 10. omnia.fi A
 11. 11. omnia.fi M
 12. 12. omnia.fi R
 13. 13. omnia.fi Oppijalähtöistä ▪ Ajasta ja paikasta riippumatonta ▪ Useimmiten nonformaalia ja vapaaehtoista osaamisen kehittämistä ▪ Oppijalähtöisyys ▪ oppija määrittelee itse oppimistaan ja sitoutumistaan oppijoiden yhteisöön ▪ oppija voi suhtautua MOOCiin oppimisprosessina tai hakea suoritusta, jonka liittää muuhun oppimiskokonaisuuteen
 (ePortfolio, Open Badges jne)
 14. 14. omnia.fi Haasteita Mitä hyötyä tuottajalle? Keskeyttämismäärät Arviointi Plagiointi ja tekijänoikeudet http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html
 15. 15. Osaamisen osoittaminen ja arviointi • Perinteisesti  koulutuksen  järjestäjän  omat  todistukset  ja  sertifikaatit   • Uutta:  avoimet  osaamisjärjestelmät,  esim  Mozilla  Open  Badges       http://www.discendum.com/openbadge    
 16. 16. MOOC-alustoja Yleisiä  alustoja,  jonne  voi  rakentaa  kursseja   • coursera.org   • canvas.net   • udacity.com   • edX.org   • MOOC.fi   • eliademy.com  …
 Valmiita  kokonaisuuksia   • Khan  Academy,  khanacademy.org   • koodaustunti.fi  
 17. 17. MOOC-alustoja Yleisiä  alustoja,  jonne  voi  rakentaa  kursseja   • coursera.org   • canvas.net   • udacity.com   • edX.org   • MOOC.fi   • eliademy.com  …
 Valmiita  kokonaisuuksia   • Khan  Academy,  khanacademy.org   • koodaustunti.fi   Yhteinen valtakunnallinen MOOC-alusta? http://j.mp/1Fwl8PO
 18. 18. omnia.fi
 19. 19. Verkkoluento:  Google  Hangout  on  Air  (Youtube)   Neljä  luennoitsijaa  keskustelee  vuorotellen   Noin  sata  opiskelijaa  kommentoi  oheis-­‐chatissäOsa  keskustelusta  käydään   Twitterissä,  #edcmooc2
 20. 20. https://eliademy.com/catalog/catalog/product/view/sku/86432b96b7
 21. 21. http://www.khanacademy.org
 22. 22. http://www.koodaustunti.fi

×