Kuliah 11 guru mrealisasikan fpk

3,611 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
128
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuliah 11 guru mrealisasikan fpk

  1. 1. Kuliah 11 Peranan Guru Merealisasikan FPKFPK.“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis danseimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmupengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia bertanggungjawab dan keupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakatdan negara.”Berlandaskan kepada FPK yang telah dihuraikan di atas, dengan perkataan lain, matlamatPendidikan Negara adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati ciri-ciri yangterdapat dalam FPK.PERANAN GURU DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAAN.Peranan guru begitu besar dalam melaksanakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Gurumerupakan insan di mana murid-murid menjadikan role model dalam menimba ilmu.Untuk merealisasikan hasrat FPK, peranan guru amatlah penting.Aspek kepimpinan guru perlu diambil perhatian. Guru perlu berfikiran kreatif dalam pengurusandan berhubungan dengan guru dan juga murid. Mereka bertanggungjawab menetapkan falsafahsekolah, membentuk wawasan sekolah, membentuk visi dan misi sekolah yang berlandaskanFPK.Guru juga perlu memastikan aspek-aspek seperti budaya sekolah, aktiviti ko-kurikulum dandisiplin murid diberi penekanan dan perhatian yang sewajarnya supaya hasrat FPK dapatdirealisasikan.Peranan guru merupakan antara faktor utama yang akan menentukan kejayaan FPK.Guru yang proaktif akan sentiasa membuat jangkaan-jangkaan tentang perubahan yang sedangdan bakal berlaku agar warga sekolah sentiasa selangkah ke hadapan, dengan itu sentiasabersedia terhadap sesuatu perubahan.Guru pembentuk iklim sekolah. Iklim sekolah yang terbuka memberi ruang dan peluang muridmelibatkan diri dengan pelbagai kegiatan. Suasana adil, mesra, demokratik dan liberal memberirangsangan yang baik ke arah dedikasi, gembira dan sempurna.
  2. 2. Guru pencetus aspek perkembangan intelek. Ia merangkumi aspek budaya ilmu .Guru yang baik tidak mengabaikan aspek ko-kurikulum.Untuk merealisasikan FPK, guru juga perlu memainkan peranan yang berkesan dalammelaksanakan gerak kerja ko-kurikulum. dan sukan dengan usaha memperkembangkan lagipotensi individu, membentuk sahsiah, membantu pertumbuhan jiwa bermasyarakat,.Perlu ditegaskan lagi, peranan guru amat penting dalam merealisasikan FPK.Guru bertanggungjawab melahirkan potensi murid secara seimbang dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani.KESIMPULANGuru memainkan peranan penting merealisasikan FPK

×