Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Færdsel i udskolingen

451 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Færdsel i udskolingen

 1. 1. Færdselskursus 29. september 2011<br />HVORFOR ?<br />HVAD skal de lære?<br />HVORDAN ?<br />Gitte Aagaard, gaa@sikkertrafik.dk<br />Færdsel i udskolingen<br />29.09.2011<br />
 2. 2. Hvad optager dig mest på udskolingselevernes vegne?<br /><ul><li>Mobning – Stoffer ?
 3. 3. Vold – Trafikulykker ?</li></li></ul><li>Færdsels betragtes som det mindst vigtige i udskolingen <br />Hvilke af de nævnte forhold optager dig som skoleleder mest på de ældste elevers vegne?<br />Kilde: Skoleundersøgelse – Rådet for sikker trafik 2009<br />
 4. 4. Hvordangårdet med færdselsundervisningen ?<br />80 % afholdergå-prøveni 0./1. klasse.<br />60 % afholder den lillecyklistprøvei 3. klasse.<br />90 % afholder den store cyklistprøvei 5./6. klasse.<br />15 % afskolernes 9.klasser tager “Trafiktjekket”.Kilde: Skoleundersøgelse, Rådet for SikkerTrafik 2009<br />
 5. 5. Vi vil have færdsel ind i udskolingen!<br />
 6. 6. Vold eller trafik?<br />Hvilke af de nævnte forhold optager dig som skoleleder mest på børnenes vegne?<br />Kilde: Skoleundersøgelse –<br />Rådet for Sikker Trafik 2009<br />
 7. 7. Trafikken er farligere, end vi tror<br />Hospitalsindlæggelser <br />15-17-årige<br />2008<br />
 8. 8. Dræbte og alvorligt tilskadekomne fordelt på alder over en 5-års periode<br />
 9. 9. Bekymring versus fakta <br />Bekymring<br /> Dræbte og alvorligt tilskadekomne fordelt på alder over en 5-års periode<br />
 10. 10. De hårde fakta<br />Når de 15-16-årige forlader skolen, står de over for de 10 farligste år i trafikken<br />9 ud af 10 trafik-ulykker skyldes vores adfærd i trafikken – det er altså ikke bare hændelser<br />Der er en ung <br />involveret <br />i hver tredje <br />trafikulykke!<br />
 11. 11. Scooter<br />Scooterener den hyppigstedødsårsag for unge under 18 år.<br />At køre scooter er mere end 100 gangesåfarligtsom at sidde bag ratteti en bil. <br />
 12. 12. 12<br />OBS:<br />Ny aldersgrænse fra <br />den 19. januar 2013<br />
 13. 13. Historien om Diana<br />Bare_en_lille_tur<br />http://www.sikkertrafik.dk/BogU/skole/Trafikpolitik/Skole-og-foraeldre/Film-og-slides-om-trafikpolitik<br />
 14. 14. Hvad nu hvis…<br />…..de i Dianas klasse havde haft færdselsundervisning drypvis igennem hele skoleforløbet?<br />..... de havde set, hørt, oplevet, talt om…?<br />…..forældrene i klassen havde ….? <br />….. ?<br />
 15. 15. Idékonkurrence:<br />”Min bedste idé til, hvordan vi får slået hul på ungeudfordringen er……”<br />
 16. 16. HVAD skal de lære?<br />HVORDAN /Hvilke materialer?<br />
 17. 17. Faghæfte 20 Færdselslære<br />.<br />Trinmål efter 9. klasse<br />Eleverne skal kunne vurdere, hvilken adfærd der er den mest hensigtsmæssige i trafikken, og de skal kunne træffe de sikre valg.<br />
 18. 18. Læringsmål for 8. – 9. klasse…fra manøvre-færdigheder til:<br />Risikoforståelse<br />Eksempelvis kende til risikoen ved sammenblanding af stimulanser og trafik – og af fart og trafik<br />At kunne sige til og fra<br />Sproget til…<br />Gode og saglige argumenter til…<br />Selvværd / selvtillid nok til…<br />
 19. 19. Færdsel / Ungdomsliv<br />Peter, Katrine og Nanna<br />….skal rustes til at sige fra overfor risikoadfærd<br />….hvad enten den handler om trafik, om stoffer, om alkohol, om kriminalitet eller om vold<br />
 20. 20. Materialer til udskolingen<br />Trafikliv<br />Sikker Trafik LIVE<br />Trafiktjekket<br />som bliver afløst af et: <br />Nyt udskolingsmateriale<br />DR kampagne – nyt<br />
 21. 21. TRAFIKLIV 8.-10.klasse, anbefalet i 8.kl<br />21<br /><ul><li>Gratis avis</li></ul>–i samarbejde med Politiken<br /><ul><li>Leveres automatisk til alle skoler i uge 41
 22. 22. Lærervejledning
 23. 23. Fag: færdselslære, samfundsfag og dansk </li></ul>(f.eks. avisen som genre)<br /><ul><li>Artikler til prøveoplæg i dansk og samfundsfag</li></li></ul><li>TRAFIKLIV 2011/2012- i overskrifter<br />
 24. 24. SikkerTrafikLIVE...fåbesøgafvirkeligheden<br />Gratis besøgi 8.-10. kl.<br />
 25. 25. Hvadindeholder et besøg?<br />En personlighistorieom en trafikulykke<br />Om risikoitrafikken<br />Om konsekvenser<br />Om ansvarogvalg<br />Om venskab<br />Om etikog moral<br />
 26. 26. 29/09 2011<br />Citat dias med billede<br />Copy / paste dette slide, højreklik længst ude i kanten og vælg skift billede hvis du vil have et nyt billede ind.<br />Læg bagerst. Eller Copy / Paste fra slidecollection<br />”man skal passe på, man virker nok så smart og har styr på det hele, men det kan få konsekvenser hvis man ikke passer på”<br />”at man skal tænke sig om og at det KAN være godt nok at lytte til sine forældre” <br />”hvor store konsekvenser sådanne små ting egentligt kan få, ikke bare for en selv men også for andre.” <br />”at jeg skal huske at tage sikkerhedssele på – selv på en kort vej” <br />
 27. 27. Booking afSikkerTrafik LIVE<br /> Tag direktekontakttilAmbassadørenellergå via Rådet<br />www.sikkertrafik.dk/live<br />
 28. 28. TRAFIKTJEKKET 9. klasse<br />Et elevhæfte, som lægger op til gruppediskussioner og research<br />En lærervejledning <br />En webbaseret test af viden og holdninger<br />En overlevelsesstrategi som afrunder forløbet<br />Et forældrebrev <br />
 29. 29.
 30. 30. Test<br />Individuel test<br />- Hvad ved du, hvad mener du, hvordan vil du handle?<br />- Personlig tilbagemelding<br />Social test<br />- Hvad tror du de andre svarer ifht. de samme spørgsmål?<br />- Tilbagemelding til læreren<br />
 31. 31. Vi vil så gerne være som de andre…Alle de andre gør det…<br />Måske tror eleverne, at de andre:<br />er vildere og modigere<br />tager flere chancer i trafikken<br />heller ikke kan lide at sige fra<br />Og så kan de være tilbøjelige til at være mere risikovillige - end de egentlig har lyst til.<br />
 32. 32. Arbejd med flertalsmisforståelserne<br />Undersøgelser viser:<br />…at HVIS vi arbejder med disse flertalsmisforståelser – OG eleverne finder ud af, at de andre faktisk ikke handler så risikovilligt, som vi går rundt og tror,<br />…OG eleverne finder ud af, at de andre faktisk godt kan sige fra<br /> SÅbetyder det, at vi tager færre chancer, …og at vi bedre tør sige fra.<br />
 33. 33. Nyt udskolingsmateriale- afløser Trafiktjekket<br />Lancering: April 2012<br />Gratis <br />Digitalt (i et vist omfang)<br />Målgruppe: 8.- 9. kl.<br />
 34. 34. Fag:<br />Dansk<br />Samfundsfag<br />Faghæfte 48, It- og mediefag<br />Færdselsundervisning<br />Varighed: <br />Ca. 6 lektioner<br />Lærervejledning<br />Politi-inddragelse<br />Forældre-involvering<br />
 35. 35. Materialets 3 dele<br />Modul 1<br />Obduktion af en ulykke<br />Kobling af faglig viden og statistik<br />Modul 2: Sikker Trafik LIVE<br />Som I kender det<br />Modul 3<br />Dilemmaer og situationer<br />Problemløsning<br />Fremlæggelse<br /> Sikker Trafik LIVE<br />
 36. 36. NY kampagne - i samarbejde med DR<br />Idé:<br /> Eleverne skal lave en kampagne, som gør andre elever, forældre og politikere opmærksomme på risikofyldt trafikadfærd i lokalområdet.<br />
 37. 37. Lancering: Januar 2012<br />Målgrupper: <br />7-9 klassetrin<br />Fag:<br />Dansk<br />Faghæfte 48, It- og mediefag<br />Færdselsundervisning<br />
 38. 38. Forløb i fire faser: <br />Research<br />Målgruppebeskrivelse<br />Produktion af film eller debatoplæg<br />Konkurrence<br />Varighed: 5-10 timer. Gruppearbejde<br />Lærervejledningerog understøttende videoklip<br />

×