Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital undervisningsplatform i_fremtiden

638 views

Published on

Præsentationen er en del af materialet gennemgået på Færdselskurset 2011. For mere info om kurset og evt tilmelding til næste års kursus se www.sikkertrafik.dk/BogU/skole/Kursus_til_laerere

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital undervisningsplatform i_fremtiden

 1. 1. Forside dias med billede<br />Copy / paste dette slide, højreklik og vælg skift billede hvis du vil have et nyt billede ind.<br />Læg bagerst. Eller Copy / Paste fra slidecollection<br /> /skole Undervisningskoncept<br />Gl. Avernæs 29. september<br />
 2. 2. Rådets nye undervisningskoncept<br />Formål:<br />At skabe et didaktisk sammenhængende forløb for FU til grundskolen fra 0. klasse til 10. klasse.<br />Der lever op til Fælles Mål for færdsel og sikrer, at eleverne forlader skolen med kvalifikationer og kompetencer, der gør dem i stand til at træffe de mest sikre valg for dem selv og andre i trafikken.<br />
 3. 3. /SKOLE<br />At Rådet fra april 2013 tilbyder lærere, færdselskontaktlærere, politi og andre interessenter den digitale undervisningsportal /SKOLE. <br />Portalen /skole vil supplere færdselskontaktlærernes, politiets og Rådets eksisterende arbejde med at udbrede FU i grundskolen <br />VI SKAL BÅDE VÆRE TIL STEDE LIVE OG DIGITALT.<br />
 4. 4. /SKOLE<br />/SKOLE sikrer, at elever og lærere, uafhængigt af økonomi, tid og sted, har let og lige adgang til Rådets undervisningsmaterialer. <br />/SKOLE skal bidrage til størst mulig (større end i dag) udbredelse af uvm, samt størst mulig faglig kvalitativ anvendelse af Rådets undervisningsmaterialer i FU i sig selv, men også i sammenhæng med andre fag.<br />
 5. 5. UNDERVISNINGSMATERIALERNE<br />Undervisningsmaterialer med integreret evaluerende prøve:<br />Gåprøven – Lille cyklistprøve – Cyklistprøven – nyt undervisningsmateriale, der erstatter TrafikTjekket. <br />Undervisningsmaterialerne afslutter hvert trin (indskoling – mellemtrin - udskoling) (samt introducere til FU med gåprøven i 0. eller 1. klasse). <br />Alle fire materialer vil være gratis og delvist være digitalt-baseret.<br />Forankret i Fælles Mål for Færdsel og tænkt ind i hovedfagene.<br />/SKOLE<br />
 6. 6. Digitalisering<br />Form<br />Anvendelighed <br />Udbredelse<br />Dokumentation<br />Fælles Mål for færdselslære<br />Forankret i Fælles Mål for færdsel, men…<br />Også tænkt ind i FM for hovedfag<br />”Obligatorisk emne” og ”ikke timeløst fag”<br />Vision<br />
 7. 7. Læring<br />Integration af teori og praksis<br />Praksis også ind i klasseværelset og Teori ud i trafikken<br />Øget fokus på risikoforståelse <br />Balanceret ml. regellæring og manøvrefærdigheder og risikoforståelse<br />Lokal forankring<br />Tilpasning af digitale undervisningsmaterialer til lokal kontekst – maps i CP. 2.0 – april 2012<br />
 8. 8. Didaktik<br />Dialogisk relation mellem Rådets uvm fra 0. til 10. klassetrin<br />Evaluerende prøver som slutmål for trinene<br />Undervisningsmaterialerne skal tale sammen<br />FU ikke kun som noget i sig selv, men mere som en del af hovedfagene. FU skal både være fagdidaktisk og alment didaktisk relevant<br />
 9. 9. Færdselsundervisning og omverden<br />Politiinvolvering<br />Fysisk og virtuel tilstedeværelse<br />Forældreinvolvering<br />
 10. 10. Lancering /SKOLE<br />/SKOLE – Rådets nye undervisningsportal (lanceres april 2013)<br />Primære målgrupper: lærere, fkl, politi og forældre<br />Primære formål  katalog over samtlige af Rådets uvm<br />Afvikling af gratis digitale undervisningsmaterialer<br />Support af brugere – videovejleding og telesupport<br />Første skridt:<br />Cyklistprøven 2.0 – april 2012<br />Nyt udskolingsmateriale – april 2012<br />Undervisningsmateriale fra Rådet og DR – jan. 2012<br />
 11. 11. Spørgsmål?<br />

×