Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pbs

4,337 views

Published on

Published in: Education

Pbs

 1. 1. PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR
 2. 3. Kuasa Pengarah Peperiksaan Dengan Persetujuan Menteri
 3. 4. a c b
 4. 5. 18 SEPT 2008 Mesyuarat JPP meluluskan pelaksanaan SPPK dengan melaksanakan projek rintis ke atas 500 sekolah terlebih dahulu. 14 Mei 2009 Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil. 3/2009 telah bersetuju SPPK dilaksanakan Pengumuman YAB Menteri Pelajaran KPM mencadangkan kemungkinan pemansuhan UPSR dan PMR 20 Jun 2010 2005 – 2006 <ul><li>International Colloquium September 2005 </li></ul><ul><li>Kuala Lumpur International Conference On Assessment (KLICA) </li></ul><ul><li>“ Memperkasa PBS Humanising Assessment” </li></ul>4 OGOS 2008 Mesyuarat JKP meluluskan cadangan PBS dalam transformasi pentaksiran <ul><li>Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras strategik PIPP (2006 – 2010) ; </li></ul><ul><li>Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan) </li></ul><ul><li>Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan) </li></ul>
 5. 6. 19 Julai 2010 18 Ogos 2010 24 Sept 2010 20 Jun 2010 27 Julai 2010
 6. 8. Mengapa perlu berubah? 3 4 3 4 3 3
 7. 9. Penambahbaikan UPSR Pentaksiran Psikometrik (Ujian Aptitud) 1 4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum .
 8. 10. Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah Dilaksana kan oleh LP seperti UPSR sekarang Peperiksaan Pusat 60% BM BI M’MATIK SAINS BC BT Pentaksiran sekolah MP Teras & elektif Pentaksiran Pusat Kerja Kursus Projek Lisan UJIAN APTITUD 40% PAJSK Inventori Personaliti
 9. 11. Penambahbaikan PMR dengan PBS 100% 2 4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum
 10. 14. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Mengukur kebolehan semula jadi ( innate ability ) dan kebolehan yang diperoleh ( acquired ability ) Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran <ul><li>Tidak berjadual, </li></ul><ul><li>Dicadangkan kepada semua murid </li></ul><ul><li>Tidak berjadual </li></ul><ul><li>Tidak diwajibkan untuk semua murid </li></ul><ul><li>UJIAN APTITUD </li></ul><ul><li>Aptitud Umum </li></ul><ul><li>Aptitud Khusus </li></ul>INVENTORI PERSONALITI <ul><ul><li>Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif </li></ul><ul><li>Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan </li></ul><ul><li>Pelaporan secara deskriptif dan individu </li></ul>
 11. 15. Pentaksiran yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani, sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat dipantau dan diperbaiki.
 12. 16. Komponen Yang Ditaksir Dalam PAJSK Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Aktiviti Kokurikulum Pendidikan Jasmani Sukan Kesihatan Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa <ul><li>Penjagaan </li></ul><ul><li>Kecergasan </li></ul><ul><li>Senaman </li></ul><ul><li>Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) </li></ul><ul><ul><li>Penjagaan Kesihatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Diet </li></ul></ul><ul><ul><li>Kebersihan </li></ul></ul><ul><ul><li>Amalan </li></ul></ul><ul><ul><li>BMI </li></ul></ul>Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah Aktiviti Ekstra Kurikulum
 13. 17. 1 2 3 4 5 6 Holistik Sepadu Seimbang Fleksibel Merujuk Standard Sebahagian Proses P&P
 14. 18. 5 6 Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum
 15. 19. Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan Pemulihan MULA PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH
 16. 20. STANDARD PRESTASI (Performance Standard)
 17. 22. Penyelesaian Program latihan dan penataran yang menyeluruh A Kesediaan dan Kemahiran guru Melaksanakan PBS <ul><li>Penyelesaian </li></ul><ul><li>Pemantauan </li></ul><ul><li>Pementoran </li></ul><ul><li>Pengesanan </li></ul><ul><li>Penyelarasan </li></ul>C Integriti Guru diragui <ul><li>Penyelesaian </li></ul><ul><li>Penerangan </li></ul><ul><li>Automasikan </li></ul><ul><li>Pelaporan </li></ul><ul><li>Tiada ujian bulanan dan ujian selaras </li></ul>B Guru akan terasa terbeban dengan tugas ‘ tambahan’ CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS
 18. 23. Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran
 19. 24. Lembaga Peperiksaan
 20. 25. SPPBS
 21. 26. Pelaporan Pencapaian Murid
 22. 27. Pelaksanaan PBS <ul><ul><ul><ul><li>Surat Pekeliling Peperiksaan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Penambahbaikan UPSR </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Penambahbaikan PMR </li></ul></ul></ul></ul>
 23. 31. Thank You Terima Kasih

×