Objektif pengajaran

37,091 views

Published on

Published in: Education
10 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
37,091
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
837
Actions
Shares
0
Downloads
1,227
Comments
10
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Objektif pengajaran

 1. 2. <ul><li>OBJEKTIF. </li></ul><ul><li>Ialah: suatu pernyataan yang telah ditentukan yang perlu dicapai oleh pelajara mengikut tahap-tahap tertentu. </li></ul><ul><li>Melibatkan apa sahaja yang dipelajari dan dikuasai yang meliputi : pengetahuan,kemahiran, perubahan tingkahlaku, sikap, perangai dsb. </li></ul><ul><li>Harus boleh diukur dan dilakukan oleh pelajar setelah mengikuti sesuatu unit pengajaran dan pembelajaran. </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Objektif pengajaran boleh dilihat daripada 3 perspektif penting: </li></ul><ul><li>Perspektif Guru </li></ul><ul><li>Objektif pengajaran memberikan rangka tindakan untuk proses pengajaran yang dipertanggungjawapkan kepadanya. </li></ul><ul><li>Dengan adanya objektif pengajaran, guru dapat menilai sama ada matlamat pengajarannya tercapai atau sebaliknya. </li></ul><ul><li>Guru akan merasa berpuas hati jika objektif pengajaranya tercapai. </li></ul><ul><li>Andainya objektif tidak tercapai ia mungkin telah disebabkan oleh beberapa hal, umpamanya: </li></ul><ul><li>Objektif itu terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kebolehan murid-murid. </li></ul><ul><li>Pengetahuan sedia murid-murid kurang untuk membolehkan mereka mengikuti pelajaran berkenaan. </li></ul><ul><li>Kaedah mengajar guru itu tidak sesuai. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Dapat membantu dalam merancang dan melaksanakan p&p dengan cara yang sistematik dan berkesan. Seperti dalam perkara: </li></ul><ul><li>Menentukan strategi pengajaran. </li></ul><ul><li>Mengenal pasti bahan-bahan pengajaran. </li></ul><ul><li>Menentukan tugasan & aktiviti yang hendak dijalankan. </li></ul><ul><li>Menganggarkan bentk penilaian. </li></ul><ul><li>Menentukan masa & ruang. </li></ul><ul><li>Meganggarkan kadar pencapaian pelajar. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Perspektif Pelajar </li></ul><ul><li>Objektif pengajaran memberi maklumat jangkaan terhadap apa yang telah dipelajari pelajar. </li></ul><ul><li>Perspektif Pentadbir </li></ul><ul><li>Objektif pengajaran berfungsi untuk menyemak sama ada guru telah menjalankan proses pengajaran seperti yang tercatat dalam sukatan pelajaran dan rancangan mengajar. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Kriteria Memilih Objektif </li></ul><ul><li>Penentuan sama ada objektif yang dipilih adalah mencukupi, boleh disema dengan membuat pertanyaan berikut: </li></ul><ul><li>Kesempurnaan </li></ul><ul><li>Adakah semua objektif merangkumi kehendak hasil penting kursus? </li></ul><ul><li>Kesesuaian </li></ul><ul><li>Adakah objektif memenuhi hasrat sekolah ? </li></ul><ul><li>Harmoni </li></ul><ul><li>Adakah objektif berharmoni dengan prinsip-prinsip pembelajaran? </li></ul><ul><li>Pragmatik </li></ul><ul><li>Adakah objektif setaraf (realistik) dengan kebolehan pelajar, kemudahan dan masa ? </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Objektif am pengajaran </li></ul><ul><ul><li>Ialah hasil pengajaran yang dikehendaki meliputi satu set (kumpulan) kemahiran dalam sesuatu tempoh masa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh : Murid mempercayai bahawa Allah itu ada. </li></ul></ul><ul><li>Objektif khusus pembelajaran </li></ul><ul><ul><li>Ialah hasil pembelajaran pelajar yang khusus dan boleh diperhatikan. Ia adalah pecahan kepada ciri-ciri objektif am. </li></ul></ul><ul><ul><li>Objektif khusus ini adalah objektif-objektif yang menerangkan prestasi pelajar atau murid yang dikehendaki. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh: Murid dapat menuliskan dalil naqli tentang adanya Allah. </li></ul></ul>
 7. 8. <ul><li>CARA MENYATAKAN DAN MENULIS OBJEKTIF KHUSUS </li></ul><ul><li>Objektif hendaklah diterangkan dalam bentuk hasil pembelajaran di akhir kelas. Kaedah yang baik ialah dengan cara: </li></ul><ul><li>Terangkan objektif am </li></ul><ul><li>Terangkan beberapa objektif yang khusus yang mewakili satu-satu objektif am tadi. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Objektif khusus ini perlu dirumuskan dan ditulis secara spesifik. </li></ul><ul><ul><li>Spesifik ertinya khusus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Khusus disini bermaksud satu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jadi satu objektif khusus hanya mengandungi satu pola tingkah laku atau pernyataan. </li></ul></ul>
 8. 9. <ul><ul><li>Contoh: </li></ul></ul><ul><li>“ Murid dapat membaca dan menterjemahkan surah al-Fatihah” </li></ul><ul><li>Contoh objektif di atas tidak khusus, kerana ada dua pola tingkah laku yang terkandung di dalamnya, iaitu (i) dapat membaca dan (ii) dapat menterjemahkan. </li></ul><ul><li>Objektif khusus di atas perlu dijadikan dua: </li></ul><ul><ul><ul><li>Murid dapat membaca surah al-Fatihah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Murid dapat menterjemahkan surah al-Fatihah </li></ul></ul></ul>
 9. 10. <ul><li>Objektif khas perlu ditulis dengan jelas dan nyata . </li></ul><ul><li>Jelas dan nyata disini bermaksud boleh diukur dan diperhatikan (dilihat) </li></ul><ul><li>Elakkan daripada menggunakan perkataan yang abstrak, implisit (terselindung atau tidak jelas) yang tidak dapat dilihat, diukur dan sukar dinilai. </li></ul><ul><li>  Contoh istilah atau kata kerja yang dapat digunakan dalam menulis objektif yang jelas: </li></ul><ul><li>Menulis ; murid dapat menuliskan ... ......... </li></ul><ul><li>Menyebut ; murid dapat menyebutkan ...... </li></ul><ul><li>Memilih ; murid dapat memilih ......... </li></ul><ul><li>Mendemonstrasikan ;murid dapat mendemonstrasikan .... </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 10. 12. <ul><li>Ralph Tyle dan Gange, menyatakan tiga sebab mengapa objektif pengajaran perlu ditulis dengan jelas: </li></ul><ul><li>Objektif yang jelas dapat membimbing dalam proses pengajaran dan pembelajaran . </li></ul><ul><li>Ojektif yang jelas dan teliti itu akan membantu guru merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan murid dalam mencapai tujuan itu, begitu juga dalam pengajaran guru. </li></ul><ul><li>Membantu guru dalam menyiapkan tindakan penilaian.  </li></ul><ul><li>Agar murid dapat menyiapkan dirinya sendiri. </li></ul><ul><li>Oleh itu objektif perlu diketahui oleh murid sebelum pengajaran bermula, supaya murid dapat menyiapkan dirinya sebaiknya dalam mencapai tujuan itu. </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Objektif hendaklah ditulis dengan terang dan ringkas (tidak perlu menggunakan bahasa berbunga ). </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Objektif bagi sesuatu pelajaran hendaklah realistik dan sesuai dengan peringkat umur murid yang ditujukan. </li></ul><ul><li>Sekiranya objektif terlalu tinggi untuk peringkat umur murid berkenaan, maka objektif itu tidak dapat dicapai dalam pengajaran. </li></ul><ul><li>Sebaliknya, jika objektif terlalu rendah, maka pelajaran tersebut tidak mencabar kebolehan murid-murid dan akan menjemukan. </li></ul><ul><li>Penetapan dan penulisan objektif hendaklah tepat dan sempurna supaya boleh dijadikan panduan yang berguna untuk proses penilaian. </li></ul><ul><li>Soalan ujian hendaklah berdasarkan objektif khusus pengajaran. </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Pada kebiasaannya dalam pembentukan objektif atau jenis hasil pembelajaran yang perlu ditunjukkan bergantung kepada  beberapa domain atau bidang yang diberi penekanan. </li></ul><ul><li>Terdapat tiga (3) domain dalam aktiviti pendidikan, iaitu : </li></ul><ul><li>Domain kognitif </li></ul><ul><li>Melibatkan perkembangan kemahiran kebolehan intelek murid </li></ul><ul><li>Domain afektif – </li></ul><ul><li>Melibatkan perkembangan sikap dan nilai murid </li></ul><ul><li>Domain psikomotor – </li></ul><ul><li>Melibatkan perkembangan kemahiran dan kebolehan fizikal atau otot. </li></ul>
 13. 15. <ul><li>1. OBJEKTIF KOGNITIF </li></ul><ul><li>Aspek kognitif menjadi salah satu fokus utama  dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Pemeringkatan dalam Taksonomi Bloom membahagikan aspek atau domain kognitif ini kepada enam (6) peringkat: </li></ul><ul><li>Dengan susunan bermula daripada  asas kepada yang lebih tinggi atau dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih sukar atau tinggi, iaitu: </li></ul><ul><li>    Pengetahuan </li></ul><ul><li>     Pemahaman </li></ul><ul><li>   Penggunaan (Aplikasi) </li></ul><ul><li>   Analisis </li></ul><ul><li>   Sintesis </li></ul><ul><li>     Penilaian </li></ul>
 14. 16. Contoh kata kerja mengikutPeringkat Kognitif Perigkat kognitif Perlakuan Pelajar Kata Kerja yang Sesuai PERINGKAT KOGNITIF PERLAKUAN PELAJAR KATA KERJA YG SESUAI Pengetahuan Mengenali dan mengingati semula fakta dan idea. Takrifkan, Huraikan, Labelkan, Padankan, Namakan , Nyatakan Kefahaman Mentafsir, Menterjemah, Meringkaskan sesuatu maklumat. Bezakan, Anggarkan, Terangkan, Berikan contoh, Selesaikan, Gunakan Aplikasi Memilih, Memindah dan menggunakan maklumat untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baharu. Kirakan , Tunjukkan, Laksanakan, Sediakan, Kaitkan, Selesaikan, Gunakan.
 15. 17. Contoh kata kerja mengikutPeringkat Kognitif Perigkat kognitif Perlakuan Pelajar Kata Kerja yang Sesuai PERINGKAT KOGNITIF PERLAKUAN PELAJAR KATA KERJA YG SESUAI Analisis Membezakan, mengasingkan, mengklasifikasikan, mengaitkan struktur, Andaian, Bukti, kesimpulan yang jelas menunujukkan perhubungan . Analisiskan, Kesan, Kenal pasti, Bezakan, Bandingkan, Kategorikan. Sintesis Menggabungkan unsur-unsur untuk mendapatkan satu kesimpulan baru Kelaskan, Satukan, Gubahkan, Bentukan , Huraikan, Rancangkan, Tulis semula, Bandingkan Penilaian Membuat keputusan , pertimbangan, kritikan berdasarkan ukuran tertentu. Ulaskan, Kritikan, Nilaikan, Sejauh manakah.
 16. 18. Contoh kata kerja mengikut Peringkat Afektif Peringkat Kata Kerja yang sesuai Penerimaan Pilih, terangkan, berikan, kenal pasti dan namakan. Membuat gerak balas Selesaikan, terangkan, bezakan , cadangkan dan laporkan. Menghargai/ menilai Tunjukkan, bezakan, amalkan, cadangkan, selesaikan dan gunakan. Organisasi Ubahsuaikan, susun, satuakan, bandingkan, selesaikan, kenal pasti, sediakan dan kaitkan. Perwatakan Tunjukkan, bezakan, amalkan, cadangkan, selesaikan dan gunakan.
 17. 19. Contoh kata kerja mengikut Peringkat Psikomotor Peringkat Kata Kerja yang sesuai Membiasakan diri Dapatkan maklumat, cuba lakukan, manipulasikan, perhatikan Asas Kemahiran Lakukan gerakkan, susun gerakan, betulkan gerakan dan laksanakan kemahiran. Perkembangan Buat latihan, halusi tingkah laku, tingkatkan prestasi, laksanakan dengan lancar dan laksanakan secara automatik. Pelarasan dan Penyesuaian Kawal dengan berkesan, kawala tingkah laku, tepati kemhiran dan kaitkan. Kesempurnaan Sempurnakan kemahiran dan jalankan latihan berterusan.
 18. 20. <ul><li>Kertas kerja 2: Penulisan objektif pengajaran </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>MATA PELAJARAN :____________________________ </li></ul><ul><li>TAJUK : _______________________________________ </li></ul><ul><li>Kumpulan Sasaran : ______________________________ </li></ul><ul><li>OBJEKTIF AM :__________________________________ </li></ul><ul><li>OBJEKTIF KHUSUS: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Pengetahuan : </li></ul><ul><li>i. </li></ul><ul><li>ii.  </li></ul><ul><li>Pemahaman : </li></ul><ul><li>i . </li></ul><ul><li>ii. </li></ul><ul><li>Lampirkan bersama teks dari isi kandungan tajuk pelajaran yang dipilih. </li></ul>

×