Avfallsförebyggande åtgärder

490 views

Published on

Presentation Recycling dagen 2012

Det finns en stor potential för att kunna minska byggavfallet
genom att arbeta förebyggande med avfall.

Presentation visar några förebyggande åtgärder.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avfallsförebyggande åtgärder

 1. 1. Recyclingdagen 2012Avfallsförebyggande åtgärder inom bygg- ochanläggningssektornJohan Sidenmark, COWI ABIoannis Bakas, Eivind Bøe, Janus Kirkeby, Birgitte Jørgensen KjærMartin Uhre Mandrup och Anna-Karin Ohls 2012-04-221 JOHAN SIDENMARK
 2. 2. Avfallsförebyggande åtgärder inom bygg- och anläggningssektornSammanfattning Inte så många förebyggande åtgärder som förväntat, vilket betyder att det finns en stor potential för att kunna minska byggavfallet De flesta åtgärderna är baserat på informationsverktyg, som t.ex. faktablad, checklistor, handböcker och beräkningsmallar Branschen har kommit långt med att minska farliga ämnen i byggmaterial och produkter. Drivkrafterna för att arbeta med förebyggande av avfall är framförallt ekonomiska vinster och minskad miljöpåverkan 2012-04-222 JOHAN SIDENMARK
 3. 3. Avfallsförebyggande åtgärder inom bygg- och anläggningssektornBakgrund Förebyggande av avfall har högsta prioritet i EUs avfallsdirektiv samt i de nationella miljömålen och avfallsplanen Bygg- och anläggningsbranschen är stora avfallsproducenter, genererar mellan 30-50% av totala avfallet i de nordiska länderna. Väldigt framgångsrika inom återvinning, vissa fraktioner har återvinningstal på upp till 90-95%. Däremot inte så många åtgärder för att förebygga avfall från bygg- och anläggningsbranschen 2012-04-223 JOHAN SIDENMARK
 4. 4. Avfallsförebyggande åtgärder inom bygg- och anläggningssektornAvfallstrappanEUs avfallsdirektiv lyfter framavfallshierarkin som prioriterings-ordning på avfallsområdet:1. Förebyggande2. Återanvändning3. Materialåtervinning4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning5. BortskaffandeNationellt program för förebyggandeav avfall ska vara klart till 2013. 2012-04-224 JOHAN SIDENMARK
 5. 5. Åtgärder för att förebygga avfall inom bygg och anläggningKunskapsöversynIdentifiera och prioritera åtgärder ochpågående aktiviteter som medför attavfall förebyggs inom bygg- ochanläggningssektornSyftet med utredningen var att: Ta fram bakgrundsinformation om olika initiativ och sammanställa en katalog med "best practices" Analysera åtgärder som redan är införda för att förebygga avfall Sprida nya idéer och koncept inom branschen Inspirera och engagera alla inblandade aktörer 2012-04-225 JOHAN SIDENMARK
 6. 6. EUs avfallsdirektiv (2008/98/EC)Definition förebyggandeav avfallFörebyggande: åtgärder som vidtasinnan ett ämne, ett material eller enprodukt blivit avfall och innebär enminskning ava) mängden avfall, inbegripet genomåteranvändning* av produkter ellerförlängning av produkters livslängd,b) den negativa påverkan av miljönoch människors hälsa genom detgenererade avfallet, ellerc) halten av skadliga ämnen i materialoch produkter,*) återanvändning: varje förfarande som innebär att produkter eller komponenter sominte är avfall återanvänds i samma syfte för vilket de ursprungligen var avsedda 2012-04-22 6 JOHAN SIDENMARK
 7. 7. Avgränsning av rapportenDefinition av åtgärder för att förebygga avfall Källa: Reviderad illustration från BIO Intelligence Service, 2009. 2012-04-227 JOHAN SIDENMARK
 8. 8. Kartläggning och analysAvfallsförebyggandeåtgärderDrygt 30 åtgärder hittades ochgrupperades i sju kategorier:1. Återanvändning av byggprodukter och material2. Informationskampanjer3. Handböcker4. Frivilliga överenskommelser5. Identifiering av farliga ämnen6. Registrering av icke-farliga produkter7. KlassificeringssystemKategorierna har utvärderats ochkompletteras med en fallstudie inomvarje område 2012-04-228 JOHAN SIDENMARK
 9. 9. Kategori 1Återanvändning av byggprodukter och material 5 åtgärder Förlänger livscykeln genom direkt återanvändning av en produkt eller material Lätt att införa, och att överföra till andra länder Domain Contribution Legend Waste amounts ++ Waste impacts 0 Hazardous waste amounts 0 ++ very positive Costs for implementation ++ + positive Costs for construction sector + 0 neutral - negative Bureaucracy + -- very negative Employment ++ Transferability to other geographical areas + 2012-04-229 JOHAN SIDENMARK
 10. 10. Kategori 1 - Återanvändning av byggprodukter och materialExempel – Kretsloppsparken Ålelyckan (SE) SOURCE: IVL 2011, Förebygga avfall med kretsloppsparker 2012-04-2210 JOHAN SIDENMARK
 11. 11. Kategori 2Informationskampanjer 10 åtgärder Låg kostnad, flera mål, men effekten är svår att utvärdera Finns behov för mer riktad och specifik information (oftast för generell info) Domain Contribution Legend Waste amounts + Waste impacts 0 Hazardous waste amounts 0 ++ very positive Costs for authorities 0 + positive Costs for construction sector ++ 0 neutral - negative Bureaucracy ++ -- very negative Employment 0 Transferability to other geographical areas + 2012-04-2211 JOHAN SIDENMARK
 12. 12. Kategori 2 - InformationskampanjerExempel - WastePrevKit for enterprises,education and households/JESSE-project (FI) 2012-04-2212 JOHAN SIDENMARK
 13. 13. Kategori 3Handböcker 7 åtgärder Ger konkreta och handfasta råd hur man kan gå tillväga för att förebygga avfall Fokuserar till största delen på design- och byggfasen för en byggnad, behövs kompletterande information om drift, underhåll och rivning Domain Contribution Legend Waste amounts + Waste impacts 0 Hazardous waste amounts + ++ very positive Costs for implementation 0 + positive Costs for construction sector ++ 0 neutral - negative Bureaucracy 0 -- very negative Employment 0 Transferability to other geographical areas ++ 2012-04-2213 JOHAN SIDENMARK
 14. 14. Kategori 3 - HandböckerExempel – Designing out waste (UK) 2012-04-2214 JOHAN SIDENMARK
 15. 15. Kategori 4Frivilliga överenskommelser inom branschen 3 åtgärder Oftast mellan offentlig aktör och näringslivet med specifika mål, - "benchmarking for waste", t.ex. danska NMK96 om Selektiv rivning Framgång beror på engagemanget bland deltagande aktörer Domain Contribution Legend Waste amounts + Waste impacts ++ Hazardous waste amounts + ++ very positive Costs for implementation - + positive Costs for construction sector -/+ 0 neutral - negative Bureaucracy - -- very negative Employment 0 Transferability to other geographical areas + 2012-04-2215 JOHAN SIDENMARK
 16. 16. Kategori 4 – Frivilliga överenskommelserExempel – Halving waste to landfill (UK) 2012-04-2216 JOHAN SIDENMARK
 17. 17. Kategori 5Identifiering av farliga ämnen 2 åtgärder Vanligtvis reglerat i lag/förordning, identifiering av farliga ämnen i byggnader före rivning för att säkerställa korrekt omhändertagande (rivningsplan) Stor potential för att minska mängderna farligt avfall Domain Contribution Legend Waste amounts 0 Waste impacts + Hazardous waste amounts + ++ very positive Costs for authorities - + positive Costs for construction sector - 0 neutral - negative Bureaucracy/Administration - -- very negative Employment + Transferability to other geographical areas ++ 2012-04-2217 JOHAN SIDENMARK
 18. 18. Kategori 5 – Identifiering av farliga ämnenExempel – Vienna Building regulative (AT) 2012-04-2218 JOHAN SIDENMARK
 19. 19. Kategori 6Databaser för registrering av icke-farliga produkter 2 åtgärder Olika verktyg för att registrera material och byggprodukter som ej innehåller farliga ämnen för att främja användandet av dessa produkter i produktionen Miljömärkta produkter – för att främja en sund och hälsosam inomhusmiljö Domain Contribution Legend Waste amounts 0 Waste impacts + Hazardous waste amounts ++ ++ very positive Costs for authorities 0 + positive 0 neutral Costs for construction sector 0 - negative Bureaucracy/Administration - -- very negative Employment 0 Transferability to other geographical areas ++ 2012-04-2219 JOHAN SIDENMARK
 20. 20. Kategori 6 – Registrering av icke-farliga produkterExempel– BASTA (SE) 2012-04-2220 JOHAN SIDENMARK
 21. 21. Kategori 7Klassificeringssystem 6 åtgärder Standardiserade klassningssystem för utformning av byggnad och anläggning Mer om materialval och resurseffektivitet, avfallsdelarna handlar snarare om rätt hantering och återvinning än om förebyggande åtgärder Blir allt vanligare, kommer troligen få stor betydelse i framtidenDomain Contribution LegendWaste amounts +Waste impacts +Hazardous waste amounts + ++ very positiveCosts for authorities -- + positiveCosts for construction sector + 0 neutral - negativeBureaucracy 0 -- very negativeEmployment +Transferability to other geographical areas ++ 2012-04-2221 JOHAN SIDENMARK
 22. 22. Kategori 7 - KlassificeringssystemExempel – IBO-Ökopass scheme (AT) 2012-04-2222 JOHAN SIDENMARK
 23. 23. Inte så många implementerade åtgärder, men desto fleraFörslag om avfalls-förbyggande åtgärder Kompetensutveckling av ingenjörer, projektörer, designers och arkitekter Generella utbildningar om vanliga avfallsförebyggande åtgärder på företagsnivå och för byggledningen Databaser för inköpsansvariga om behov/överblivet byggmaterial Logistikcentra (Hammarby Sjöstad) Inköp och upphandling, ta fram kriterier Uppgradering av befintliga standarder map byggmaterial Belöna renovering och restaurering av byggnader Uppmuntra till nytänkande och nya byggmetoder, som vagga till vagga 2012-04-2223 JOHAN SIDENMARK
 24. 24. Avfallsförebyggande åtgärder inom bygg- och anläggningssektornNordic Workshop EU och tillsynsmyndigheter - Regler/mål och inköp Tillverkare av byggmaterial - Byggproduktdeklarationer (EPD, PCR ) - Utökat produktansvar (EPR) Projektörer och byggare - Välja prefabricerade lösningar - Införa loggbok för byggnader Arkitekter och designers - Flexibel design och utformning - Använda verktyg som BIM Beställare och Fastighetsägare - Gå ifrån prestationsavtal till funktionsavtal Forskningsorganisationer/NGO - Information (LCA, LCC) och kommunikation 2012-04-2224 JOHAN SIDENMARK
 25. 25. Att förebygga avfall är en del av den nya gröna ekonominSlutsats Förebyggande av avfall leder till minskad miljöpåverkan: - minskade utsläpp av CO2 - mindre farliga kemikalier i omlopp Förebyggande av avfall medför ekonomiska vinster: - minskad hantering av avfall - material- och resurseffektivitet - materialsnåla produkter billigare - högre kvalitet på produkter => längre livslängd samt färre reparationer och underhåll Förebyggande av avfall ger sociala fördelar genom ökad sysselsättning: - nya jobbmarknader för återvinning - forskning och innovation 2012-04-2225 JOHAN SIDENMARK
 26. 26. Frågor?Louisiana Pavillion 2012-04-2226 JOHAN SIDENMARK
 27. 27. Tack!Maishima Incineration Plant, Osaka, Japan 2012-04-2227 JOHAN SIDENMARK

×