Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Emil Stępień
      Giełda Papierów Wartościowych w WarszawieKraków, 04 marca 2010 r.
2


  POLSKI RYNEK GIEŁDOWY - struktura

Nadzór – Komisja Nadzoru Finansowego

                     ...
3


Sektor MSP w polskiej gospodarce
 Struktura sektora przedsiębiorstw w Polsce w 2007 roku
            ...
4


Sektor MSP w polskiej gospodarce
 Struktura PKB wytwarzanego przez przedsiębiorstwa w 2007 roku
         ...
5


 Dlaczego NewConnect?

Regulacje prawne


 Regulacje                 Przedsiębiorstwa
prawne
uwzglę...
6


Cele GPW wobec NewConnect
       Strefa oddziaływania                              ...
7


Podstawowe założenia NewConnect
                 Emitenci - spółki                  ...
8


ASO w Polsce - podstawy
 Alternatywny system obrotu
                            wielost...
9 NEWCONNECT - wprowadzenie do obrotu

    Umowa z Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect oraz Animatorem
    Ry...
10 NEWCONNECT – oferta publiczna vs. oferta prywatna
      OFERTA PUBLICZNA                 ...
11


Oferta publiczna z wyłączeniem obowiązku sporządzenia
prospektu emisyjnego
     Ustawa o ofercie       ...
12


NewConnect - wprowadzenie do obrotu
OFERTA PUBLICZNA

                                ...
13


NewConnect - wprowadzenie do obrotu
OFERTA PRYWATNA

                                ...
14


Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect
Podstawowe zadania
              Firma inwestycyjna lub inny po...
15


 Dokument informacyjny
 Mniejsze wymagania regulacyjne niż na rynku regulowanym – zliberalizowane
zapisy w stosunku ...
16Obowiązki informacyjne i Dobre Praktyki


                                     ...
17Obowiązki informacyjne i Dobre Praktyki

       Instrumenty finansowe
                    ...
18


Raporty okresowe

                                  Sprawozdania
          ...
NewConnect po 2 latach 6 m-cach
20Podstawowe wskaźniki statystyczne rynku NewConnect


                    2009   2008   2007
...
21


Porównanie z Głównym Rynkiem Akcji
    wskaźnik obrotu 2009 (wg free float)          macierz korelacji ...
22


Korzyści dla spółek giełdowych i GPW
          Korzyści dla spółki                     ...
23


Ryzyko inwestycyjne na NewConnect
i szansa na ponadprzeciętne zyski

      Stopa zwrotu a ryzyko
        ...
24


Możliwość dywersyfikacji portfela

 Stopa zwrotu


                                Ak...
25


 Wejście na NewConnect - argumenty „za”
    Promocja i efekt marketingowy
    Prestiż spółki giełdowej
  ...
26


NewConnect jako narzędzie rozwoju dla przedsiębiorstw typu
start-up

                        ...
27


NewConnect jako narzędzie rozwoju dla spółek z ugruntowaną
pozycją na rynku

                    ...
28


Przejście z NewConnect na Główny Rynek GPW


                          8 miesięcy


   D...
29


Efekt marketingowy i rozpoznawalność jako korzyści z debiutu
NewConnect
                    Kraj:...
30


    Koszty oferty w relacji do ich wartości


Średnia (3,8 mln PLN)                        ...
31


 Alternatywne Systemy Obrotu w Europie


     New York Stock Exchange                     ...
32


 Porównanie międzynarodowe
                                     liczba debiutów ...
33
        Emil Stępień
         Dyrektor
     Dział Rozwoju NewConnect

     ul. Książęca 4...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Emil Stępień Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

2,536 views

Published on

KonfeEmil Stępień
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

4-5 marca 2010 - Konferencja Sieci Inwestorów KPT pn. „Perspektywy rozwoju współpracy inwestorów i start-upów – inwestycje kapitałowe w projekty o wysokim stopniu ryzyka”

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Emil Stępień Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 1. 1. Emil Stępień Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Kraków, 04 marca 2010 r.
 2. 2. 2 POLSKI RYNEK GIEŁDOWY - struktura Nadzór – Komisja Nadzoru Finansowego Emitenci Emitenci Depozytariusz, system KDPW S.A. rozliczeń i rozrachunku GPW S.A. Rynki BondSpot S.A. Banki prowadzące działalność maklerską Pośrednicy Domy maklerskie Inwestorzy Fundusze Zakłady Fundusze Inwestorzy Banki emerytalne ubezpieczeń inwestycyjne indywidualni Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 3. 3. 3 Sektor MSP w polskiej gospodarce Struktura sektora przedsiębiorstw w Polsce w 2007 roku Małe (bez mikro), Duże, 15% 4,20% Średnie i duże, 0,94% Mikro, 94,86% Średnie, 85% Całkowity udział MSP w sektorze przedsiębiorstw: 99,86% Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP 2009
 4. 4. 4 Sektor MSP w polskiej gospodarce Struktura PKB wytwarzanego przez przedsiębiorstwa w 2007 roku Mikro, 43% Duże, 33% Małe (bez mikro), 10% Średnie, 14% Całkowity udział MSP w PKB wytwarzanym przez przedsiębiorstwa: 67% Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP 2009
 5. 5. 5 Dlaczego NewConnect? Regulacje prawne  Regulacje Przedsiębiorstwa prawne uwzględniające  Łączenie Warunki specyfikę młodych i funkcjonowania dynamicznych  Warunki dla Możliwości młodych spółek przedsiębiorstw rozwoju spółek a we wczesnym nowatorskich,  Możliwości Fundamenty etapie rozwoju z budujących finansowania polskim rynkiem swoją pozycję rozwoju małych kapitałowym  Profesjonalne i konkurencyjną i średnich w oparciu o wielopłaszczyzno przedsiębiorstw innowacyjność we wsparcie w oparciu o przedsiębiorstw rozproszony przez akcjonariat Autoryzowanych Doradców 2 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 6. 6. 6 Cele GPW wobec NewConnect Strefa oddziaływania Znaczenie  Kreowanie warunków dla rozwoju sektora spółek innowacyjnych,  Wzrost nakładów na działalność w obszarze B+R, wdrażanie efektów badań w projektach biznesowych, Małe i średnie przedsiębiorstwa  Rozwój rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o dużych perspektywach wzrostu,  Pełnienie funkcji inkubatora przedsiębiorczości dla nowopowstałych firm  Rozwój zaplecza analitycznego, w tym m.in. wspierającego opracowywanie raportów branżowych i wycenę małych spółek  Wzmocnienie współpracy pomiędzy GPW i jej partnerami Gospodarka kraju biznesowymi w celu szybszego rozwoju rynku giełdowego w Polsce  Rozbudowa infrastruktury finansowej Polski jako elementu tworzonego regionalnego Centrum Finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – wzmocnienie pozycji GPW w regionie Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 7. 7. 7 Podstawowe założenia NewConnect Emitenci - spółki Inwestorzy  Małe, we wczesnym etapie rozwoju  VC/PE  Działające na innowacyjnym i mało  Wyspecjalizowane fundusze zamknięte, fundusze konkurencyjnym rynku, prowadzące działalność asset-management badawczo-rozwojową  Osoby prywatne posiadające znaczący kapitał  Budujące swoją pozycję konkurencyjną w (tzw. Aniołowie biznesu) oparciu o innowacyjność  Inwestorzy indywidualni GPW Główny Rynek Rynek (rynek zorganizowany regulowany) Forma prawna platformy obrotu  Spółki wprowadzone do obrotu notowane są w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW (poza rynkiem regulowanym) Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 8. 8. 8 ASO w Polsce - podstawy Alternatywny system obrotu wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami, nie będący rynkiem regulowanym; Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 9. 9. 9 NEWCONNECT - wprowadzenie do obrotu Umowa z Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect oraz Animatorem Rynku lub Market Makerem Publiczny dokument informacyjny (prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, zatwierdzany przez KNF) OFERTA PUBLICZNA Dokument informacyjny zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę (z listy NewConnect), współzatwierdzany przez GPW Wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wraz z Raportem z Oferty Prywatnej OFERTA PRYWATNA 4 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 10. 10. 10 NEWCONNECT – oferta publiczna vs. oferta prywatna OFERTA PUBLICZNA OFERTA PRYWATNA PROSPEKT MEMORANDUM DOKUMENT INFORMACYJNY EMISYJNY INFORMACYJNE Ustawa o ofercie publicznej Rozporządzenie Załącznik Nr 1 do Regulaminu z dnia 6 lipca 2007 r. Alternatywnego Systemu Obrotu Rozporządzenie w sprawie szczegółowych Komisji WE 809/2004 warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne 5 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 11. 11. 11 Oferta publiczna z wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego Ustawa o ofercie art. 7 ust. 3 pkt 1 Skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych Skierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa art. 7 ust. 3 pkt 2 papiery wartościowe o wartości co najmniej 50 tys. EUR art. 7 ust. 3 pkt 6 O wartości do 2,5 mln EUR 14 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 12. 12. 12 NewConnect - wprowadzenie do obrotu OFERTA PUBLICZNA Spółka rozważa wejście na NewConnect Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną Uchwała WZ o wprowadzeniu akcji do obrotu Wybór domu maklerskiego i doradców Sporządzenie odpowiedniego publicznego dokumentu dopuszczeniowego Złożenie wniosku do KDPW o dematerializację akcji Zawarcie umowy z Zatwierdzenie dokumentu dopuszczeniowego przez jeden z europejskich Animatorem organów nadzoru (w Polsce – Komisja Nadzoru Finansowego) Rynku/Market Rejestracja akcji w KDPW Makerem Pierwsze notowanie Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 13. 13. 13 NewConnect - wprowadzenie do obrotu OFERTA PRYWATNA Spółka rozważa wejście na NewConnect Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Sporządzenie Przekształcenie podmiotu w spółkę akcyjną dokumentu Uchwała WZ o wprowadzeniu akcji do obrotu informacyjnego i zatwierdzenie Złożenie wniosku do KDPW o dematerializację akcji go przez AD Rejestracja akcji w KDPW Złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na NC. Zawarcie (m.in. zatwierdzony przez AD dokument informacyjny) umowy z Animatorem GPW zatwierdza dokument informacyjny Rynku/Market (w ciągu 5 dni roboczych) i podejmuje decyzję o wprowadzeniu akcji do obrotu Makerem Pierwsze notowanie Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 14. 14. 14 Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect Podstawowe zadania  Firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z Kim jest Autoryzowany obrotem gospodarczym wpisany na listę Autoryzowanych Doradców na Doradca? rynku NewConnect prowadzoną przez GPW  Wybór spółki o odpowiedniej jakości (weryfikacja spółki)  Pomoc przy sporządzeniu dokumentu informacyjnego i Raportu z Oferty Prywatnej (ROP)  Monitorowanie postępu prac nad dokumentem informacyjnym i Jakie ma obowiązki? zatwierdzenie go  Co najmniej przez 1 rok od debiutu:  współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych na NewConnect  doradztwo na rzecz emitenta w zakresie dotyczącym funkcjonowania emitenta na NewConnect  Dotychczasowe doświadczenie AD na NewConnect Czym kierować się przy  Sektor, w których działają wprowadzone przez AD spółki wyborze AD?  Koszty AD (informacje zawarte w Dokumentach Informacyjnych spółek)  Możliwość połączenia obowiązków AD z doradztwem prawnym w zakresie przekształcenia firmy w spółkę akcyjną  Koszty AD ponosi spółka (możliwość refundacji w ramach działania 3.3. Kto ponosi koszty AD? POIG – usługi doradcze w celu pozyskania zewnętrznego inwestora)
 15. 15. 15 Dokument informacyjny  Mniejsze wymagania regulacyjne niż na rynku regulowanym – zliberalizowane zapisy w stosunku do memorandum dla akcji przy ofertach do 2,5 mln EUR Zawartość Zatwierdzenie  Czynniki ryzyka  Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym  Dane o instrumentach finansowych Zatwierdzany przez Autoryzowanego wprowadzanych do obrotu na NC Doradcę, współzatwierdzany przez GPW  Dane o emitencie  Sprawozdanie finansowe  Załączniki (odpis KRS, statut) Wprowadzenie do obrotu w ASO w ciągu 5 dni roboczych 14 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 16. 16. 16 Obowiązki informacyjne i Dobre Praktyki Standardy Dobre Obowiązki informacyjne rachunkowości Praktyki  Moment rozpoczęcia  Przejrzystość informacyjna wykonywania obowiązków wpływająca na wycenę spółki  Uznawane w skali informacyjnych  Aktualna korporacyjna strona międzynarodowej  Zliberalizowane wymogi w internetowa jako element polityki lub porównaniu do rynku informacyjnej  Krajowe standardy regulowanego  Stały kontakt z AD rachunkowości  Raporty bieżące  Raport roczny z wynagrodzeniem właściwe dla  Raporty okresowe członków organów spółki i AD siedziby emitenta  kwartalne  Raporty miesięczne  roczne  Finansowe raporty półroczne Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 17. 17. 17 Obowiązki informacyjne i Dobre Praktyki Instrumenty finansowe  Wykonywanie obowiązków przez emitentów, w tym ich – dopuszczone na upublicznianie, następuje na zasadach obowiązujących NewConnect i rynek na rynku regulowanym regulowany  Prowadzony przez GPW system sprawozdawczości i Elektroniczna Baza przekazywania do publicznej wiadomości obowiązków Informacji (EBI) informacyjnych w zakresie informacji poufnych oraz wynikających z Regulaminu ASO  Prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego Elektroniczny System system przekazywania przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych Przekazywania  Wykonywanie obowiązków informacyjnych przez Informacji (ESPI) emitentów NewConnect wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów 15 Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 18. 18. 18 Raporty okresowe Sprawozdania Brak wymogu audytu kwartalne Raporty kwartalne Skonsolidowane Emitent będący jednostką dominującą – raporty kwartalne brak wymogu audytu Sprawozdania Zbadane przez biegłego rewidenta roczne Raporty roczne Skonsolidowane Zbadane przez biegłego rewidenta raporty roczne Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 19. 19. NewConnect po 2 latach 6 m-cach
 20. 20. 20 Podstawowe wskaźniki statystyczne rynku NewConnect 2009 2008 2007 Zmiana indeksu (%) +30,0% - 73% + 40% Liczba spółek 107 84 24 Debiuty 26 61 24 Kapitalizacji (mln zł) 2554 1378 1424 Obroty ogółem (mln zł) 1 245 827,0 302,5 Obroty sesyjne (mln zł) 1 162 824,8 302,5 Obroty pakietowe (mln zł) 83 2,2 - Liczba transakcji 322108 247 576 59 674 Średnia wartość transakcji (zł) 1 804 1 669 2 535
 21. 21. 21 Porównanie z Głównym Rynkiem Akcji wskaźnik obrotu 2009 (wg free float) macierz korelacji indeksów 180 160 WIG20 mWIG40 sWIG80 NCI 140 120 WIG20 1,00 100 80 mWIG40 0,81 1,00 60 40 sWIG80 0,77 0,89 1,00 20 0 NCI 0,46 0,44 0,53 1,00 WIG20 mWIG40 sWIG80 NCI • wskaźnik obrotu dla spółek NewConnect jest niższy tylko w stosunku do wskaźnika największych spółek Głównego Rynku akcji • korelacja indeksów wskazuje, że najsilniej NCIndex jest powiązany z indeksem spółek średnich, najsłabiej z indeksem sWIG80
 22. 22. 22 Korzyści dla spółek giełdowych i GPW Korzyści dla spółki Korzyści dla GPW Wzrost wartości Wzrost kapitalizacji fundamentalnej Wzrost marży i zysków Wzrost obrotów Łatwość w przekonaniu Wzrost liczby debiutów (IPO) inwestorów do inwestycji Niższe koszty pozyskania Przyciąganie emitentów zagranicznych kapitału Przyciąganie inwestorów Wzrost znaczenia GPW w regionie zagranicznych Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 23. 23. 23 Ryzyko inwestycyjne na NewConnect i szansa na ponadprzeciętne zyski Stopa zwrotu a ryzyko  Wielkość spółek, długość funkcjonowania Czynniki  Etap cyklu życia głównych produktów/usług ryzyka spółki Stopa zwrotu  Wielkość emisji i liczba akcji w obrocie  Niskie wymogi informacyjne  Sytuacja makroekonomiczna  Rodzaj inwestorów zainteresowanych rynkiem NewConnect Niższe ryzyko =  Słabe pokrycie analityczne Niższa stopa Wysoka zwrotu Wyższe ryzyko = stopa Wyższa stopa zwrotu zwrotu  Wczesny etap rozwoju spółek  Innowacyjny charakter działalności  Dyskonto w wycenie fundamentalnej  Przyspieszony rozwój firmy dzięki kapitałowi z Ryzyko NewConnect i efektowi marketingowemu  Działalność na niszowym rynku  Wyższe ryzyko aniżeli na Głównym Rynku GPW
 24. 24. 24 Możliwość dywersyfikacji portfela Stopa zwrotu Akcje spółek z NewConnect Akcje małych spółek Akcje średnich spółek  Wyższe ryzyko i wyższa stopa Akcje dużych spółek zwrotu  Element strategii portfelowej zwiększający potencjalne zyski z całego portfela i optymalizujący jego Obligacje korporacyjne ryzyko Obligacje komunalne Bony i obligacje skarbowe Ryzyko
 25. 25. 25 Wejście na NewConnect - argumenty „za”  Promocja i efekt marketingowy  Prestiż spółki giełdowej  większa wiarygodność wobec banków i instytucji finansowych (wyższy rating – mniejszy koszt kredytu)  większa wiarygodność przy zdobywaniu nowych kontraktów  i kontrahentów  Rynkowa wycena akcji  Możliwość przeprowadzenia programu motywacyjnego - emisja akcji pracowniczych  Możliwość oferowania akcji na terenie całej UE na podstawie prospektu zatwierdzonego w Polsce Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 26. 26. 26 NewConnect jako narzędzie rozwoju dla przedsiębiorstw typu start-up 10 miesięcy Data powstania: 1 stycznia 2008 Data debiutu: 16 października 2008 Spółka Korzyści z debiutu Kraj: Republika Czeska Pozyskanie kapitału na rozwój i prowadzenie  Nazwa: Photon Energy a.s. badań: 2,16 mln zł  Działalność: zintegrowany deweloper instalacji  Przejrzystość działania i wiarygodność wobec fotowoltaicznych kontrahentów  Cel: bycie wiodącym graczem na rynku energii  Medialne rozpropagowanie nowatorskiej branży fotowoltaicznej w Europie Środkowej i i spółki Wschodniej Rozwój młodej, innowacyjnej spółki poprzez pozyskanie kapitału i efekt marketingowy dzięki NewConnect
 27. 27. 27 NewConnect jako narzędzie rozwoju dla spółek z ugruntowaną pozycją na rynku 25 lat Rok powstania: 1984 Data debiutu: 6 marca 2009 Spółka Korzyści z debiutu  Kraj: Polska  Pozyskany kapitał: 13,4 mln zł  Nazwa: Hydrapres S.A.  Większa rozpoznawalność na rynku i  Działalność: produkcja elementów tłocznych z wiarygodność wobec prywatnych i publicznych blachy stalowej, projektowanie i budowa maszyn partnerów, inwestorów i pożyczkodawców  Cel: generowanie wartości dla akcjonariuszy  Podniesienie prestiżu spółki i transparentności poprzez zaawansowane rozwiązania działań technologiczne poparte wysokim potencjałem  Gwarancja przejrzystości finansowej pracowników i unikalnym know-how Wejście na NewConnect jako ugruntowanie przewagi konkurencyjnej na rynku
 28. 28. 28 Przejście z NewConnect na Główny Rynek GPW 8 miesięcy Debiut na NewConnect: 27 maja 2008 Debiut na rynku głównym GPW: 6 stycznia 2009 Spółka Korzyści z debiutu  Kraj: Polska  Kapitalizacja: 97,10 mln zł (26.02.2010)  Nazwa: Centrum Klima S.A.  W planach emisja 2 mln nowych akcji (pod  Działalność: hurtowy dystrybutor artykułów do kątem inwestycji o wartości 35 mln zł) instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych  Umocnienie obecności na rynku kapitałowym i  Pozyskany kapitał na NewConnect: 7,75 mln zł wizerunku transparentnego przedsiębiorstwa  Kapitalizacja przed przejściem na rynek główny: 39,18 mln zł Przejście z NewConnect na rynek główny GPW jako element długofalowej strategii spółki
 29. 29. 29 Efekt marketingowy i rozpoznawalność jako korzyści z debiutu NewConnect  Kraj: Polska  Nazwa: Aton-HT S.A.  Działalność: innowacyjne technologie utylizacji odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów Debiut: 29 lutego 2008 Wybrane wystąpienia  4.07.2009, „Z głową do przodu”  Ponad 80 wystąpień w mediach: wywiady telewizyjne, artykuły  25.06.2009, „Odpady z azbestem trafią do prasowe, newsy na portalach odzysku, a nie tylko do ziemi” ekonomicznych i branżowych  19.02.2009, „Pierwsza sprzedaż urządzeń  Money.pl, Gartija.pl, IPO.pl, Tygodnik Polityka, Polska Gazeta Aton-HT” Wrocławska, GazetaPrawna.pl,  16.02.2009, „Aton-HT zdobywa ncinfo.pl, PulsBiznesu, Ekoinfo.pl, dofinansowanie na badania” Parkiet, Interia.pl, Puls Biznesu, TVN CNBC, TV Biznes, Przegląd  8.01.2009, „Nowa strategia” Techniczny, Agroserwis, Manager Magazin, Newsweek  2.06.2008, „Patent na giełdę”
 30. 30. 30 Koszty oferty w relacji do ich wartości Średnia (3,8 mln PLN) 6,03% 13,00% Emisje publiczne 3,99% Powyżej 15 mln PLN 4,63% 10-15 mln PLN 5-10 mln PLN 6,88% 4,30% 3-5 mln PLN 6,55% 1-3 mln PLN 18,31% Do 1 mln PLN 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% Stan na 29 stycznia 2010
 31. 31. 31 Alternatywne Systemy Obrotu w Europie New York Stock Exchange Deutsche Börse Nasdaq OMX GPW Alternext Entry Standard First North NewConnect RTS RTS Start Irish Stock Exchange MICEX IEX IRK London Stock Exchange AIM PEX OPEX Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW S.A. w Warszawie
 32. 32. 32 Porównanie międzynarodowe liczba debiutów się 2008 – cze 2009 wskaźnik obrotu się 2008 – cze 2009 40 120 35 30 25 60 20 15 10 5 0 0 Alternext NewConne Dritten First North AIM Markt AIM Euronext Dritten NewConne First North Markt NYSE- ct ct • wyższa płynność niż na innych rynkach alternatywnych w Europie np. ALTERNEXT czy Dritten Markt • najwyższa liczba debiutów w ostatnich 12 miesiącach wśród rynków alternatywnych w Europie • przeciętnie mniejsza wartość rynkowa spółki niż na innych rynkach alternatywnych w Europie
 33. 33. 33 Emil Stępień Dyrektor Dział Rozwoju NewConnect ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (022) 537 70 88, fax (022) 537 71 95 www.gpw.pl, e-mail: Emil.Stepien@gpw.pl www.newconnect.pl

×