Prestanda  Trovärdighet  Öppenhet     Ett verktyg som underlättar för små och medelstora       verksamheter at...
”Kunniga” system vs enkla system          Enkelhet handlar om att ta bort det som är           självkl...
Hur uppnår man ett enkelt system?  1.    Den enkla vägen att uppnå enkelhet       är genom eftertänksam reducer...
Konceptet EMAS Easy   Enkelt sätt att förbättra miljö- och företagsprestanda   Icke-byråkratisk metod framtaget av Hei...
Kostnadseffektivitet eller ”lågprismodellen”    52011-01-28  EMAS easy
Made in China är inte längre ”Made in China”    62011-01-28  EMAS easy
EMAS för små organisationer  Den nya EMAS-förordningen innehåller särskilda  regler för SME som syftar till att underl...
En metod för att införa miljöledningssystem  En arbetsmodell som utvecklats för att enkelt och resursbesparande  införa ...
EMAS easy - en metod för att minska miljöpåverkan    Visuell metod    Enkel dokumentering    Passar in med övr...
80% av informationen kopplad till platsen   Enkla symboler         Skuggade linjer: litet         prob...
Bygg upp relevant information till  egenkontrollen genom Eco mapping    Vad behövs?     Kartor med planbeskrivni...
Finns ingen situationsplan – gör en själv!   122011-01-28  Eco Mapping och egenkontroll
Exempel – miljöaspekter och arbetsmiljörisker                    Lagring av kemikalier –    Läckor k...
Exempel: egenkontroll i skolkök –  Hazard Analysis Critical Control Point       Varuleveranser–       Motta...
152011-01-28  EMAS easy
Kartlägg flöden i verksamheten       Kvantifiera flöden och       resursförbrukning     Värdera betydels...
Bra struktur på relevant miljöinformation                 1.  Lokalisering och företagsverksamhet    ...
Väderkarta: samla in personalens synpunkter       Vad tycker personalen är viktiga miljöfrågor?        Fångar...
Väderkarta = värdekarta    ger en bild av företagets starka och svaga sidor             Sammanlagd bild ...
Från informell till fullvärdigt EMAS   202011-01-28  EMAS easy
Arbetsflöde från informell till fullvärdigt EMAS       Miljökartläggning  + 6 enkla rutiner    Rapport på    ...
Överskådlig information   Dokumentation av vilka kontroller som ska   utföras, när och hur   Dokumenterad ansvars...
Erfarenhet från implementering av EMAS Easy   Arbetsinsatsen för införandet minskar   med150%   Kostnader för verifi...
Erfarenhet från revision av EMAS Easy   Små grupper med 4-5 företag är en ideal   grupp för samrevision   EMAS-certi...
EMAS Easy - fördelar  Minskar byråkrati, kunskapshinder samt rådgivnings- och  certifieringskostnader   Miljökartläg...
Förutsättningar..   Kluster   Gärna branschspecifika grupper   Kunskapsnätverk håller nere konsultkostnader   ...
Tack för uppmärksamheten!    ”Give me a call”    Johan Sidenmark    mobil: 0709 – 40 29 03    e-mail: josi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EMAS Easy

622 views

Published on

EMAS Easy, miljöledning för mindre företag (SME)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EMAS Easy

 1. 1. Prestanda Trovärdighet Öppenhet Ett verktyg som underlättar för små och medelstora verksamheter att införa miljöledningssystem 12011-01-28 EMAS easy
 2. 2. ”Kunniga” system vs enkla system Enkelhet handlar om att ta bort det som är självklart och spara det som tillför värde 22011-01-28 EMAS easy
 3. 3. Hur uppnår man ett enkelt system? 1. Den enkla vägen att uppnå enkelhet är genom eftertänksam reducering 2. Genomtänkt organisering och sortering gör att stora system upplevs som mindre 3. Tidsbesparingar upplevs som förenklingar 4. Kunskap förenklar allting 5. En del saker kan inte göras enkelt Save Yourself Stress Time Energy Money 32011-01-28 EMAS easy
 4. 4. Konceptet EMAS Easy  Enkelt sätt att förbättra miljö- och företagsprestanda  Icke-byråkratisk metod framtaget av Heinz-Werner Engel  SME – ryggrad i BNP, trots begränsade resurser  Miljökartläggning – en bild säger mer än 1 000 ord  Två ”affärsmodeller ”– lågpris och nätverk Miljöstyrningsrådet är den behöriga organisationen som ansvarar för information och registreringar av EMAS och EMAS easy. Läs mera: http://www.emas.se/EMAS-Easy/ 42011-01-28 EMAS easy
 5. 5. Kostnadseffektivitet eller ”lågprismodellen” 52011-01-28 EMAS easy
 6. 6. Made in China är inte längre ”Made in China” 62011-01-28 EMAS easy
 7. 7. EMAS för små organisationer Den nya EMAS-förordningen innehåller särskilda regler för SME som syftar till att underlätta arbetet och sänka kostnaderna för en EMAS- registrering. Små och medelstora tillverkande företag  Organisationer i tjänste- och servicesektorn  Offentlig verksamhet  Myndigheter Handbok på Svenska kan laddas ner ifrån: http://msr.iep.se/images/emas_easy_se.pdf 72011-01-28 EMAS easy
 8. 8. En metod för att införa miljöledningssystem En arbetsmodell som utvecklats för att enkelt och resursbesparande införa ett fullvärdigt EMAS i små och medelstora organisationer, anpassat efter verksamhetens företagsmodell.  EMAS införande i 30 steg på10 arbetsdagar  Arbetar med 3 specifika problem: • Kostnader • Kunskap • Byråkrati  Arbeta i kluster  Förenklade och visuell arbetsmodell 12011-01-28 EMAS easy
 9. 9. EMAS easy - en metod för att minska miljöpåverkan  Visuell metod  Enkel dokumentering  Passar in med övrig krav på information  Anpassas utifrån befintlig verksamhet  Bygger på personalens engagemang 92011-01-28 Eco Mapping och egenkontroll
 10. 10. 80% av informationen kopplad till platsen Enkla symboler Skuggade linjer: litet problem Cirkel: stort problem, Kraftig cirkel: stopp och korrigerande åtgärd Färgkoder – anpassa efter krav i egenkontrollen Utvärdera vad det rör sig om:  U: Utrustning  B: Beteende  K: Kunskap  P: Process 102011-01-28 EMAS easy
 11. 11. Bygg upp relevant information till egenkontrollen genom Eco mapping Vad behövs?  Kartor med planbeskrivning  Märkpennor i olika färg  Digitalkamera Vilken information ska jag leta efter?  Utrustning, material & flöden i verksamheten  Beteenden och kunskap om processerna  Markera information dynamiskt och kommentera När en risk, eller miljöaspekt, identifieras, överväg vilka möjliga lösningar det finns för att minska effekten av aktiviteten. 112011-01-28 Eco Mapping och egenkontroll
 12. 12. Finns ingen situationsplan – gör en själv! 122011-01-28 Eco Mapping och egenkontroll
 13. 13. Exempel – miljöaspekter och arbetsmiljörisker Lagring av kemikalier – Läckor kranar, ventiler – rätt hantering? risk för fuktskador? Kompressorrum – buller? Varuleveranser– fallrisker , spill? Golvrengöring – problem med halkolyckor Lackeringsrum –Ergonomi, belysning– hälsoskador?hälsoskador? Halkbekämpning – problem Lagring av kemikalier – med halkolyckor? Avfallshantering – rätt hantering? hälsoskador? 132011-01-28 Eco Mapping och egenkontroll
 14. 14. Exempel: egenkontroll i skolkök – Hazard Analysis Critical Control Point Varuleveranser– Mottagningskontroll (Ru 1) God hygien (Ru 3) Korrekt värme- behandling (Ru 6) God kunskap om ingående ingredienser och mikrobiella faror (Ru 2) Märkning och spårbarhet (Ru 2) Temperaturkontroll (Ru 7) Serveringstemperatur (Ru 7) Avfallshantering (Ru 12) Rengöringsschema (Ru 9) 142011-01-28 Eco Mapping och egenkontroll
 15. 15. 152011-01-28 EMAS easy
 16. 16. Kartlägg flöden i verksamheten Kvantifiera flöden och resursförbrukning Värdera betydelsen ur miljösynpunkt - prioritera Kategorisera flödena Utvärdera eventuell miljöpåverkan 162011-01-28 EMAS easy
 17. 17. Bra struktur på relevant miljöinformation 1. Lokalisering och företagsverksamhet 2. Vatten och avlopp 3. Mark och grundvatten 4. Luft och buller 5. Energi 6. Avfall 7. Risker Utvärdera risker och miljöaspekter samt ta fram förslag på åtgärder 172011-01-28 EMAS easy
 18. 18. Väderkarta: samla in personalens synpunkter Vad tycker personalen är viktiga miljöfrågor? Fångar upp medvetenhet och kompetens Finns det ett engagemang? Är vi så bra som vi tror? 182011-01-28 EMAS easy
 19. 19. Väderkarta = värdekarta ger en bild av företagets starka och svaga sidor Sammanlagd bild ”Operativa” ”Ledningen” Ledningens engagemang, avfall tillgång till information buller 192011-01-28 EMAS easy
 20. 20. Från informell till fullvärdigt EMAS 202011-01-28 EMAS easy
 21. 21. Arbetsflöde från informell till fullvärdigt EMAS Miljökartläggning + 6 enkla rutiner Rapport på + 2 sidor manual 2 sidor PLAN DO CHECK ACT 212011-01-28 EMAS easy
 22. 22. Överskådlig information  Dokumentation av vilka kontroller som ska utföras, när och hur  Dokumenterad ansvarsfördelning för hälsa, miljö och säkerhet  Ansvariga utsedda som bevakar att man har tillgång till aktuella lagar och regler  Dokumenterad riskbedömning av verksamheten  Nödlägesberedskap  Rutiner/beredskap för utredning och åtgärder av brister  Rutiner för hur klagomål tas emot och behandlas  Rutiner för uppföljning  Rutiner för rapportering (internt och till myndigheter) 222011-01-28 Eco Mapping och egenkontroll
 23. 23. Erfarenhet från implementering av EMAS Easy  Arbetsinsatsen för införandet minskar med150%  Kostnader för verifiering och certifiering kan minskas med 80%  Insatser från enskilda konsulter minskar med faktor 3  Informella arbetssätt leder till mindre pappersarbete och byråkrati  Skapar kunskapsbaserade nätverk  Revision kan genomföras på en dag 232011-01-28 EMAS easy
 24. 24. Erfarenhet från revision av EMAS Easy  Små grupper med 4-5 företag är en ideal grupp för samrevision  EMAS-certifiering möjligt i små kluster inom en dag  Revisorer kan lära sig att revidera systemet två till tre gånger snabbare  Uppföljande revision tar mera tid än den första inledande revisionen  En viktig tidsfaktor är verifiering av miljörapporten 242011-01-28 EMAS easy
 25. 25. EMAS Easy - fördelar Minskar byråkrati, kunskapshinder samt rådgivnings- och certifieringskostnader  Miljökartläggning är en enkel men kraftfull modell som kan uppgraderas till fullvärdigt system på 2 veckor  Stämmer överens med och är kompatibel med ISO 14001 och EMAS  kostnadseffektiv certifiering eller registrering jämfört med konventionella metoder  Finns många gratis mallar och verktyg: http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/ 252011-01-28 EMAS easy
 26. 26. Förutsättningar..  Kluster  Gärna branschspecifika grupper  Kunskapsnätverk håller nere konsultkostnader  Korta revisioner, frekvens 3 år  Diplomerade EMAS-konsulter  Utbildade kontrollanter 262011-01-28 EMAS easy
 27. 27. Tack för uppmärksamheten! ”Give me a call” Johan Sidenmark mobil: 0709 – 40 29 03 e-mail: josi@cowi.se eller www.cowi.se 272011-01-28 EMAS easy

×