Advertisement

Santmiquel maragall.caballeria

Coordinadora TAC i Pedagògica. Professora de literatura. Membre de l'equip d'innovació de la Fundació Trams
Feb. 29, 2012
Advertisement

More Related Content

More from Col.legi Sant Miquel dels Sants(20)

Advertisement

Santmiquel maragall.caballeria

  1. Una proposta didàctica per a Secundària Silvia Caballeria i Ferrer Carme Codina i Contijoch
  2. ANY MARAGALL
  3. TEÓRICO- PRÀCTICA EXPERIÈNCIA DE RECERCA CURRÍCULM BIMODALCURRÍCULM BIMODAL
  4. TEÒRICO- CONCEPTUAL Modernisme esteticisme bohèm ia JOAN MARAGALL P O E SIAAVALUACIÓ exam en
  5. reportatges cReAciÓ POÈticA EXPERIÈNCIA DE RECERCA DISSENY DE LOGOS elAbORAciÓ cOntinguts CONCURSOS W EB 2.0 AVALUACIÓ Exposició oral RÚBRIQUES Investigació Lectura i comentari
  6. RÚBRIQUE S GRUP DE TREBAL L TEXT CREACIÓ EXPOSICIÓ ORAL EXP.DE RECERCA EINA 2.0 COMENTARI LITERARI Nom alumnes Realització Originalitat Contingut Adequació Contingut Ordre Maduresa ling. Dicció Empatia- Gesticulació Dificultat Realització Contingut Originalitat Conceptes Coherència i Cohesió Expressió i llenguatge Normativa.
  7. COMPETÈNCIESCOMPETÈNCIES
  8. BLOC
  9. Sílvia Caballeria i Ferrer Carme Codina Contijoch Departament de Filologia Col·legi Sant Miquel dels Sants. Vic Aplicació del projecte: Curs 2010-2011
Advertisement