Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ceny UX služeb v ČR

2,708 views

Published on

Průzkum Asociace UX - květen 2014

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ceny UX služeb v ČR

 1. 1. Ceny UX služeb v ČR Průzkum Asociace UX – květen 2014
 2. 2. Informace o průzkumu
 3. 3. Informace o průzkumu ● Účel průzkumu • Účelem výzkumu je přispět ke kultivaci a vzdělávání českého UX trhu a všech subjektů, které s UX trhem přichází do kontaktu ● Omezení průzkumu • Jedná se o prvotní průzkum této oblasti • UX trh je v ČR malý • Na realizaci průzkumu nebyly k dispozici žádné finanční prostředky ● Termín realizace • Průzkum probíhal v průběhu měsíce května 2014
 4. 4. Informace o průzkumu ● Metodika průzkumu 1. Sběr prvotních dat prostřednictvím dotazníku šířeného komunikačními kanály Asociace UX 2. Přímé oslovení vybraných respondentů (zdrojem byla data získaná v kroku 1) s žádostí o vyplnění následujícího dotazníku: Ceny UX služeb ● Počet respondentů: • 10 agentur/freelancerů poskytujících UX služby ● Zodpovědná osoba a kontakt • Zodpovědná osoba: Luboš Plotěný, předseda Asociace UX • E-mail: lubos.ploteny@asociaceux.cz
 5. 5. Výsledky průzkumu
 6. 6. UX design Poznámky: Další kraje ČR nejsou zastoupeny z důvodu nedostatku respondentů. Minimální hodnota je 7500 Kč, maximální 16 000 Kč.
 7. 7. Vizuální design Poznámky: Průzkumu se pravděpodobně zúčastnilo velmi nízké procento vizuálních designerů v ČR. Další kraje ČR nejsou zastoupeny z důvodu nedostatku respondentů. Minimální hodnota je 7500 Kč, maximální 16 000 Kč.
 8. 8. Uživatelské testování Poznámky: Obsah služby se může pro jednotlivé cenové hladiny výrazně lišit.
 9. 9. Nábor respondentů ● Ceny za realizaci náboru 6 respondentů pro uživatelský výzkum - obecná populace: od 4800 Kč do 10 800 Kč bez DPH Poznámky: Obsah služby se může pro jednotlivé cenové hladiny výrazně lišit.

×