Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eu ungdomsuge

152 views

Published on

15 minutters oplæg for unge 14-18 år. Helt basalt om hvad der skal til for at lave projekter, og hvordan det også har med demokrati og aktivt medborgerskab at gøre. I forbindelse med Europæisk Ungdomsuge 2013 i Aarhus.

 • Be the first to like this

Eu ungdomsuge

 1. 1. Hverdagsdemokrati &Projektmageri- Eller hvordan man kan gøre en forskel på en helt almindelig onsdag© Frontløberne - Vi gør det sgu!
 2. 2. Der er mange måder at deltage idemokratiet på© Frontløberne - Vi gør det sgu!Stemme når der er valgDeltage i partipolitik, elevråd, ungerådSkrive læserbreveDeltage i / arrangere demonstrationerGå til offentlige høringerVælge hvad man køber- og hvor man handlerDeltage i underskriftsindsamlingerUdøve civil ulydighedLave projekter, der skaber fokusDemokrati betyder ’Folkestyre’(Demos=folket, kratos=styre)… men hvordan styrer folket så?Man kan fx:
 3. 3. En bænk til en banegård© Frontløberne - Vi gør det sgu!
 4. 4. Idé:Der manglersiddepladser påperronerne påAarhusHovedbanegård– så vi laver selvnogle af resttræog stiller dem op© Frontløberne - Vi gør det sgu!
 5. 5. Bænken…Frontløberne - Vi gør det sgu!
 6. 6. Det skal du bruge• Et ønske om at gøre en(lille) forskel• En idé• Kontakt & kontakter• Viden• Tilladelse (eller tilgivelse)• Penge (måske)• Drive – tro på din ide ogbliv ved til det lykkes!Frontløberne - Vi gør det sgu!
 7. 7. Hvor kommer ideer fra?• Når manmindst venterdet• Når man får øjepå noget, dermangler• Når man vilændre noget• Når man fårstillet enkonkret opgaveFrontløberne - Vi gør det sgu!
 8. 8. Kontakt og kontakter• Telefon, internet,computer• Familie, venner &bekendte• Fællesskaber medligesindede• Spark døren ind –eller find nogender kanFrontløberne - Vi gør det sgu!
 9. 9. Viden• www• Frontløberne• Aarhus Kommunesarrangørportal• Familie, venner ogbekendte• Spørg!Frontløberne - Vi gør det sgu!
 10. 10. Penge• Tjen dem selv• Støttefester• Familie, venner ogbekendte (men paspå!)• Fonde• Sponsorer (evt. af ting)Frontløberne - Vi gør det sgu!
 11. 11. Et nytårsbrag - forbudt for voksneFrontløberne - Vi gør det sgu!Idé:Man kan godt feste igennem selvom manikke er blevet 18. Vi holder en privatnytårsfest for 200 unge med dørmænd,DJ’s, drinks og dans hele natten.
 12. 12. Golden JubileeFrontløberne - Vi gør det sgu!
 13. 13. Mejlgade for MangfoldighedIde:Vi vil ikke finde os iracistisk motiveredeoverfald i vores gade.Vi laver en festival medmusik og kreativeaktiviteter i hele gadenog sætter fokus påfællesskab ogmangfoldighed.Frontløberne - Vi gør det sgu!
 14. 14. Frontløberne - Vi gør det sgu!
 15. 15. Hverdagsdemokrati og projektmageriFrontløberne - Vi gør det sgu!Projekter kan:• Skabe fokus og opmærksomhed på etproblem• Bane vejen for nye løsninger• Sætte handling bag ord og holdningerDemokratiet:• Giver ytringsfrihed til at udtrykke sinemeninger (også som projekter)• Giver forsamlingsfrihed til atvære/samle mange om en fælles ide• Sætter rammerne for at agere ifællesskabet, så der er plads til alle• Og når du kender rammerne bliverdet muligt at realisere dine ideer, og deter nok til at gøre en forskel i verden.
 16. 16. Oplæg til diskussionFrontløberne - Vi gør det sgu!• Hvad savner I i jeres hverdag?• Hvad ville I ændre med ettrylleslag, hvis I kunne?• Hvilken lille forandring kunnegøre en stor forskel for jer?• Hvad skal der til for at I gørnoget ved det?• Hvordan kan det blive endnulettere for jer at handle på det?

×