Miljöskydd i Antarktis
    DML 2006/07
Syftet är att ge en introduktion till

   Miljöskyddslagar

   Expeditionens
   miljökonsekvenser

    Polars miljöarb...
Varför bry sig om miljön?

   Vårt ansvar
   
   Antarktis är unikt

   Försiktighetsprincipen

   Hälsa och säkerhe...
Antarktis är unikt

   14 miljoner km2, ca 1% är isfri

   Naturskyddsområde ägnat
   fred och vetenskap

   Forsknin...
Antarktisk miljöpolitik

   Komplicerat

   Många länder

   Politik

   Fiske

   Lagstiftning

   Anspråk
Olika syn på miljöskydd i Antarktis
Wasa
         Novolazarevskaya
Lagar och överenskommelser
till skydd för miljön

         The Antarctic Treaty
    Convention for the Conserv...
Antarktisfördraget (1961)

   Peaceful purposes        
   Provides for inspection

   Freedom to conduct    ...
Miljöskyddsprotokollet (1998)
Activities in the Antarctic Treaty
area shall be planned and
conducted so as to limit advers...
Bilagor till miljöskyddsprotokollet

   Annex I - Environmental impact assessment

   Annex II - Conservation of Antarct...
Lag om Antarktis (2006:924)

   Reglerar svensk verksamhet i Antarktis

   Baseras på miljöhänsyn

   Tillstånd krävs för ...
Stockholmsreglerna

   Bilaga VI till Miljöskyddsprotokollet

   Huvudman (operatören) är ansvarig
  
   för miljöfarliga...
Tillstånd krävs för

   Expeditioner

   Fartyg and flygplan som reser till Antarktis

   Exploatering av mineraler och me...
Expeditionens miljökonsekvenser

      ”A key phrase in all
    activities in the polar region
    is protect t...
Miljökonsekvensbeskrivning

   Varje expedition föregås av
   en MKB (Annex 1, MP)

    Samlad bedömning av den
   ...
Miljöaspekter från expeditionen
Aktiviteter   Miljöaspekter          Miljöpåverkan

   Logistik  
    Fuel m...
Miljöprogrammet
      .
Fåglar på Wasa och Svea
•   Antarktispetrell Thalassoica antarctica
•   Sydpolslabb Catharacta maccormicki
•   Havslöpa...
Lavar och mossor

  43 arter funna i 120 provtagningsrutor
No major human impact on the terrestrial vegetation but some
 ...
Björndjur
Polars miljöarbete i Antarktis
Miljöanpassad teknik

   Solpaneler

   Vindkraft

   Propan

   Värmeväxlare

   Miljödiesel

   Bränsleeffektiva f...
Nordic Environmental Handbook

   Bygger på Miljö-
   skyddsprotokollet och
   nationella lagar

   Praktiska guidel...
Nordic Environmental Handbook

   Description of the Environment  
   Helicopters and Aircraft

   Legal Framework  ...
Avfallshantering

   Minimera uppkomsten av avfall

   Avlägsna allt avfall från Antarktis

   Förbjudna produkter
   -...
Avfallshantering

   Separation and recycling
   
   Metal
   
   Glass
   
   mixed solid
   
   sewage, f...
Miljöfarlig olycka

   Rapportera alla incidenter till Expeditionsledaren

   Incidenter som leder till miljöfarliga olyck...
Expected probability of spills
       Spill       Assumed   Maximum spill size    Fuel type
      ...
General procedure for oil spill

   Try to stop or minimise any further spillage.

   Deploy absorbents to contain the oil...
Oljespill

   Initial assessment   
   Resources at risk
 - Type 1 < 200 litres   - Ice-free ground
 - Type 2 > 200...
Markföroreningar är relativt begränsade på
Wasa och Svea
Code of Conduct
Generella riktlinjer och principer
Vegetationen är ömtålig

   Var uppmärksam med risken att introducera nya arter.

   Un...
Generella riktlinjer och principer

   Avfall och föroreningar
   - Målet är noll utsläpp

    Speciellt skyddade områ...
Trots miljöanpassad teknik…

   Tänk på vart du befinner dig, tänk
   snålt…….. Hushåll med
   naturresurserna.

   ...
FRÅGOR?
Antarktis Miljo 07
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Antarktis Miljo 07

563 views

Published on

Miljöutbildning svenska expeditioner till Antarktis

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
563
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Antarktis Miljo 07

 1. 1. Miljöskydd i Antarktis DML 2006/07
 2. 2. Syftet är att ge en introduktion till   Miljöskyddslagar   Expeditionens miljökonsekvenser   Polars miljöarbete   Kemikaliehantering   Avfallshantering   Generella riktlinjer
 3. 3. Varför bry sig om miljön?   Vårt ansvar   Antarktis är unikt   Försiktighetsprincipen   Hälsa och säkerhet   Framtida forskning   En svensk expedition   Expeditionsrutiner   Efterleva lagar
 4. 4. Antarktis är unikt   14 miljoner km2, ca 1% är isfri   Naturskyddsområde ägnat fred och vetenskap   Forskning utgör idag den mest omfattande aktiviteten   4 000 forskare/tekniker, ca 1 000 övervintrare   Drygt 80 stationer
 5. 5. Antarktisk miljöpolitik   Komplicerat   Många länder   Politik   Fiske   Lagstiftning   Anspråk
 6. 6. Olika syn på miljöskydd i Antarktis Wasa Novolazarevskaya
 7. 7. Lagar och överenskommelser till skydd för miljön The Antarctic Treaty Convention for the Conservation of Antarctic Seals Conv. on the Conservation of Antarctic Marine Livning Resources Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty ATS COMNAP SCAR
 8. 8. Antarktisfördraget (1961)   Peaceful purposes   Provides for inspection   Freedom to conduct   Advance notice of scientific research expeditions   Exchange of information   Parties to meet periodically   No recognition of territorial   Dispute settlement claims procedure   Prohibits nuclear activities
 9. 9. Miljöskyddsprotokollet (1998) Activities in the Antarctic Treaty area shall be planned and conducted so as to limit adverse impacts on the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems. Article 3, Madrid Protocol
 10. 10. Bilagor till miljöskyddsprotokollet   Annex I - Environmental impact assessment   Annex II - Conservation of Antarctic fauna and flora   Annex III - Waste disposal and waste management   Annex IV - Prevention of marine pollution   Annex V - Area protection and management   Annex VI - Liability arising from environmental emergencies
 11. 11. Lag om Antarktis (2006:924)   Reglerar svensk verksamhet i Antarktis   Baseras på miljöhänsyn   Tillstånd krävs för att besöka Antarktis   MKB krävs för all verksamhet   Skadestånd vid miljöfarlig olycka (Stockholmsreglerna)
 12. 12. Stockholmsreglerna   Bilaga VI till Miljöskyddsprotokollet   Huvudman (operatören) är ansvarig   för miljöfarliga olyckor som verksamheten har orsakat i Antarktis   att vidta åtgärder för att begränsa och minimera effekter av miljöolyckor   att ha aktuella beredskapsplaner   att betala ersättning om åtgärder inte vidtas   att ha tillräckligt försäkringsskydd   ATS upprätthåller en fond
 13. 13. Tillstånd krävs för   Expeditioner   Fartyg and flygplan som reser till Antarktis   Exploatering av mineraler och meteoriter   Insamling av växter och djur eller för att handskas med växt och djurliv   Införandet av levande växter och djur   Besöka speciellt skyddade områden (ASPA)
 14. 14. Expeditionens miljökonsekvenser ”A key phrase in all activities in the polar region is protect the environment” SPRS Field Course Handbook
 15. 15. Miljökonsekvensbeskrivning   Varje expedition föregås av en MKB (Annex 1, MP)   Samlad bedömning av den planerade verksamhetens inverkan på miljön   Beslutsunderlag
 16. 16. Miljöaspekter från expeditionen Aktiviteter Miljöaspekter Miljöpåverkan   Logistik   Fuel management   Emissions to air   Forskning   Chemical Management   Emissions to land   Waste and Sewage   Emissions to ice   Environmental awareness   Physical Disturbance   Terrain alteration of Land   Introductions of alien   Depletion of natural invasive species resources   Power and heat production   Degradation of biodiversity   Noise generation
 17. 17. Miljöprogrammet .
 18. 18. Fåglar på Wasa och Svea •  Antarktispetrell Thalassoica antarctica •  Sydpolslabb Catharacta maccormicki •  Havslöpare Oceanites oceanius •  Ispetrell Pagodroma nivea
 19. 19. Lavar och mossor  43 arter funna i 120 provtagningsrutor No major human impact on the terrestrial vegetation but some plots located close to the stations are affected by track- vehicles and from station maintenance. Results show consistency over the 10 years, but over all sample-plots show an increase in both lichen species richness and abundance, measured as the number of lichen records.
 20. 20. Björndjur
 21. 21. Polars miljöarbete i Antarktis
 22. 22. Miljöanpassad teknik   Solpaneler   Vindkraft   Propan   Värmeväxlare   Miljödiesel   Bränsleeffektiva fordon .
 23. 23. Nordic Environmental Handbook   Bygger på Miljö- skyddsprotokollet och nationella lagar   Praktiska guidelines   Generella riktlinjer Det förväntas att alla expeditionsmedlemmar följer guidelines och generella riktlinjer!
 24. 24. Nordic Environmental Handbook   Description of the Environment   Helicopters and Aircraft   Legal Framework Operations   Waste Management   Purchasing and Packaging   Oil Spill and Fuel Management   National Station Operation Plans   Chemical and Radioisotope   Questionnaires and Report forms Management   Management Plans
 25. 25. Avfallshantering   Minimera uppkomsten av avfall   Avlägsna allt avfall från Antarktis   Förbjudna produkter - PCB, pesticider - polystyren chips/kulor - osterilicerad jord   Omhändertagande, hantering, märkning
 26. 26. Avfallshantering   Separation and recycling   Metal   Glass   mixed solid   sewage, food   liquid kitchen
 27. 27. Miljöfarlig olycka   Rapportera alla incidenter till Expeditionsledaren   Incidenter som leder till miljöfarliga olyckor ska rapporteras till COMNAP ”Environmental Incident Reporting System”   Bränslespill är den vanligaste incidenten – följ rutiner för hantering av olja och bränsle
 28. 28. Expected probability of spills Spill Assumed Maximum spill size Fuel type probability (liters) Overflow whilst refueling High 10 Jet A1, gasoline Drum/can leakage Medium 200 Jet A1, gasoline Damage of drum/can Medium 200 Jet A1, gasoline Large number of drums Very low 8 000 Jet A1, gasoline damaged simultaneously
 29. 29. General procedure for oil spill   Try to stop or minimise any further spillage.   Deploy absorbents to contain the oil.   If possible, use pumps to remove the fuel from the ground straight into 200 litre drums.   Absorbent pads should be spread on any remaining oil that cannot be manually removed.   Oil soaked absorbents must be picked up and placed in plastic bags or empty 200 litre drums.
 30. 30. Oljespill   Initial assessment   Resources at risk - Type 1 < 200 litres - Ice-free ground - Type 2 > 200 litres - Ice-covered ground - Type, Location, Risk - Snow-covered ground   Health and safety   Spill response - Ensure safe working - Be familiar with OSCP conditions - Spill equipment
 31. 31. Markföroreningar är relativt begränsade på Wasa och Svea
 32. 32. Code of Conduct
 33. 33. Generella riktlinjer och principer Vegetationen är ömtålig   Var uppmärksam med risken att introducera nya arter.   Undvik all onödig kontakt med all vegetation. Handskas inte med växter (utan tillstånd). Fåglar och däggdjur   Handskas inte med djur (utan tillstånd).   Var uppmärksam på risken att medföra sjukdomar till Antarktis.   Håll ordentligt avstånd till alla fåglar och däggdjur och var lugn och stilla om de finns i din närhet. Använd inga motorfordon närmare än 200 meter från häckande fåglar.
 34. 34. Generella riktlinjer och principer   Avfall och föroreningar - Målet är noll utsläpp   Speciellt skyddade områden (ASPA) - Behöver tillstånd för att besöka   Site management - A site should always be left in its natural condition
 35. 35. Trots miljöanpassad teknik…   Tänk på vart du befinner dig, tänk snålt…….. Hushåll med naturresurserna.   Lär dig de grundläggande förutsättningarna och reglerna   Packa bara det som du behöver, minimera förpackningar.   Använd förpackningsmaterial som kan återvinnas. Undvik PVC, skumplast, och plastpåsar
 36. 36. FRÅGOR?

×