Retter og plikter
For lærling og lærebedrift
Sigrid Isdal
Rådgiver
Fagopplæringskontoret
Hordaland fylkeskommune
FAGOPPLÆRINGSKONTORET:
Opplæringsloven § 4-8 - Oppgavene til fylkeskommunen
• Godkjenner lærebedri...
Opplæringskontoret OKEL
- Bransjeorgan for bedrifter som samarbeider om
opplæringen for elektriker og
Telekommunikasjonsmo...
Lærekontrakten,
-forhold mellom tre parter
• Lærebedriften / Opplæringskontoret
• Lærling
• Fylkeskommunen som godkjenning...
Godkjent lærebedrift
• Bedriften må kunne gi opplæring i alle mål i
læreplanen Vg 3 – opplæring i bedrift
• Bedriften må h...
• Lærekontrakten er en opplæringsavtale med
sluttdato – egen arbeidsavtale
• Lærlinger under 21 år har ikke prøvetid (kun ...
Hvem gjør hva i bedriften?
• Lærebedriften /opplæringskontoret
Plikter å gi opplæring iht læreplanen i faget
- Ansvarlig l...
Lærebedriftens plikter:
• Intern opplæringsplan
Plan som viser hvordan opplæringen er tenkt
gjennomført
• Lærlingesamtale
...
Intern plan for opplæring (lokal
opplæringsplan)
Moment
• Hva bedriften skal gi
opplæring i
• Hvor opplæringen skal
foregå...
Vurderingssamtale – hvert halvår
• Dette bør inngå i vurderingssamtalen:
- Faglig utvikling i forhold til målene i lærepla...
Lærebedriften sine plikter
•Skriftlig arbeidsavtale, lønn som lærling (tariffavtale?), betale lønn
under sykdom etter regl...
Lærlingens plikter
• Plikt til å følge regler på arbeidsplassen og bestemmelsene i
Arbeidsmiljøloven
• Arbeidstid/ferie
• ...
Endring og heving av lærekontrakt
Hjemmel: Opplæringsloven § 4-6.
• Heving ved enighet
- Partene kan ved enighet avtale ti...
Endring og heving av lærekontrakt. forts.
• Etter krav fra den ene parten
- Parten som ønsker kontrakten hevet må søke til...
Heving etter søknad fra arbeidsgiver
Forhold ved bedriften:
• driftsinnskrenkninger
• konkurs
• ikke lenge fyller vilkåren...
Heving på initiativ fra arbeidsgiver
Forhold ved lærling:
• Bedriften må dokumentere, f. eks. ved
• Kvittering for innskje...
Heving på initiativ fra lærling
• lærlingen får ikke den opplæring som
han/hun har krav på
• bedriften legger ikke til ret...
Heving på initiativ fra lærling
• OBS!
Hvis det er problemer i læreforholdet, gjør gjerne
en innsats for å ordne opp FØR h...
Endring og heving av lærekontrakt. forts.
• Når lærlingen frivillig hever lærekontrakten, faller retten til
videregående o...
OT/PPT
• Lærlinger skal ha samme tilgang på
pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i
videregående skole.
• Dersom du t...
Fagopplæringskontoret
Kontakt oss m du har spørsmål
Kontaktinformasjon og annen nyttig informasjon
finner lærling og læreb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informasjon til nye lærlinger elektrikere

861 views

Published on

Informasjon om og for lærlinger om læretid - retter og plikter

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
861
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hvis ønske om heving skyldes forhold ved lærling, må dette dokumenteres. For eksempel skriftlige advarsler, kvittering på at ”skjerpe-samtale” er gjennomført eller lignende. Ved heving etter krav fra bedriften, må saken til avgjørelse i Y-nemnda. Lærling har rett til å få forklare seg muntlig.
 • Sak til Y-nemnda. Kan svare seg å ta kontakt med Fagopplæringskontoret før saken utvikler seg slik at heving er eneste løsning.
 • Informasjon til nye lærlinger elektrikere

  1. 1. Retter og plikter For lærling og lærebedrift Sigrid Isdal Rådgiver Fagopplæringskontoret
  2. 2. Hordaland fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET: Opplæringsloven § 4-8 - Oppgavene til fylkeskommunen • Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor • Godkjenner oppmeldinger til fagprøve • Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter • Utbetaler tilskudd til lærebedrifter • Formidler elever til lærebedriftene. • Godkjenner, endrer og hever lærekontrakter • Oppnevner prøvenemndene i fagene • Utsteder fag- svennebrev, vitnemål og kompetansebevis t
  3. 3. Opplæringskontoret OKEL - Bransjeorgan for bedrifter som samarbeider om opplæringen for elektriker og Telekommunikasjonsmontørfaget - System for oppfølging og opplæring - Den enkelte medlemsbedrift må ha egen godkjenning som lærebedrift for å bli medlem av OKEL - Lærekontrakten er signert med OKEL, arbeidskontrakten er signert med medlemsbedriften i OKEL - OKEL har ansvaret for at lærlingen får opplæring i henhold til læreplanen Vg3
  4. 4. Lærekontrakten, -forhold mellom tre parter • Lærebedriften / Opplæringskontoret • Lærling • Fylkeskommunen som godkjenningsinstans
  5. 5. Godkjent lærebedrift • Bedriften må kunne gi opplæring i alle mål i læreplanen Vg 3 – opplæring i bedrift • Bedriften må ha en faglig leder med faglig kvalifisert bakgrunn (fagbrev/høyere utdanning) som har ansvaret for opplæring av lærlingen og ansvar for at opplæringsloven blir fulgt.
  6. 6. • Lærekontrakten er en opplæringsavtale med sluttdato – egen arbeidsavtale • Lærlinger under 21 år har ikke prøvetid (kun for lærlinger over 21 år med full opplæring i bedrift) • Må inngå ny arbeidsavtale hvis lærling skal fortsette i bedriften etter læretidens utløp Lærekontrakten
  7. 7. Hvem gjør hva i bedriften? • Lærebedriften /opplæringskontoret Plikter å gi opplæring iht læreplanen i faget - Ansvarlig leder: Den person som etter selskapslovgivningen representerer en bedrift utad - Faglig leder Person som er faglig kvalifisert til å ha ansvaret for og tilsynet med opplæringen på bedriften - Instruktør Person som står for opplæringen internt på bedriften
  8. 8. Lærebedriftens plikter: • Intern opplæringsplan Plan som viser hvordan opplæringen er tenkt gjennomført • Lærlingesamtale Rettlednings- og vurderingssamtale bedriften skal gjennomføre minst en gang i halvåret. Skal kunne dokumenteres gjennomført. Fagopplæringskontoret
  9. 9. Intern plan for opplæring (lokal opplæringsplan) Moment • Hva bedriften skal gi opplæring i • Hvor opplæringen skal foregå • Tidspunktet for opplæringen • Hvem som skal stå for opplæringen Merknad • Fremgår av læreplanen • Bedriften/avdelingen samarbeidspartner • Innenfor et angitt tidspunkt, eks.1 til 2 måneder • Faglig leder, instruktør
  10. 10. Vurderingssamtale – hvert halvår • Dette bør inngå i vurderingssamtalen: - Faglig utvikling i forhold til målene i læreplanen - Fremmøte, arbeidstid - Orden - Innsats og motivasjon - Samarbeid - Initiativ og selvstendighet - HMS - Kommunikasjon, utfordringer
  11. 11. Lærebedriften sine plikter •Skriftlig arbeidsavtale, lønn som lærling (tariffavtale?), betale lønn under sykdom etter regler i Folketrygdloven, betale feriepenger etter bestemmelser i ferieloven •Melde fra til fylket om endringer i læreforholdet (avbrudd) •Melde lærlingen opp til fagprøve /svenneprøve – prøven skal avholdes senest 2 md etter endt læretid •Bedriften skal stille arbeidsplass til rådighet under fagprøven •Læretidsattest (dersom lærekontrakten heves før læretiden er over) •Lærlingen har rett på fri for å gjennomføre nødvendig teoriopplæring Arbeids- og skoletilbud skal ikke sammen være lenger enn den arbeidstid som gjelder for andre arbeidstakere i faget
  12. 12. Lærlingens plikter • Plikt til å følge regler på arbeidsplassen og bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven • Arbeidstid/ferie • Møte presis • Gi beskjed straks ved sykdom • Følge interne rutiner og regler • Plikt til å underordne seg bedriftens styringsrett • Pålagt overtid • Tid for ferie • Interne regler • Plikter å delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen • Ta ansvar for egen læring • Være aktiv og nysgjerrig Fagopplæringskontoret
  13. 13. Endring og heving av lærekontrakt Hjemmel: Opplæringsloven § 4-6. • Heving ved enighet - Partene kan ved enighet avtale tidspunkt for opphør av lærekontrakt. Avtalen sendes fagopplæringskontoret som løser partene fra kontrakten. - Dere bestemmer sammen sluttdato for læreforholdet
  14. 14. Endring og heving av lærekontrakt. forts. • Etter krav fra den ene parten - Parten som ønsker kontrakten hevet må søke til Fylkeskommunen v/fagopplæringskontoret. - Vilkårene for heving fremgår av Opplæringsloven § 4-6, tredje ledd, alternativ a, b eller c. - a) parten gjør seg skyldig i vesentlige brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet - b) lærlingen, lærekandidaten eller lærebedriften viser seg ute av stand til å holde fram i læreforholdet, eller - c) lærlingen eller lærekandidaten skriftlig sier fra at det er en urimelig ulempe for han eller hun å holde frem ut kontrakttiden
  15. 15. Heving etter søknad fra arbeidsgiver Forhold ved bedriften: • driftsinnskrenkninger • konkurs • ikke lenge fyller vilkårene for godkjenning Forhold ved lærling: • ordrenekt, vanskelig å samarbeide med • gjentatte ganger forstyrrer orden eller arbeidsfreden • uteblir fra jobb eller kommer for sent gjentatte ganger • mangelfull arbeidsprestasjon • opptrer lite tillitsvekkende • illojal
  16. 16. Heving på initiativ fra arbeidsgiver Forhold ved lærling: • Bedriften må dokumentere, f. eks. ved • Kvittering for innskjerpingssamtaler • Kopi av skriftlige advarsler • Kopi av avtaler om endringer • Lærling har rett til å forklare seg før avgjørelse blir tatt Underskrevet av begge parter
  17. 17. Heving på initiativ fra lærling • lærlingen får ikke den opplæring som han/hun har krav på • bedriften legger ikke til rette for opplæring på en slik måte at kravene etter opplæringsloven er oppfylt • ved ”urimelig ulempe” for lærling (lang vei, flytting og lignende)
  18. 18. Heving på initiativ fra lærling • OBS! Hvis det er problemer i læreforholdet, gjør gjerne en innsats for å ordne opp FØR heving er eneste løsning: • Kontakt bedriften • Faglig leder • Instruktører • Tilsynsrepresentant • Kontakt Opplæringskontoret • Kontakt Fagopplæringskontoret
  19. 19. Endring og heving av lærekontrakt. forts. • Når lærlingen frivillig hever lærekontrakten, faller retten til videregående opplæring bort, hvis ikke Hordaland fylkeskommune vedtar noe annet (Lærling må ev. søke om å beholde retten) • Læretidsattest - Ved heving av lærekontrakt skal bedriften skriftlig bekrefte hvilke deler av læreplanen den har gitt opplæring i • Saksbehandling - Saksbehandlingen følger bestemmelsene Forvaltningsloven
  20. 20. OT/PPT • Lærlinger skal ha samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i videregående skole. • Dersom du treng tilrettelegging på fagprøven må papirer fra PPT legges ved (eksempelvis skrive og lesevansker)
  21. 21. Fagopplæringskontoret Kontakt oss m du har spørsmål Kontaktinformasjon og annen nyttig informasjon finner lærling og lærebedriften på: www.hordaland.no Tlf. 55 23 99 00 Facebook: «Lærling i Hordaland»

  ×