SlideShare a Scribd company logo

June 22 25

=D

1 of 3
Download to read offline
IPINASA KAY: Bb. ROSALINA DY PETSA:
ASIGNATURA: ARALING ASYANO 8 GURO: MARK ANTHONY A. BARTOLOME
ARALIN BILANG: 3 PETSA: June 22, 2015
LAYUNIN:
Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at
kapaligiran sa paghubog ng Kabihasnang
Asyano.
A. Natutukoy ang kontinenteng asya;
B. Naiisa-isa ang mga bansa sa asya;
C. Nauuri ang mga bansa na kabilang sa
bawat rehiyon.
PAKSA:
 Mga rehiyon sa Asya
KAGAMITAN:
 TV Projector, Mapa ng Asya at larawan
SANGGUNIAN:
 Antonio, Eleanor, D., et.al, Kayamanan:
Araling Asyano, REX Book Store, Manila,
2013.
 Irapta, Angelina C., et.al, Introduction to Asia:
History, Culture and Civilization, REX Book
Store, Manila, 2005.
 Iriye, Akira, The origins of the Second World
War in Asia and the Pacific, Longman group
UK Limited, Malaysia, 1987.
 Zaide, G.F.& S.M., Kasayasayan ng Bansang
Asyano 7th
Edition, All Nations Publishing Co.,
Inc. Quezon City, 2009.
 Zaide, G.F., History of Asian Nations, national
Book Store Inc., Manila, 1980.
GAWAIN SA PAGKATUTO
I. PANIMULANG GAWAIN
 Panalangin
 Pagbati sa Guro
 Balitaan
 Balik-Aral
 Bakit pinangkat ang mga bansa sa asya?
II. PAGGANYAK
Seven Continents
Song for Learning the Continents
Jack Hartmann, M.A
seven, seven continents
There are seven, seven continents
One, two, three, four, five, six, seven
There are seven continents seven, seven, seven
One, two, three, four, five, six, seven,
There are seven continents seven, seven, seven
North America, South America,
Europe, Asia, Africa,
Antarctica, Australia
These are, these are the seven continents
Repeat Chorus
There are seven, seven continents
There are seven, seven continents
There are seven, seven continents
There are seven, seven continents
III. TALAKAYAN
 Saang kontinente kabilang ang Pilipinas?
 Anong rehiyon sa Asya kabilang ang Pilipinas?
IV. PAGLALAKIP (Pagpapahalaga & Paglalapat)
 Paano natin mapapanatili ang Kooperasyon ng bawat
bansa sa asya kahit itoy nakapangakat?
EBALWASYON:
Tukuyin kun saan kabilang na rehiyon
sa asya Ang mga sumusunod na
bansa;
KA, SA, TSA, HA, TA.
1. India
2. Pilipinas
3. Kazakhstan
4. Nepal
5. Mongolia
TAKDANG ARALIN
1. Anu-ano ang mga anyong Lupa at Tubig na
matatapuan sa Asya?
IPINASA KAY: Bb. ROSALINA DY PETSA:
ASIGNATURA: ARALING ASYANO 8 GURO: MARK ANTHONY A. BARTOLOME
ARALIN BILANG: 4 PETSA: June 23-24, 2015
LAYUNIN:
Napapahalagahan ang ugnayan ng
tao at kapaligiran sa paghubog ng
Kabihasnang Asyano.
D. Natutukoy ang mga anyong
tubig at lupa sa Asya;
E. Nailalarawan ang mga
anyong tubig at lupa sa
Asya;
F. Naipapaliwanag kung
paano maipagmamalaki
ang mga magagandng
tanawin sa Asya.
PAKSA:
 Mga anyong lupa at tubig
sa Asya
KAGAMITAN:
 TV Projector, Mapa ng
Asya at larawan
SANGGUNIAN:
 Antonio, Eleanor, D., et.al,
Kayamanan: Araling Asyano,
REX Book Store, Manila, 2013.
 Irapta, Angelina C., et.al,
Introduction to Asia: History,
Culture and Civilization, REX
Book Store, Manila, 2005.
 Zaide, G.F.& S.M.,
Kasayasayan ng Bansang
Asyano 7th
Edition, All Nations
Publishing Co., Inc. Quezon
City, 2009.
GAWAIN SA PAGKATUTO
I. PANIMULANG GAWAIN
 Panalangin
 Pagbati sa Guro
 Balitaan
 Balik-Aral
 Bakit sa TSA kabilang ang Pilipinas?
II. PAGGANYAK
 Pagpapatugtog ng Kanta ni Angeline Quinto
Piliin mong Inang Pilipinas
III. TALAKAYAN
Anyong
lupa
kahulugan Anyong
Tubig
Kahulugan
Bundok Lawa
Bulkan Ilog
Lambak Karagatan
Kapatagan Talon
Talampas
Tangway
Pulo
Diyerto
IV. PAGLALAKIP (Pagpapahalaga &
Paglalapat)
 Ano ang magaagandang dulot ng mga
Anyong Lupa at tubig?
EBALWASYON:
SANAYSAY: bilang Asyano paano mo maipagmamalaki ang mga anyong
lupa at tubig sa Asya?
Pamantayan
Napakahusay
4
Mahusay
3
Katamtaman
2
Kailangan ng
karadagang
pagsasanay
1
Nilalaman
Napakahusay
ng pagkakabuo
ng talata.
Malawak at
marami ang
mga
impormasyon
at elaborasyon.
Mahusay ang
pagkakabuo ng
talata.
Malawak at
marami ang
mga
impormasyon
at paliwanag.
May
kahusayan ang
pagkakabuo ng
talata.
Malawak at
marami ang
mga
impormasyon
at paliwanag.
Maligoy ang
talata.
Nakaklito at
Hindi tiyak ang
mga
impormasyon.
Pagtalakay
Masusi ang
pagkakatalakay
ng mga paksa.
May ilang tiyak
na
pagtatalakay
sa paksa.
May
pagtatangkang
talakayin ang
paksa.
Hind natalakay
ang paksa.
Organisasyon
May mahusay
na
organisasyon
at pokus sa
paksa.
May
oraganisasyon.
Hindi malinaw
ang
organisasyon.
Malabo ang
organisasyo
kung mayroon
man.
Paglalahad
Angkop ang
mga salita at
pangungusap
sa paksa at
mambabasa
Karamihan sa
mga salita at
pangungusap
ay angkop sa
paksa at
mambabasa
Hindi gaanong
angkop ang
mga salita at
pangungusap
sa paksa at
mambabasa.
Hindi gumamit
ng tiyak na
salitang
angkop sa
mga
pangungusap,
paksa at
mambabasa.
TAKDANG ARALIN
 Bigyan ng kahulugan ang mga ss:Tundra, Taiga,
Grassland, Tropical Forest
IPINASA KAY: Bb. ROSALINA DY PETSA:
ASIGNATURA: ARALING ASYANO 8 GURO: MARK ANTHONY A. BARTOLOME
ARALIN BILANG: 5 PETSA: June 25, 2015
LAYUNIN:
Nailalarawan ang mga Katangian ng
kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya
katulad ng Kinaroroonan, hugis, sukat, anyo,
klima, at vegetation cover(Tundra, Taiga,
Grasslands, desert, tropical forest, mountain
lands)
A. Nailalarawan ang katangiang pisikal
ng asya;
B. Natatalakay ang mga Katangian ng
kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng
Asya;
C. Naiisa-isa ang mga impormasyon sa
katangian ng kapaligirang pisikal sa
mga rehiyon ng Asya.
PAKSA: Katangiang Pisikal ng mga rehiyon
sa Asya(Vegetation cover at Klima)
KAGAMITAN:
 TV projector, Larawan at Mapa
SANGGUNIAN:
 Antonio, Eleanor, D., et.al,
Kayamanan: Araling Asyano, REX
Book Store, Manila, 2013.
 Iriye, Akira, The origins of the Second
World War in Asia and the Pacific,
Longman group UK Limited, Malaysia,
1987.
 Zaide, G.F.& S.M., Kasayasayan ng
Bansang Asyano 7th
Edition, All
Nations Publishing Co., Inc. Quezon
City, 2009.
 Zaide, G.F., History of Asian Nations,
national Book Store Inc., Manila,
1980.
GAWAIN SA PAGKATUTO
V. PANIMULANG GAWAIN
 Panalangin
 Pagbati sa Guro
 Balitaan
 Balik-Aral
 Anu-ano ang mga pangkat heograpiko
sa Asya?
 Anu-ano ang mga magagandang
tanawin sa Asya?
VI. PAGGANYAK
 Four pics one word(larawan ng
Chocolate hills, Mt. Everest, Disyerto
at Kapatagan) huhulaan ng mag-aaral
ang sagot mula sa konsepto ng
larawan.
 ASIA
VII. TALAKAYAN
 Expert Groupings
1. Tundra at Taiga
2. Grasslands at tropical rainforest
3. Disyerto at mountain lands
4. Klimang tropical at Arid at Semi Arid
5. Polar at Continental
VIII. PAGLALAKIP (Pagpapahalaga &
Paglalapat)
 Paano nakakaapekto ang kalikasan
sa pamumuhay ng mga tao?
EBALWASYON:
Sanaysay: Ipaliwanag ang ibig sabihin ng “Ang Vegetation ang hayagang
patunay ng klima ng isang lugar.”
Pamantayan
Napakahusay
4
Mahusay
3
Katamtaman
2
Kailangan ng
karadagang
pagsasanay
1
Nilalaman
Napakahusay
ng pagkakabuo
ng talata.
Malawak at
marami ang
mga
impormasyon
at elaborasyon.
Mahusay ang
pagkakabuo ng
talata.
Malawak at
marami ang
mga
impormasyon
at paliwanag.
May
kahusayan ang
pagkakabuo ng
talata.
Malawak at
marami ang
mga
impormasyon
at paliwanag.
Maligoy ang
talata.
Nakaklito at
Hindi tiyak ang
mga
impormasyon.
Pagtalakay
Masusi ang
pagkakatalakay
ng mga paksa.
May ilang tiyak
na
pagtatalakay
sa paksa.
May
pagtatangkang
talakayin ang
paksa.
Hind natalakay
ang paksa.
Organisasyon
May mahusay
na
organisasyon
at pokus sa
paksa.
May
oraganisasyon.
Hindi malinaw
ang
organisasyon.
Malabo ang
organisasyo
kung mayroon
man.
Paglalahad
Angkop ang
mga salita at
pangungusap
sa paksa at
mambabasa
Karamihan sa
mga salita at
pangungusap
ay angkop sa
paksa at
mambabasa
Hindi gaanong
angkop ang
mga salita at
pangungusap
sa paksa at
mambabasa.
Hindi gumamit
ng tiyak na
salitang
angkop sa
mga
pangungusap,
paksa at
mambabasa.
TAKDANG ARALIN

More Related Content

What's hot

ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIGANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIGPreSison
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Crystal Mae Salazar
 
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8PreSison
 
Araling Panlipunan 8 - Unit Plan I
Araling Panlipunan 8 - Unit Plan IAraling Panlipunan 8 - Unit Plan I
Araling Panlipunan 8 - Unit Plan IMavict De Leon
 
Lesson plan in_araling_panlipunan_7
Lesson plan in_araling_panlipunan_7Lesson plan in_araling_panlipunan_7
Lesson plan in_araling_panlipunan_7cheng_05
 
KABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYA
KABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYAKABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYA
KABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYAPreSison
 
KATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
KATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYAKATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
KATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYAPreSison
 
Ap lmg8 q2 as of april 12
Ap  lmg8 q2 as of april 12Ap  lmg8 q2 as of april 12
Ap lmg8 q2 as of april 12Noel Tan
 
Modyul 3 ang iba’t ibang mukha ng ating lahi
Modyul 3 ang iba’t ibang mukha ng ating lahiModyul 3 ang iba’t ibang mukha ng ating lahi
Modyul 3 ang iba’t ibang mukha ng ating lahi南 睿
 
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asyaAP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asyaJared Ram Juezan
 
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner ModuleNico Granada
 
Aral pa7 lourdes @ carmel - 9-59-16
Aral pa7  lourdes @ carmel - 9-59-16Aral pa7  lourdes @ carmel - 9-59-16
Aral pa7 lourdes @ carmel - 9-59-16Lorenza Garcia
 
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - First Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter ModuleJhing Pantaleon
 
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2MarahCedillo
 

What's hot (20)

June 23 26
June 23 26June 23 26
June 23 26
 
Lahi ng tao principles
Lahi ng tao  principlesLahi ng tao  principles
Lahi ng tao principles
 
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIGANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
 
KABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYA
KABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYAKABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYA
KABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYA
 
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIGANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
 
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
ANG KLIMA AT MGA KONTINENTE
ANG KLIMA AT MGA KONTINENTEANG KLIMA AT MGA KONTINENTE
ANG KLIMA AT MGA KONTINENTE
 
Araling Panlipunan 8 - Unit Plan I
Araling Panlipunan 8 - Unit Plan IAraling Panlipunan 8 - Unit Plan I
Araling Panlipunan 8 - Unit Plan I
 
Lesson plan in_araling_panlipunan_7
Lesson plan in_araling_panlipunan_7Lesson plan in_araling_panlipunan_7
Lesson plan in_araling_panlipunan_7
 
KABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYA
KABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYAKABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYA
KABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYA
 
KATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
KATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYAKATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
KATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
 
Ap lmg8 q2 as of april 12
Ap  lmg8 q2 as of april 12Ap  lmg8 q2 as of april 12
Ap lmg8 q2 as of april 12
 
Modyul 3 ang iba’t ibang mukha ng ating lahi
Modyul 3 ang iba’t ibang mukha ng ating lahiModyul 3 ang iba’t ibang mukha ng ating lahi
Modyul 3 ang iba’t ibang mukha ng ating lahi
 
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asyaAP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
 
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
 
Aral pa7 lourdes @ carmel - 9-59-16
Aral pa7  lourdes @ carmel - 9-59-16Aral pa7  lourdes @ carmel - 9-59-16
Aral pa7 lourdes @ carmel - 9-59-16
 
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - First Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter Module
 
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
 

Viewers also liked

Ang mga pamamaraan at istratehiya ng pagtuturo sa es p
Ang mga pamamaraan at istratehiya ng pagtuturo sa es pAng mga pamamaraan at istratehiya ng pagtuturo sa es p
Ang mga pamamaraan at istratehiya ng pagtuturo sa es pJayson Hernandez
 
Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)Elvira Regidor
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
 
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunanMga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunanMark Anthony Bartolome
 
Module 6.2 filipino
Module 6.2 filipinoModule 6.2 filipino
Module 6.2 filipinoNoel Tan
 

Viewers also liked (6)

Ang mga pamamaraan at istratehiya ng pagtuturo sa es p
Ang mga pamamaraan at istratehiya ng pagtuturo sa es pAng mga pamamaraan at istratehiya ng pagtuturo sa es p
Ang mga pamamaraan at istratehiya ng pagtuturo sa es p
 
Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)
 
Ppt show estratehiya
Ppt show estratehiyaPpt show estratehiya
Ppt show estratehiya
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
 
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunanMga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
 
Module 6.2 filipino
Module 6.2 filipinoModule 6.2 filipino
Module 6.2 filipino
 

Similar to June 22 25

Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docxGrade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docxBaptistBataan
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfRiza974937
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfRiza974937
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfadolfosab
 
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docxARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docxHoneyAsmad
 
week 2-2.docx
week 2-2.docxweek 2-2.docx
week 2-2.docxglaisa3
 
Grade7-Detailed Lesson Log-First-Grading
Grade7-Detailed Lesson Log-First-GradingGrade7-Detailed Lesson Log-First-Grading
Grade7-Detailed Lesson Log-First-GradingBenjieBaximen1
 
Modyul 1 heograpiya ng asya
Modyul 1  heograpiya ng asyaModyul 1  heograpiya ng asya
Modyul 1 heograpiya ng asya南 睿
 
week 1-2.docx
week 1-2.docxweek 1-2.docx
week 1-2.docxglaisa3
 
AP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docx
AP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docxAP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docx
AP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docxPantzPastor
 
AP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptx
AP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptxAP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptx
AP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptxnanz18
 
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdfAP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdfJoelDeang2
 
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmGr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmKim Jhon Simon
 
Araling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAM
Araling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAMAraling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAM
Araling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAMIVYMARNARANJO
 
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdf
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdfAP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdf
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdfRoselynAnnPineda
 
3rdQWeek1DLL.docx
3rdQWeek1DLL.docx3rdQWeek1DLL.docx
3rdQWeek1DLL.docxeresavenzon
 

Similar to June 22 25 (20)

Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docxGrade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
 
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docxARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
 
module 1.docx
module 1.docxmodule 1.docx
module 1.docx
 
week 2-2.docx
week 2-2.docxweek 2-2.docx
week 2-2.docx
 
Grade7-Detailed Lesson Log-First-Grading
Grade7-Detailed Lesson Log-First-GradingGrade7-Detailed Lesson Log-First-Grading
Grade7-Detailed Lesson Log-First-Grading
 
Modyul 1 heograpiya ng asya
Modyul 1  heograpiya ng asyaModyul 1  heograpiya ng asya
Modyul 1 heograpiya ng asya
 
ap
apap
ap
 
Modyul 1 heograpiya ng asya
Modyul 1  heograpiya ng asyaModyul 1  heograpiya ng asya
Modyul 1 heograpiya ng asya
 
week 1-2.docx
week 1-2.docxweek 1-2.docx
week 1-2.docx
 
AP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docx
AP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docxAP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docx
AP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docx
 
AP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptx
AP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptxAP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptx
AP 5 QUARTER 1 WEEK 1.pptx
 
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdfAP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
 
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmGr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
 
Araling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAM
Araling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAMAraling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAM
Araling Panlipunan GRADE 7 UNANG MARKAHAN EXAM
 
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdf
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdfAP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdf
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdf
 
DLL 1-3.docx
DLL 1-3.docxDLL 1-3.docx
DLL 1-3.docx
 
3rdQWeek1DLL.docx
3rdQWeek1DLL.docx3rdQWeek1DLL.docx
3rdQWeek1DLL.docx
 

More from Mark Anthony Bartolome (20)

July15 july16
July15 july16July15 july16
July15 july16
 
July 27 30, 2015
July 27 30, 2015July 27 30, 2015
July 27 30, 2015
 
June 30 july 3
June 30 july 3June 30 july 3
June 30 july 3
 
June 19
June 19June 19
June 19
 
June 17 18
June 17 18June 17 18
June 17 18
 
June 16
June 16June 16
June 16
 
July7 july 10
July7 july 10July7 july 10
July7 july 10
 
July 28 july31
July 28 july31July 28 july31
July 28 july31
 
July 21 july24
July 21 july24July 21 july24
July 21 july24
 
Rehiyon
RehiyonRehiyon
Rehiyon
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Kakapusn palatandaan
Kakapusn palatandaanKakapusn palatandaan
Kakapusn palatandaan
 
Ekonomiks
EkonomiksEkonomiks
Ekonomiks
 
Ap8
Ap8Ap8
Ap8
 
Ang kwento ni juan sa bansang pilipinas
Ang kwento ni juan sa bansang pilipinasAng kwento ni juan sa bansang pilipinas
Ang kwento ni juan sa bansang pilipinas
 
Holy spirit DEMO
Holy spirit DEMOHoly spirit DEMO
Holy spirit DEMO
 
Banghay aralin sa grado 7 pinelight!!!!!!!
Banghay aralin sa grado 7 pinelight!!!!!!!Banghay aralin sa grado 7 pinelight!!!!!!!
Banghay aralin sa grado 7 pinelight!!!!!!!
 
Malamasusing banghay
Malamasusing banghayMalamasusing banghay
Malamasusing banghay
 
Edtech
EdtechEdtech
Edtech
 

Recently uploaded

Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptxMga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptxcarlo842542
 
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at PagsulatModule 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulatjeanettebagtoc1
 
Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -
Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -
Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -CeeJaePerez
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautistatchrchrd
 
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptxKomentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptxAnnahLupiaganFernand
 
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptxWEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptxRosemarie Buyser Patindol
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxeldredlastima
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...JoyceAgrao
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...JoyceAgrao
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoMercedesSavellano2
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikEVAFECAMPANADO
 
Diskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptx
Diskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptxDiskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptx
Diskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptxAkemiAkane
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxLIEZAMAEPONGCOL
 
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docxLiham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docxKarlDarwinFrondaPoli
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxGENIVACANDA2
 
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfWEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfBrianGeorgeReyesAman
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxJoyceAgrao
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbabnadelacruzau
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxELLAMAYDECENA2
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxJOCELYNMORA14
 

Recently uploaded (20)

Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptxMga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
 
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at PagsulatModule 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
 
Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -
Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -
Umuunlads Gramatika sa Wikang Filipino -
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
 
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptxKomentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
 
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptxWEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
 
Diskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptx
Diskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptxDiskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptx
Diskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptx
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
 
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docxLiham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
 
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfWEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
 

June 22 25

 • 1. IPINASA KAY: Bb. ROSALINA DY PETSA: ASIGNATURA: ARALING ASYANO 8 GURO: MARK ANTHONY A. BARTOLOME ARALIN BILANG: 3 PETSA: June 22, 2015 LAYUNIN: Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng Kabihasnang Asyano. A. Natutukoy ang kontinenteng asya; B. Naiisa-isa ang mga bansa sa asya; C. Nauuri ang mga bansa na kabilang sa bawat rehiyon. PAKSA:  Mga rehiyon sa Asya KAGAMITAN:  TV Projector, Mapa ng Asya at larawan SANGGUNIAN:  Antonio, Eleanor, D., et.al, Kayamanan: Araling Asyano, REX Book Store, Manila, 2013.  Irapta, Angelina C., et.al, Introduction to Asia: History, Culture and Civilization, REX Book Store, Manila, 2005.  Iriye, Akira, The origins of the Second World War in Asia and the Pacific, Longman group UK Limited, Malaysia, 1987.  Zaide, G.F.& S.M., Kasayasayan ng Bansang Asyano 7th Edition, All Nations Publishing Co., Inc. Quezon City, 2009.  Zaide, G.F., History of Asian Nations, national Book Store Inc., Manila, 1980. GAWAIN SA PAGKATUTO I. PANIMULANG GAWAIN  Panalangin  Pagbati sa Guro  Balitaan  Balik-Aral  Bakit pinangkat ang mga bansa sa asya? II. PAGGANYAK Seven Continents Song for Learning the Continents Jack Hartmann, M.A seven, seven continents There are seven, seven continents One, two, three, four, five, six, seven There are seven continents seven, seven, seven One, two, three, four, five, six, seven, There are seven continents seven, seven, seven North America, South America, Europe, Asia, Africa, Antarctica, Australia These are, these are the seven continents Repeat Chorus There are seven, seven continents There are seven, seven continents There are seven, seven continents There are seven, seven continents III. TALAKAYAN  Saang kontinente kabilang ang Pilipinas?  Anong rehiyon sa Asya kabilang ang Pilipinas? IV. PAGLALAKIP (Pagpapahalaga & Paglalapat)  Paano natin mapapanatili ang Kooperasyon ng bawat bansa sa asya kahit itoy nakapangakat? EBALWASYON: Tukuyin kun saan kabilang na rehiyon sa asya Ang mga sumusunod na bansa; KA, SA, TSA, HA, TA. 1. India 2. Pilipinas 3. Kazakhstan 4. Nepal 5. Mongolia TAKDANG ARALIN 1. Anu-ano ang mga anyong Lupa at Tubig na matatapuan sa Asya?
 • 2. IPINASA KAY: Bb. ROSALINA DY PETSA: ASIGNATURA: ARALING ASYANO 8 GURO: MARK ANTHONY A. BARTOLOME ARALIN BILANG: 4 PETSA: June 23-24, 2015 LAYUNIN: Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng Kabihasnang Asyano. D. Natutukoy ang mga anyong tubig at lupa sa Asya; E. Nailalarawan ang mga anyong tubig at lupa sa Asya; F. Naipapaliwanag kung paano maipagmamalaki ang mga magagandng tanawin sa Asya. PAKSA:  Mga anyong lupa at tubig sa Asya KAGAMITAN:  TV Projector, Mapa ng Asya at larawan SANGGUNIAN:  Antonio, Eleanor, D., et.al, Kayamanan: Araling Asyano, REX Book Store, Manila, 2013.  Irapta, Angelina C., et.al, Introduction to Asia: History, Culture and Civilization, REX Book Store, Manila, 2005.  Zaide, G.F.& S.M., Kasayasayan ng Bansang Asyano 7th Edition, All Nations Publishing Co., Inc. Quezon City, 2009. GAWAIN SA PAGKATUTO I. PANIMULANG GAWAIN  Panalangin  Pagbati sa Guro  Balitaan  Balik-Aral  Bakit sa TSA kabilang ang Pilipinas? II. PAGGANYAK  Pagpapatugtog ng Kanta ni Angeline Quinto Piliin mong Inang Pilipinas III. TALAKAYAN Anyong lupa kahulugan Anyong Tubig Kahulugan Bundok Lawa Bulkan Ilog Lambak Karagatan Kapatagan Talon Talampas Tangway Pulo Diyerto IV. PAGLALAKIP (Pagpapahalaga & Paglalapat)  Ano ang magaagandang dulot ng mga Anyong Lupa at tubig? EBALWASYON: SANAYSAY: bilang Asyano paano mo maipagmamalaki ang mga anyong lupa at tubig sa Asya? Pamantayan Napakahusay 4 Mahusay 3 Katamtaman 2 Kailangan ng karadagang pagsasanay 1 Nilalaman Napakahusay ng pagkakabuo ng talata. Malawak at marami ang mga impormasyon at elaborasyon. Mahusay ang pagkakabuo ng talata. Malawak at marami ang mga impormasyon at paliwanag. May kahusayan ang pagkakabuo ng talata. Malawak at marami ang mga impormasyon at paliwanag. Maligoy ang talata. Nakaklito at Hindi tiyak ang mga impormasyon. Pagtalakay Masusi ang pagkakatalakay ng mga paksa. May ilang tiyak na pagtatalakay sa paksa. May pagtatangkang talakayin ang paksa. Hind natalakay ang paksa. Organisasyon May mahusay na organisasyon at pokus sa paksa. May oraganisasyon. Hindi malinaw ang organisasyon. Malabo ang organisasyo kung mayroon man. Paglalahad Angkop ang mga salita at pangungusap sa paksa at mambabasa Karamihan sa mga salita at pangungusap ay angkop sa paksa at mambabasa Hindi gaanong angkop ang mga salita at pangungusap sa paksa at mambabasa. Hindi gumamit ng tiyak na salitang angkop sa mga pangungusap, paksa at mambabasa. TAKDANG ARALIN  Bigyan ng kahulugan ang mga ss:Tundra, Taiga, Grassland, Tropical Forest
 • 3. IPINASA KAY: Bb. ROSALINA DY PETSA: ASIGNATURA: ARALING ASYANO 8 GURO: MARK ANTHONY A. BARTOLOME ARALIN BILANG: 5 PETSA: June 25, 2015 LAYUNIN: Nailalarawan ang mga Katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng Kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima, at vegetation cover(Tundra, Taiga, Grasslands, desert, tropical forest, mountain lands) A. Nailalarawan ang katangiang pisikal ng asya; B. Natatalakay ang mga Katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya; C. Naiisa-isa ang mga impormasyon sa katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya. PAKSA: Katangiang Pisikal ng mga rehiyon sa Asya(Vegetation cover at Klima) KAGAMITAN:  TV projector, Larawan at Mapa SANGGUNIAN:  Antonio, Eleanor, D., et.al, Kayamanan: Araling Asyano, REX Book Store, Manila, 2013.  Iriye, Akira, The origins of the Second World War in Asia and the Pacific, Longman group UK Limited, Malaysia, 1987.  Zaide, G.F.& S.M., Kasayasayan ng Bansang Asyano 7th Edition, All Nations Publishing Co., Inc. Quezon City, 2009.  Zaide, G.F., History of Asian Nations, national Book Store Inc., Manila, 1980. GAWAIN SA PAGKATUTO V. PANIMULANG GAWAIN  Panalangin  Pagbati sa Guro  Balitaan  Balik-Aral  Anu-ano ang mga pangkat heograpiko sa Asya?  Anu-ano ang mga magagandang tanawin sa Asya? VI. PAGGANYAK  Four pics one word(larawan ng Chocolate hills, Mt. Everest, Disyerto at Kapatagan) huhulaan ng mag-aaral ang sagot mula sa konsepto ng larawan.  ASIA VII. TALAKAYAN  Expert Groupings 1. Tundra at Taiga 2. Grasslands at tropical rainforest 3. Disyerto at mountain lands 4. Klimang tropical at Arid at Semi Arid 5. Polar at Continental VIII. PAGLALAKIP (Pagpapahalaga & Paglalapat)  Paano nakakaapekto ang kalikasan sa pamumuhay ng mga tao? EBALWASYON: Sanaysay: Ipaliwanag ang ibig sabihin ng “Ang Vegetation ang hayagang patunay ng klima ng isang lugar.” Pamantayan Napakahusay 4 Mahusay 3 Katamtaman 2 Kailangan ng karadagang pagsasanay 1 Nilalaman Napakahusay ng pagkakabuo ng talata. Malawak at marami ang mga impormasyon at elaborasyon. Mahusay ang pagkakabuo ng talata. Malawak at marami ang mga impormasyon at paliwanag. May kahusayan ang pagkakabuo ng talata. Malawak at marami ang mga impormasyon at paliwanag. Maligoy ang talata. Nakaklito at Hindi tiyak ang mga impormasyon. Pagtalakay Masusi ang pagkakatalakay ng mga paksa. May ilang tiyak na pagtatalakay sa paksa. May pagtatangkang talakayin ang paksa. Hind natalakay ang paksa. Organisasyon May mahusay na organisasyon at pokus sa paksa. May oraganisasyon. Hindi malinaw ang organisasyon. Malabo ang organisasyo kung mayroon man. Paglalahad Angkop ang mga salita at pangungusap sa paksa at mambabasa Karamihan sa mga salita at pangungusap ay angkop sa paksa at mambabasa Hindi gaanong angkop ang mga salita at pangungusap sa paksa at mambabasa. Hindi gumamit ng tiyak na salitang angkop sa mga pangungusap, paksa at mambabasa. TAKDANG ARALIN