Organization conflict management

1,716 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,716
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Organization conflict management

 1. 1. ความขัดแย้ง
 2. 2. แนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง • แนวความคิดดั้งเดิม (TRADITIONAL VIEW) • แนวความคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์ (HUMAN RELATIONS VIEW) • แนวความคิดด้านปฏิสัมพันธ์ (INTERACTIONIST VIEW)
 3. 3. สาเหตุของความขัดแย้ง • การขัดแย้งกันของเป้าหมาย • การแย่งชิงทรัพยากร • การขัดกันของค่านิยม ผลประโยชน์ • การขึ้นระหว่างกันของงาน
 4. 4. • ความคลุมเครือของบทบาท • ปัญหาการสื่อสาร • ปัญหาด้านสถานภาพ • คุณลักษณะของบุคคล • การรับรู้ความขัดแย้ง • การเปลี่ยนแปลง
 5. 5. พัฒนาการของความขัดแย้ง • ระยะแฝงเร้น (LATENT STAGE) • การรับรู้ความขัดแย้ง (PERCIEVED STAGE) • การรู้สึกถึงความขัดแย้ง (FELT STAGE) • การจัดการกับความขัดแย้ง (MANIFEST STAGE) • ผลของความขัดแย้ง (AFTERMATH STAGE)
 6. 6. ระดับของความขัดแย้ง • ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล (INTRAPERSONAL CONFLICT) • ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (INTERPERSONAL CONFLICT) • ความขัดแย้งภายในกลุ่ม (INTRAGROUP CONFLICT)
 7. 7. • ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม (INTERGROUP CONFLICT) • ความขัดแย้งภายในองค์การ (INTRAORGANIZATIONAL CONFLICT) • ความขัดแย้งระหว่างองค์การ (INTERORGANIZATIONAL CONFLICT)
 8. 8. การจัดการกับความขัดแย้ง • การบังคับ • การถอนตัว หลีกเลี่ยง • การแข่งขัน • การปรับให้เรียบ • การประนีประนอม
 9. 9. • การร่วมมือ แก้ปัญหาร่วมกัน • การยอมตาม การคล้อยตาม • การให้คนกลางไกล่เกลี่ย • การใช้เป้าหมายที่สูงขึ้น • การเพิ่มทรัพยากร • การลดการขึ้นกันของงาน • การเพิ่มความสัมพันธ์ • การรวมหน่วยงานที่ขัดแย้งเข้าด้วยกัน

×