Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

POESIA CATALANA Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March

23,644 views

Published on

1r Btx

Published in: Education
 • Login to see the comments

POESIA CATALANA Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March

 1. 1. <ul><li>La poesia dels segles XIV-XV </li></ul>la literatura trobadoresca la literatura trobadoresca la literatura trobadoresca la literatura trobadoresca
 2. 2. Segles XIV-XV <ul><li>Principi segle XIV continua la tradició trobadoresca. </li></ul><ul><li>Final segle XIV creació del </li></ul><ul><li>CONSISTORI DE BARCELONA </li></ul><ul><ul><li>S’incorpora progressivament el canvi de provençal a CATALÀ- ( procés de desprovençalització) </li></ul></ul><ul><ul><li>Es canvia l’art menor per l’ ART MAJOR (infuència italiana) </li></ul></ul>La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 3. 3. La poesia italiana <ul><li>És, juntament amb la lírica trobadoresca, la principal influència: </li></ul><ul><li>Neix durant l’ Humanisme (segle XIV) </li></ul><ul><li>Lloc: ITÀLIA </li></ul><ul><li>Els principals autors: DANT i PETRARCA </li></ul><ul><li>El moviment: DOLCE STIL NUOVO </li></ul><ul><li>La llengua: l’ITALIÀ </li></ul>La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 4. 4. El dolce Stil Nuovo Dama (donna angelicatta) ( superioritat MORAL) La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March Poeta La dama l’acosta a Déu AMOR CORTÈS DAMA( MIDONS ) TROBADOR (AMANT) MARIT (GILÓS )
 5. 5. El dolce Stil Nuovo <ul><li>La DAMA és cantada en vida i en mort </li></ul><ul><li>Influència de la filosofia escolàstica </li></ul><ul><li>el respecte a la moral cristiana </li></ul><ul><li>Didactisme </li></ul><ul><li>Reflexió </li></ul><ul><li>Abstracció </li></ul><ul><li>Ús del vers d’art major: decasíl·lab </li></ul>La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 6. 6. VALÈNCIA <ul><li>A partir de la mort de Martí l’Humà sense descendència, Catalunya comença un procés de decadència </li></ul><ul><li>El centre econòmic, cultural i literari passa a </li></ul><ul><li>VALÈNCIA </li></ul>La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 7. 7. Poetes catalans <ul><li>JORDI DE SANT JORDI </li></ul><ul><li>València, finals XIV-1424/25 </li></ul><ul><li>Cavaller d’Alfons el Magnànim </li></ul><ul><li>Contemporani d’Ausiàs March </li></ul><ul><li>Autor –entre d’altres- del poema </li></ul><ul><li>Presoner </li></ul><ul><li>Ús del decasíl·lab ( amb cesura 4+6 ) </li></ul>La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 8. 8. <ul><li>Deserts d' amics , de béns e de senyor , </li></ul><ul><li>en estrany lloc i en estranya contrada, </li></ul><ul><li>lluny de tot bé, fart d'enuig e tristor, </li></ul><ul><li>ma voluntat e pensa caitivada, </li></ul><ul><li>me trob del tot en mal poder sotmès, </li></ul><ul><li>no veig algú que de mé s'haja cura, </li></ul><ul><li>e soi guardats enclòs , ferrats e pres , </li></ul><ul><li>de què en fau grat a ma trista ventura. </li></ul>“ El presoner ” Jordi de Sant Jordi: metàfora enumeració antítesi paral.lelisme Jo líric (circumstancial ) Recursos estilístics
 9. 9. Ausiàs March <ul><li>Gandia 1397-1459 </li></ul><ul><li>Família de lletraferits (pare, oncle) </li></ul><ul><li>Pertanyents a la petita noblesa valenciana </li></ul><ul><li>Cavaller d’Alfons el Magnànim </li></ul><ul><li>1429: abandona les armes </li></ul><ul><li>1437: Casament amb Isabel Martorell. Conflictes per la dot </li></ul>La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 10. 10. Ausiàs March <ul><li>1439: Mort d’Isabel Martorell, sense descendència </li></ul><ul><li>Conflictes diversos per les seves terres </li></ul><ul><li>1443: 2n matrimoni amb Joana Escorna. Aporta un bon dot </li></ul><ul><li>1454: Mort de Joana, sense descendència </li></ul><ul><li>Té diversos fills bastards (4 figuren al testament </li></ul><ul><li>1459: Mort del poeta </li></ul>La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 11. 11. Obra poètica <ul><li>128 composicions </li></ul><ul><li>CLASSIFICACIÓ DE LA SEVA OBRA </li></ul><ul><li>Cants d’amor: </li></ul><ul><ul><li>Cicle PLENA DE SENY </li></ul></ul><ul><ul><li>Cicle LLIR ENTRE CARDS </li></ul></ul><ul><li>Cants de mort </li></ul><ul><li>Cants morals </li></ul><ul><li>Cant espiritual </li></ul>La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 12. 12. La dona en la lírica medieval La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March Ausiàs March Misogínia Dolce stil nuovo
 13. 13. Teoria amorosa <ul><li>Es basa en Aristòtil. L’home té 2 natures inseparables </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>COS li correspon l’ AMOR FOLL o CARNAL </li></ul><ul><li>ÀNIMA li correspon l’ AMOR ESPIRITUAL </li></ul><ul><li>Hi ha un 3r amor: l’ AMOR MIXT </li></ul>La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March Cos ànima
 14. 14. Teoria amorosa <ul><li>AMOR FOLL o CARNAL </li></ul><ul><ul><li>És la temptació de la carn </li></ul></ul><ul><ul><li>No té en compte l’enteniment </li></ul></ul><ul><li>AMOR ESPIRITUAL </li></ul><ul><ul><li>Pocs l’aconsegueixen </li></ul></ul><ul><ul><li>És el més pur, veritable i excel·lent </li></ul></ul><ul><ul><li>Marcat pel seny i l’enteniment </li></ul></ul><ul><li>AMOR MIXT </li></ul><ul><ul><li>És el més dolorós per la pugna COS - ÀNIMA </li></ul></ul><ul><ul><li>És un amor NO DURABLE </li></ul></ul>La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 15. 15. Aspectes generals <ul><li>Mestratge amorós (didactisme) </li></ul><ul><li>Poesia introspectiva i d’anàlisi: </li></ul><ul><ul><li>estats psicològics de l’amant </li></ul></ul><ul><ul><li>To cerebral </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexió sobre el significat de l’amor </li></ul></ul><ul><li>Pessimisme: </li></ul><ul><ul><li>Imatges de la natura: mar en tempesta, camí </li></ul></ul><ul><ul><li>Imatges tètriques i macabres: malalts, morts, cementiris </li></ul></ul>La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 16. 16. Aspectes generals <ul><li>Ús del senyal </li></ul><ul><li>Ús de l’exemple: </li></ul><ul><ul><li>Comparacions extenses, del general al particular: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Món marítim </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Món mèdic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Món religiós: predicadors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Condemnats a mort </li></ul></ul></ul><ul><li>Metàfores </li></ul><ul><li>Sintaxi complexa </li></ul><ul><li>Vocabulari precís </li></ul><ul><li>Hipèrboles </li></ul>La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 17. 17. Aspecte formal <ul><li>Ús del decasíl·lab </li></ul><ul><li>Cançó d’influència trobadoresca </li></ul><ul><li>Estrofa: cobles creuades o encadenades </li></ul><ul><ul><li>Estrofes de 8 versos decasíl·labs </li></ul></ul><ul><ul><li>Tornada de 4 versos </li></ul></ul><ul><li>Ús de l’estramp: vers decasíl·lab sense rima (vers blanc) </li></ul>La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 18. 18. <ul><li>Material elaborat per: </li></ul><ul><li>Sílvia Caballeria i Ferrer </li></ul><ul><li>Carme Codina i Contijoch </li></ul><ul><li>Departament de Filologia </li></ul><ul><li>COL·LEGI SAN T M IQUEL DELS SANTS. VIC </li></ul><ul><li>(setembre 2011) </li></ul>La literatura trobadoresca la literatura trobadoresca la literatura trobadoresca la literatura trobadoresca la literatura trobadoresca
 19. 19. La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March
 20. 20. La poesia dels segles XIV-XV.Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March

×