Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lietuvos istorija

2,839 views

Published on

as

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lietuvos istorija

 1. 1. Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono vidurinė mokykla “Mes-tūkstantmečio vaikai”
 2. 2. AR TU GIRDI, KAIP PLAKA LIETUVOS ŠIRDIS?
 3. 3. Mes mironiečiai, Lietuvos tūkstantmečio vaikai, domimės savo šalies literatūra, istorine praeitimi, gamtiniais bei architektūriniais paminklais...
 4. 4. <ul><li>Mūsų protėvius aisčius senovės romėnai žinojo jau III – IV a. </li></ul><ul><li>1009m. tapo žinomas ir Lietuvos vardas. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>XIIIa. Lietuva- valstybė, turinti savo karalių Mindaugą, siekianti ryšių su Europos šalimis, ginanti savo laisvę nuo Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinų. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>1410m. Vytauto Didžiojo vadovaujami lietuviai ir jų sąjungininkai Žalgirio mūšio pergale visiems laikams atsikrato Ordinų pavojaus. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Iki 16a. vidurio Lietuvoje valstybės dokumentai rašomi lotynų kalba ar senąja slavų kalba. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>1547 m. Martynas Mažvydas parašo “Katekizmą” – pirmąją knygą lietuvių kalba. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>1579 m.- Vilniaus universiteto (seniausio Rytų Europoje) įkūrimo metai. </li></ul>
 10. 10. 19a. II-a-pusė - lietuvių kova už kalbos ir tautos išlikimą <ul><li>Kovotojai - knygnešiai, gabenę uždraustas lietuviškas knygas į Lietuvą; </li></ul><ul><li>Daraktoriai slapta mokę vaikus gimtąja kalba skaityti ir rašyti; </li></ul><ul><li>Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, raginęs priešintis rusinimui, steigti slaptas mokyklas, organizavęs slaptos lietuviškos spaudos leidimą ir platinimą; </li></ul><ul><li>Daktaras Jonas Basanavičius ir jo leidžiamas laikraštis “Aušra”; Vincas Kudirka ir “Varpas”, ugdę lietuvių tautos savimonę, didžiavimąsi savo garbinga praeitimi. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>1918-02-16 Lietuva po 120m. svetimųjų priespaudos- vėl laisva valstybė. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Lietuvos Nepriklausomybės aktą pasirašė ir Vladas Mironas, kurio vardu pavadinta Daugų vidurinė mokykla. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Mūsų šalį pasaulyje garsino S.Dariaus ir S.Girėno skrydis per Atlantą. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Nepriklausomos Lietuvos krepšininkai 2 kartus: 1937m. ir 1939m., - Europos čempionai. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>1940-1990 m. laisvės praradimo, okupacijų metai. </li></ul><ul><li>Partizanų kovos už Lietuvos laisvę Varčios, Kalniškės, Merkinės mūšiuose. </li></ul><ul><li>Gyventojų trėmimas į Šiaurę, Sibirą. </li></ul><ul><li>Romo Kalantos susideginimas – tai viešas protestas prieš tuometinę santvarką. </li></ul><ul><li>Disidentų veikla </li></ul>
 16. 18. 1989-06-03 Lietuvos sąjūdžio veiklos pradžia. <ul><li>Baltijos jūros apkabinimas, </li></ul><ul><li>Daugiatūkstantiniai mitingai, </li></ul><ul><li>Baltijos kelias. </li></ul><ul><li>Tautos laisvės siekį įgyvendino 1990-03-11 dieną priimtas Nepriklausomybės atkūrimo aktas Jį pasirašė dauguma Atkuriamojo Seimo narių. </li></ul><ul><li>XXIa. pradžioje Lietuva - žinoma valstybė, visų tarptautinių organizacijų narė, turinti unikalius paminklus: Vilniaus senamiestį, Kryžių kalną, Kuršių neriją, Kernavės piliakalnius, tradicines Dainų ir šokių šventes. </li></ul>
 17. 20. <ul><li>2004 m. Lietuva tampa ES nare. Narystė šioje organizacijoje leidžia užsitikrinti nekarinį saugumą ir stabilią ekonominę aplinką. Susidaro palankios galimybės laisvam darbo jėgos ir kapitalo judėjimui. </li></ul>
 18. 21. <ul><li>Lietuva 2004 m. priimta į NATO karinę sąjungą. Šiuo laikmečiu mūsų šalis didina viso Baltijos jūros regiono saugumą ir stabilumą. </li></ul>
 19. 22. Mes, 1000-mečio vaikai, paliekame savo kūrybines mintis Lietuvai
 20. 23. <ul><li>A čių už dėmesį </li></ul><ul><li> </li></ul>

×