Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Interakční design v urbánním prostoru

804 views

Published on

Slide z prosincového UX Monday v Praze (http://srazy.info/ux-monday/4933) od Pavla Farkaše (https://www.linkedin.com/in/pavelfarkas)

Published in: Design
 • Be the first to comment

Interakční design v urbánním prostoru

 1. 1. Interakční design v urbánním prostředí *** Pavel Farkas *** FHS-UK*** pf@pfarkas.com @pfar Asociace UX * ERA Svět * 1.12.2014
 2. 2. Zájmy a východiska Město Komunikace Interakce Lidé!!! (Paralely) (Paříž)
 3. 3. Interakce... (u vás doma)
 4. 4. Interakce... (Praha)
 5. 5. Širší pojetí interakce... (Lisabon)
 6. 6. Ještě širší pojetí interakce... …aneb nejsou to jen technologie! (Artena)
 7. 7. Hodně mokrá interakce... (Chicago)
 8. 8. Základy designu pro každý den... Donald Norman (edice 1988-2010) (linkedin.com) (mrwweb.com) (zbozi.cz)
 9. 9. UX V ideálním případě: Uživatelský prožitek je v centru pozornosti.
 10. 10. Protože... Jakub Franc: “Frustrace uživatele je strašně drahá...”
 11. 11. UX ve městě …může být dost podobná interakci s rozhraním Základní koncepty: Město je funkční systém. Skládá se z prvků nesoucích informaci. Designová pravidla zde hrají roli. Obyvatelé = uživatelé.
 12. 12. Paralely: přirozené mapování v produktovém designu
 13. 13. Paralely: přirozené mapování v informačním designu (Praha)
 14. 14. Paralely: přirozené mapování v urbánním designu (maps.google. com)
 15. 15. Ideální město Aristoteles (384 př.nl - 322 př.nl) Preferuje domy v přímých řadách podél širokých a příjemných ulic… které jsou rovné a uspořádané… Ale nejen to... (wikipedia.com)
 16. 16. Jak můžeme …věřit svým smyslům? (Seattle)
 17. 17. Už mrzne? (D.C.)
 18. 18. Vodítka! Architektura a urbanismus: jazyk, kterým město hovoří. Mimo jiné - vytvářejí symbolickou hodnotu - poskytují vodítka k navigaci prostředím - lákají UŽIVATELE
 19. 19. Uvedení rámce přemýšlení o městě... Affordance - strukturální kvality (Praha)
 20. 20. Uvedení rámce přemýšlení o městě... Affordance - Vizuální kvality (Praha)
 21. 21. Uvedení rámce přemýšlení o městě... Affordance - paralely... (google.com)
 22. 22. Affordanční totalita (Praha)
 23. 23. Viditelnost - paralely Výrazný bod na křižovatce. (Berlín)
 24. 24. Viditelnost - paralely Interakce s eskalátorem (Amsterdam)
 25. 25. Viditelnost - Praha (Praha - listopad 2011)
 26. 26. Viditelnost - New York (New York)
 27. 27. I u nás jsou šikovní designéři! (Praha)
 28. 28. Například odstranili tohle... (Praha)
 29. 29. Ještě jeden pokus...
 30. 30. Zpětná vazba - paralely (gmail.com) (D.C.)
 31. 31. Limity & omezení - paralely (seznam.cz) (Praha)
 32. 32. Ne všechny limity jsou nepřekonatelné!
 33. 33. Přirozené mapování. Zvykneme si. Ale je to dobře? (< LG) (Samsung >)
 34. 34. Redesign - paralely (do odvolání!) (Praha) (amazon.com)
 35. 35. Přirozené mapování (Pardubice)
 36. 36. Chyby - paralely (s úsměvem) (airfrance.com)
 37. 37. Chyby - paralely (bez úsměvu) (Praha)
 38. 38. Upgrade - Paralely (Praha) (drive.google.com)
 39. 39. Systemový obraz Konceptuální model v 50 km/h? (Foto: Tomáš Křemenák)
 40. 40. Paralely - k přemýšlení Slussen (Stockholm)
 41. 41. KEVIN LYNCH “Každý občan má vztah k některé části svého města; obraz města je protkám vzpomínkami…” The Image of the City (1960) (wikipedia.com) MENTÁLNÍ OBRAZ města je formovám pěti základními kategoriemi zprostředkovávající informaci a ovlivňující percepci:
 42. 42. 5 kategorií dle K. LYNCHE 1 PATHS (ulice) 2 EDGES (hranice) 3 DISCTRICTS (oblasti) 4 NODES (body zájmu) 5 LANDMARKS (zdroje reference)
 43. 43. Kevin Lynch: The Image of the City video - od 1:05 do 4:14
 44. 44. Paralela k městu: Hierarchie informací ve web designu Tate (2014): “Wayfinding je prostorovým řešením.” Šest principů, na kterých stavíme informační prostředí 1. structured districts 2. flexible layers 3. positional cues 4. survey knowledge 5. clear paths 6. coherent interactions
 45. 45. Jak najít společnou řeč? Erickson (2000): Lingua Francas for Design (maps.google.com)
 46. 46. Případ Manteo, NC Východiska: - Design je komunikační proces využívající pomůcky (prototypy, uživ. testování...) - Zvyšující se komplexita a diverzita tvorby vyžaduje společný jazyk pro všechny zúčastněné (vizuální designéři, sociální vědci, technologové...)
 47. 47. Užití vzorců dle Alexandra (1977) Meta-jazyk pro architekturu, kterým se řeší abstraktní problémy. 253 vzorců pro fyzický prostor. Stanovení hodnot pro design prostředí?
 48. 48. Design a ideální město 21. století SMART CITIES -- buzz word Co je to? Všechny aspekty života ve městech! Jak život vylepšit pomocí designu?
 49. 49. Jak mohou přispět designéři interakce? Stanovení hodnot Pouze technologie? (Řím)
 50. 50. Technodeterminismus…? (Paříž CDG)
 51. 51. Technodeterminismus…? (animace) (Paříž CDG)
 52. 52. Kodaň: Smart city No. 1 (Kodaň)
 53. 53. Zpět k začátkům... Viditelnost (Provincetown, MA)
 54. 54. Pohled pod pokličku... (Provincetown, MA)
 55. 55. Nové automaty! (Praha)
 56. 56. Jenže... Nemáte-li přesný obnos, nikam se nejede!
 57. 57. Shrnutí
 58. 58. Shrnutí 1) Uvědomme si jazyk, jakým město mluví.
 59. 59. Shrnutí - to nejdůležitější 1) Uvědomme si jazyk, jakým město mluví. 2) Designéři ho tvoří
 60. 60. Shrnutí - to nejdůležitější 1) Uvědomme si jazyk, jakým město mluví. 2) Designéři ho tvoří 3) Nezapomeňte na humor
 61. 61. (...a nemusí být složitý.) Děkuji za pozornost. pf@pfarkas.com (Stockholm)
 62. 62. Zdroje ALEXANDER, Christopher, Sara ISHIKAWA a Murray SILVERSTEIN. A pattern language: towns, buildings, construction. New York: Oxford University Press, 1977, xliv, 1171 s. ISBN 01-950-1919-9. ARTHUR, Paul a Romedi PASSINI. Wayfinding: People, Signs, and Architecture. New York: McGraw-Hill, Inc., 1992. 238 s. ISBN 0-07-551016-2. COOPER, Alan, Robert REIMANN, Dave CRONIN a Alan COOPER. About face 3: the essentials of interaction design. [3rd ed.], Indianapolis, In: Wiley Pub., c2007, 610 s. ISBN 04-700-8411-1. ERICKSON, Thomas. Lingua francas for design: Sacred places and pattern languages. DIS ’00. 2000. FARKAS, Pavel. Informační design v systémech hromadné dopravy. Praha, 2012. 139, 21 s. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ÚISK. GEHL, Jan. Život mezi budovami: Užívání verejnych prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 1996. 202 s. ISBN 80- 85834-79-0. HOMEROVÁ, Marie. Kapitoly z dejin evropského mesta. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012, 346 s. ISBN 978-807-3041- 441. LYNCH, Kevin. The image of the city. 1st pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, c1960, vii, 194 s. ISBN 978-0-262- 62001-7. NORMAN, Donald A. The design of everyday things. 1st Basic paperback. New York: Basic Books, 2002c1988, xxi, 257 p. ISBN 04-650-6710-7. MARCELLI, Miroslav. Mesto vo filozofii. Bratislava: Kalligram, 2011. 188 s. ISBN 978-80-8101-400-0 TATE, Tyler. Information Wayfinding: Designing for Wayfinding. In: UX Matters [online]. 2014 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.uxmatters.com/mt/archives/2014/03/information-wayfinding-part-3-designing-for-wayfinding-1. php

×