Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obradoiro de comunicación audiovisual

3,771 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Obradoiro de comunicación audiovisual

  1. 1. Obradoiro de Comunicación AudiovisualOS NOMES DAS COUSAS:TOMA:É a continuidade de imaxes obtidas pola cámara sen interrupción.ESCENA:É unha certa cantidade de TOMAS reunidas pola súa relación temática e de lugar.SECUENCIA:Reunión dunha cantidade de ESCENAS ligadas dramáticamente nun mesmo tempo elugar.PLANO:Emprégase para denominar a parte e o sector abarcado polo obxectivo da cámara:PLANO DETALLE, PRIMERÍSMO PRIMEIRO PLANO, PRIMEIRO PLANO, PLANOPEITO, PLANO MEDIO, PLANO AMERICANO, PLANO TOTAL OU ENTEIRO,PLANO XERAL, PLANO XERAL LONXANO.MOVEMENTOS DA CÁMARA:ZOOM (OPTICO); TRAVELLING; PANORÁMICA; GRÚA, PLUMA, ETC.POSICIÓN DA CÁMARA:ANGULACIÓN: PICADA; NORMAL, CONTRAPICADAALTURA: CENITAL; ALTA; MEDIA; BAIXA; SUPINA Xan Leira - 2012
  2. 2. Obradoiro de Comunicación AudiovisualA ESCRITURA DUN GUIÓNA definición máis sinxela e directa é: GUIÓN é a forma de escritura de calquerespectáculo audiovisual. É o que permite a súa organización e básicamente un guiónten que ter 3 cualidades:Primeira: O DISCURSO ou a forma que lle daremos ao noso relato. A súa estrutura.Segunda: O DRAMA ou acción que permitira levar adiante o discurso.Terceira: O CONTIDO ou a ética ou moral do noso relato. É o significado da historia, oque se quere decir coa historia.A ACCIÓN E O CONFLITO: BASE DA DRAMATURXIAA palabra DRAMA ven do grego e significa ACCIÓN, e a acción no cinemamaterialízase no CONFLICTO (embate ou confrontación de forzas, ideas oupersonaxes).O CONFLICTO es la célula básica do drama e é o que permite que a acción sedesenvolva e chegue ao seu desenlace: Ser ou non ser; estar ou non estar; querer ounon querer; poder ou non poder; facer ou non facer, son só algúns dos conflictos aosque nos sometemos todos os días.Podemos dividir o CONFLICTO dun personaxe en tres categorias: O conflicto dunpersonaxe cunha forma humana (con outra persoa ou persoas); o conficto cunha forzanon humana (natureza, obxectos, etc); ou en conflicto consigo mesmo. Para a mellorpresentación dun CONFLICTO debemos contar con 3 etapas no noso traballo:Primeiro: Presentación dun problemaSegundo: Elección e desenvolvementoTerceiro: Solución do problema ou desenlace.ETAPAS NA ESCRITURA DUN GUIÓNUn GUIÓN é unha contrución dramática e técnica que obedece e debemos facerobedecer a un camiño lóxico. A nosa responsabilidade é ser meticuloso/a eapaixoado/a á vez.Esquemáticamente podemos dividir o noso traballo en 5 etapas:Primeira etapa: a IDEASegunda etapa: o TEMATerceira etapa: o ARGUMENTOCuarta etapa: a ESTRUTURAQuinta etapa: o PRIMEIRO TRATAMENTO DO GUIÓN Xan Leira - 2012

×