Successfully reported this slideshow.

Rpt dsv tahun 3 2013

25,607 views

Published on

Rpt dsv tahun 3 2013

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN SELANGORKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN TIGA
 2. 2. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 1 Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik : Tema : Alam Semulajadi visual seperti garisan, ruang, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni. Tajuk : Buah Epal dan Oren. yang terdapat pada alam semula jadi, 1.1.1 Unsur seni dan karya lukisan. 1.1.1.1 Garisan – tebal dan nipis. Aktiviti :Lukisan 1.1.1.2 Ruang – ilusi. 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Bentuk – ilusi kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.2 imbangan – simetri atau tidak simetri 3. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2.3 Kepelbagaian – hal benda kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan. 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan serta proses dan teknik dalam membuat lukisan. rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat – tiada 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil pastel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.
 3. 3. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni Membuat Corak dan Rekaan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik : 2 bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip Tema : Objek Buatan Manusia jalinan, pergerakan, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik capan. terdapat pada objek buatan manusia Tajuk : Pembalut Buku dan karya seni dalam penghasilan 2.1.1 Unsur seni corak menggunakan teknik capan. 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometr Aktiviti: Capan 2.1.1.2 Jalinan - tampak 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.1.3 Warna – primer dan sekunder bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam 2.1.2 Prinsip rekaan aktiviti membuat corak. 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan – susunan motif 2.1.2.3 Harmoni – warna dan rupa 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan 2.2 Aplikasi Seni: corak capan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik 4. Apresiasi terhadap karya sendiri capan. dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, daun berurat. 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, warna air dan gam. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – capan.
 4. 4. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak capan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik capan dalam penghasilan corak terancang. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik: 3&4 Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni dan harmoni serta pergerakan yang visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni. Tema: Alam Semula jadi terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan mobail. 3.1.1 Unsur Seni Tajuk: Lingkaran Ular 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang – nyata Aktiviti: Mobail kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam penghasilan mobail. 3.1.2.1 Kepelbagaian – bentuk 3.1.2.2 Imbangan – semetri atau tidak simetri 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.2.3 Ritma dan pergerakan – susun atur atau objek pada mobail bahasa seni visual menerusi penghasilan mobail. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, 4. Apresiasi terhadap karya sendiri media, serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail. dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya
 5. 5. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – gam, tali/benang dan kad manila, kertas warna, dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan mobail dalam bentuk 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan mobail. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan, dan harmoni dalam penghasilan karya. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni 5 CUTI TAHUN BARU CINA 2013 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik : Mengenal Kraf Tradisional bahasa seni visual seperti garisan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap 6&7 rupa, warna, jalinan, harmoni dan kontra unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan anyaman. Tema: Alam Semulajadi yang terdapat pada alam semulajadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman. 4.1.1 Unsur seni Tajuk : Kelarai Siku Kluang 4.1.1.1 Garisan – lurus 4.1.1.2 Rupa - geometri Aktiviti: Anyaman 4.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh 4.1.1.4 Warna – primer atau sekunder
 6. 6. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2 Prinsip rekaan kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.1 Harmoni – kelarai menerusi penentuan media dan 4.1.2.2 Kontra - warna teknik dalam penghasilan anyaman. 4.2 Aplikasi Seni: 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman. penghasilan anyaman. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 4.2.2.1 Alat – gunting 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.2 Bahan – kertas warna, gam, kertas lukisan. dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2 Memahami teknikyang sesuai dalam penghasilan karya. budaya. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan anyaman. 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan imbangan dalam penghasilan anyaman. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri 4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik : Menggambar visual seperti ruang, bentuk, warna, Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni imbangan, dan kepelbagaian visual yang ada pada catan. 8 Tema : Alam Semulajadi yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni Tajuk :Rama-rama menggambar teknik catan. 1.1.1.1 Bentuk – ilusi
 7. 7. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.2 Warna – sekunder atau tertier kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.3 Ruang - ilusi menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar 1.1.2 Prinsip rekaan teknik catan. 1.1.2.1 Imbangan – simetri atau tidak simetri 1.1.2.2 Kepelbagaian – warna 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni : menerusi penghasilan catan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam rakan berpandukan bahasa seni penghasilan karya visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.1 Alat – berus lukisan dan palet 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, warna air atau cat tempera. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya Aktiviti : Catan 1.2.2.1 Teknik – basah atas kering. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan karya. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna, dan kepelbagaian dalam penghasilan karya. 1.1 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni
 8. 8. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :9 & 10 Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti rupa, jalinan, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni imbangan, kontra, dan harmoni yang visual yang ada pada lipatan dan guntingan. Tema : Objek Buatan Manusia terdapat pada objek buatan manusia d 2.1.1 Unsur seni dan karya seni dalam penghasilan 2.1.1.1 Rupa – organik atau geometri Tajuk : Hiasan Dinding corak menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1.2 Jalinan – sentuh dan tampak guntingan. 2.1.2 Prinsip rekaan Aktiviti : Lipatan dan Guntingan 2.1.2.1 Imbangan – simetri 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2.2 Kontra - warna bahasa seni visual menerusi 2.1.2.3 Harmoni – rupa penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lipatan dan guntingan. 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, 3. Penzahiran idea melalui pelbagsi serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lipatan dan sumber, kajian, dan teknologi dalam guntingan. membuat lipatan dan guntingan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – gunting. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna, majalah dan gam. dan rakan berpandukan bahasa 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam seni visual, sejarah seni dan budaya. penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan lipatan dan guntingan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan lipatan dan guntingan. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni
 9. 9. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik: Binaan visual seperti bentuk, jalinan, imbangan Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni dan harmoni yang terdapat pada alam visual yang ada pada boneka. Tema : Alam Semula jadi semula jadi, dan karya seni dalam 3.1.1.1 Bentuk – konkrit penghasilan boneka. 3.1.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh 11 Tajuk : Kucing. 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.2 Prinsip rekaan Aktiviti : Boneka. kefahaman bahasa seni visual 3.1.2.1 Imbangan – semetri menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. bahasa seni visual menerusi 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan boneka. penghasilan karya. 3.2.1.1 Alat – gunting 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1.2 Bahan – span, gam, benang, tali atau gelang getah. dan rakan berpandukan bahasa 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam seni visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman bahasa seni visual, media teknik dan proses dalam penghasilan karya. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan boneka. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan, imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni
 10. 10. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2013 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik : bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni13 & 14 warna dan imbangan yang terdapat visual yang ada pada alat pertahanan diri. Mengenal Kraf Tradisional pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model parang. 4.1.1 Unsur seni Tema: Objek Buatan Manusia 4.1.1.1 Bentuk – konkrit 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna - tertier dan neutral Tajuk : Parang. kefahaman bahasa seni visual 4.1.2 Prinsip rekaan menerusi penentuan media dan 4.1.2.1 Imbangan – tidak simetri teknik dalam penghasilan model Aktiviti : Alat Pertahanan Diri. parang. 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, 3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri . kajian, dan teknologi dalam penghasilan model parang. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 4.2.2.1 Alat – gunting. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.2 Bahan – kertas tebal, warna air atau krayon, gam. dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam seni visual, sejarah seni, dan penghasilan karya. budaya. 4.2.2 Memahami teknk yang sesuai dalam penghasilan karya. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan karya. 4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknikyang sesuai dalam penghasilan karya. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
 11. 11. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri. 4.4.2 Menghargai dan menyatakan karya seni sendiri dan rakan. EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :15 & 16 Tema : Alam Semula jadi. visual seperti garisan, rupa, jalinan, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni warna, kontra, dan kepelbagaian visual yang ada pada kolaj. Tajuk : Kumbang Ladybird. yang terdapat pada alam semula jadi, dan karya seni dalam penghasilan 1.1.1 Unsur seni gambar dengan teknik kolaj. 1.1.1.1 Rupa – organik atau geometri atau gabungan rupa. Aktiviti : Kolaj. 1.1.1.2 Jalinan – sentuh dan tampak 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau kedua-dua warna. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam aktiviti membuat kolaj. 1.1.2.1 Kepelbagaian – bahan. 1.1.2.2 Kontra – warna. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni : menerusi penghasilan kolaj. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya 1.1.2.1 Alat – gunting. 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, gam, majalah / kertas warna. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – Kolaj. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan karya. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
 12. 12. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik : 17 Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti jalinan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap warna, garisan, harmoni dan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik Tema : Objek Buatan Manusia kepelbagaian yang terdapat pada renjisan dan percikan. objek buatan manusia dan karya seni Tajuk : Penanda Buku. dalam penghasilan teknik renjisan dan 2.1.1 Unsur seni percikan. 2.1.1.1 Warna – sekunder 2.1.1.2 Jalinan - tampak Aktiviti : Renjisan dan Percikan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Harmoni – warna dan jalinan penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.2 Kepelbagaian – warna. aktiviti membuat renjisan dan percikan. 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media bahasa seni visual menerusi 2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat. penghasilan corak renjisan dan 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, dan warna berasaskan air. percikan. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam . penghasilan karya.
 13. 13. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.2.1 Teknik – renjisan dan percikan. dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik renjisan dan percikan dalam penghasilan karya. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan, irama dan pergerakan dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni. Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik: Binaan visual seperti bentuk, ruang jalinan dan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni18 & 19 imbangan yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan jalinan. Tema: Alam Semula jadi semula jadi dan karya seni dalam penghasilan topeng serkup. 3.1.1 Unsur Seni Tajuk: Arnab 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang – jalinan Aktiviti: Topeng Serkup 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik 3.1.2 Prinsip rekaan dalam penghasilan topeng serkup. 3.1.2.1 Imbangan – semetri 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni: bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.
 14. 14. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – salinan muka arnab, pensel warna aau krayon, kad manila, gam, dan bahan hiasan yang sesuai. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan topeng serkup. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng serkup. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan, dan jalinan dalam penghasilan karya. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 4.1 Persepsi Estetik : visual seperti bentuk, jalinan, ruang, Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni20 & 21 Tema: Objek Buatan Manusia harmoni dan ritma dan pergerakan visual yang ada pada rantai leher. yang terdapat pada objek buatan Tajuk : Rantai Leher manusia dan karya seni dalam 4.1.1 Unsur seni penghasilan rantai leher. 4.1.1.1 Jalinan – tampak dan sentuh Aktiviti: Alat Perhiasan Diri. 4.1.1.2 Bentuk – konkrit 4.1.1.2 Ruang – nyata
 15. 15. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2 Prinsip rekaan kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.1 Harmoni – warna menerusi penentuan media dan 4.1.2.2. Ritma dan pergerakan –susunan manik (gulungan kertas) teknik dalam penghasilan rantai leher. 4.2 Aplikasi Seni: 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher. penghasilan rantai leher. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat – gunting dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan – benang, kertas warna, majalah, gam dan bahan seni visual, sejarah seni, dan hiasan yang sesuai. budaya. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan rantai leher. 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan dan ruang dalam penghasilan rantai leher. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri. 4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni
 16. 16. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik : Tema : Objek Buatan Manusia visual seperti bentuk, ruang,kesatuan Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni 22 dan kepelbagaian yang terdapat pada visual yang ada pada teknik montaj. Tajuk : Suasana DiJalan Raya objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik 1.1.1 Unsur seni montaj. 1.1.1.1 Bentuk – ilusi Aktiviti : Montaj 1.1.1.2 Ruang - ilusi 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual 1.1.2 Prinsip rekaan menerusi penentuan media dan 1.1.2.1 Kepelbagaian – imej teknik dalam penghasilan gambar 1.1.2.2 Kesatuan - komposisi teknik montaj. 1.2 Aplikasi Seni : 3. Aplikasi pengetahuan dan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media kefahaman bahasa seni visual serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj. menerusi penghasilan gambar montaj. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan penghasilan karya rakan berpandukan bahasa seni 1.1.2.1 Alat – gunting visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, gam, majalah atau surat khabar. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – montaj. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan karya. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, imbangan dan kepelbagaiansertakesatuan dalam penghasilan karya. 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna, dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.
 17. 17. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan menyatakan karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni 23 CUTI SEKOLAH PENGGAL PERTAMA 2013
 18. 18. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 24 Membuat Corak dan Rekaan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik : bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip Tema : Objek Buatan Manusia jalinan, pergerakan, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik capan. terdapat pada objek buatan manusia 2.1.1 Unsur seni Tajuk : Pembalut Buku dan karya seni dalam penghasilan 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometr corak menggunakan teknik capan. 2.1.1.2 Jalinan - tampak 2.1.1.3 Warna – primer dan sekunder Aktiviti: Capan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan – susunan motif penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.3 Harmoni – warna dan rupa aktiviti membuat corak. 2.2 Aplikasi Seni: 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, bahasa seni visual dalam penghasilan serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik corak capan. capan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, pelepah pisang . dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, warna air dan gam. seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – capan. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak capan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik capan dalam penghasilan corak terancang. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni
 19. 19. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 25 Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik: Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni dan harmoni serta pergerakan yang visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni. Tema: Alam Semula jadi terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan mobail. 3.1.1 Unsur Seni Tajuk: Haiwan bersayap 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang – nyata Aktiviti: Mobail kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam penghasilan mobail. 3.1.2.1 Kepelbagaian – bentuk 3.1.2.2 Imbangan – semetri atau tidak simetri 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.2.3 Ritma dan pergerakan – susun atur atau objek pada mobail bahasa seni visual menerusi penghasilan mobail. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, 4. Apresiasi terhadap karya sendiri media, serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail. dan rakan berpandukan bahasa 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam seni visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – gam, tali/benang dan kad manila, kertas warna, dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan mobail dalam bentuk 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan mobail. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan, dan harmoni dalam penghasilan karya. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
 20. 20. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik : bahasa seni visual seperti garisan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap26 & 27 rupa, warna, jalinan, harmoni dan kontra unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan anyaman. Tema: Alam Semulajadi yang terdapat pada alam semulajadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman. 4.1.1 Unsur seni Tajuk : Lapik Meja 4.1.1.1 Garisan – lurus 4.1.1.2 Rupa - geometri 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh Aktiviti: Anyaman Kelarai Siku kefahaman bahasa seni visual 4.1.1.4 Warna – primer atau sekunder Kluang menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Harmoni – kelarai 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 4.1.2.2 Kontra - warna bahasa seni visual menerusi penghasilan anyaman. 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.1 Alat – gunting budaya. 4.2.2.2 Bahan – kertas warna, gam, ketas lukisan. 4.2.2 Memahami teknikyang sesuai dalam penghasilan karya. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan anyaman. 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan imbangan dalam penghasilan anyaman.
 21. 21. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni Menggambar 28 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik : Tema : Alam Semulajadi visual seperti ruang, bentuk, warna, Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni imbangan, dan kepelbagaian visual yang ada pada catan. Tajuk : Lebah yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni Aktiviti : Catan menggambar teknik catan. 1.1.1.1 Bentuk – ilusi 1.1.1.2 Warna – sekunder atau tertier 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Ruang - ilusi kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam aktiviti menggambar 1.1.2.1 Imbangan – simetri atau tidak simetri teknik catan. 1.1.2.2 Kepelbagaian – warna 3. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni : kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media menerusi penghasilan catan. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan penghasilan karya rakan berpandukan bahasa seni 1.1.2.1 Alat – berus lukisan dan palet visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, warna air atau cat tempera. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – basah atas kering.
 22. 22. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan karya. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna, dan kepelbagaian dalam penghasilan karya. 4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik : Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti jalinan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap29 & 30 warna, garisan, harmoni dan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik Tema : Objek Buatan Manusia kepelbagaian yang terdapat pada renjisan dan percikan. objek buatan manusia dan karya seni Tajuk : Penanda Buku. dalam penghasilan teknik renjisan dan 2.1.1 Unsur seni percikan. 2.1.1.1 Warna – sekunder 2.1.1.2 Jalinan - tampak Aktiviti : Renjisan dan Percikan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Harmoni – warna dan jalinan aktiviti membuat renjisan dan 2.1.2.2 Kepelbagaian – warna. percikan. 2.2 Aplikasi Seni: 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan. penghasilan corak renjisan dan percikan.
 23. 23. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN . 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat. dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, dan warna berasaskan air. seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – renjisan dan percikan. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik renjisan dan percikan dalam penghasilan karya. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan, irama dan pergerakan dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni. 31 CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2013
 24. 24. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 32 Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik: Binaan visual seperti bentuk, jalinan, imbangan Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni dan harmoni yang terdapat pada alam visual yang ada pada boneka. Tema : Alam Semula jadi semula jadi, dan karya seni dalam penghasilan boneka. 3.1.1.1 Bentuk – konkrit Tajuk : Tikus. 3.1.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh 2. Aplikasi pengetahuan dan Aktiviti : Boneka. kefahaman bahasa seni visual 3.1.2 Prinsip rekaan menerusi penentuan media dan 3.1.2.1 Imbangan – semetri teknik dalam penghasilan boneka. 3.2 Aplikasi Seni: 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, bahasa seni visual menerusi media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1.1 Alat – gunting dan rakan berpandukan bahasa 3.2.1.2 Bahan – span, gam, benang, tali atau gelang getah. seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman bahasa seni visual, media teknik dan proses dalam penghasilan karya. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan boneka. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan, imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni
 25. 25. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN33 & 34 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik : bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni warna dan imbangan yang terdapat visual yang ada pada alat pertahanan diri. Mengenal Kraf Tradisional pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model kaapk. 4.1.1 Unsur seni Tema: Objek Buatan Manusia 4.1.1.1 Bentuk – konkrit 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna - tertier dan neutral Tajuk : Kapak. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam penghasilan model 4.1.2.1 Imbangan – tidak simetri Aktiviti : Alat Pertahanan Diri. kapak. 4.2 Aplikasi Seni: 3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri . penghasilan model kapak. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat – gunting. dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan – kertas tebal, warna air atau krayon, gam. seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam budaya. penghasilan karya. 4.2.2 Memahami teknk yang sesuai dalam penghasilan karya. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan karya. 4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknikyang sesuai dalam penghasilan karya. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
 26. 26. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri. 4.4.2 Menghargai dan menyatakan karya seni sendiri dan rakan. EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik : Tema : Alam Semula jadi. visual seperti garisan, rupa, jalinan, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni warna, kontra, dan kepelbagaian visual yang ada pada kolaj. Tajuk : Bunga Mawar. yang terdapat pada alam semula jadi, 35 dan karya seni dalam penghasilan 1.1.1 Unsur seni gambar dengan teknik kolaj. 1.1.1.1 Rupa – organik atau geometri atau gabungan rupa. Aktiviti : Kolaj. 1.1.1.2 Jalinan – sentuh dan tampak 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau kedua-dua warna. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam aktiviti membuat kolaj. 1.1.2.1 Kepelbagaian – bahan. 1.1.2.2 Kontra – warna. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni : menerusi penghasilan kolaj. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya 1.1.2.1 Alat – gunting. 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, gam, majalah / kertas warna. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – Kolaj. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan karya.

×