Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slot 2 kbat

28,397 views

Published on

Slot 2 kbat

 1. 1. SEKOLAH RENDAH 2013
 2. 2. Apa itu KBAT dalam Matematik ?
 3. 3. Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu Definisi KPM
 4. 4. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi pada kebiasaannya dirujuk kepada EMPAT aras teratas dalam taksonomi Bloom; iaitu mengaplikasi, menganalisa, menilai dan mencipta
 5. 5. Mengapa perlu KBAT dalam Matematik ?
 6. 6. Menghasilkan modal insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara mampu bersaing di persada dunia. MENGAPA KBAT PENTING…………… If we want students to develop the capacity to think, reason, and problem solve then we need to start with high-level, cognitively complex tasks. Stein & Lane 1996
 7. 7. PERBANDINGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DENGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH (KBAR)
 8. 8. Kemahiran Berfikir Aras Rendah (KBAR) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penggunaan pemikiran secara terhad, di mana pelajar hanya disogokkan dengan jawapan-jawapan yang menyebabkan pelajar malas untuk berfikir. (Som & Mohd Dahlan) Berfikir melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. (Meyer 1977)
 9. 9. Termasuk pemikiran kritikal, pemikiran kreatif, pemikiran logikal, pemikiran reflektif dan meta-kognitif. KBAT dicetuskan melalui masalah bukan rutin, masalah yang tidak jelas atau dilema. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
 10. 10. Guru perlu merancang soalan, tugasan dan aktiviti yang menuntut murid berfikir, berlatih berfikir secara berterusan dan menilai pemikiran mereka dan pemikiran individu lain. PELAKSANAAN KBAT MENUNTUT
 11. 11. SOALAN YANG MEMERLUKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Soalan yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi perlu bagi membolehkan murid untuk mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai suatu maklumat daripada sekadar menyatakan semula fakta.
 12. 12. Soalan Bukan Rutin yang memerlukan tahap kognitif yang tinggi dapat membentuk KBAT dalam kalangan murid.
 13. 13. “Problems can be solved using methods familiar to students by replicating previously learned methods in a step-by-step fashion.” Routine problem solving stresses the use of sets of known or prescribed procedures (algorithms) to solve problems” “Problems that require mathematical analysis and reasoning; many non-routine problems can be solved in more than one way, and may have more than one solution.” RUTIN BUKAN RUTIN
 14. 14. CONTOH SOALAN TIMSS Which circle has approximately the same fraction of its area shaded as the rectangle above?
 15. 15. John and Cathy were told to divide a number by 100. By mistake John multiplied the number by 100 and obtained an answer of 450. Cathy correctly divided the number by 100. What was her answer? A) 0.0045 B) 0.045 C) 0.45 D) 4.5 CONTOH SOALAN TIMSS TIMSS 2003 8th-Grade Mathematics Concepts and Mathematics Items
 16. 16. CONTOH SOALAN PISA
 17. 17. Menukarkan Masalah Rutin kepada Masalah Bukan Rutin
 18. 18. MASALAH RUTIN KEPADA BUKAN RUTIN Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Maria? Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Dia memberikan RM4.00 kepada jurujual. Berapakah bilangan syiling yang diterima oleh Maria sekiranya jurujual itu memberikannya beberapa syiling 5 sen, 10 sen dan 20 sen? Terangkan jawapan anda? KBAR KBAT
 19. 19. Mamat ingin membina pagar bagi reban ayam yang berbentuk segi empat. Dia mempunyai 20 meter wayar pagar. 1. Apakah luas segi empat yang boleh beliau hasilkan? 2. Bentuk manakah yang terbaik? 1. Cari perimeter segi empat tepat yang mempunyai panjang 8 meter dan lebar 17 meter. 2. Cari panjang sebuah segi empat tepat yang mempunyai luas 48 meter persegi dan lebar 6 meter. KBAR KBAT
 20. 20. Bundarkan 726 kepada ratus yang terdekat? Apakah nombor yang boleh dibundarkan kepada 700? KBAR KBAT
 21. 21. •Memerlukan tahap pemikiran pada aras tinggi. •Meningkatkan kemahiran menaakul. •Jawapan dan prosedur yang perlu digunakan tidak serta merta jelas. •Menggalakkan lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi. •Terdapat lebih daripada satu jawapan. •Lebih mencabar. •Berupaya membentuk murid yang kreatif dan inovatif •Penyelesaian memerlukan lebih daripada membuat keputusan dan memilih operasi matematik. •Memerlukan masa yang sesuai untuk diselesaikan. •Menggalakkan perbincangan dalam kumpulan dalan mendapatkan penyelesaian. •Tidak memerlukan murid untuk menggunakan kemahiran berfikir pada aras tinggi. •Operasi yang perlu digunakan adalah jelas. RUTIN BUKAN RUTIN
 22. 22. PERBINCANGAN DALAM KUMPULAN KECIL: Mengembangkan Soalan Rutin(KBAR) Kepada Bukan Rutin(KBAT) 1. Bentukkan kumpulan 2 orang. 2. Tukarkan soalan rutin yang diberi kepada soalan bukan rutin.
 23. 23. 1) (210 – 30) ÷ 5 = 2) Cari perimeter bagi rajah dibawah. Kembangkan soalan berikut agar menjadi soalan bukan rutin. 3 cm 8 cm
 24. 24. 1) Pak Ali mempunyai wang sebanyak RM210. Dia memberikan wang tersebut kepada Chong dan Raju. Raju menerima RM30 kurang daripada Chong. Berapakah jumlah wang yang diterima oleh Chong? Jelaskan bagaimana anda mendapat jawapan? 2) Johan ingin menggunakan seutas dawai yang panjangnya 24 cm untuk membentuk satu rangka segi empat dengan luas yang maksimum. Apakah panjang dan lebar bentuk segi empat itu? CADANGAN JAWAPAN
 25. 25. STRATEGI DALAM PENYELESAIAN MASALAH
 26. 26. Kenapa perlu pelbagai strategi dalam penyelesaian masalah? 3. Menjadikan pembelajaran Matematik itu lebih menarik. 1. Murid berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan dan minat. 2. Memenuhi keperluan kumpulan lemah, sederhana dan cerdas. 6. Melahirkan murid yang mempunyai HOTs/KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi) 4. Setiap bilik darjah mempunyai halangan dan rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, latar belakang sekolah dan murid. 5. Masalah yang dikemukakan berbeza-beza.
 27. 27. 8. Guna Model. Pelbagai Strategi Penyelesaian Masalah 1. Cuba jaya. 2. Membina senarai/jadual/carta yg sesuai. 3. Mengenal pasti kebarangkalian 4. Menggunakan algebra. 5. Mengenal pasti pola. 6. Melukis gambar rajah. 7. Menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. 9. Bekerja dari bawah/belakang/menggunakan maklumat terakhir terlebih dahulu.
 28. 28. 17. Mental aritmetik Pelbagai Strategi Penyelesaian Masalah 10. Guna formula 11. Guna analogi/ perbandingan 12. Lakonan/ ujikaji 13. Mempermudahkan masalah 14. Menaakul secara mantik 15. Membuat anggaran 16. Pengabadian nombor
 29. 29. (Cuba jaya / Mengenal pasti kemungkinan / Melukis gambarajah / Guna rumus) Contoh: Johan ingin menggunakan seutas dawai yang panjangnya 24 cm untuk membentuk satu rangka segiempat dengan luas yang maksimum. Apakah panjang dan lebar bentuk segi empat itu?
 30. 30. jawapan Contoh: 6 66 6 6 × 6 =36 8 44 8 10 22 10 7 55 7 9 33 9 11 11 11
 31. 31. Strategi : (Guna Kaedah Unitari / Guna rumus/ Guna algebra dan Melukis gambarajah) Ali telah membeli sebuah basikal dan kemudian menjualnya kepada John dengan harga RM 240. Dia telah mendapat keuntungan sebanyak 20% selepas menjual basikal itu. Berapakah harga kos basikal tersebut?
 32. 32. jawapan i) Guna Kaedah Unitari Untung = 20% Harga Jual = RM 240 (100% +20%) Harga Kos = (100%) Oleh itu, 120% = RM 240 1% = ? Cari nilai 1% terlebih dahulu. RM 240 ÷ 120 = RM 2 Oleh itu, 1% = RM 2 Harga Kos = RM 2 × 100 = RM 200
 33. 33. ii) Guna rumus Peratus Asal Peratus Diberi × RM 240 = RM 200 X Nilai bagi peratus yg diberi
 34. 34. iii) Guna algebra 120 × y = RM 240 × 100 y = RM 2400 ÷ 120 = RM 200
 35. 35. iv) Guna gambarajah i) Guna gambarajah Maka, Harga kos basikal = RM 200 20% RM 40 20% RM 40 20% RM 40 20% RM 40 20% RM 40 20% RM 40 100 % = RM 40 x 5
 36. 36. (Mempermudahkan masalah / Menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu / Guna analogi / Guna rumus ) Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat dan sebuah segi tiga. Kira luas, dalam cm², bagi kawasan berlorek.
 37. 37. i) Mempermudahkan masalah Bahagikan gambarajah berlorek kepada dua bahagian Iaitu segiempat tepat dan satu segitiga. Kemudian, cari luas segi empat tepat iaitu 4 cm x 3 cm = 12 cm². Seterusnya kira luas segi tiga iaitu × 4 cm × 3 cm = 6 cm². Maka, luas kawasan berlorek ialah 12 cm² + 6 cm² = 18 cm².
 38. 38. ii) Menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu Kaedah 1 : Bahagikan gambarajah berlorek kepada empat bahagian yang berbentuk segi tiga. Kemudian, cari luas bagi satu segi tiga iaitu × 4cm × 3cm = 6 cm². Seterusnya, cari luas bagi tiga segi tiga itu iaitu 6 cm × 3 cm = 18 cm².
 39. 39. Cari luas keseluruhan segi empat tepat iaitu 8 cm × 3 cm = 24 cm². Kemudian, cari pula luas segi tiga yang tidak berlorek iaitu × 4 cm × 3 cm = 6 cm². Seterusnya, cari beza antara luas segi empat tepat dengan segi tiga iaitu 24 cm² – 6 cm² = 18 cm². Menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu Kaedah 2 :
 40. 40. iii) Analogi Jumlahkan dua sisi bertentangan iaitu 8 cm + 4 cm = 12 cm. Kemudian,12 cm ÷ 2 = 6 cm, untuk membentuk sebuah segi empat yang baru. Maka, luas kawasan berlorek ialah 6 cm x 3 cm = 18 cm².
 41. 41. iv) Guna Rumus Mengira luas kawasan berlorek dengan menggunakan rumus luas trapezium iaitu : Maka, luas kawasan berlorek : = × (8 + 4) 3 = × 12 × 3 = = 18 cm² × (a + b) h
 42. 42. SOALAN LATIHAN 3 l 5 l TIADA LIMIT Berapa kali bekas A dan B boleh kita gunakan supaya jumlah isipadu air dalam bekas C mengandungi 4l Bekas A Bekas B Bekas C
 43. 43. jawapan Antaranya: 1.( 2 x 5 l ) – ( 3x 2 l ) = 4 l 2.( 3 x 3 l ) – ( 1 x 5 l ) = 4 l 3.( 4 x 3 l ) – ( 5 l ) – ( 3 l ) = 4 l
 44. 44. SOALAN LATIHAN Bagaimanakah cara membahagikan segi empat di atas kepada empat bahagian yang sama saiz. Ada berapakah cara yang anda jumpa???
 45. 45. jawapan (KBAR)
 46. 46. jawapan ( KBAT )
 47. 47. Terima kasih

×