Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oční pohyby a jejich interpretace - Vratislav Fabián

898 views

Published on

Prezentace z World Usabilty Day, 8.11.2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oční pohyby a jejich interpretace - Vratislav Fabián

 1. 1. Zrak smysl umožňující vnímat světlo, barvy, tvary až 80% informací vnímáme zrakem nejdůležitější smyslOční pohyby a pupila jsou vůlí řízené nebo na vůli nezávislé pohyby odráží kognitivní a emoční procesy možnosti využití také v diagnostice a terapii
 2. 2.  Elektrookulografie (EOG) Infračervená okulografie (IROG) Videookulografie (VOG) Magnetookulografie (MOG)
 3. 3.  silně závislá na nastavení experimentu a očekáváních stanovení kritických bodů  úhlová přesnost detekce  vzorkovací frekvence  vizuální stimuly  typ respondentů  podmínky experimentu  metody zpracování naměřených dat
 4. 4.  zařízení pro snímání očních pohybů a velikosti pupily SW nástroj pro vizuální stimulaci a synchronní záznam naměřených dat vizualizace naměřených dat včetně částečného statistického zpracování možnost propojení s jinými zařízeními
 5. 5.  vychází z videookulografické metody senzor = digitální kamera  pracuje v IR oblasti  rozlišení 752 x 480 pixelů  vzorkovací frekvence až 87Hz  nastavitelná poloha IR diody (nezávislost na okolním osvětlení) polopropustné zrcátko (volné zorné pole) učící se detekční algoritmus jednoduchá možnost upgradu spustitelné na běžném PC zařízení je certifikováno
 6. 6.  detekování předmětu respondentova zájmu s přesností 0,5°  vzdálenost osoby od monitoru  velikost zobrazovací jednotky vzdálenost respondenta od monitoru 60cm a velikost monitoru 24“ algoritmus detekuje střed pupily s přesností 98%
 7. 7.  jednoduchý nástroj na tvorbu experimentů s vizuálními stimuly (fotografie, jednoduché obrázky se statickými body či body s přesně danou nebo náhodnou trajektorií) nástroj pro synchronní záznam očních pohybů a velikosti pupily přizpůsobení kalibrace požadavkům experimentátora (adaptace měřícího zařízení včetně parametrů pracoviště jednotlivým respondentům) definování různých oblastí zájmu v jednotlivých vizuálních stimulech (možnost zpracování naměřených dat pro tyto oblasti) nastavení různých barev pozadí vizuálního podnětu
 8. 8.  nastavení jednotlivých časových parametrů experimentu (různé zobrazovací intervaly vizuálních podnětů) nástroj pro přizpůsobení přechodových snímků (důležité při měření velikosti pupily) vizuální stimul může být doprovázen i zvukovým podnětem vizualizace naměřených dat (včetně možnosti zobrazení obrázku oka) export naměřených dat (např. ve formátu vhodném pro MS Excel) jednoduché statistické zpracování naměřených dat doprovodný záznam zvuku možná kontrola videosignálu (nutné pro případ přizpůsobení měřícího zařízení konkrétnímu probandovi)
 9. 9. ZOBRAZENÍ VŠECHPRŮBĚH OČNÍCH POHYBŮ BODŮ ZÁJMU červená tečka reprezentuje směr  číslo vyjadřuje kolikrát (sumární pohledu testované osoby počet snímků) se testovaná osoba dívala na daný objekt
 10. 10. AROWS CLASTER zobrazení časového průběhu  předdefinované oblasti zájmu zájmu testované osoby  zóny zájmu a délka jejich sledování
 11. 11. HEAT MAP COLOUR HEAT MAP tepelná mapa sumarizující  tepelná mapa sumarizující průběh očních pohybů průběh očních pohybů s barevným rozlišením intenzity zájmu testované osoby
 12. 12. VNÍMANÝ OBRAZ PRŮBĚH PUPILOMETRIE zobrazuje pouze tu část  zobrazeno celé oko a detailní vizuálního stimulu, kterou výřez oka při sledování mužské testovaná osoba vnímala žárovky
 13. 13.  Smysl = uspokojení prodávajících a kupujících Nástroj = reklamní sdělení Cíl = doručení určité informace cílové skupině a změnit tak způsob jejího uvažování Metody hodnocení kvality reklamních materiálů  Dotazníkové technologie ▪ subjektivní dojem respondenta ▪ představy o vlastním chování  Eye tracking ▪ umožňuje zjištění podnětů, na které zákazník reagoval, prohlédl či přehlédl  Pupilometrie ▪ poskytne informaci o pozornosti respondenta vůči zkoumanému objektu (zájem x nezájem)
 14. 14.  respondenti = sexuální delikventi (projevují se nepřiměřeným objektem pohlavního zájmu) respondenti jsou vizuálně stimulováni sadou nahých nevyzývavých postav diagnostika se provádí sledováním jednotlivých oblastí jejich zájmu
 15. 15.  = vývojová porucha čtení (vrozená x získaná poškozením mozku ), tj. omezená schopnost naučit se číst diagnostika  nesoulad se znalostmi a dovednostmi ostatních dětí  psychometrické testy  změněné oční pohyby u dyslektiků (Pavlidis)
 16. 16.  závažné duševní onemocnění, které se v čase mění a vyvíjí projevuje se širokým spektrem kognitivních postižení diagnostika  rozdílné vzorce očních pohybů  pupilometrie (light reflex)
 17. 17.  Haló efekt = přisuzování osobnostních charakteristik měření dilatace zornice (zájem o zkoumaný objekt) fyziologická reakce poukazující na emocionální vazbu mezi hodnotitelem a posuzovaným objektem
 18. 18. Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.fabian@medicton.comMedicton Group s.r.o.Ing. Martin Dobiášdobiam1@fel.cvut.czKatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědFakulta elektrotechnickáČeské vysoké učení technické v Praze

×