Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kajian tindakan

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
PLC
PLC
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 53 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

More from share with me (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Kajian tindakan

 1. 1. KAJIAN TINDAKAN 2011 KURSUS KAJIAN TINDAKAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH 45000 KUALA SELANGOR SELANGOR DARUL EHSAN 03 NOVEMBER 2011 PENULISAN PROPOSOL
 2. 2. DEFINISI KAJIAN TINDAKAN <ul><li>INGIN MENGUBAH KAEDAH P&P </li></ul><ul><li>MEMAHAMI SESUATU PERISTIWA / PERSOALAN </li></ul><ul><li>MEMBUAT INKUIRI TERHADAP MASALAH DALAM BILIK DARJAH (Hopkins,1985) </li></ul><ul><li>INGIN MENGUBAH PERSEKITARAN SOSIAL </li></ul><ul><li>REFLEKSI KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU </li></ul><ul><li>RAMALAN, PERANCANGAN SESUATU KEGIATAN </li></ul><ul><li>MEMBAIKI ATAU MENINGKATKAN KUALITI AMALAN </li></ul><ul><li>MENINGKATKAN KEFAHAMAN </li></ul><ul><li>PROSES MERANCANG,MELAKSANAKAN DAN MEMERHATI </li></ul>
 3. 3. RASIONAL Adalah untuk mengembangkan kemahiran menyiasat pengajaran diri sendiri disamping memupuk keinginan memperbaiki pengajaran dan pembelajaran serta keadaan bekerja guru dan murid. Dengan cara ini, guru mempunyai kesempatan membuat pilihan bagi amalan pendidikan yang lebih baik (Gray, 1988). Mengikut Model Profesionalisme Guru (Gillmeeva), menjadikan guru sebagai penyelidik dapat membentuk guru ke arah Guru Profesional seterusnya memartabatkan profesion perguruan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Budaya Kajian Tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas pada mata pelajaran masing-masing dapat menjadikan proses pembelajaran dan pengajaran guru lebih berkesan.
 4. 4. TUJUAN KAJIAN TINDAKAN <ul><li>Guru dalam proses membaiki mutu pengajaran </li></ul><ul><li>Penerokaan dan penyelesaian masalah secara inkuiri dan pemikiran kritis </li></ul><ul><li>Penyelesaian masalah secara mikro dan berkongsi dengan rakan sekerja </li></ul><ul><li>Perancangan, tindakan sistematik dan usaha menambah baik lebih penting daripada hasil kajian </li></ul><ul><li>Pemikiran kritikal dan kreatif guru dalam proses meningkatkan amalan </li></ul><ul><li>Lebih kepada kepuasan diri dan bertindak mengikut situasi </li></ul>
 5. 5. CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN <ul><li>KERAGUAN GURU SENDIRI </li></ul><ul><li>MASALAH PERLU DI SELESAI SEGERA </li></ul><ul><li>MASALAH YANG PERLUKAN RESPON </li></ul><ul><li>KAJIAN PERMULAAN </li></ul><ul><li>MENDALAMKAN KEFAHAMAN </li></ul><ul><li>KAEDAH DAN PROSEDUR YANG MUDAH </li></ul><ul><li>PELAKSANAAN YANG MUDAH DAN BEBAS </li></ul><ul><li>INFORMASI YANG BEBAS DAN MUDAH </li></ul>
 6. 6. <ul><li>MENAMBAH KEFAHAMAN DIRI </li></ul><ul><li>MEMBAIKI KUALITI TINDAKAN </li></ul><ul><li>TUMPUAN KPD MASALAH UTAMA </li></ul><ul><li>UTAMAKAN KOLABORATIF </li></ul><ul><li>TINDAKAN BERSIFAT KITARAN </li></ul><ul><li>GABUNGAN KAJIAN DAN TINDAKAN </li></ul><ul><li>PENGAMALAN SECARA LANGSUNG </li></ul>PRINSIP KAJIAN TINDAKAN
 7. 7. PRINSIP KAJIAN TINDAKAN <ul><li>PENYELIDIKAN “ IN-SITU” </li></ul><ul><li>BEBAS MEMILIH TAJUK & METODOLOGI </li></ul><ul><li>PEMBOLEHUBAH TIDAK DITETAPKAN </li></ul><ul><li>FOKUS KEPADA SATU KES </li></ul><ul><li>PENILAIAN REFLEKSI AMAT PENTING </li></ul><ul><li>INOVATIF DAN KREATIF METOLODOGI </li></ul><ul><li>MODEL,TEORI,RANGKA MEMBANTU PERANCANGAN </li></ul>
 8. 8. PEMILIHAN ISU KAJIAN TINDAKAN <ul><li>Subjek dalam kawalan penyelidik . </li></ul><ul><li>Perlukan tindakan segera. </li></ul><ul><li>Belum ditemui jalan penyelesaian dan </li></ul><ul><li>memerlukan pengkajian. </li></ul><ul><li>Melibatkan penyelidik dan rakan sejawat. </li></ul><ul><li>Diyakini akan mendatangkan kesan baik </li></ul><ul><li>daripada perlaksanaan tindakan . </li></ul>
 9. 9. PROSES KAJIAN TINDAKAN BERTINDAK MERANCANG MEREFLEK MEMERHATI GELUNG 2 GELUNG 1
 10. 11. PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN
 11. 12. Kertas Cadangan ( Proposal ) ialah penjelasan ringkas tentang beberapa perkara yang ingin dimaklumkan atau pelan tindakan penyelidik tentang projek kajian tindakan yang akan dilaksanakan.
 12. 13. <ul><li>1.0 TAJUK KAJIAN </li></ul><ul><li>2.0 PENYELIDIK </li></ul><ul><li>3.0 NAMA SEKOLAH </li></ul><ul><li>4.0 REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN LALU </li></ul><ul><li>5.0 ISU / KEPERIHATINAN (FOKUS KAJIAN): </li></ul><ul><li>6.0 OBJEK TIF KAJIAN </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>OBJEKTIF AM </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>O BJEKTIF KHUSUS </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>7.0 KUMPULAN SASARAN </li></ul><ul><li>8.0 TINDAKAN YANG DICADANGKAN </li></ul><ul><li>9.0 JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN </li></ul><ul><li>10.0 KOS KAJIAN </li></ul>
 13. 14. BAHAGIAN PROSES/PENJELASAN TAJUK KAJIAN <ul><li>Tajuk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji. </li></ul><ul><li>Tajuk hendaklah ringkas, mengandungi hala tuju kajian, tindakan dan sasaran kajian. </li></ul>NAMA PENYELIDIK Catatkan nama penuh penyelidik/ kumpulan NAMA SEKOLAH Catatkan nama sekolah serta beralamat lengkap
 14. 15. ISI KANDUNGAN (CONTENT) BAHAGIAN PROSES/PENJELASAN 1.REFLEKSI P&P LALU <ul><li>a) Tema/masalah/isu keprihatinan dikenal pasti </li></ul><ul><li>dengan melihat kepada empat perkara utama </li></ul><ul><li>dalam P&P iaitu: </li></ul><ul><li>Guru </li></ul><ul><li>Murid </li></ul><ul><li>Isi kandungan pelajaran </li></ul><ul><li>Persekitaran </li></ul><ul><li>b) Refleks pengalaman P&P lepas </li></ul><ul><li>c) Kaitkan pengalaman P&P lepas dengan empat </li></ul><ul><li>perkara utama itu supaya masalah menjadi lebih </li></ul><ul><li>jelas. </li></ul><ul><li>d) Rujuk bahan yang berkaitan seperti buku </li></ul><ul><li>latihan, ujian, keputusan. </li></ul>
 15. 16. BAHAGIAN PROSES/PENJELASAN 2. FOKUS KAJIAN <ul><li>Tentukan tema/ isu keprihatinan kajian/ masalah </li></ul><ul><li>Rumuskan masalah yang dikenalpasti daripada refleksi yang dibuat pada langkah 1 </li></ul>3. TENTUKAN OBJEKTIF KAJIAN <ul><li>Objektif kajian terbahagi dua: </li></ul><ul><li>OBJEKTIF UMUM dan OBJEKTIF KHUSUS </li></ul><ul><li>Objektif hendaklah berkaitan dengan masalah </li></ul><ul><li>Objektif hendaklah berkaitan dengan aktiviti/ </li></ul><ul><li>tindakan (P&P) </li></ul><ul><li>Semua objektif khusus hendaklah diukur/ </li></ul><ul><li>nilai semasa menjalankan tindakan aktiviti. </li></ul>
 16. 17. BAHAGIAN PROSES/PENJELASAN 4. KUMPULAN SASARAN <ul><li>Sebutkan bilangan pelajar yang dikaji (mestilah kumpulan pelajar yang diajar oleh penyelidik) </li></ul>5. TINDAKAN YANG DICADANGKAN <ul><li>Nyatakan aktiviti-aktiviti yang akan </li></ul><ul><li>dilaksanakan. </li></ul>6. JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN <ul><li>Boleh dibuat dalam bentuk jadual/ carta </li></ul><ul><li>gantt </li></ul><ul><li>Memasukkan aktiviti yang dirancang bagi </li></ul><ul><li>menjalankan kajian. </li></ul><ul><li>Memasukkan tarikh tentatif kajian yang </li></ul><ul><li>akan dijalankan. </li></ul>
 17. 18. BAHAGIAN PROSES/PENJELASAN 7. KOS KAJIAN <ul><li>Jelaskan dengan terperinci segala bahan yang </li></ul><ul><li>akan digunakan untuk menjalankan aktiviti- </li></ul><ul><li>aktiviti seperti : </li></ul><ul><li>Apakah bahan yang digunakan </li></ul><ul><li>Kuantiti bahan yang akan digunakan </li></ul><ul><li>Harga seunit bahan yang diperlukan </li></ul><ul><li>Guru tidak boleh memasukkan perbelanjaan </li></ul><ul><li>perjalanan, jamuan yang diadakan, </li></ul><ul><li>cenderahati dan perkara-perkara lain yang </li></ul><ul><li>tidak berkaitan. </li></ul><ul><li>Sila simpan segala resit. </li></ul><ul><li>* GURU BOLEH MENGABAIKAN ITEM INI </li></ul><ul><li>SEKIRANYA GURU TIDAK MEMERLUKAN </li></ul><ul><li>PERUNTUKAN KEWANGAN UNTUK </li></ul><ul><li>MENJALANKAN KAJIAN TINDAKAN </li></ul>
 18. 19. JADUAL PELAKSANAAN KERJA BIL AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN CATATAN 1. - mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal 5 Julai 2006 2. - menulis proposal 12 Julai 2006 3. - merancang tindakan 15 Julai 2006 4. - melaksanakan tindakan 19 Julai 2006 5. - membincang masalah yang timbul dalam tindakan 26 Julai – 2 Ogos 2006 6. - ujian mengesan pencapaian murid 3 Ogos 2006 7. - refleksi kajian 4 Ogos 2006 8. - menulis laporan kajian 6 Ogos 2006 9. - pembentangan dapatan kajian 9 Ogos 2006
 19. 20. KOS KAJIAN BIL JENIS BAHAN KUANTITI x HARGA SEUNIT JUMLAH KOS 1. Kertas A4 1 x RM 8.00 RM 8.00 2. Kad Manila 20 x RM 0.50 RM 10.00 3. Buku Catatan Guru 1 x RM2.00 RM 2.00 JUMLAH RM20.00
 20. 22. 1.0 TAJUK KAJIAN : KEAJAIBAN ’ TEKNIK WaKNABH ’
 21. 23. 2.0 PEMBIAYAAN: 3.0 NAMA PENGKAJI : SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT MAHANG, 45800 JERAM, SELANGOR DARUL EHSAN ZAHARAH BINTI USIN GURU CEMERLANG BAHASA MELAYU DAERAH KUALA SELANGOR
 22. 24. LAPORAN : REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU : Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah memberikan tumpuan pada pelajar untuk menguasai hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis.Antara kemahiran ini, kemahiran menulis paling sukar untuk dikuasai. Semasa pengajaran dan pembelajaran saya bagi kemahiran menulis nilai murni, didapati murid-murid Tahun 6 Usaha menghadapi masalah dalam pembinaan ayat dan menyatakan nilai. Mereka tidak mempunyai kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif ( KBKK ) menyebabkan mereka hanya menyalin semula petikan yang diberi. Mereka tidak dapat menyatakan apakah nilai murni atau pengajaran yang diperoleh berdasarkan petikan tersebut.
 23. 25. Saya telah menyemak latihan buku tulis mereka. Purata murid-murid tersebut hanya dapat menyatakan nilai murni hanya 1 atau 2 nilai sahaja. Selebihnya mereka menyalin sahaja petikan tersebut. Ini merugikan mereka kerana soalan menulis nilai murni menyumbang 20 markah daripada 60 markah dalam pemarkahan UPSR Bahasa Melayu Kertas 2. Oleh itu, saya berfikir, mereka perlu dibantu bagi membolehkan mereka mendapat markah sekurang-kurangnya 10/20 supaya mereka boleh lulus dalam UPSR bagi Bahasa Melayu Kertas 2. Setelah saya fikirkan masalah ini, saya patut bertindak memperbaiki kelemahan murid-murid saya. Jika tidak, kesilapan ini akan terus berulang sehinggalah mereka menghadapi UPSR. Ini amat merugikan mereka.
 24. 26. 5.0 FOKUS KAJIAN: Kajian yang saya jalankan ini berfokus kepada meningkatkan kemahiran menulis nilai murni dari petikan yang dibaca di kalangan murid-murid Tahun 6 Usaha dengan menggunakan ’ Teknik WaKNABH ’ . Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan baik dalam kertas Bahasa Melayu Penulisan UPSR. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan % kelulusan sekolah.
 25. 27. <ul><li>OBJEKTIF KAJIAN: </li></ul><ul><ul><li>Objektif Am </li></ul></ul><ul><li>Membantu meningkatkan kemahiran menulis nilai murni dari petikan yang dibaca di kalangan murid-murid Tahun 6 Usaha. </li></ul><ul><li>6.0 OBJEKTIF KAJIAN </li></ul><ul><ul><li>6.1 Objektif Am: </li></ul></ul><ul><li>Membantu meningkatkan kemahiran menulis </li></ul><ul><li>nilai murni dari petikan yang dibaca di kalangan </li></ul><ul><li>murid-murid Tahun 6 Usaha. </li></ul>
 26. 28. <ul><ul><li>6.2 Objektif Khusus: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meningkatkan kemahiran menulis nilai murni dari petikan yang dibaca. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menggunakan ’ Teknik WaKNABH ’ untuk latih tubi membina ayat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menggunakan penanda wacana, kata kunci dan kata bantu yang sesuai bagi menghasilkan ayat yang kreatif. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menghasilkan penulisan yang bermutu tanpa kesalahan ejaan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengubah amalan pengajaran dan pembelajaran guru kepada yang lebih berkesan. </li></ul></ul></ul>
 27. 29. 7.0 KUMPULAN SASARAN : Kumpulan sasaran saya ialah 20 orang daripada 25 orang murid Tahun 6 Usaha yang masih belum menguasai kemahiran menulis nilai murni dari petikan yang dibaca.
 28. 30. <ul><li>8.0 TINDAKAN YANG DICADANGKAN : </li></ul><ul><ul><li>8.1 Aktiviti 1 : Tinjauan Masalah </li></ul></ul><ul><li>* Menjalankan Ujian Pra iaitu menulis nilai murni </li></ul><ul><li>dari petikan yang dibaca. </li></ul><ul><li>* Menyenaraikan nilai murni yang pernah </li></ul><ul><li>mereka pelajari. </li></ul><ul><li>* Menyenaraikan penanda wacana dan kata </li></ul><ul><li>bantu yang mereka ketahui. </li></ul>
 29. 31. UJIAN PRA TAHUN 6 USAHA
 30. 36. <ul><ul><li>8.2 Aktiviti 2 : Latih-tubi menghafal </li></ul></ul><ul><ul><li>Nilai Murni. </li></ul></ul><ul><li>* Guru meminta murid menyenaraikan nilai </li></ul><ul><li>murni yang mereka telah pelajari. </li></ul><ul><li>* Guru menambah senarai nilai murni tersebut. </li></ul><ul><li>Antara nilai murninya ialah: </li></ul><ul><li>- A manah - Menghargai masa </li></ul><ul><ul><li>- Baik - Menghormati </li></ul></ul><ul><ul><li>- Baik hati - Rajin </li></ul></ul><ul><ul><li>- Bersyukur - Sabar </li></ul></ul><ul><ul><li>- Berjimat-cermat - Tabah </li></ul></ul><ul><ul><li>- Gigih - Tekun </li></ul></ul><ul><ul><li>- Jujur </li></ul></ul>
 31. 37. <ul><ul><li>8.3 Aktiviti 3 : ’Teknik WaKNABH’ : </li></ul></ul><ul><ul><li>* Guru meminta murid membaca petikan </li></ul></ul><ul><li>yang ada nilai murni. </li></ul><ul><li>* Guru minta murid menggariskan perkataan yang </li></ul><ul><li>menunjukkan aktiviti ( kata kerja ). </li></ul><ul><li>* Senaraikan aktiviti ( kata kerja ) tersebut: </li></ul><ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- menolong ibu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- menjaga adik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- disimpan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- mengulangkaji pelajaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- membawa </li></ul></ul></ul>
 32. 38. Mastura seorang anak yang rajin. Dia juga tahu akan tanggungjawabnya terhadap keluarga. Mastura selalu menolong ibunya melakukan kerja-kerja rumah. Dia selalu menolong ibunya menyapu sampah, mencuci pinggan-mangkuk, dan mengemas rumah. Jika emaknya memasak, Mastura akan menjaga adiknya yang masih kecil. Dia juga selalu membuat susu dan menidurkan adiknya di dalam buaian. Dia sangat sayang akan adiknya. Pada hari Sabtu dan Ahad, Mastura akan membasuh kasutnya sendiri. Pada sebelah malamnya pula, dia akan mengulang kaji pelajaran dan menyiapkan kerja sekolah. Mastura juga seorang yang tidak suka boros ketika berbelanja. Setiap hari dia membawa bekal ke sekolah sementara duit saku yang diberi oleh ayahnya disimpan ke dalam tabung. Ayahnya amat bangga kerana mempunyai anak yang baik seperti Mastura. Pada masa cuti, ayahnya akan membawa Mastura sekeluarga pergi makan angin. CONTOH PETIKAN :
 33. 39. <ul><li>* Padankan aktiviti dengan nilai-nilai </li></ul><ul><li>murni yang telah dipelajari. </li></ul><ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul><ul><ul><li>Nilai Murni Aktiviti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Baik hati - menolong ibu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menyayangi - menjaga adik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rajin - mengulangkaji pelajaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berjimat cermat - menyimpan wang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bertanggungjawab - membawa pergi makan angin </li></ul></ul></ul>
 34. 40. * Murid diminta menghafal : <ul><li>Penanda wacana: </li></ul><ul><li>( NOSJA ) </li></ul><ul><li># N ilai murni </li></ul><ul><li># O leh itu </li></ul><ul><li># S elain itu </li></ul><ul><li># J usteru </li></ul><ul><li># A khir sekali </li></ul>5 Kata kunci: * saya mestilah * saya hendaklah * saya haruslah * saya patutlah * saya perlulah
 35. 41. <ul><li>* Bina ayat yang gramatis dari kata kerja dengan </li></ul><ul><li>nilai-nilai murni yang telah dipelajari dan </li></ul><ul><li>ditambahkan penanda wacana dan kata kunci </li></ul><ul><li>di awal ayat. </li></ul><ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul>Penanda Wacana ( Wa ) Kata Kunci ( K ) Nilai Murni ( N ) Aktiviti ( A ) Oleh itu saya mestilah baik hati menolong ibu Selain itu saya hendaklah rajin mengulangkaji pelajaran Justeru itu kita patutlah berjimat cermat menyimpan wang
 36. 42. * Setelah itu ayat dilengkapkan dengan kata bantu dan huraian yang sesuai. Penanda Wacana ( Wa ) Kata Kunci ( K ) Nilai Murni ( N ) Aktiviti ( A ) Kata Bantu ( B ) Huraian ( H ) Oleh itu saya mestilah baik hati menolong ibu kerana saya sayang ibu. Selain itu saya hendaklah rajin Mengulang kaji pelajaran supaya mudah menjawab soalan. Justeru itu kita patutlah berjimat cermat menyimpan wang untuk masa depan.
 37. 43. <ul><ul><li>8.4 Aktiviti 4: Latih-tubi menjawab </li></ul></ul><ul><ul><li> soalan latihan </li></ul></ul><ul><li>* Guru memberi lebih banyak latihan dengan ’ Teknik </li></ul><ul><li>WaKNABH’ , sekurang-kurangnya seminggu sekali. </li></ul><ul><li>* Peringkat pertama gunakan jadual berpetak seperti di </li></ul><ul><li>atas. </li></ul><ul><li>* Peringkat kedua, murid menulis tanpa kotak tetapi </li></ul><ul><li>setiap perkataan di jarakkan lebih kurang sejari, </li></ul><ul><li>seolah-olah tulisannya masih dalam kotak. </li></ul><ul><li>* Peringkat ketiga, menulis seperti biasa dan dibuat </li></ul><ul><li>hanya seperenggan sahaja. </li></ul>
 38. 44. Peringkat pertama Penanda Wacana ( Wa ) Kata Kunci ( K ) Nilai Murni ( N ) Aktiviti ( A ) Kata Bantu ( B ) Huraian ( H ) Oleh itu saya mestilah baik hati menolong ibu kerana saya sayang ibu. Selain itu saya hendaklah rajin Mengulang kaji pelajaran supaya mudah menjawab soalan. Justeru itu kita patutlah berjimat cermat menyimpan wang untuk masa depan.
 39. 45. Peringkat kedua Oleh itu saya mestilah baik hati menolong ibu kerana saya sayang ibu. Selain itu saya hendaklah rajin mengulangkaji pelajaran supaya mudah menjawab soalan peperiksaan.
 40. 46. Peringkat ketiga Oleh itu saya mestilah baik hati menolong ibu kerana saya sayang ibu.Selain itu saya hendaklah rajin mengulangkaji pelajaran supaya mudah menjawab soalan peperiksaan.
 41. 47. <ul><li>Teknik WaKNABH ialah: </li></ul><ul><ul><li>Wa - Penanda Wacana </li></ul></ul><ul><ul><li>K - Kata Kunci </li></ul></ul><ul><ul><li>N - Nilai murni </li></ul></ul><ul><ul><li>A - Aktiviti </li></ul></ul><ul><ul><li>B - Kata Bantu </li></ul></ul><ul><ul><li>H - Huraian </li></ul></ul>
 42. 48. 9.0 JADUAL PELAKSANAAN: BIL. AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN 1 Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal. 1 APRIL 2009 2 Menulis Proposal Kajian 20 APRIL 2009 3 Melaksasanakan Tindakan : Aktiviti 1 21 APRIL 2009 4 Menganalisis data berdasarkan tinjauan yang dilaksanakan 24 APRIL 2009 5 Melaksanakan Tindakan : Aktiviti 2 27 APRIL 2009
 43. 49. 6 Membuat pemerhatian berdasarkan tindakan 2 4 MEI 2009 7 Melaksasanakan Tindakan : Aktiviti 3 6 MEI 2009 8 Membuat pemerhatian berdasarkan tindakan 3 11 MEI 2009 9 Melaksasanakan Tindakan : Aktiviti 4 18 MEI 2009 10 Membuat pemerhatian berdasarkan tindakan 4 22 MEI 2009 11 Menjalankan ujian bagi mengesan pencapaian murid. 25 MEI 2009 12 Membuat refleksi 15 SEPT 2009 13 Menulis laporan kajian 1 OKT 2009
 44. 50. 10. KOS KAJIAN Bil. Perkara Jumlah Kos 1 Kertas A4 2 rim x RM 13 RM 26.00 2 Kad manila 10 kpg x RM 0.60 RM 06.00 3 Marker pen 1 kotak x RM 10 RM 10.00 4 Buku catatan 1 buah x RM 5 RM 05.00 5 Photastat bahan RM 35.00 JUMLAH RM 82.00
 45. 51. GURU YANG BERVISI Guru bervisi tiada pernah bercerita Tentang gaji yang diterima Guru adalah pembina maruah Untuk bangsa yang mencari arah Agar tidak rebah dalam kancah Dia adalah perencana hayat Dan penunjuk jalan Murid yang sering dahaga Dalam pengembaraan di gurun ilmu Dia adalah pahlawan Yang mencipta jurus kemenangan Untuk muridnya berpencak Dalam gelanggang pancaroba Dia melahirkan pemimpin masa depan Kata-katanya adalah keramat Tersilap langkah,bangsa tiada maruah Negara dipandang rendah Dia tidak akan bersungut Tentang kerja yang tergalas Atau beban yang beriringan Kerana Tuhan lebih memahami Warna di hati.
 46. 53. Oleh: PN HJH ZAHARAH BINTI USIN GURU CEMERLANG SEK KEB PARIT MAHANG 45800 JERAM

×