Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xan leira, "Obradoiro de comunicación audiovisual"

4,716 views

Published on

Xan leira,
Obradoiro de comunicación audiovisual,
2012

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Xan leira, "Obradoiro de comunicación audiovisual"

  1. 1. XAN LEIRA -2012
  2. 2. autores, etc. Todos estes elementos permitirán aproximarnos a un custo da nosafutura película.A ACCIÓN DRAMÁTICAA ACCIÓN é o electo diferencial da linguaxe cinematografíca, xa que a partir deladescribimos e desenvolvemos a nosa historia.A escritura da acción dramática debe contemplar estes elementos: – A Transición (da historia e dos personaxes), – o Motivo (que fundamente un comportamentoo), – a Intención (é o que permite que a historia avance a vaia cara adiante), – o Obxectivo (é o éxito acadado da nosa intención), – a Alteración (algo sucede para que entremos en acción), – a Loita (é o que sucede durante a Alteración, xa que sempre queremos voltar a unha situación anterior á Alteración) e – o Axuste (a Alteración deixa de existir e lógrase o Obxectivo).

×