Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KoMe-ning orientaatio

463 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KoMe-ning orientaatio

  1. 1.          KoMe  NING  -­‐kurssin  orientaa2o            Sosiaalinen  media  =  ak.iviset  toimijat  
  2. 2. Sosiaalinen  media  on  prosessi,    jossa  yksilöt  ja  ryhmät  rakentavat   yhteisiä  merkityksiä     sisältöjen,  yhteisöjen  ja     verkkoteknologioiden  avulla.    Jussi-­‐Pekka  Erkkola:     Sosiaalisen  median  käsi.eestä  (2008)  
  3. 3. 1.  itsesuuntautuva  
  4. 4. 2.  suunnaGu  
  5. 5. kome2010.wikispaces.com  
  6. 6. wikien  rakenne  ”kirjamainen”   NING  on  verkkosivusto:   -­‐  joustavampi  rakenne     -­‐  käyGäjien  iden2teeL   -­‐  vuorovaikutus  
  7. 7. NING  lyhyes2:  -­‐  kuka  tahansa  voi  perustaa  oman  NING-­‐yhteisön  -­‐  hyvin  helpot  työkalut  ja  modulaarinen  rakenne   -­‐  yhteisö  sijaitsee  Ning-­‐yh2ön  palvelimella   -­‐  avoimia  tai  suljeGuja  yhteisöjä   -­‐  karvalakkiversio  on  maksuton  
  8. 8. kome2010.ning.com  

×