Konsep pemulihan (autosaved)

2,752 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,752
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
303
Actions
Shares
0
Downloads
130
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsep pemulihan (autosaved)

 1. 1. KONSEP PEMULIHAN<br /><ul><li>Pendidikan pemulihan ialah suatu aktivit pengajaran dan pembelajaran untuk membantu murid-murid yang menghadapi maslaah pembelajaran.
 2. 2. Pendidikan pemulihan merupakan satu rancangan khas untuk membantu menguasai kemahiran-kemahiran asas.
 3. 3. Guru hendaklah menggunakan kaedah pendidikan pemulihan, bahan pelajaran, strategi dan aktiviti pengajaran yang bersesuaian dengan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid.
 4. 4. Akitiviti pemulihan dijalankan dalam kelas biasa selepas kelemahan penguasaan sesuatu kemahiran dapat dikesan melalui aktiviti penilaian.</li></ul>OBJEKRIF PENDIDIKAN PEMULIHAN<br /><ul><li>Supaya murid-murid dapat menguasai kemahirna tertentu
 5. 5. Mendapat layanan yang bersesuaian dengan kebolehan dan perkembangan kognitif mereka
 6. 6. Menguragngkan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh mereka.
 7. 7. Mengembangkan potensi minat mereka terhadap pelaajran ke peringkat yang memuaskan.
 8. 8. Memberi peluang yang sama dengan melibatkan murid murid itu dalam aktiiviti2 sosial baik dalam bilik darjah mahu pun diluar kelas.
 9. 9. Memperolehi serta mengamalkan sikap postitif seperti keyakinan diiri dan berdikiri apabila mereka berada dalam kumpulanatau masyarakat.
 10. 10. Dapat meneruskan pelajaran dalam sistem persekolahan biasa, seterusnya mengurangkan masalah keciciran.</li></ul>FAKTOR-FAKTOR MASALAH PEMBELAJARAN<br />Secara umumnya, murid-muird yang sentiasa menghadapai masalah pembelajaran adalah terdiri daripada murid-murid yang mempunyai I.Q yang rendah. Keadaan ini berhubung rapat dengan beberapa faktor berikut:<br /><ul><li>Faktor-faktor pembelajaran
 11. 11. Kurikulum kurang sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak.
 12. 12. Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan kurang sesuai dengan murid.
 13. 13. Bahan pelajaran yang diseduiakan kurang menarik minat murid-murid.
 14. 14. Faktor peribadi
 15. 15. Kemiskinan dan masalah sosial- setengah murid yang miskin terpaksa membuat kerja-kerja sambilan sehingga tidak mempunyai masa untuk belajar.
 16. 16. Tidak mendapat galakan dari ibu bapa.
 17. 17. Pergaulan dengan rakan-rakan sebaya yang menghadapi masalah yang serupa.
 18. 18. Faktor kurang kecerdasan</li></ul>Faktor kecerdasan berkait rapat dengan mental. Murid –murid ini terdiri daripada murid-murid yang lambar berfikir, cepat lupa, sukar memahami sesuatu, lemah pengamatan dan sebagainya.<br />Masalah mental wujud adalah disebabkan;<br /><ul><li>Warisan keturunan ibu bapa.
 19. 19. Kelahiran secara tidak normal speerti kelahiran tidak cukup bulan.
 20. 20. Kecederaan otak kerana penyakit atau kemalangan.
 21. 21. Kekurangan makanan yang berzat.</li></ul>Faktor mental dalam masalah pembelajaran dapat diperlihatkan melalui tanda-tanda berikut;<br /><ul><li>Tidak boleh membunyikan perkatan dengan tepat.
 22. 22. Tidak boleh menyusun perkataan-perkataan untuk membina ayat dengan tepat.
 23. 23. Cepat lupa apa yang di ajarkan oleh guru.
 24. 24. Kadar bacaan lambat atau langsung tidak boleh membaca.
 25. 25. Jangka masa penumpuan perhatian kepada pembelajaran terlalu singkat.
 26. 26. Tidak boleh menginat turutan, misalnya tidak boleh menghafal sifir darab.
 27. 27. Tidak boleh mengikuti pengajaran guru dalam kelas biasa.
 28. 28. Kebolehan memahami konsep dan menguasai kemahiran adalah lemah dan terhad.
 29. 29. Malas, kurang minat serta mempunyai semangat untuk membaca.
 30. 30. Pendidikan pemulihan hanya boleh diberikan bagi yang mengalami masalah mental yang ringan. Bagi kes yang berat bantuan guru khas adalah diperlukan.
 31. 31. Faktor fizikal
 32. 32. Kekurangan makanan yang berzart- cepat letih menyebabkan tidak berupaya memberikan tumpuan terhadap pembelajarannya.
 33. 33. Kekurangan disebabkan membuat kerja-kerja sambilan.
 34. 34. Murid-murid yang kurang sihat mudah diserang berbagai oenyakit sering cuti menyebabkan pelajaran terganggu.
 35. 35. Masalah kecacatan- pekak, bisu, buta dan sebagainya.
 36. 36. Faktor psikologi</li></ul>Faktor psikologi berkait rapat dengan masalah emosi seperti perasaan takut, benci, diam, malu, tidak berkeyakinan, rendah diri dan sebagainya.<br />PERANAN GURU-GURU BIASA DALAM PERLAKSANAAN PEMULIHAN<br /><ul><li>Mengatur langakah-langkah yang sesuai dalam pengelolaan sesi pemulihan.
 37. 37. Mengurus aktiviti pengajaran pemulihan.
 38. 38. Menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran.
 39. 39. Menyediakan bahan dalam sesi pemulihan.
 40. 40. Menjalankan aktiviti penialian untuk sesi pemulihan
 41. 41. Mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.</li></ul>LANGKAH-LANGKAH KHUSUS DALAM PENGELOLAAN SESI PEMULIHAN KELAS BIASA<br /><ul><li>CARA MENGESAN MASALAH-MASALAH PEMBELAJARAN MURID
 42. 42. Memerhati murid belajar.
 43. 43. Temuramah / interaksi dengan murid.
 44. 44. Menganalisa hasil kerja murid.
 45. 45. Menggunakan ujian saringan untuk mengasingkan kumpulan lambat, kumpulan sederhana dan kumpulan cerdas.
 46. 46. MENGANALIS MASALAH PEMBELAJARAN MURID.
 47. 47. Mengadakan ujian diaognostic secara bertulis dalam objektif atau subjektif.
 48. 48. Masalah kecacatan fizikal dan mental.
 49. 49. MEMBUAT RANCANGAN PROGRAM PEMULIHAN</li></ul>Rancangan hendaklah dibuat berdasarkan prinsip-prinsip berikut;<br /><ul><li>Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditumpukan kepada kelemahan murid.
 50. 50. Langkah penyampain hendaklah daripada yang kongkrit kepada abstrak.
 51. 51. Menggunakan alat bantu mengajar untuk membantu murid memahami konsep.
 52. 52. Simbol atau istilah hendaklah dikaitkan dengan pengalaman murid supaya murid dapat mengenal pasti kesilapan yang dilakukannya.
 53. 53. Latihan bertulis harus diadakan selepas sesi pengajaran.
 54. 54. Mengadakan penilaian selepas latihan bertulis untuk menentukan sama ada objektif pengajaran pemulihan tercapai atau tidak.
 55. 55. MENGADAKAN PENGAJARAN PEMULIHAN</li></ul>Program pemulihan dijalankan dlaam kelas biasa. Murid-murid lain membuat latihan atau menjalankan aktiviti pengayaan. Masa pengajaran 10-15 minit. Langkah-langkah pengajaran seperti berikut;<br /><ul><li>TINDAKAN SUSULAN</li></ul>Sekiranya murid-murid bermasalah telah berjaya dalam program pemulihan itu, mereka dibolehkan mengikuti pelajaran baru bersama murid-murid yang lain, jika sebaliknya guru menggunakan senarai semak untuk mengkaji punca kegagalan program pemulihan yang dijalankan.<br />

×